А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Карбідний процес

Карбідний процес, можливо, застосовується найбільш широко, хоча електричне та термічний розклад газоподібних вуглеводнів з утворенням ацетилену розвивається вже в промисловому масштабі. Електричне розкладання такихвисококиплячих нафтових фракцій, як мазут, також призводить до утворення ацетилену разом з етиленом та іншими ненасиченими вуглеводнями. У місцях, де доступна електрична енергія і є джерела природного газу, отримання ацетилену і водню разом зсажею, етиленом та іншими побічними продуктами могло б бути економічним.

Існує другий напрямок у виробництві карбіду кальцію з вугілля - термічний карбідний процес. При цьому процесі високу температуру, необхідну для утворення карбіду кальцію,отримують за рахунок спалення в самому апараті частини коксу в струмені кисню.

Pеакція ендотермічна (95 ккал /моль) і тому електропіроліз по витраті електроенергії лише кілька економічніше карбідного процесу одержання ацетилену.

Велике значення длярозширення-сировинної бази виробництва хлоропренового каучуку має освоєння процесу одержання ацетилену термоокислювальну піролізом метану - природного газу[21]- Замість застосовувалося до останнього часу енергоємного карбідного процесу.

Процесодержання ацетилену з вуглеводневої сировини протікає в одну стадію, менш енергоємний, вимагає менших капітальних витрат і, в цілому, на 20% економічніше карбідного процесу. Однак у цьому методі ацетилен розбавлений воднем, а це вимагає більш складної системи йоговиділення з синтез-газу і очищення.

Пальник СВА Птіпа ??для отримання ацетилену з Лігроїнова сировини. Слід звернути внімаліе на те, що камера згоряння виготовлена ??цілком з вогнетривкого матеріалу. Система регулювання подачі охолоджуючої води точно такий жеконструкції, як і для пальника I типу. Для установок однакової продуктивності початкові капіталовкладення в установку для отримання ацетилену карбідним методом значно нижче, ніж для будь-якого вуглеводневого процесу. Основними чинниками, що визначають вартістькарбідного процесу в заводському масштабі, є: вартість коксу, сповісти і електроенергії.

Незважаючи на широке розмаїття існуючих методів одержання ацетилену і олефінів з вуглеводневої сировини, загальним недоліком є ??недостатня гнучкість процесу. Останнє ускладнює, а іноді унеможливлює перехід на інший вид сировини або перенесення центру ваги процесу з так званого етилену на ацетиленовий режим. Вельми цікавою обставиною є також відносно близькі собівартості ацетилену, одержуваного різними способами, наведені в роботі[1], Виключаючи карбідний процес. Наприклад, в процесі Хюльс[2]ця частка газу доведена до мінімально можливого значення, проте все ж повного розпаду до елементів (сажі і водню) піддається істотна частка вихідного газу.

Незважаючи на широке розмаїття існуючих методів одержання ацетилену і олефінів з вуглеводневої сировини, загальним недоліком є ??недостатня гнучкість процесу. Останнє ускладнює, а іноді унеможливлює перехід на інший вид сировини або. Вельми цікавою обставиною є також відносно близькі собівартості ацетилену, одержуваного різними способами, наведені в роботі[1], Виключаючи карбідний процес. Наприклад, в процесі Хюльс[2]ця частка газу доведена до мінімально можливого значення, проте все ж повного розпаду до елементів (сажі і водню) піддається істотна частка вихідного газу.

Виробництво карбіду кальцію термічної реакцією між коксом і окисом кальцію має широке поширення. Так, у 1965 р. для цих цілей споживалося більше 2500000 т коксу в усьому світі, з яких, ймовірно, від 800 до 900 тис. т в країнах Західної Європи. Але не слід очікувати розвитку виробництва карбіду кальцію в найближчі роки. У багатьох випадках ацетилен може бути замінений етиленом, який більш економічний. Крім того, для виробництва ацетилену з карбідним процесом конкурують інші процеси, принцип яких - піроліз таких вуглеводнів, як метан, етан та легкі бензини. Цей піроліз може відбуватися при зовнішньому обігріві, частковому згорянні або під дією електричного струму в формі дуги або розряду. Ці процеси зазвичай дають суміші ацетилену та етилену, придатні для використання. Не можна сказати, що ці процеси були добре відпрацьовані і надійні до 1967 р., але можна сподіватися, що багато хто з них дозволять отримувати ацетилен з ціною менше 080 франків /кг; у зв'язку з цим буде обмежена заміна його на етилен.