А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Горизонтальна пружина

Горизонтальні пружини 4 закріплені в рухомий /і нерухомою 2 планках. Вертикальні пружини 5 прикріплені до планок 1 до 2 утворюють стрілку 7 яка повертається при відносному зсуві цих пружин.

Горизонтальна пружина, на кінці якої прикріплена матеріальна точка, стиснута силоюPі знаходиться у спокої. Раптово силаPзмінює напрямок на прямо протилежне.

Горизонтальна пружина, на кінці якої прикріплена матеріальна точка, стиснута силоюPізнаходиться в спокої. Раптово силаPзмінює напрямок на прямо протилежне.

Горизонтальна пружина, на кінці якої при міцніла матеріальна точка, стиснута силоюPі знаходиться у спокої. Раптово силаPзмінює напрямок на прямо протилежне.

Горизонтальні пружини виготовляються з дроту ОВС діам. Сідло типу Террі полегшеної конструкції ставлять також на гоночні В. Сідло прикріплюється обоймою до горизонтальної трубі підсідельного гака, к-рий складається з двох труб, зварених впритул під кутом.

Горизонтальна пружина, на кінці якої при міцніла матеріальна точка, стиснута силоюPі знаходиться у спокої. Раптово силаPзмінює напрямок на прямо протилежне.

На горизонтальній пружині укріплено тіло масою М 10 кг, що лежить на абсолютно гладкому столі. У цейтіло потрапляє і застряє в ньому куля масою т - 10 г, що летить зі швидкістю v 500 м /с, спрямованої уздовж осі пружини.

На горизонтальній пружині укріплено тіло масою 10 кг, що лежить на абсолютно гладкому столі. У це тіло потрапляє і застряє в ньому куля масою 10 г, що летитьзі швидкістю 500 м /с, спрямованої уздовж осі пружини. Тіло разом з застрягла в ньому кулею відхиляється or положення рівноваги і починає коливатися з амплітудою 10 см. Вважаючи початком коливань момент попадання кулі в тіло, написати рівняння коливання системи.

Кінець Dстрижня за допомогою горизонтальної пружини прикріплений до кільця Е, яке може без тертя ковзати уздовж осі.

Вантаж вагою 9 я притиснутий до горизонтальної пружині пренебрежимо малої ваги і стискає пружину на р О. Вантаж відпускають, він рухається по горизонтальній площині і,пройшовши відстань /0 8 ж, зупиняється. Чому дорівнює коефіцієнт тертя між вантажем і пружиною.

Тіло масою т, прикріплене двома однаковими горизонтальними пружинами з пружними постійними k /2 ковзає по поверхні столу. Передбачається, що коефіцієнттертя постійний. Тіло зміщують в сторону на відстань А вправо від центральної точки і потім відпускають.

Тіло маси т, прикріплене двома однаковими горизонтальними пружинами з пружними постійними k /2 ковзає по поверхні столу. Передбачається, щокоефіцієнт тертя постійний.

Кулька маси т, прикріплений до кінця горизонтальної пружини, коефіцієнт жорсткості якої с, знаходиться в положенні рівноваги в трубці на расстеяніі а від вертикальної осі.

Кулька маси т, прикріплений до кінця горизонтальноїпружини, коефіцієнт жорсткості якої с, знаходиться в положенні рівноваги в трубці на відстані а від вертикальної осі.

Тіло вагою 1 0 кГ стикається з горизонтальною пружиною, жорсткість якої дорівнює 2 0 н /м і вагою якою можна знехтувати. Тіло стискає пружину на4 0 м, рахуючи від її недеформірованной положення. Приймаючи коефіцієнт кінематичного тертя між тілом і горизонтальною поверхнею, по якій вона рухається, рівним 025 знайдіть швидкість тіла в момент співудару.

До повзуну У крівошіппо-ползунного механізмуприкріплений лівий кінець горизонтальної пружини, що має жорсткість з - 250 Н /м; до правого кінця цієї пру-жнни приєднаний вантаж маси ш10 кг, який може переміщатися в горизонтальних направляючих без тертя. А вимушених коливань вантажу, якщо кривошип Про А довжини /0 4 мобертається з постійною кутовою швидкістю ш - 3рад /с; ОА-АВ і при ф - 0 пружина не деформована.

Це досягається шляхом підвішування важеля Л0208 на двох паралельних горизонтальних пружинах. Типовим пристроєм з двома важелями і рухомим шарніром єпневматичний пристрій типу БВ-928 з відліковим-командним пристроєм БВ-Н1004 (фіг.

У прикріплених до стрижня в точці В (ABh) горизонтальних пружин /і 2 коефіцієнти жорсткості дорівнюють сг і с2 а початкові поджатия - А 10 і А 2о відповідно.

У прикріплених до стрижня вточці В (АВК) горизонтальних пружин /і 2 коефіцієнти жорсткості дорівнюють Cj і с2 а початкові поджатия - Xi0 і А 2о відповідно.

Простим прикладом суто механічних когерентних джерел є дві зволікання, прикріплені до загальної горизонтальної пружині ізанурені своїми кінцями в водяну ванну.

До повзуну Л масою М (рис. 286), який прикріплений до кінця горизонтальної пружини і може ковзати по гладких горизонтальних напрямних, приєднаний за допомогою шарніра математичний маятник АВ масою то і довжиною I.Жорсткість пружини дорівнює с.

Вежа з отгяжкамі може бути представлена ??у вигляді шарнірно закріпленого внизу стержня і стабілізованого горизонтальної пружиною близько верхнього кінця. Вежа стабілізується відтяжками і палями, які проходять до палубного блоку.

Схеми пружних платформ. Вежа з відтяжками може бути представлена ??у вигляді шарнірно закріпленого внизу стержня і стабілізованого горизонтальної пружиною близько верхнього кінця. Вежа стабілізується відтяжками і палями, які проходять до палубного блоку.

Як тільки електричний ланцюг електромагніта розімкнеться (відключенням кнопки), розподільний золотник під дією горизонтальної пружини займе середнє положення, закривши доступ масла від нагнітаючої порожнини насоса до обох порожнинах циліндра, і стопорнепристрій ковша буде зупинено в заданому положенні.

Два однакових математичних маятника маси т і довжини 21 кожен пов'язані між собою і з нерухомими опорами трьома однаковими горизонтальними пружинами. При вертикальному положенні маятників пружини понапружені.

На горизонтальному диску, який може обертатися навколо вертикальної осі, лежить шайба масою т 100 г, прикріплена горизонтальної пружиною до осі.

Про 3.2.20. Як зміниться частота коливань маятника, що представляє собою вантаж на легкому стержні, якщо досередині стрижня прикріпити горизонтальну пружину жорсткості kl На малюнку зображено стан рівноваги.

Механічна система складається з двох однакових блоків, рухомого і нерухомого, маси т кожен, невагомою нерастяжимой нитки, перекинутої через ціблоки, і горизонтальної пружини жорсткості с. Вважаючи масу кожного з блоків рівномірно розподіленим по ободу та нехтуючи масою пружини, визначити коефіцієнти інерції і жорсткості системи, со-о.

На практичних заняттях при вивченні малих коливань систем зодним ступенем свободи доцільно поставити завдання: вертикальний стрижень підвішений в підставі шарнірно і на відстані а від осі підвісу затиснутий між горизонтальними пружинами жорсткості с.

У масою тг 0 2 кг, радіус якого /- 2 2 см, обойми D масою ТЕ 0 1 кг,суцільного однорідного диска Е масою Т4 4 кг, радіус якого Л4 - 4 см, і горизонтальної пружини з коефіцієнтом жорсткості з 10 Н /см, прикріпленою до вертикальної площини. Тертям, масами нитки й пружини знехтувати.

До осі циліндра шарпнрпо прикріплений фізичниймаятник 2 маси ТПГ. Точка О з'єднана горизонтальної пружиною 3 з нерухомою опорою.

Однорідний суцільний диск маси М може перекочуватися без ковзання по горизонтальній площині. До центру Oi диска прикріплені дві однакові горизонтальні пружини жорсткості зкожна. Нехтуючи масою пружин, визначити кінетичний потенціал L (функцію Лагранжа) такої механічної системи, якщо в якості узагальненої координати обрана координата х центра колеса, відраховується від положення статичної рівноваги.

Покладемо, щострижень ВА з вантажем Л заклинений на валу, що обертається з постійною кутовою швидкістю з. Підшипники, в яких обертається вал, укріплені на тілі, прикріпленому до горизонтальної пружині і знаходиться на гладкій горизонтальній площині.

Маятник складається з жорсткогострижня довжини /, несучого на кінці масу т, затиснуту між двома горизонтальними пружинами жорсткості з із закріпленими кінцями. Масою стержня знехтувати, і вважати пружини в положенні рівноваги ненапружених.

Маятник складається з жорсткого стержня довжини /, несучогона кінці масу т, затиснуту між двома горизонтальними пружинами жорсткості з із закріпленими кінцями.

Маятник складається з жорсткого стержня довжини I, несучого на кінці масу т, затиснуту між двома горизонтальними пружинами жорсткості з із закріпленими кінцями. Масоюстрижня зневажити, і вважати пружини в положенні рівноваги ненапружених.

Віброзбудник 4 що представляє собою двозальний дебалансовий привід закритого виконання, розміщений в середній частині основної рами корпусу вібратора /, спирається лижами 2 на бортупіввагона. Асинхронний електродвигун 3 потужністю 28 кВт і противага 5 встановлено на спеціальній рамі 6 вільно підвішеній за допомогою вертикальних і горизонтальних пружин для того, щоб виключити шкідливий вплив на нього вібрації.

Конструкції підвіскиопорних катків гусениць виконуються різними. На напівгусеничного ГВП застосовувалася торсіонна підвіска, у якої торсиони розташовані в поперечній площині автомобіля; біля снігохода Бомбардир - пружінноцепная з горизонтальними пружинами, а в системі Маультіе -шарнірно-пружинна.

Перемикання контактів сигналізатора відбувається при зануренні поплавця в рідину з питомою вагою 1 г /см3 на 455 мм. Завдяки застосуванню пружинного підвісу траверса з важелем може повертатися навколо геометричної осі перетину плоских пружин. Горизонтальні пружини шарніра оберігають розділовий сильфон від стиснення під дією статичного тиску в ре зервуаре при установці приладу в нижньому положенні.

Металевий блок масою Зт має всередині сферичну порожнину радіусу а, де ковзає, без обертання, куля маси т, радіус якого малий у порівнянні з а. Блок ковзає по гладкій горизонтальній площині. До блоку прикріплена горизонтальна пружина, коефіцієнт пружності якої дорівнює 4mg /o; інший кінець пружини закріплений. Досліджувати малі коливання системи, коли вона рухається уздовж напрямку пружини.

Металевий блок масою Зт має всередині сферичну порожнину радіусу at де ковзає, без обертання, куля маси /п, радіус якого малий у порівнянні з а. Блок ковзає по гладкій горизонтальній площині. До блоку прикріплена горизонтальна пружина, коефіцієнт пружності якої дорівнює 4mg /a; інший кінець пружини закріплений. Досліджувати малі коливання системи, коли вона рухається уздовж напрямку пружини.

Пружне взаємодія розподіляється безперервно і рівномірно по зовнішній окружності осердя і внутрішній окружності корпуса. У роботах[10, 11]враховується закріплення корпусу (зовнішнього кільця) на фундаменті. Фундамент схематично замінюється вертикальними і горизонтальними пружинами, прикріпленими до корпуса статора в місцях розташування лап корпусу.

Рівняння (45 в точності співп.PАссмотрім часто зустрічається на практиці випадок коливань точки під дією відновлюючої (пружною) сили Fx - сх і спрямованої проти руху постійної сили тертя /Л /, де /- динамічний коефіцієнт тертя, Л /- нормальний тиск. Прикладом можуть служити коливання вантажу, прикріпленого до горизонтальної пружині і ковзного уздовж шорсткою горизонтальній площині.

Щоб перевірити це, знімають кришки замку і натискають на ручку замку і ролик відводки. Одночасно перевіряють контакти замка. При закритій стулці шахтних дверей контакти замка з горизонтальними пружинами повинні одночасно розмикатися. Остаточно замки регулюють після навішування кабіни і противаги. При цьому регулюють також положення ролика і його взаємодію з відведеннями, розташованої на кабіні.

Отже, подібна схема володіє великими похибками, ніж звичайна двухричаж-ная схема. Це досягається шляхом підвішування важеля ДО208 на двох паралельних горизонтальних пружинах.