А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Упередження

Упередження, що відбуваються від впливу почувань, полягають у тому, що підбір фактів і теорії пристосовуються до того чи іншого відчуванню. Власне кажучи, тут відчування впливають через посередництво творчої діяльності,яка то знищує, то додає ті чи інші сторони або зокрема уявлень, поки вони не стануть цілком відповідати відчуванню.

Упередження проти застосування наукових методів до дослідження явищ мистецтва ще до кінця не подолано в середовищітворчих працівників. Воно засноване на тому, що нібито пізнання законів мистецтва може чимось завадити безпосередньому сприйняттю художніх творів. У 1927 р. старший з авторів цієї книги зазначав, що людям мистецтва ненависні слова: закон, порядок,симетрія, геометрія; вони більше люблять слова: гармонія, краса, стиль, ритм, єдність, хоча зміст цих останніх слів чи ніж істотним відрізняється від сенсу перших. Але справа, звичайно, не в словах; суть неприязні мистецтва до науки лежить в переконанні, що до кінцярозкритий закон вносить будні в поезію.

Упередження проти виправлення дефектів лиття помилково. Воно завдає величезної шкоди народному господарству країни. При правильній організації виправлення дефектів можна значно зменшити остаточний шлюб лиття. Напередових вітчизняних заводах є спеціальні відділення по виправленню дефектного литва. Методи виправлення лиття та допустимі до виправлення дефекти повинні бути точно встановлені і узгоджені з споживачами литва.

Упередження щодо ролітоварно-грошових відносин і дії закону вартості, а нерідко і пряме їх протиставлення соціалізму як чогось чужорідного приводили до волюнтаристським підходам в економіці, до недооцінки госпрозрахунку, зрівнялівки в оплаті праці, породжували суб'єктивістськіпочатку в ціноутворенні, порушення грошового обігу, неувага до питань регулювання попиту і пропозиції.

Упередження, які панували серед споживачів проти пального з повишенньщ1 питомою вагою, були подолані, і вельми; скоро середспоживачів означившись рух на користь споживання бензинів з домішкою ароматичних вуглеводнів.

Упередження до застосування водню зазвичай зв'язується з гримучим газом, який утворюється із суміші газоподібного водню з киснем. У закритихобсягах ця суміш дійсно виявляється небезпечною, бо процеси згоряння відбуваються швидко, з вибухом. Однак у відкритих обсягах газоподібний водень горить спокійним безбарвним полум'ям.

Внутрішньофірмові упередження не виключаються. Таким чином, їхнеобхідно враховувати.

Групові упередження накладають витрати не тільки на дискримінованих, але і на дискримінатора. Відносини між двома такими спільнотами - наприклад, неграми і білими - аналогічні, по думці Беккера, відносинам між двома країнами втео-ріїзовнішньої торгівлі. По суті, дискримінація діє як тариф, підвищуючи ціни і знижуючи обсяг товарів і послуг, якими обмінюються дискримінатори і скривджені. І так само, як штучні обмеження свободи торгівлі б'ють по інтересах всіх країн, дискримінаціязнижує добробут усіх соціальних груп.

Упередження проти непрямого поділу пояснюється міркуваннями простоти й економічності, оскільки при такому поділі виникають труднощі, пов'язані з придбанням та зберіганням додаткового агента, йоговитяганням і повторним використанням, а також ряд інших проблем, пов'язаних з поводженням з новим матеріалом.

Теоретичними упередженнями були: 1) віра в те, що молекули всіх елементів повинні складатися з двох атомів, подібно до молекул водню, хлору, киснюі азоту, тобто що їх молекулярні ваги повинні бути пропорційні атомним вагам; 2) віра в те, що молекули всіх протоокісей8 металів повинні мати конституцію, як у води, тобто всі вони повинні містити на один атом кисню два атоми металу, а молекули всіххлорюров, як у хлороводородной кислоти - по одному атому хлору.

Схема фазового автопідстроювання частоти. Існує традиційне упередження проти ФАПЧ, яке частково пов'язане зі складністю реалізації ФАПЧ на дискретних компонентах, а почасти основ.

Ми безупередження поставилися до неї, готові приєднатися до роздумів про можливі основах такої співпраці

Він переступив упередження, яке склалося про свинарів, адже свинарів і пастухів вважали людьми нижчої категорії. Кажу так тому, що маю правотак говорити, сам я був пастухом, а тепер народ і партія поставили мене на посаду Першого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів СССP. Мабуть, і серед пастухів бувають непогані люди.

Думка або упередження інтерв'юера, що виявляється в процесі опитування татому що впливає на його результати. При проведенні наукових опитувань необхідно, щоб інтерв'юер зберігав повну об'єктивність і на відповіді опитуваних не чинився вплив з зовнішніх джерел. Тому опитування повинні проводитися кваліфікованими та досвідченимиінтерв'юерами.

Існує деякий упередження проти гумових мембран щодо сталості їх чутливості у зв'язку зі старінням каучуку і зміною його пружності. Не становить великої праці заміна мембрани після того, як буде встановленопомітне зниження чутливості мікроманометра. Контроль за чутливістю будь-якого мікроманометра все одно повинен час від часу проводитися. Для такого контролю слід паралельно з перевіряється мікроманометром включити інший откалібро-ванниймікроманометр або пное пристрій, що дозволяє точно визначити одержуване збільшення або зниження тиску. Якщо не можна скористатися для цієї мети водяним, сппртовим чи іншим рідинним манометром внаслідок їх недостатньої чутливості або з іншихпричин, то свідчення мембранного мікроманометра, працюючого при атмосферному тиску, можуть бути перевірені таким чином.

Існувало раніше упередження проти бімолекулярного гемолітичного заміщення, за винятком заміщення у кінцевого іодновалентного атома, наприклад водню, було значною мірою послаблено відкриттям ряду реакцій радикального заміщення у внутрішніх і тому багатовалентних атомів.

Одне з упереджень проти поширення імовірнісних методів аналізу механічнихсистем пов'язано з неможливістю однозначного кількісного передбачення поведінки системи, як це можна зробити, грунтуючись на законах і методах класичної механіки. Багато дослідників дотримуються переконання, що єдиний вид передбачення, якемає право називатися науковим, - це точне кількісне передбачення майбутніх подій. Можна почути претензії на неповноту статистичних методів в тому сенсі, що вони не дозволяють робити певні висновки і прогнози щодо індивідуальних подій.Однак, коли потрібно передбачити результати, що характеризують поведінку великого числа окремих випадкових подій, статистичні методи дають більш змістовну інформацію, і пророкування, засноване на цих методах, настільки ж безумовно, як і пророкуванняповедінки окремого тіла, засноване на методах класичної механіки.

Люди сповнені упереджень у своїх суб'єктивних оцінках. Вони впевнені у своїх власних прогнозах набагато більше того, ніж це виправдано наявною інформацією.

Не майте жоднихупереджень проти тих, хто далеко від Вашого місця проживання. Якщо вони живуть всередині областей ш країн, включених в Ваш маркетинг-план, то Ви повинні віднести їх до групи високого пріоритету. При наявності правильно дію. VIII) не грає ніякої ролі, чи Ваш потенційнийкомпаньйон (учасник) безпосередньо поруч]Вами або на іншому кінці країни. Є телефон - немає відстаней, не рах]тільки тарифів за телефонні розмови.

Не майте жодних упереджень проти тих, хто далеко від Вашого місця проживання. Якщо вони живуть всерединіобластей ш країн, включених в Ваш маркетинг-план, то Ви повинні віднести їх до групи високого пріоритету. При наявності правильно дію. VIII) не грає ніякої ролі, чи Ваш потенційний компаньйон (учасник) безпосередньо поруч]Вами або на іншому кінці країни. Єтелефон-ні відстаней, несч.

Виходячи з першого упередження оголошуються аномальними щільності парів миш'яку і фосфору, виходячи з першого і другого упереджень ртуті надається атомна вага вполовину менший нині прийнятого, а хлор -PУ ртуті9 формула HgCl, незважаючина те, що щільність його парів вказує на вдвічі більшу молекулярну вагу.

Одним з упереджень існуючої системи освіти є той факт, хто ті, хто отримують хороші оцінки в житті стають переможцями. У будь закритій системі ніщо не маєтільки один варіант. Якщо людина грає з дійсністю в гру, переможець-переможений, він обов'язково повинен приміряти на себе обидві ролі. І також, як відбувається з більшістю речей у житті, парадигма переможець-переможений є всього лише точкою зору.

Дуже широко поширене упередження, що суміші вуглеводнів, як, наприклад, бензино-бензольні суміші, можуть самі по собі розшаровуватися, хоча це насправді абсолютно виключено.

Слід усунути й інше упередження, засноване на уявленні про те,що використання засобів наочності в теоретичному курсі неминуче призводить до ілюстративності і спрощує його проблематику. Звичайно, такого роду небезпека існує, але вона виникає лише у випадку поверхневого розуміння істоти наочності - розуміння,свідчить про обмеженість складу методичного мислення.

Створена на противагу песимістичним упередженню, властивому раннім дослідженням впливу стресу на людей, в яких наголос робився на уразливість людей щодо стресу, і націлена накоригування подібного упередження, основна гіпотеза витривалості полягає в тому, що індивідууми, яким притаманні в великій мірі три взаємопов'язаних ознаки, а саме: активна життєва позиція, здатність контролю і виклику, з більшим ступенем імовірностізалишаться здоровими, пройшовши випробування стресом, ніж люди менш витривалі. Витривала особистість здатна усвідомити і адекватно реагувати на стресові ситуації, які можуть запобігти або зменшити напругу, що випливає з стресу, яке, в свою чергу, можепривести до розумової або фізичній нездужання.

Наполягаючи на своїх упередженнях і намагаючись реформувати смак іншої людини, ми, можливо, самі того не усвідомлюючи, позбавляємо його цілком законного задоволення. Тому я не беруся засуджувати багато чого з того, щороблять інші програмісти, навіть якщо ні за що не став би робити так, як вони. Важливо лише, що самі вони сприймають створюване ними як щось прекрасне.

У багатьох лабораторіях існує упередження проти способу визначення уд.

Крім того, єсуб'єктивні упередження, пов'язані з нововведеннями. Так виникає ситуація, яка характеризується афоризмом Немає пророка у своїй вітчизні.

Пам'ятайте, що найпоширеніше упередження - це упередження проти змін.

Він відчуває до марксизмувідоме упередження, яке може бути пояснено, але не виправдано, сучасним пануванням найлютішим карикатури на марксизм у Каутського, в Neue Zeit 4 і у німців взагалі.

Pуководства повинні допомогти подолати упередження користувачів, вселити в них упевненість іпостачити інструкціями, яким легко слідувати. Мета керівництва полягає в тому, щоб з його допомогою користувачі змогли підготувати, ввести свої дані і використовувати видаваний ЕОМ результат.

Подолайте власну сором'язливість і упередження протиособистого спілкування з начальником і спочатку викладіть свої пропозиції йому усно, в особистій бесіді.

Ми готові розглянути без упереджень всі пропозиції іншої сторони з роззброєння. Можу вас запевнити, що ми ретельно вивчаємо позиції і пропозиції іншої сторони ініколи не відкидаємо їх з порогу. До їх оцінці ми підходимо з однією міркою - в якій мірі вони відповідають завданню запобігання війні та зміцнення миру і відповідають принципу рівності та однакової безпеки.

Чи то через національного упередження, чи тотому, що Німеччина з точки зору революційності видавалася більш передової і тому більш заслуговує підтримки, ніж Польща, але Маркс і Енгельс завжди були схильні задовольнити німецькі, а не польські територіальні вимоги і в той же час були готовінадати Польщі компенсацію за рахунокPоссии або малих національностей, які населяли прикордонні міжPоссіей і Польщею території. Було б небезпечно витягувати теоретичні висновки з цих емпіричних заяв.

Починаючі програмісти зазвичай зупередженням ставляться до складання блок-схем, оскільки бачать в ньому додаткову і найчастіше даремну роботу, попередню програмуванню. Однак досвід показує, що складання блок-схеми дозволяє точніше сформулювати алгоритм, ще не приступаючи допрограмування, іноді дає змогу виявити деякі помилки аналізу, полегшує подальше програмування та експлуатацію програми.

Гегелем, який з явним упередженням ставився до античної атомістики і матеріалізму Демокріта, Епікура та Лукреція.

Інформація може бути розцвічена упередженнями передавача.

Використовуючи здавна існуюче в народі упередження проти вакцинацій, оспеннік пропонував бажаючим відкупитися від цієї операції за двадцять копійок, чим, звичайно, чимало дискредитував в народітаку корисну запобіжну міру, як віспощеплення.

Належить також подолати консерватизм і упередження, з якими пов'язано застосування водню в різних областях техніки.

В основі соціального стереотипу лежать різні упередження,сформувалися без достатньої інформації, засвоєні без Критичного осмислення.

Індивідуальні упередження, які впливають на оцінку і прийняття ризику. Стоун (1992) перерахували індивідуальні упередження (рис. 59.17), які, як було показано, впливають наоцінку і прийнятність ризиків.

Ми спостерігали, як зростали антимусульманські упередження, коли телебачення показувало кадри з чеченської республіки з виконанням ритуального танцю Зікр і відправленням намазу (молільники аллаху) на площі шейха Мансура. Але ніхто знаших респондентів не пам'ятав, щоб по телебаченню показували чеченця або аварці, даргинці з Дагестану, кабардинців і балкарців, обробляють землю або працюють на підприємствах.

Уміло сформульовані питання здатні розкрити таємні упередження, що лежать воснові різких емоційних реакцій. Іноді буває досить сказати: Я розумію ваші почуття - щоб звести нанівець необхідність чинити опір, заперечувати, захищатися, тому що сенс цього вислову наступний: ви всі чули і зрозуміли, визнаєте обгрунтованість точки зору опонента - нехай навіть вона не збігається з вашою - і готові переглянути свою власну.

Тому які б не були упередження проти мінеральних добрив, у науково обгрунтованих кількостях їх необхідно вносити в грунт.

Постарайтеся подолати власну сором'язливість і упередження проти особистого спілкування з начальником, для того щоб перший раз викласти свої пропозиції в розмові з ним віч-на-віч. Письмовий ж доповідь уявіть пізніше, коли будете досить чітко уявляти собі основні заперечення шефа і зможете зосередити увагу на їх подоланні.

Крім того, мають місце упередження: вважають, наприклад, що в лабораторії працювати більш цікаво, почесно і помітно, ніж у великому залі конструкторського бюро або в якості інженера-технолога на виробництві.

Іноді ми намагаємося накрити посудиною людських упереджень той світ, що хоче просяяти. Можливо, почуття безсилою досади і смуток, які ми час від часу відчуваємо, - це невеликі протечки енергії від того великого світла, який прагне запалитися. Можливо, нам слід прибрати посудину-другий, не звертаючи уваги на переконаність оточуючих у тому, що ми занадто старі, занадто малоосвічені або недостатньо кмітливі, щоб домогтися значних результатів. Дуже відрадно знати, що, хоча світло творчої енергії і знання можна придушити і приховати під незліченними судинами наших упереджень, він не втрачає своєї божественної природи і своєї величезної сили. Він буде намагатися пробитися крізь нашу підсвідомість - і, можливо, ми почнемо бачити цікаві сни, які справлять на нас глибоке враження.

Прежде всього, необхідно відмовитися від упередження, що надзвичайна різноманітність складу і властивостей відходів є перешкодою на шляху вирішення проблеми їх утилізації. Дійсно потоки відходів дуже різнорідні. Отже, конструкція систем їх використання повинна забезпечувати велику робочу гнучкість резервних потужностей, ніж це дозволяє звичайне обладнання. Тим не менш знання характеристик середнього складу і властивостей вступників відходів забезпечує вихідний базис для проектування. На підставі цих усереднених значень необхідно провести оцінку обираних напрямків діяльності. Додатково має бути проведено прогнозування можливих змін характеристик відходів.