А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вступник потік - виклик

Вступник потік викликів - найпростіший з параметром X; тривалості заняття однакові для всіх викликів і дорівнюють одиниці. Показати, що розподіл випадкової величини y (t), де y (t) - головна частина надходить на[О, t) навантаження,є розподіл Пуассона.

Вступник потік викликів - найпростіший з параметром, тривалість заняття розподілена по однаковому для всіх викликів експоненціальним законом Ье 11 причому тривалості заняття для всіх викликів незалежні.

Якістьобслуговування комутаційної системою вступника потоку викликів залежить від величини навантаження у, створюваної групою джерел викликів.

Для характеристики якості обслуговування складної комутаційної системою вступника потоку викликів необхідновизначити сумарні втрати, що мають місце в такій комутаційної системі.

Функціональна схема ручної системи управління. Змінність структури - число операторів на станції встановлюється відповідно до інтенсивності надходить потоку викликів призаданій якості обслуговування. При змінах потоку число операторів змінюється.

Діаграма переходів марківського ланцюга з втратами. При побудові систем комутації великої ємності застосовуються багатоланкові КП, для яких характер вступника потоку викликівблизький до найпростішого.

Залежність питомого навантаження а від імовірності втрат р при постійної ємності пучка ліній v для найпростішого потоку викликів у системі із втратами. Задачу розрахунку ймовірностей різних станів пучка легко вирішити і у тому випадку, коли параметрнадходить потоку викликів змінюється з часом, якщо пучо. Дійсно, подамо один і той же потік на кінцеву і на нескінченну системи. Очевидно, будь-який виклик, прийнятий до обслуговування кінцевою системою тим більше буде прийнятий до обслуговування і нескінченноїсистемою.

Необхідному значенню F (t) задовольняє нескінченна сукупність значень Мс і К У системі з комутацією пакетів параметр надходить потоку викликів і інтенсивність обслуговування виклику багаторазово зростають у порівнянні з однойменними параметрами всистемі з швидкою комутацією каналів, але інтенсивність навантаження знижується. У зв'язку з цим дефіцитним ресурсом в системі з комутацією пакетів, мабуть, буде продуктивність керуючого пристрою Мс, яка в кінцевому рахунку залежить від довжини пакета.

Схема централізованого управління мережею. | Схема централізованого управління мережею, розбитою на зони. Інформація про доцільний порядок обслуговування з'єднання на кожен комутаційний вузол передається у вигляді команд, під дією яких УУ вузла управляєоптимальним розподілом надходять потоків викликів - Як видно з рис. 11.4 ЦУУ і УУ вузлів взаємодіють по спеціальних каналах зв'язку. Від УУ вузлів (станцій) надходить інформація про стан каналів, включених до відповідного вузол, а від ЦУУ надходить командауправління для вибору оптимального способу обслуговування викликів, що поступають.

Методи, викладені нами в § § 22 і 23 дозволяють легко вирішити завдання Ерланга для нескінченного пучка і в тому випадку, коли параметр надходить потоку викликів змінюється з часом.

Оскільки 100оС /115Лг128; надходить потік викликів класифікуємо як найпростіший.

Для чинника 1 це випливає з прийнятого нами показового розподілу тривалості розмов, при якому, як ми бачили в § 17 тривалість залишається частини розмовине залежить від його віку. Для фактора 2 це випливає з того, що надходить потік викликів - простей ший і, отже, не має післядією. Нарешті, для фактора 3 це очевидно само собою.

Для першого я третій це випливає з показового розподілутривалості занять, при якому, як було показано в гл. Для другого чинника це випливає з того, що надходить потік викликів є потоком без післядії.

В даний час не існує точних методів розрахунку не-полнодоступного і ланкових включень, завинятком невеликого числа окремих випадків, частина яких (наприклад, ідеально-симетричне неполнодоступное включення) була розглянута вище. У тих випадках, коли суворе і точне вирішення завдання отримати не вдається, доводиться вдаватися до моделювання досліджуванихпроцесів. Моделювання полягає в імітації процесів обслуговування комутаційної системою вступника потоку викликів на спеціалізованій або універсальної електронній обчислювальній машині. При цьому машина або спеціальна приставка до неї виробляєвипадковий потік викликів, в пам'яті машини відображена моделируемая комутаційна система і програма управління процесом встановлення та роз'єднання з'єднань. Завдяки цьому, на машині можна експериментально з високим ступенем точності відтворити весь процесроботи системи і, отже, отримати будь-які вихідні характеристики процесу, наприклад втрати.

Проте в загальному випадку умовні ймовірності блокування залежать не тільки від числа зайнятих виходів, але і від структури схеми, надходить навантаження і алгоритмувстановлення з'єднання, і тому завдання дослідження ланковий схеми ускладнюється. Симетричні структури ланкових схем, подібні ідеально-симетричною НС, розглянутої в § 7.5 для яких можна було б легко підрахувати умовні ймовірності блокування, в данийчас невідомі. Тому інженерний розрахунок ланкових схем грунтується на апріорних припущеннях щодо способу математичного опису результатів впливу вступника потоку викликів на окремі ланки з'єднання. У цих способах зазвичай передбачається незалежність процесів, що протікають в різних ланках схеми, можливість опису цих процесів яким-небудь простим законом розподілу, а також використовуються й інші спрощують припущення. Це полегшує вирішення завдання, проте вносить відхилення від дійсних характеристик, що мають місце в процесі функціонування схеми.

Одним з найважливіших показників якості обслуговування для даної установки служать ймовірності різних її станів. Під ймовірністю стану k при цьому завжди розуміється частка часу, протягом якого система знаходиться в цьому стані. При цьому мається на увазі, що проміжок часу Г, протягом якого ведеться спостереження, дуже великий. Очевидно, що ймовірність станів залежать як від природи надходить потоку викликів, так і від закону розподілу тривалості розмов. Вступник потік викликів зазвичай передбачається найпростішим; це означає, що для будь-якого моменту часу а ймовірність відсутності викликів у проміжку (a, & - t) дорівнює е-ц (де А - постійне позитивне число) і не залежить від усього попереднього течії потоку. Що стосується тривалості розмов, то, перш за все, передбачається, що довжини різних розмов не залежать ні один від одного, ні від того, як протікає потік викликів.

Станом тоді є число зайнятих ліній. Коефіцієнт розмноження Kn (t) --- v характеризує надходить потік викликів, а й - тривалість розмови.

Одним з найважливіших показників якості обслуговування для даної установки служать ймовірності різних її станів. Під ймовірністю стану k при цьому завжди розуміється частка часу, протягом якого система знаходиться в цьому стані. При цьому мається на увазі, що проміжок часу Г, протягом якого ведеться спостереження, дуже великий. Очевидно, що ймовірність станів залежать як від природи надходить потоку викликів, так і від закону розподілу тривалості розмов. Вступник потік викликів зазвичай передбачається найпростішим; це означає, що для будь-якого моменту часу а ймовірність відсутності викликів у проміжку (a, & - t) дорівнює е-ц (де А - постійне позитивне число) і не залежить від усього попереднього течії потоку. Що стосується тривалості розмов, то, перш за все, передбачається, що довжини різних розмов не залежать ні один від одного, ні від того, як протікає потік викликів.