А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Накопичений досвід - створення

Накопичений досвід створення та експлуатації таких машин показав, що необхідна ефективність їх конструкцій досягається як зростанням головних параметрів - ширини і швидкості полотна, так і відповідного рівня надійності.

Накопичений досвід створення і впровадження автоматизованих систем управління підприємствами з дискретним видом виробництва свідчить, що підвищення ефективності планування та управління досягається вже завдяки попередньому вдосконаленнюметодів планування, розробки та впровадження єдиної нормативної бази, створення якої являє собою одну з найбільш трудомістких завдань при розробці систем: при цьому збір первинної поточної інформації повинен бути механізованим і суміщений з складаннямпервинних документів.

Накопичений досвід створення та експлуатації АСУВ дозволяє в даний час перейти до їх типізації. Для цього необхідно узагальнити досвід створення, впровадження та експлуатації кращих АСУП хоча б на прикладі однієї галузі. Необхідно відзначити, що всамої сутності соціалістичної системи економіки закладені великі можливості для типізації. Виходячи з єдиних принципів побудови нашої економічної системи в промисловості, можливо забезпечити єдність економічних, організаційних, інформаційних,програмних і технічних аспектів АСУП. Разом з розробкою АСУП створюється можливість реалізувати на практиці використання оптимальних типових систем економічних планових та облікових показників, організаційних структур управління, системи внутрішньозаводськогогоспрозрахунку, документообігу, математичного забезпечення та інших елементів АСУП.

У довідковому посібнику знайшов відображення накопичений досвід створення положень та інструкцій про нові відділах і службах (відділи НОТ, громадські бюро та ін), про які не згадувалося впопередніх виданнях. Наведено положення про виробничу бригаду, раду бригадирів та інші інструктивні документи, пов'язані з розвитком бригадної форми організації праці та бригадного госпрозрахунку.

Авторами цієї брошури, які брали участь розробцізавдань пускового комплексу АСУ ВІД Уфімського УБP, Узагальнено накопичений досвід створення та експлуатації системи, описано інформаційне, математичне, технічне і організаційне забезпечення, наведені результати промислової експлуатації, дані техніко-економічноїефективності впровадження, а також зазначені подальші шляхи її розвитку.

Виконання рішень XXVI з'їзду КПРС про дальший розвиток і підвищення ефективності автоматизованих систем управління обумовлює необхідність глибокого осмислювання накопиченого досвідустворення таких систем у всіх його аспектах і в першу чергу аналізу сформованої методології, щоб на основі її вдосконалення обгрунтувати принципові положення проектування АСУ.

Аналіз параметрів АСУП, створених в десятій п'ятирічці, показує, щоє тенденція поліпшення їх економічних показників, що відображає використання накопиченого досвіду створення систем, підвищення кваліфікації фахівців по створенню АСУ, зростання науково-технічного рівня проектних організацій, застосування прогресивних методів проектування АСУП на основі використання пакетів прикладних програм.

У міру досягнення значних успіхів у галузі створення технічних засобів, програмного забезпечення і методів автоматизації проектування АСУТП підвищену увагу було звернено на аналіз накопиченого досвіду створення АСУТП та оцінку реальної ефективності їх застосування в промисловості.

У книзі розглядаються питання створення і впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами буріння і буровим виробництвом базового зразка АСУ ВІД Уфімського УБPоб'єднання Башнефть. Узагальнено накопичений досвід створення та експлуатації системи, описано інформаційне, математичне, технічне і організаційне забезпечення, наведені результати промислової експлуатації, дані техніко-економічної ефективності впровадження, а також зазначені подальші шляхи її розвитку.

Прийнято рішення провести в першому півріччі 1985 р. у м. Ленінграді семінар-нарада з обміну досвідом роботи в області посилення інтенсифікації виробництва на основі прискорення впровадження досягнень науки і техніки. Широко використовувати накопичений досвід створення на ленінградських підприємствах базових показових автоматизованих виробництв, цехів і дільниць для навчання керівних кадрів і фахівців.

Прийнято рішення провести в першому півріччі 1985 року в м. Ленінграді семінар-нарада з обміну досвідом роботи в області посилення інтенсифікації виробництва на основі прискорення впровадження досягнень науки і техніки. Широко використовувати накопичений досвід створення на ленінградських підприємствах базових показових автоматизованих виробництв, цехів і дільниць для навчання керівних кадрів і фахівців.

З самого початку в основу розробки конструкції комбайна був покладений принцип, в підсумку призвів до інженерного абсурду: взяти краще з відомого і доповнити пристроями, що дозволяють вирішувати нові завдання. Конкретно трапилося ось що: на основі величезного накопиченого досвіду створення врубових машин і наявних конструкцій навантажувальних пристроїв вирішено було створити комбінацію механізмів і отримати щось якісно нове - комбайн. Але не завжди кількість переходить в якість.