А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємодія - а-нафтол

Отримують взаємодією а-нафтолу сметнлізоцнанатом, атакжефосгс-пнрованіем а-нафтолу з подальшим амшшрованіем.

Отримують взаємодією а-нафтолу з метілізоціаната, а також фосгенірованіем а-нафтолу з подальшим амінірованіе.

Отримують взаємодією а-нафтолу з метілізоціаната, а також фосгену-нування а-нафтолу з подальшим амінірованіе.

Експериментально встановлено, що взаємодія а-нафтолу з фосгеном в середовищі нейтрального органічного розчинника й у присутності акцептора діметіланіліном, протікає по закономірностям реакцій другого порядку. Рассчітани значення швидкості і константи швидкості зазначеної реакції.

Метод заснований на колориметричним визначенні пофарбованого в жовто-коричневий колір сполуки, що утворюється в розчині при взаємодії а-нафтолу з ферріціанідом калію.

З таблиці випливає, що значення констант швидкостей реакції близькі по величині, тим самим підтверджується, що реакція взаємодії а-нафтолу з фосгеном відноситься до реакції другого порядку.

Так, наприклад, при взаємодії а-нафтолу з сірчаною кя лотой[1321 протягом 2 год при 50 С або з моногідратом[1331 протягом 36 - 48 год щ 20 С, якщо необхідно з подальшою одноденної обробкою при - 10 С.

Нафтол легко хлорується; при дії хлору в оцтовій кислоті на холоду виходить спочатку 2 4-дихлор - 1-наф-тол, а потім лоліхлорпроізводние ді - і тетрагідронафталі-нона. Бромування протікає так само. Титрування а-нафтолу в розчині бури або лугу розчином JC1 або йоду застосовується як метод кількісного визначення. При взаємодії а-нафтолу з НМ03 утворюється тільки смола, однак нитрованием в більш м'яких умовах, наприклад при пропущенні вологих оксидів азоту через розчин а-нафтолу в інертному розчиннику, отримані 2 4-динитро - і 2-нктро - 1-нафтоли. При дії HN02 утворюється 2-нітрозо - 1-нафтол і деяку кількість 4-ніт-розоізомера. Сульфування надлишком концентрованої H2SO4 при 50 С протікає легко, - при цьому утворюється 1-наф-тол - 2 4-дисульфокислоти. Нафтол-2 - сульфокислота з домішкою 4-сульфокислоти виходить при взаємодії рівних кількостей а-нафтолу та концентрованої H2SO4 при 60 - 70 С. При подальшому сульфування виходить 247-трісульфокіслота.