А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Напружена робота

Напружена робота над проблемою отримання толуолу піролізом нафти зайняла кінець 1914 і весь 1915 р., одночасно він веде і велику педагогічну роботу. Зважаючи на терміновість роботи Сергій Васильович залишається в місті навіть під часлітніх канікул у вищих навчальних закладах.

Напружена робота винахідників, конструкторів і вчених над створенням газотурбінного двигуна, що протікала в двадцятому столітті в ряді країн і призвела до практичних результатів лише в останнє десятиліття, булавикликана рядом значних переваг газової турбіни перед іншими видами теплових двигунів.

Особливо копіткої і напруженої роботи вимагає встановлення структури молекул органічних сполук. При аналізі неорганічних сполук це теж важливо, алев меншій мірі.

Однак напружена робота дрібних м'язів рук, наприклад, при регулюванні зчеплення автомобіля, часто виявляється більш стомлюючої, ніж робота, що вимагає участі м'язів тулуба і ніг і супроводжується значними витратами енергії.

Післянапруженої роботи необхідний відпочинок.

Роки напруженої роботи показали, що сам курс профспілкового об'єднання компанії на інтеграцію - міжгалузеву, міжрегіональну, міжнародну, як би далеко за специфікою виробництва і в географічному відношенні не знаходилисяпідприємства один від одного, виявився життєздатним і ефективним. Завдяки саме такій орієнтації багато профорганізації підприємств в значній мірі знову набули загублену було раніше впевненість у своїх силах і здібностях, отримали реальну можливістьставити і вирішувати нагальні завдання щодо соціального захисту працівників.

Після напруженої роботи в цьому напрямку збройним силам США 1 грудня 1941 була запропонована інженерна модель відповідного пристрою. На початку 1943 р. було налагоджено промисловевиробництво подібних систем, і на озброєння було прийнято близько 3000 систем гарматного наведення.

Для вельми напруженої роботи, коли температура перевищує 1000 С, чавун ЧНМХ не задовольняє вимогам гальмівних пристроїв і повинен бути замінений більш термостійкимматеріалом. У цьому відношенні великі перспективи мають маловуглецевої сталі, леговані різними термо - і кор-зіонностойкімі елементами.

При напруженій роботі у важких температурних умовах, при наявності великих теплових впливів для робітниківвлаштовують перерви і подсмени в роботі для того, щоб людина могла відпочити і відновити рівновагу серцевої-судинної системи. Наприклад, перебування робітника в топці або газоході котла при 50 - 60 С або в барабані котла при 40 - 50 С дозволяється не більше 20 хв знаступною перервою не менше 20 хв. Заборонено працювати при температурі повітря в топках і газоходах котла вище 60 С (на висоті 1 5 м від настилу, з якого працюють), в барабані котла при температурі вище 45 С, у тунелях і s колодязях теплових мереж, дренажних та золовихканалах електростанцій при температурі 50 С і вище.

При напруженій роботі м'язова тканина споживає набагато більше АТP, Ніж у стані спокою. У білих скелетних м'язах, наприклад в м'язах ніг у кролика або м'язах крила у індички, майже весь цей АТPутворюється впроцесі анаеробного гліколізу. На рис. 15 - 5 видно, що АТPутворюється на другій стадії гліколізу в ході двох ферментативних реакцій, що каталізуються фосфогліцераткіназой і піруваткінази. Уявімо собі, що в скелетному м'язі відсутня лактатдегідрогеназа.

Принапруженій роботі у важких температурних умовах з великими надлишками тепла для робітників влаштовують перерви і подсмени в роботі для того, щоб людина могла відпочити і відновити рівновагу серцево-судинної системи. Наприклад, перебування робітника в топці абогазоході котла при температурі 50 - 60 С дозволяється не більше 20 хв з наступною перервою не менше 20 хв. При температурі повітря в топках і газоходах котла вище 60 С (на висоті 1 5 м від настилу, з якого працюють) і в барабані котла при температурі вище 45 С забороненопрацювати. Тривалість перебування робітника в барабані котла при температурі 40 - 45 С - не більше 20 хв з наступною перервою не менше 20 хв. У тунелях і колодязях теплових мереж, дренажних та золових каналах електростанцій заборонено працювати при температурі 50 С і вище.

Зразкова планування контейнерних терміналів, що обслуговуються кранами з жорстким підвісом вантажу. При напруженій роботі, звичайної для великих транспортних вузлів, контейнерні крани перевантажують до 25 - 30 контейнерів на годину. У цих умовах найбільш складними операціямистають захоплення контейнера і встановлення його на транспортний засіб. Жорсткий елемент - колона піднімається й опускається разом зі спредером, рухаючись в спрямовуючий пристрої вантажного візка.

При безперервній напруженій роботі вставний інструментнагрівається, що може призвести до заїдання хвостовика. Нагрівся вставний інструмент слід замінити іншим і дати йому охолонути. При коротких перервах в роботі пневматичний інструмент слід покласти на чисте місце. При тривалій перерві або післязакінчення роботи потрібно закрити повітряний кран на магістралі, від'єднати інструмент від шланга, вийняти вставний інструмент і здати в комору.

При безперервній напруженій роботі вставний інструмент нагрівається, що може призвести до заїдання хвостовика.Нагрівся вставний інструмент слід замінити іншим і дати охолонути. При коротких перервах в роботі пневматичний інструмент необхідно класти на чисте місце.

При безперервній напруженій роботі вставний інструмент нагрівається. Це може призвестидо заїдання хвостовика. Нагрівся вставний інструмент слід замінити іншим і дати йому охолонути. При коротких перервах в роботі пневматичний інструмент слід класти на чисте місце. При тривалій перерві або після закінчення роботи потрібно закрити повітрянийкран на магістралі, від'єднати інструмент від шланга, вийняти вставний інструмент і здати в комору.

При безперервній напруженій роботі вставний інструмент нагрівається, що може призвести до заїдання хвостовика. Нагрівся вставноп інструмент слід замінитиіншим і дати охолонути. При коротких перервах в роботі пневматичний інструмент необхідно класти на чисте місце.

При напруженій роботі екскаватора з 4 - 5 циклами в хвилину машиністу доводиться виконувати до 4800 - 6750 операцій на годину по управлінню різнимиважелями.

При дуже напруженій роботі м'язів розвивається стан кисневого голодування і в м'язах накопичується значна кількість молочної кислоти, Молочна кислота, в якій зберігається ще значна кількість потенційної хімічної енергії,використовується в організмі частиною в якості субстрату дихання, частиною ресинтезируется в глікоген - головним чином в печінці, куди вона доставляється з струмом відтікає від м'язів крові.

При дуже напруженій роботі м'язів розвивається стан кисневого голодування і вм'язах накопичується значна кількість молочної кислоти. У цьому випадку молочна кислота, в якій зберігається ще значна кількість потенційної хімічної енергії, використовується в організмі частиною в якості субстрату дихання, частиною ресинтезируется вглікоген - головним чином в печінці, куди вона доставляється з струмом відтікає від м'язів крові. Під час відпочинку цей процес може здійснюватися і в м'язовій тканині. Однак потрібно підкреслити, що ресинтез вуглеводу з молочної кислоти не може протікати мимовільно,шляхом простого звертання окремих проміжних реакцій гліколізу.

Завдяки напруженій роботі великого колективу дослідників, хіміків і технологів, проектувальників, будівельників і монтажників проектування, будівництво, пуск і освоєння промисловихзаводів синтетичного каучуку були здійснені в виключно короткі терміни.

Змучений напруженою роботою, він попрямував додому в Нідерланди.

Вся ця напружена робота виконується досвідченими викладачами кафедри д-ром техн. Міністерства праці тасоціального захисту населенняPеспубліка Башкортостан. Одночасно кафедра приділяє велику увагу підготовці резерву висококваліфікованих викладачів.

У результаті напруженої роботи людина стомлюється. Для кращого відновлення сил і попередженняшвидкої стомлюваності рекомендується займатися фізичною культурою.

У період напружених робіт по збиранню врожаю доводиться мобілізовувати з народного господарства для допомоги селу велика кількість вантажних автомобілів. Протягом 3 - 4 місяців в сільському господарствіщорічно працює приблизно 600 тисяч залучених машин.

В умовах напруженої роботи підприємств ремонт електрообладнання повинен виконуватися в гранично стислі терміни, що можливо при високому рівні організації ремонтних робіт.

В результатітривалої і напруженої роботи людина стомлюється. Головний відпочинок і повне відновлення сил, витрачених за день, організм отримує під час сну, який повинен тривати не менше 7 - 8 год.

В результаті тривалої і напруженої роботи людинастомлюється. Повний відпочинок і повне відновлення сил, витрачених за день, організм отримує під час сну, який повинен тривати не менше 7 - 8 год.

В результаті тривалої і напруженої роботи колективу фізиків, хіміків, робітників, інженерів і техніків Дубнитруднощі були подолані. Створено новий потужний джерело багатозарядних ІОНОЕ плаошскноді йшла з раоочім речовиною в твердому стані. Це дозволило економно прискорювати іони кальцію-48 а також іони ряду інших хімічних елементів. Успіх Дубно-ських фізиків відкриває новіможливості для отримання ще невідомих трансуранових і надважких елементів.

Готовність до напруженої роботи говорить про здатність конструктора віддавати всього себе вирішення певного питання. Готовність до праці переростає в схильність до праці, дозахопленості. Ця готовність сприяє вирішенню всіх питань до кінця.

Паралельно з напруженою роботою по реалізації першочергових завдань, уряд - його аналітичні підрозділи за допомогою ряду дослідницьких установ - готувалорозгорнутий стратегічний план подальших дій.

Після багатьох років напруженої роботи над періодичною системою, використанням її в хімії, коли сили стали залишати Менделєєва, ослаб зір, нелегко було йому зіткнутися з новими труднощами, що виникли нашляхи його найдорожчого дітища

Знадобилося кілька років напруженої роботи Леніна і організованою ним газети Іскра, щоб подолати розбрат, побороти опортуністичні хитання і підготувати освітуPРосійсько соціал-демократичної робітничої партії.

АВ відноситься до напруженої роботи. Піки потужності досягають подвоєною величини середньої потужності.

Одночасно зі своєю великою і напруженою роботою в університеті Микола Дмитрович віддавав свій час - також громадської, організаційної та навчальноїдіяльності поза університетом. Так, в кінці 90 - х років він організував каф едру органічної хімії на Московських вищих жіночих курсах і став її першим керівником, а в 900-роках по-будував, обладнав і організував Центральну лабораторію Міністерства фінансів у Москві (стала згодом базою Інституту чистих хімічних реактивів); брав діяльну участь в організації Народного університету ім.

ВPоссии С. В. Лебедєва чекала напружена робота.

Той, хто після напруженої роботи або тривалої прогулянки по курнійвулиці покуштує лимонаду або газованої води, відчує освіжаючу дію цих напоїв. Любителям газованих напоїв необхідний сифон, знавець вихваляє стійку піну пива, весело грає шампанське в келихах на святковому столі. Крихітні бульбашки газурозпушують тісто, завдяки їм булочки стають м'якими. Тисячі кубічних метрів цього газу щодня викидаються з димових труб. У природному кругообігу речовин він відіграє вирішальну роль, на ньому засновані багато хімічні процеси, а в твердому вигляді він являєсобою надзвичайно поширене охолоджувальне засіб - сухий лід.

Коли організм відпочиває після напруженої роботи, частина молочної кислоти в результаті дихання окислюється до СО2 і Н2О, а вивільняється при цьому енергія використовується для перетворення рештімолочної кислоти назад у глікоген. В результаті організм знову приходить в робочий стан.

Той, хто після напруженої роботи або тривалої прогулянки по курній вулиці покуштує лимонаду або газованої води, відчує освіжаючу дію цих напоїв. Любителямгазованих напоїв необхідний сифон, знавець вихваляє стійку піну пива, весело грає шампанське в келихах на празд ниць столі. Крихітні бульбашки газу розпушують тісто, завдяки їм булочки стають м'якими. Тисячі кубічних метрів цього газу щоднявикидаються з димових труб. У природному кругообігу речовин він відіграє вирішальну роль, на ньому засновані багато хімічні процеси, а в твердому вигляді він являє собою надзвичайно поширене охолоджувальне засіб - сухий лід.

Проходить ще кілька місяців напруженої роботи, і ось на столі у начальника лежить звіт. У ньому ретельно описано, як проводився експеримент в колбі, як очищалися вихідні речовини, як оброблявся полімер.

Виконання цього завдання вимагає напруженої роботи від нашої партії, яка останнім часом робить рішучий і послідовний опір антидемократичним заходам ставлеників реакції і фашизму. Звичайно, ілюзії, породжені національної і соціальної демагогією і поширювані організаціями і людьми, що потребують особистої влади, ще не зникли, але вже в наявності перші зміни.

У зв'язку з необхідністю більш напруженої роботи двигуна машини його Чотирьохлопатевий вентилятор замінюється на шестилопатеві, посилюються ресори і змінюється кріплення акумуляторної батареї.

Минуло ще кілька місяців напруженої роботи БюроPАЇНСЬКА організації Іскри, в першу чергуPадченко, об'їхав багато комітети.

Гіпоглікемія спостерігається іноді при напруженій роботі, пов'язаній з посиленим окисленням вуглеводів. Вона може бути викликана також введенням хворим на діабет великих кількостей інсуліну; при цьому вміст цукру в крові падає (до 30 мг в 100 мл крові і нижче), настає важке непритомний стан і розвиваються судоми. Щоб вивести хворого з небезпечного стану, йому вводять адреналін або глюкозу.

Ці муфти застосовуються при напруженій роботі або в чутливих механізмах для оберігання їх від ударів і перевантажень.

Механічні ушкодження конструкцій викликаються напруженою роботою кранів та порушеннями правил експлуатації конструкцій та обладнання.

Минулі три роки відзначені напруженою роботою суспільної свідомості.

Підручник, над яким завершено тривала і напружена робота, - це унікальне видання на вітчизняному книжковому ринку. Величезний матеріал, запропонований для осмислення, висвітлює головні сучасні фінансово-економічні концепції, що визначають рішення про інвестиції в такі популярні фінансові інструменти, як традиційні цінні папери акціонерних компаній і держави, строкові контракти на цінні папери і біржові товари, нерухомість, паї та цінні папери інвестиційних фондів.