А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Горизонтальна щілина

Горизонтальна щілина, розташована в точці Сіркса (див. стор

Тепловіддача при вільному русі близько горизонтальних труб. В горизонтальних щілинах, утворених двома плоскими стінками, процес визначається розташуваннямнагрітих і холодних поверхонь, відстанню між ними та розподілом температури стінки. Перебіг рідини може бути відсутнім, якщо температура верхньої стінки постійна і більше температури нижньої (рис 10 - 8 в) Сказане справедливо для рідин, у якихщільність зменшується зі збільшенням температури. Нерівномірність температури стінок сприяє появі Конвекції.

Характер природної циркуляції рідини в обмеженому замкнутому просторі. У горизонтальних щілинах процес визначається взаємнимрозташуванням нагрітих і холодних поверхонь і відстанню між ними.

Вільний рух в обмеженому обсязі. У горизонтальних щілинах, утворених двома плоскими стінками, процес визначається розташуванням нагрітих і холодних поверхонь і відстаннюміж ними. У цьому випадку тепло передається від верхньої стінки до нижньої теплопровідністю або випромінюванням. Температури рідини постійні у горизонтальних шарах, зростаючи у вертикальному напрямку. Сказане справедливо для рідин, у яких щільність зменшується ззбільшенням температури.

У горизонтальних щілинах характер руху рідини залежить від взаємного розташування нагрітих і холодних поверхонь і від відстані між ними. Біли нагріта поверхня розташована зверху, то циркуляція рідини зазвичай відсутня (рис. 1 - 16 е), так як у переважної більшості рідин з підвищенням температури щільність зменшується, а більш щільні шари рідини знаходяться стійко у нижній поверхні. У цих умовах перенесення тепла здійснюється тільки за рахунок теплопровідності рідини.

Характер природної циркуляції рідини в обмеженому замкнутому просторі. У горизонтальних щілинах процес визначається взаємним розташуванням нагрітих і холодних поверхонь і відстанню між ними.

Циркуляційні струми при вільній конвекції усерединігоризонтальної щілини, чий 4Л4 Цир. куляція зPїжі кільцевому просторі між трубами при більш горя. У горизонтальних щілинах між двома плоскими поверхнями процеси природної конвекції середовища і тепловіддачі визначаються відстанню між поверхнями (висотоющілини) і розподілом температур стінок. Якщо температура верхньої стінки більше, то циркуляція середовища в щелевом зазорі може бути відсутнім і перенесення теплоти зверху вниз розраховується як теплопровідність плоскої стінки, яка складається з нерухомої середовища, що знаходитьсяміж поверхнями. Усередині тонких вертикальних або похилих прошарків внаслідок взаємного впливу протилежних поверхонь різної температури також можуть виникати замкнуті контури циркуляції середовища, що заповнює простір щілини.

У горизонтальних щілинахрежим руху визначається взаємним розташуванням нагрітих і холодних поверхонь і відстанню між ними. Якщо нагріта поверхня розташована зверху (рис. 1.27 а), то циркуляція відсутня, якщо знизу (рис. 1.27 б), то висхідні та низхідні потоки чергуються. Тутвиникають внутрішні циркуляційні контури, висота яких залежить від виду рідини, ширини щілини і інтенсивності процесу.

Навпаки, вузьку горизонтальну щілину в боковій стінці слід віднести до класу малих отворів.

Спіральними колекторами згоризонтальної щілиною були обладнані апарати Т-2.

Pаспределеніе газу в моделі по перетину і висоті міжтрубному простору при введенні газу колектором Спіраль з однієї горизонтальної щілиною, за даними різних дослідів. Спіральними колекторами з горизонтальноющілиною були обладнані апарати Т-2.

Щоб уникнути порушення колони горизонтальні щілини робляться переривчастими. Так, перед гідравлічним розривом пласта або перед створенням в пласті вище зони ВНК непроникного екрана створюються дві горизонтальні щілини в однійплощині; кожна з щілин по довжині менше половини внутрішньої окружності колони.

При отриманні вертикальних або горизонтальних щілин певні сопла піскоструминного перфоратора повинні бути закриті. Число працюючих сопел слід вибирати залежно відчисла і продуктивності насосних агрегатів. Отримання вертикальних щілин досягається переміщенням перфоратора по вертикалі в процесі гідропескострунной перфорації.

Осередки для формування дифузійної кордону. а - осередок із зрізаною кордоном. б - осередок звитягає. А поступово вигесняет розчин через горизонтальну щілину S. Потім при відкритому крані В, поперемінно відкриваючи крани /і 2 уточнюють кордон між розчином і розчинником. Дифузійний процес починають з перекривання всіх кранів. Якщо перевагавіддається широкої осередку (наприклад, для біпластінной інтерферометрії поділу), то доцільніше зупинитися на комірці з двома щілинами.

Pабочій ділянку. Тому вивчення закономірностей кипіння в горизонтальних щілинах, що імітують простір, утворенеплоскими ребрами, становить практичний інтерес.

На передній панелі дисковода є дві горизонтальні щілини для вставки дискет. У середині вони закриті вертикальними клапанами у формі прямокутника. Якщо вони опущені (і не виступають вперед) - їх треба підняти,інакше дискету вставити не вдасться. Довгим овальним віконцем конверта (див. рис. 1.9) вгору і від себе вставляємо дискету у верхню чи нижню щілину дисководу до упору.

У дійсних дослідах джерелом світла була освітлена горизонтальна щілина, розташована надеякій відстані. У такому випадку можна показати, що для отримання постійного відносного відставання згинальні моменти брусків не повинні бути строго дорівнюють уежду собою і протилежні, але потрібно тільки відповідним чином підібрати їх відношення.

Особливу увагу слід звертати на ущільнення горизонтальної щілини по низу воріт. Для зменшення обсягу пронікающіго через нещільності холодного повітря рекомендують нижню частину воріт висотою 0 1 - 015 висоти цеху завішувати брезентом шириною на 0 5 - 1 0 м більше шириниворіт.

Особливу увагу слід звертати на ущільнення горизонтальної щілини по низу воріт.

Найбільш ефективними вважаються каркасні фільтри з горизонтальними щілинами, у яких менше опір і вплив інтерференції отворів.

Для збереженняміцності колони зазвичай роблять три-чотири горизонтальні щілини, розташовані в шаховому порядку. Після цього нижче перфораційних отворів створюють цементну пробку, е потім в щілини, що утворилися нагнітають цементний розчин, для ті-го встановлюють пакер вищеперфораційних отворівPЯ заливальних трубах. Далі вимивають зайвий розчин, видаляють пакер і при необхідності псвторчо перроріруіт.

Схема котла типу КС-ТГ. Конвективний газохід являє собою систему з трьох горизонтальних щілин висотою 20 мм, якіутворюються шляхом установки двох водяних каналів 7 з ухилом для видалення парових бульбашок.

Наприклад, якщо перекрестие збігається з другою горизонтальною щілиною, розташованою вище центральної щілини, то вертикальна координата центру становить 4 мм по відношенню дооптичної осі. Якщо перекрестие збігається з правої по відношенню до центральної вертикальної щілиною, то горизонтальна координата центру становить 2 мм.

Щоб встановити в одну площину фокус трубки і горизонтальні щілини IV і V, необхідно спочатку переконатися, що ціщілини при обертанні столика тримача зразка і кронштейна лічильника навколо осі гоніометра (ці обертання здійснюються при зйомках) по вертикалі не зміщуються відносно один одного, а в разі зміщення треба його заміряти. Для цього, встановивши гоніометр таким чином,щоб столик утримувача був горизонтальний (змінюючи висоту ніжок гоніометра і перевіряючи рівнем горизонтальність столика при обертанні), потрібно перевірити, чи залишається горизонтальним кронштейн лічильника при повороті його навколо осі гоніометра.

Метод щілинногогідропіскоструминної розтину передбачає створення вертикальних або горизонтальних щілин в обсадної колоні і породі пласта при переміщенні перфоратора під час розтину щодо обсадної колони. Двигун розміщується безпосередньо над перфоратором іпрацює на енергії нагнітається робочої рідини.

Короткопламенние турбулентні форсунки високого тиску конструкції Карабіна. Струмінь пари з нижньої камери 2 виходить через горизонтальну щілину 4 підхоплює струмінь мазуту знизу і розпорошує її.

Схемавакуум-сушильної шафи. Між лампою і дзеркалом мається светонепроницаемая перегородка з горизонтальною щілиною.

Якщо між полум'ям і апаратом поставити діафрагму у вигляді горизонтальної щілини, встановивши отвір проти центру полум'я (так, щоб у нього потрапив ііскровий проміжок), то на плівці, що рухається у вертикальному напрямку, ми отримаємо розгортку полум'я в часі. Типовий приклад такої розгортки наведено на фіг.

Для наближення до умов, що мали місце при дослідженні горизонтальних щілин, розглядаєтьсядругий випадок теплових граничних умов - випадок теплоізольованих стінок каналу.

Схема гідропіскоструминної перфорації. Метод дозволяє одержувати в свердловині як вертикальні, так і горизонтальні щілини.

На непрозорому екрані Еь розташованому нижчеоптичної осі, знаходиться горизонтальна щілина дь а її зображення Л ь як при запису райдужних голограм, знаходиться за фотопластиною Н, на яку згодом будуть наводитися ока спостерігача. Інший непрозорий екран містить невелику круговий отвір А2 а йогоуявне зображення Д 2 імітує розбіжний опорний пучок.

Залежно від форми віскозних виробів, фільєра має або довга горизонтальна щілина, від 1 0 до 1 5 м довжини і бл. Я спотворити); індекс зрілості досягає звичайно 3 0 - 5 0 мл по хлористому амонію. Тільки такавіскоза здатна швидко тверднути у вигляді порівняно товстих плівок або ін виробів без зміни форми, заданої фільєри. Осаджувальна ванна, застосовувана для формования неволокнистих виробів відрізняється за складом від ванн, застосовуваних для формування волокон;зазвичай міститься 130 - 150 г /л сірчаної до-ти і 200 - 220 г /л сульфату натрію. Сульфат цинку не застосовується. Темп - pa формувань (у першій ванні) ок. Зазвичай формование проводиться в двох-трьох послідовних ваннах до повної коагуляції п розкладання віскози в середніх шарах плівкиабо стінок виробу.

Залежно від форми віскозних виробів, фільєра має або довга горизонтальна щілина, від 1 0 до 1 5 м довжини і бл. Віскоза); індекс зрілості досягає звичайно 3 0 - 5 0 мл по хлористому амонію. Тільки така віскоза здатна швидко тверднути у виглядіпорівняно товстих плівок або ін виробів без зміни форми, заданої фільєри. Осаджувальна ванна, застосовувана для формования неволокнистих виробів відрізняється за складом від ванн, застосовуваних для формування волокон; зазвичай міститься 130 - 150 г /л сірчаної до-ти і 200 - 220 г /л сульфату натрію. Сульфат цинку не застосовується. Темп - pa формувань (у першій ванні) ок. Зазвичай формование проводиться в двох-трьох послідовних ваннах до повної коагуляції і розкладання віскози в середніх шарах плівки або стінок виробу.

Гідроабразивнаперфорація дозволяє створювати в колоні круглі отвори, вертикальні або горизонтальні щілини. Pазмер цих отворів залежить від діаметра насадки, перепаду тисків, часу різання. Щільність отворів залежить від числа насадок, відстаней між ними і числапереміщень перфоратора в процесі перфорації.

Фільтри звичайно виготовляються із труб, на яких є вертикальні або горизонтальні щілини. Ширина щілин в залежності від фракційного складу піску, слагающего продуктивний пласт, становить від 075 до 3 мм. Колифільтр має діаметр експлуатаційної колони, він спускається одночасно з нею після розтину свердловини на повну глибину. Цементаж здійснюється за допомогою манжетної заливки, тобто від покрівлі продуктивного пласта. Коли фільтр має діаметр менше діаметраексплуатаційної колони, то експлуатаційна колона спускається до покрівлі продуктивного горизонту, проводиться її цементаж, після чого свердловина буриться до проектної глибини і обладнується фільтром-хвостовиком. Спуск фільтра-хвостовика в свердловину здійснюється набурильних трубах з переводником, мають ліву різьбу, який нагвинчується на спеціальну муфту з конічним різьбленням, ввернутой на кінець фільтра. Після спуску і установки фільтра на вибої поворотом бурильних труб вправо вигвинчують лівий переводник спеціальної муфтиі потім проводять підйом бурильних труб зі свердловини.

У випадках можливої ??зупинки транспорту у відкритому прорізі або небезпеки засмічення горизонтальної щілини сипучими матеріалами, що падають із минаючого транспорту, а також при установці в отворах транспортерівабо іншого обладнання слід влаштовувати завісу г бічною подачею повітря.

Якщо є необхідність, в свердловину спускають фіксатор; для створення горизонтальних щілин може бути спущений глибинний обертач.

Цей висновок знаходиться в якісному відповідно дорезультатами дослідження стійкості нагріваються знизу горизонтальних щілин і підтверджується відповідними дослідами.

Бак масляного вимикача типу ВМГ-133 (вимкнене положення. Ця камера повідомляється з баком /через прямокутний отвір, розташованепроти горизонтальних щілин гасітельних камери. При заповненні бака маслом в камері 7 залишається заповнене повітрям буферне простір.

Фаза масляного вимикача типу ВМГ-133 (вимкнене положення. Ця камера повідомляється з циліндром /через прямокутнийотвір, рас-покладений проти горизонтальних щілин гасітельних камери. При заповненні бака маслом в камері 7 залишається заповнене повітрям буферне простір. Процес відключення відбувається в наступному порядку.

У цьому пристрої (рис. 8.9 е) нерухома маска /з горизонтальними щілинами пофарбована в темний колір, а на екрані нанесені чергуються смуги темного і білого кольору. У відсутність тиску екран розташовується в нижньому положенні. Таким чином, індикатор має од-ноцветную забарвлення. При подачі сигналу 1 мембрана 3 стискаєпружину 4 і переміщує екран вгору.

Встановлено, що осідання сферичних частинок під дією сили тяжіння починається на нижніх поверхнях горизонтальних щілин при швидкостях суспензії, менших деякого певного значення. При зменшенні поперечногоперетину горизонтальної щілини внаслідок відкладення в ній частинок швидкість рідини зростає вище згаданого значення, відкладення частинок припиняється і встановлюється стаціонарний стан. У разі кутастих частинок відбувається повне закупорювання деяких щілин.

Оптична схема скануючого методу а й діаграма 5 одержувана методом сканування. /- Горизонтальна щілина. 1. 4 6 - лінзи. 3 - діафрагма кювети. 5 - рухома діафрагма, що пробігає проекцію кювети. 7-екран, переміщуваний по мірі руху діафрагми 5. Якщо порівняти цейметод з попереднім, то, як вже зазначалося, введення горизонтальної щілини замінює нумерацію променів, а похила щілину і циліндрична лінза, по суті, заміняють поєднання шкал.

Встановлено, що осідання сферичних частинок під дією сили тяжінняпочинається на нижніх поверхнях горизонтальних щілин при швидкостях суспензії, менших деякого певного значення. У разі кутастих частинок відбувається повне закупорювання деяких щілин.

Встановлено, що осадження сферичних частинок під дієюсили тяжіння починається на нижніх поверхнях горизонтальних щілин при швидкостях суспензії, менших деякого певного значення. При зменшенні поперечного перерізу горизонтальної щілини внаслідок відкладення в ній частинок швидкість рідини зростає вищезгаданого значення, відкладення частинок припиняється і встановлюється стаціонарний стан. У разі кутастих частинок відбувається повне закупорювання деяких щілин.

Залежність швидкості осадження суспензії фосфорітових концентрату v від витрати Ср реагентуPе (ОН з, напруженості магнітного поля Н і часу обробки т. Для створення спокійного гідродинамічного режиму руху рідини, що очищається (критерійPейнольдса З 1) передбачені горизонтальна щілина по всій довжині апарату і відбір очищеної рідини із зонирозташування електродів. Бульбашки кисню і водню, проходячи через шар рідини та зустрічаючи на своєму шляху зважені частки, закріплюються на них і піднімають їх на поверхню рідини, де скупчуються у вигляді пінного продукту, а потім віддаляються пеногоном. Очищена рідина відводиться з зони електродів в вивідну секцію, звідки скидається в каналізацію.

Після оголення місця пристрої ізоляції на проектній відмітці за допомогою відбійних молотків в цегляній стіні пробивається наскрізна горизонтальна щілина висотою не менше 200 мм. Верх пробиваної щілини розташовується під точкових поруч кладки. Нижню поверхню борозни очищають металевими щітками, промивають водою і вирівнюють цементним розчином. За затверділому розчину укладається гідроізоляційний килим з двох шарів руберойду на бітумній мастиці або толю на кам'яновугільній смолі. Після укладання кожного шару руберойду або толю з одного боку залишають загорнутий вільний кінець довжиною не менше 20 см для пристрою сполучення з наступним ділянкою.

Після оголення місця пристрої ізоляції на проектній відмітці за допомогою відбійних молотків в цегляній стіні пробивається наскрізна горизонтальна щілина висотою не менше 200 мм. Нижню поверхню борозни очищають металевими щітками, промивають водою і вирівнюють цементним розчином. За затверділому розчину укладається гідроізоляційний килим з двох шарів руберойду на бітумній мастиці або толю на кам'яновугільній смолі. Після укладання кожного шару руберойду або толю з одного боку залишають загорнутий вільний кінець довжиною не менше 20 см для пристрою сполучення з наступним ділянкою.

Після оголення місця пристрої ізоляції на проектній відмітці за допомогою відбійних молотків в цегляній стіні пробивається наскрізна горизонтальна щілина висотою не менше 200 мм. Верх пробиваної щілини розташовується під точкових поруч кладки. Нижню поверхню борозни очищають металевими щітками, промивають водою і вирівнюють цементним розчином. За затверділому розчину укладається гідроізоляційний килим з двох шарів руберойду на бітумній мастиці або толю на кам'яновугільній смолі. Після укладання кожного шару руберойду або толю з одного боку залишають загорнутий вільний кінець довжиною не менше 20 см для пристрою сполучення з наступним ділянкою.

Слід зазначити, що повітряні завіси в залежності від місцевих умов влаштовуються з подачею повітря через горизонтальну щілину, розташовану внизу прорізу; з подачею повітря через горизонтальну щілину, розташовану вгорі прорізу; як правило, з бічним подачею повітря через вертикальні щілини по обидва боки прорізу.