А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вітроелектрогенератори

Вітроелектрогенератори використовуються для захисту магістральних підземних трубопроводів від корозії там, де вітри дмуть тривалий час з незначними перервами і відсутні джерела електроенергії. Електричніпараметри ветроелектро-генератора і акумуляторної батареї визначають, виходячи з навантаження катодного захисту та вітрових умов даного району.

Вітроелектрогенератори встановлюють на ділянках траси, де протягом року спостерігаються більш-менш постійнівітри, здатні обертати лопаті генератора. Лопатеві електрогенератори потужністю 0 5 кВт, що приводяться в обертання енергією рухомого газу, розташовують усередині газопроводу.

Монтажний вузол підключення анодного дроти до сталевої шині. Вітроелектрогенераторимонтують на щоглі. Збирають його й кріплять на щоглі на землі; щоглу піднімають лебідкою, встановлюють у відкритий котлован і закріплюють. Електричну частину СКЗ монтують у відповідності зі схемою комутації, обов'язково дотримуючись полярності.

Вітроелектрогенераторимає механізм установки вітроколеса на вітер, що складається з віндрозного колеса, черв'ячного редуктора й опорного штиря. Вежа вітродвигуна являє собою просторову систему, що складається з щогли і чотирьох двоярусних розчалок. Щогла вежі складається здекількох секцій, з'єднаних між собою болтами. У нижній секції є лебідка зі знімною рукояткою для ручного зупинки вітроколеса.

Вітроелектрогенератори встановлюють біля будинків обхідників, що дозволяє вести нагляд за вітродвигунів і використовуватичастина енергії для електроосвітлення будинків обхідників.

Вітроелектрогенератори ВДУ-35 (мал. 42) має дволопатевий гвинт пропелерного типу діаметром 3 5 м, який, обертаючись від вітру, приводить в рух через редуктор генератор постійного струму потужністю 1000 вт зшунтовим збудженням.

Вітроелектрогенератори ВДУ-35. Вітроелектрогенератори ВЕ-3 показаний на рис. 43 а. Його конструкція суцільнометалева; ветровінт діаметром 3 м; лопаті сталеві, порожнисті, хорошою аеродинамічної форми.

Вітроелектрогенератори ВЕ-2 (рис. 43б) виконаний на одній осі з генератором струму.

Вітроелектрогенератори ВЕС-1-5. Вітроелектрогенератори ВЕС-1-5 (мал. 45) є вдосконаленою конструкцією Вітроелектрогенератори ВЕ-5. Поліпшено конструкції вежі, генератора і інших вузлів.

Всі перерахованівітроелектрогенератори мають свої конструктивні особливості і відрізняються різними електричними параметрами.

Головка Вітроелектрогенератори, що складається з генератора з редуктором і кронштейна з роликами, поміщається на поворотній колоні; автоматичнаустановка Вітроелектрогенератори на вітер здійснюється за допомогою хвостового оперення.

Кількість Вітроелектрогенератори в одній катодної станції визначається потужністю навантаження катодного захисту.

Принципова схема катодного установки звітродвигуни ВЕ-2. До Вітроелектрогенератори ВЕ-5 розроблений електрощит (рис. 59), в якому розміщено необхідне електрообладнання. Для захисту приладів від пилу і води електрощит укладений у спеціальний металевий ящик.

При експлуатаціїВітроелектрогенератори перед оглядом і мастилом необхідно зупинити. При працюючому ветроелектрогенера-зч) ре підніматися на щоглу забороняється. Перед підйомом на щоглу перевіряють надійність розтяжок і їх міцність.

При експлуатації Вітроелектрогенератори йогоперед оглядом і мастилом необхідно зупинити. При працюючому ветроелектро-генераторі підніматися на щоглу забороняється. Перед підйомом на щоглу перевіряють надійність розтяжок і її міцність.

Ефективне використання Вітроелектрогенератори залежить від умовїх експлуатації, оцінки вітроелектричних ресурсів даного району і місцевих кліматичних та природних умов.

Середньорічні швидкості вітру на території СССР. Електричні параметри Вітроелектрогенератори і акумуляторної батареї визначають виходячи знавантаження катодного захисту та вітрових умов даного району.

При дії Вітроелектрогенератори може мати місце тільки самокоррозія протекторів.

Ветроелектроагрегат ВЕ-5. Для установки Вітроелектрогенератори застосовується опора висотою 10 - 12 м з розтяжками.

При монтажі Вітроелектрогенератори СКЗ їх щогли піднімають і встановлюють з дотриманням тих же правил безпеки, що й під час монтажу опор ЛЕП.

СКЗ з Вітроелектрогенератори - ВДУ-35 на магістральних газопроводах були застосовані вперше в 1951 р. Нагазопроводі Дашава - Київ було встановлено 45 СКЗ і на газопроводі Саратов - Москва - 9 СКЗ.

СКЗ з Вітроелектрогенератори ВДУ 3 Травня на магістральних газопроводах були вперше застосовані в 1951 р. На газогоні Дашава - Київ було встановлено 45 СКЗ і на газопроводі Саратов -Москва дев'ять.

Тому доцільно застосовувати вітроелектрогенератори меншої потужності одночасно з іншими засобами катодного захисту.

Для ефективного використання Вітроелектрогенератори необхідно знати особливості і показники вітрів якенергоджерел.

Для огляду головки Вітроелектрогенератори на верху башти є майданчик зі сходами, складається з двох частин, причому нижня її частина складається і закривається на замок.

Принципова схема перетворюючого пристрою з автоматикоюкатодної станції КСВ-5 або КСВ-5-61. Включення перетворюючого пристрою Вітроелектрогенератори, а також захист від перевантажень і коротких замикань здійснюються автоматичним вимикачем.

Залежно від використовуваного Вітроелектрогенератори катодні станціїможуть бути виконані з різних електричним схемами.

Катодну станцію з Вітроелектрогенератори (табл. 5.20) застосовують у районах зі стійкими вітровими умовами (середня швидкість більше 4 м /с) при відсутності джерел електроенергії вздовж траси.

ПриБуревій швидкостях вітру Вітроелектрогенератори автоматично складається, встановлюючи репеллер ребром до потоку вітру, захищаючи його від надмірного збільшення числа обертів. Для примусової зупинки репеллера служить лебідка, за допомогою якої репеллерповертається ребром до потоку вітру.

Распределеніе потенціалу вздовж газопроводу при зміні напруги електромережі, що живить СКЗ. Для забезпечення надійної роботи Вітроелектрогенератори необхідно раз на тиждень перевіряти затягування гайок всіх болтових з'єднань.Навіть самі незначні послаблення повинні бути усунені. Тертьові частини генератора потрібно своєчасно змащувати. Місця і терміни мастила, а також марки масел даються у відповідних інструкціях для кожного типу Вітроелектрогенератори.

Досвід експлуатації СКЗ зВітроелектрогенератори на магістральних газопроводах показав, що при достатньому числі вітрових днів в році і при малих витратах струму (при високих діелектричних властивостях протикорозійного ізоляції газопроводу) обеспе -Рис - 17 - Принципова схема СКЗчивается безперебійна захист. На газопроводі Дашава - Київ на багатьох ділянках ізоляція володіла високими діелектричними властивостями, що вимагало невеликої витрати струму, який могли повністю дати вітроелектрогенератори. На ділянках газопроводу знезадовільним станом ізолюючого покриття і великою силою струму захисту акумулятори швидко розряджаються і при частих штилях на трасі не встигають зарядитися, в результаті чого СКЗ тривалий час не працює. Тому при виборі ділянки газопроводу длякатодного захисту з живленням від ветроелектро-генератора необхідно враховувати стан ізоляції (струм захисту) і вітрове навантаження протягом року.

Принципова схема катодного установки з Вітроелектрогенератори ВЕ-2. Катодна станція включає в себеВітроелектрогенератори, перетворює і автоматичне пристрої та акумуляторну батарею.

Принципова схема катодного установки з Вітроелектрогенератори ВЕ-2. Змінний струм, одержуваний від Вітроелектрогенератори, перетворюється на постійний допомогоютрифазного випрямляча. Паралельне включення декількох Вітроелектрогенератори здійснюється на стороні постійного струму.

У табл. 25 приведена потужність Вітроелектрогенератори ВЕ-5 при різних швидкостях вітру.

Для забезпечення нагляду катоднустанцію з Вітроелектрогенератори зазвичай встановлюють біля будинку лінійного ремонтера.

При великих швидкостях вітру (бурях) Вітроелектрогенератори автоматично складається, встановлюючи репеллер ребром до потоку вітру і захищаючи його від надмірного збільшення числаоборотів. Для примусової зупинки репеллера служить лебідка, за допомогою якої репеллер повертають ребром до потоку вітру.

Вітроелектрогенератори ВЕС-1-5 (мал. 45) є вдосконаленою конструкцією Вітроелектрогенератори ВЕ-5. Поліпшено конструкціївежі, генератора і інших вузлів.

Однією з вимог, що пред'являються до катодної станції з Вітроелектрогенератори, є можливість тривалого отримання постійного струму необхідної напруги для забезпечення катодного захисту трубопроводів, маютьрізні електричні параметри. Для виконання цієї умови необхідні спеціальні перетворюють і комутуючі пристрої та акумуляторні батареї.

Для продовження терміну служби він може працювати у взаємодії з Вітроелектрогенератори. У періоди, коливетроелектрогене-ратор з акумуляторною батареєю не забезпечують харчування струмом ланцюга катодного захисту, включається в роботу двигун внутрішнього згоряння. В якості резерву може бути використаний також і термоелектрогенератор.

На рис. 58 зображена принциповасхема катодного станції КВС-2 з Вітроелектрогенератори ВЕ-2. Як видно з цієї схеми, в одній катодного установці може бути один пли кілька Вітроелектрогенератори. Кількість їх визначається потужністю навантаження катодного захисту.

На рис. 60 показана електрична схема катодного станції КСВ-5 що має Вітроелектрогенератори ВЕ-5 і спеціальне перетворює пристрій з автоматикою.

Для катодного захисту енергія вітру може бути перетворена в електричну за допомогою Вітроелектрогенератори.

Таким чином, при виборі ділянки газопроводу для катодного захисту з живленням від Вітроелектрогенератори необхідно враховувати стан ізоляції (струм захисту) і вітрове навантаження протягом року.

Електричні параметри катодних станцій (постійний струм. При відсутності електромереж в районах з сприятливими вітрами можна застосовувати катодні станція з Вітроелектрогенератори, а за відсутності вітрів катодні станції з двигунами внутрішнього згоряння.

При швидкості вітру, достатньої для підтримки напруги, рівного чи більшого необхідної величини , Вітроелектрогенератори працює в буфері з акумуляторною батареєю.

В районах, де вітри мають тривалі перерви, для безперебійної захисту трубопроводів за допомогою вітродвигунів необхідно мати потужні вітроелектрогенератори і акумуляторні батареї великої ємності.

Головка Вітроелектрогенератори, що складається з генератора з редуктором і кронштейна з роликами, поміщається на поворотній колоні; автоматична установка Вітроелектрогенератори на вітер здійснюється за допомогою хвостового оперення.

За відсутності електромережі застосовують катодні станції з двигунами внутрішнього згоряння, в районах з сприятливими вітрами - катодні станції з Вітроелектрогенератори. Термоелектрогенератори і агрегати з турбинкой застосовуються у вигляді дослідних установок. Створена катодна установка з екранними заземленням, що дозволяє збільшити зону катодного захисту.

На СКЗ з живленням від ліній електропередачі в якості джерела струму застосовуються напівпровідникові випрямлячі, а на СКЗ з автономним живленням - вітроелектрогенератори, електрогенератори з двигунами внутрішнього згоряння, термоелектрогенератори і хімічні джерела струму.

Середня протяжність ЛЕП на одну СКЗ на газопроводі Саратов - Москва така, що середні річні витрати на СКЗ з ЛЕП близькі до витрат на СКЗ з Вітроелектрогенератори ВДУ-35. Витрати найбільш великі на СКЗ з газомоторного електростанцією.