А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Настінний покажчик

Настінні покажчики повинні бути завжди в такому стані, щоб цифри на них були б зовсім виразні і ясні для читання. Тому забарвлення вуличних настзнних покажчиків повинна час від часу відновлюватися і оновлюватися.

Настінні покажчики повинні бути завжди в такому стані, щоб цифри на них були б зовсім виразні і ясні для читання. Тому, забарвлення вуличних настінних вказівників повинна час від часу відновлюватися і оновлюватися.

Ці настінні покажчики повиннітакож регулярно перевірятися і коригуватися. У разі їх поломки або відсутності необхідно їх відновити.

Ці настінні покажчики треба регулярно перевіряти і коректувати, а в разі їх поломки або відсутності - обов'язково відновлювати.

Запобіжна муфта з канавкою для валика зварного шва. На настінних покажчиках є назва споруди, діаметр газопроводу і місце розташування його ковера в метрах від того місця, де знаходиться покажчик. Настінний покажчик, наведений на рис. 16 слід читатитак: 3 - засувка.

Якщо ж настінний покажчик розташований трохи осторонь від підземного пристрою, зазначено зсув - вправо або вліво.

Для якнайшвидшого визначення місця пристроїв газопроводу (сифонів, засувок, контрольних трубок тощо) на найближчихпарканах, стінах будинків встановлюється настінний покажчик у вигляді емальованому або металевою дощечки, пофарбованої в зелений колір.

Контрольна трубка. У тих випадках, коли покажчик встановлений в стороні від підземного пристрою, на ньому вказується такожвідстань до підземного пристрою вправо або вліво від настінного покажчика. Наприклад, якщо настінний покажчик матиме позначення, показані па рис. VI-34 то слід читати так: на відстані 165 см по прямій лінії від настінного покажчика і правіше на 30 см встановленана газопроводі 0150 мм контрольна (нюхальний) трубка.

При поточному ремонті газопроводів і споруд на них виконуються такі основні роботи: усунення витоків газу і дрібних дефектів; ремонт окремих місць пошкодження ізоляції газопроводів; усуненняпрогинів газопроводів; посилення зварних стиків шляхом установки муфт; усунення закупорок в газопроводах; забарвлення надземних газопроводів, приведення в порядок настінних вказівників; усунення перекосів, опади і інших несправностей люків, кришок, колодязів і ко-веров;заміна пошкоджених запірних пристроїв, їх забарвлення; огляд і ремонт запірних пристроїв, компенсаторів та іншого обладнання на газопроводах; ремонт цегляної кладки і штукатурки газових колодязів, відновлення вимощення; перевірка щільності нарізних сполученьконденсатозбірників; нарощування або обрізка вивідних трубок конденсатозбірників і контрольних трубок; перевірка й усунення нещільностей всіх з'єднань і арматури.

При обході підземних газопроводів повинні: оглядатися траси газопроводів і виявлятисявитоку газу за зовнішніми ознаками; контролюватися газоаналізатором або газоіскателем всі колодязі і контрольні трубки, а також колодязі і камери інших підземних комунікацій, підвали будівлі, шахти, колектори, підземні переходи, розташовані на відстані до 15 м пообидві сторони від газопроводу; перевірятися схоронність, стан настінних вказівників і орієнтирів газових споруд; очищатися кришки газових колодязів і ко-веров від снігу, льоду і забруднень; оглядатися стан місцевості по трасі газопроводу з метою виявленняобвалу грунту, розмиву його талими або дощовими водами; контролюватися умови виробництва будівельних робіт, що передбачають збереження газопроводу на відстань 15 м в обидва боки і виключення його пошкодження.

Контрольна трубка. За нормалямЛенгіпроінжпроекта покажчик виготовляється з покрівельної сталі, лицьова його сторона забарвлюється в світло-зелений колір, зворотна покривається оліфою. Настінний покажчик кріпиться на висоті 1 8 м від поверхні землі. Написи і окаймовка на покажчику виконуються чорноюфарбою.

На настінних покажчиках є назва споруди, діаметр газопроводу і місце розташування його ковера в метрах від того місця, де знаходиться покажчик. Настінний покажчик, наведений на рис. 16 слід читати так: 3 - засувка.

Місцезнаходженнярізних споруд на підземних газопроводах визначається за допомогою настінних знаків (вказівників) з цифрами величин прив'язки цих споруд. Ці настінні покажчики треба регулярно перевіряти і коректувати, а в разі їх поломки або відсутності - обов'язкововідновлювати.

Контрольна трубка. У тих випадках, коли покажчик встановлений в стороні від підземного пристрою, на ньому вказується також відстань до підземного пристрою вправо або вліво від настінного покажчика. Наприклад, якщо настінний покажчик будемати позначення, показані па рис. VI-34 то слід читати так: на відстані 165 см по прямій лінії від настінного покажчика і правіше на 30 см встановлена ??на газопроводі 0150 мм контрольна (нюхальний) трубка.

Настінні покажчики повинні бути завжди в такому стані,щоб цифри на них були б зовсім виразні і ясні для читання. Тому, забарвлення вуличних настінних вказівників повинна час від часу відновлюватися і оновлюватися.

У літній же час ці покажчики наводяться в порядок: фарбування, оновлення стрілок і цифр. Приможливості рекомендується виготовляти настінні покажчики з металу з емалевим або іншим покриттям, що відрізняється підвищеною міцністю, довговічністю і високими естетичними якостями. Після фарбування фасадів будинків, будівель і споруд, на яких укріпленінастінні покажчики, останні очищаються або оновлюються при першому черговому обході.

При обході газопроводів слюсарі-обхідники видаляють з поверхні і внутрішньої частини ковера воду, сніг, лід, бруд та сторонні предмети. Одночасно з цим перевіряють наявністьнастінних вказівників (табличок) з даними про ознаки.

При обході газопроводів слюсарями-обхідник видаляються з поверхні і внутрішньої частини коверів вода, сніг, лід, бруд та інші сторонні предмети. Одночасно з цим перевіряється наявність настіннихпокажчиків (табличок) з даними про прив'язки.

Для визначення місцезнаходження мережевих споруд встановлюють настінні покажчики. Їх рекомендується розташовувати на капітальних спорудах на висоті 1 8 м від поверхні землі до нижньої частини покажчика. Настіннийпокажчик (200ХНО мм) виготовляється з покрівельної сталі, лицьова сторона його забарвлюється в зелений колір. Зворотний бік покривається оліфою. Напис на покажчиках виконується білою олійною фарбою. На покажчик наносяться: а) у верхній частині зліва - умовне позначеннямережевого споруди, праворуч - діаметр газопроводу, б) в нижній частині - відстань, см, від настінного знака до осі споруди; в) в середині - відстань, см, від осі настінного знака до осі мережевого споруди по периметру вправо або вліво. При цьому використовуються наступніумовні позначення: С - мережевий збірник конденсату; 3-мережева засувка; Т - контрольна трубка; КЗ - катодний захист; ПЗ - протекторна захист; П - контрольний пункт; ДС - дворовий збірник конденсату; ДЗ - будинкова засувка; ДГ - дворовий гідрозатвор; Г - мережевий гідрозатвор; ОГ- Окремий гідрозатвор; КВГ - контрольний висновок газопроводу; К.

Строго кажучи, поділ на газонебезпечні і негазоопас-ні роботи, стосовно до експлуатованих газових мереж, є в значній мірі умовним. Безумовно не газонебезпечними можуть розглядатисялише роботи по зміні настінних вказівників, установлених на стінах житлових будинків.

У виробничих планах технічних дільниць ЖЕК при підготовці до зимового періоду слід передбачати роботи щодо своєчасного утепленню газопроводів, де можливе замерзаннягазу. Необхідно стежити за тим, щоб були приведені в порядок захисні ковпаки підземних пристроїв, перевірити наявність і уточнити прив'язку настінних вказівників.

Контрольна трубка. У тих випадках, коли покажчик встановлений в стороні від підземного пристрою, на ньому вказується також відстань до підземного пристрою вправо або вліво від настінного покажчика. Наприклад, якщо настінний покажчик матиме позначення, показані па рис. VI-34 то слід читати так: на відстані 165 см по прямій лінії від настінного покажчика і правіше на 30 см встановлена ??на газопроводі 0150 мм контрольна (нюхальний) трубка.

У літній же час ці покажчики наводяться в порядок: фарбування, оновлення стрілок і цифр. При можливості рекомендується виготовляти настінні покажчики з металу з емалевим або іншим покриттям, що відрізняється підвищеною міцністю, довговічністю і високими естетичними якостями. Після фарбування фасадів будинків, будівель і споруд, на яких укріплені настінні покажчики, останні очищаються або оновлюються при першому черговому обході.

Проаналізувавши формулу (27), можна зробити висновок, що при транспортуванні природного газу по газопроводу величина зміни тиску залежить від різниці щільності повітря і газу і від різниці висот початкового і кінцевого ділянок газопроводу. Тиск природного газу зростає на верхніх поверхах будівель за рахунок різниці щільності повітря і газу. Траси підземних газопроводів відзначають в польових умовах спеціальними знаками (реперами), а в населених пунктах настінними покажчиками.

Для визначення місцезнаходження мережевих споруд встановлюють настінні покажчики. Їх рекомендується розташовувати на капітальних спорудах на висоті 1 8 м від поверхні землі до нижньої частини покажчика. Настінний покажчик (200ХНО мм) виготовляється з покрівельної сталі, лицьова сторона його забарвлюється в зелений колір. Зворотний бік покривається оліфою. Напис на покажчиках виконується білою олійною фарбою. На покажчик наносяться: а) у верхній частині зліва - умовне позначення мережевого споруди, праворуч - діаметр газопроводу, б) в нижній частині - відстань, см, від настінного знака до осі споруди; в) в середині - відстань, см, від осі настінного знака до осі мережевого споруди по периметру вправо або вліво. При цьому використовуються такі умовні позначення: С - мережевий збірник конденсату; 3-мережева засувка; Т - контрольна трубка; КЗ - катодний захист; ПЗ - протекторна захист; П - контрольний пункт; ДС - дворовий збірник конденсату; ДЗ - будинкова засувка; ДГ - дворовий гідрозатвор; Г - мережевий гідрозатвор; ОГ - окремий гідрозатвор; КВГ - контрольний висновок газопроводу; К.