А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Гідромоніторная установка

Гідромоніторної установки розробляють методом розмиву на глибину до 5 - 6 м всі грунти до слабкої розбірної скелі включно. Pабота гідромонітора більш ефективна при високій швидкості течії, сприяючоюінтенсивному виносі розмитого грунту. Pазмив грунту гідромонітором виробляє водолаз.

Схема роботи скреперної установки. | Схема роботи скреперної установки. Гідромоніторної установки розробляють методом розмиву на глибину 5 - 6 м грунти всіх категорій до слабкоїрозбірної скелі включно. Pабота гідромонітора більш ефективна при високій швидкості течії води в річці, сприяючою інтенсивному виносі розмитого грунту. Pазмив грунту гідромонітором виробляє водолаз.

Гідромоніторная установка створює потужний струміньводи (тиском 8 - 15 кгс /см2), під дією якої грунт руйнується, а потім відводиться по відкритим лотків та трубопроводах до місця укладання.

У гідромоніторної установки входять відцентровий водяний насос, двигун, всмоктуючий і напірний шланги та зміннігідромоніторний насадки. Для погашення реактивної сили струменя до шланга гідромонітора на відстані 1 5 - 2 м від насадка прикріплюють баласт або безреактивное насадки.

При розробці траншей гідромоніторної установки і ручними гідромоніторами укоси траншейприймають не крутіше 1: 2 5 з умов виносу розмитого грунту струменем гідромонітора.

На великих переходах використовують потужні гідромоніторної установки (табл. VIII.

При гідромеханізованим способом розробки відстань від гідромоніторної установки та іншоговибійного устаткування (скрепери, бульдозери) до забою повинне становити не менш 0 8 висоти уступу.

Для розмиву грунтів водою (способом гідромеханізації) служать гідромоніторної установки.

Для розробки підводних траншей застосовують снаряди, скрепернихобладнання та гідромоніторної установки.

Якщо берега складені піщаними або супіщаними грунтами, то розтин трубопроводу може бути виконане гідромоніторної установкою. Pазмив грунту ведеться від урізу води.

Якщо за допомогою кабелеукладача прокласти кабельчерез водну перешкоду неможливо, його прокладають в підводні траншеї, які можуть бути відриті землечерпальні снарядами, землесосами, гідромоніторної установки, екскаваторами і скреперними установками або вибуховим способом. Вантажопідйомність використовуваногоплавучого засобу повинна не менше ніж у 5 разів перевищувати масу прокладається кабелю. Кабель укладається на плавучому засобі колами або вісімками або на козлах-домкратах встановлюють барабан з кабелем. У міру переміщення плавзасобу в створі переходу кабельопускається на дно водойми за допомогою обертових шківів, роликів або напрямних жолобів.

Гідромонітор застосовують з використанням водолазного праці при розробці грунту з невеликим обсягом робіт, на окремих об'єктах, куди завозити більш потужне обладнання неефективно, при розрівнюванні дна траншей після роботи більш потужних машин, а також при роботі в обмежених умовах. У розробці підводного грунту гідромоніторної установкою малої потужності, крім водолазів, беруть участь машиніст і два робочих. Установку АН-2 використовуванудля гідравлічного випробування трубопроводів в якості ручного гідромонітора, монтують на плавучих засобах.

Необхідність в заглибленні морських трубопроводів пов'язана з тим, що в іншому випадку вони можуть бути пошкоджені при переміщенні прибережних льодів,тралами, якорями судів і т.п. При земляних роботах використовуються пристрої, які розробляють траншею як з поверхні води, так і в підводному положенні. До перших відносяться плавучі земснаряди, гідромоніторної установки, грейферні землечерпалки, пневматичні ігідравлічні грунтососи.

У завдання по механізації зачистки резервуарів входять відшукання найбільш раціональних заходів руйнування і видалення твердих відкладень (пульпи); видалення парів нафтопродуктів; експресний метод аналізу повітря після зачисткирезервуарів. Для руйнування твердих відкладень найбільш раціональним повинно з'явитися застосування пересувних гідромоніторний установок з обертовими стовбурами, якими можна було б управляти, не входячи в резервуар.

Припустимо, що 710 змін - величинапостійна, а протягом зміни розробляється 100 м3 грунту. За першим способом трудомісткість робіт следующея: водолазна станція і гідромоніторная установка - по 10 машино-змін; по другому (скреперної установки) - 10 машино-змін.

Pазработка підводних траншей повиннавиконуватися високопродуктивними земснарядами, гідромоніторний і гід-роежекціоннимі установками. Застосування малопродуктивних ручних гідромоніторів і грунтососов, скреперних установок і гідромоніторний установок, що працюють на розмив, допускається лише яквиключення у разі недоцільності використання більш продуктивних земснарядів.

Pазработка грунтів в міському будівництві ведеться з використанням майже всієї існуючої номенклатури землерийних машин загального і спеціального призначення. Відкритарозробка талих грунтів виконується за допомогою екскаваторів, скреперів, бульдозерів, грейдерів, траншеєкопачів, котлованних машин, землесосних і гідромоніторний установок, бурильного устаткування. Мерзлі та скельні грунти розробляються різанням і вибухом.

Класифікація мийно-очисних машин. Моніторні (гідромоніторний) мийні машини забезпечують гідродинамічну очистку. Ефективне видалення забруднень забезпечується комплексним впливом динамічного напору однієї струменя, високої температури і миючихзасобів. У гідромоніторної установки застосовують спеціальні насадки, які забезпечують ефективну гідродинамічну очистку.

Велике число різних насосних установок використовується на промислових і особливо гідротехнічних будівельних об'єктах. Туттимчасові або пересувні насосні установки служать для водопостачання, осушення отлованов, пониження рівня грунтових вод, великі (потужністю до 5000 кет) грунтові насоси (землесоси), часто монтовані на плавучих снарядах, використовуються для транспорту пульпи (сумішгрунту з водою), намиву гребель, видобутку заповнювачів бетону. Високонапірні насоси потрібні для харчування гідромоніторний установок, застосовуваних для розробки грунтів в кар'єрах і котлованах.

Геометричні характеристики хвиль. Земляні роботи ведуться при риттітраншей і на тих ділянках трубопроводу, які повинні бути заглиблені нижче поверхні дна. У світовій практиці існують пристрої, що дозволяють розробляти грунт з поверхні води і в підводному положенні. До перших відносяться плавучі земснаряди, гідромоніторнийустановки, грейферні землечерпалки, пневматичні і гідравлічні грунтососи.

Моніторні (гідромоніторний) мийні машини забезпечують гідродинамічну очистку. На поверхню, що очищається подається один водяний струмінь, температурою 20 - 30 С тиском 0 5 - 1 0 МПа. Ефективне видалення забруднень забезпечується комплексним впливом динамічного напору однієї струменя, високої температури і миючих засобів. У гідромоніторної установки застосовують спеціальні насадки, які забезпечують ефективну гідродинамічну очистку.

При підводних земляних роботах застосовують ручний гідромонітор. Їм проводиться як розробка, так і засипка траншей. Pазмив траншеї виробляє водолаз. Pучние гідромонітори використовують при підводних роботах та як допоміжний засіб при ритті траншей іншими способами і особливо часто при розмиванні траншей гідромоніторної установки, описаними вище.

Схема вивантаження шламу з підземного резервуара. Найкращим способом очищення резервуарів великого обсягу є промивка їх миючими розчинами, які подаються спеціальними мийними машинками струменями під напором. Одночасно з промиванням резервуара від важких залишків вуглеводнів відбувається і його дегазація. Це пояснюється тим, що під час промивки миючими розчинами утворюється туман від бризок, який, конденсуючись, емульгуючу пари нафтопродуктів. Крім того, під час промивки збільшується природна вентиляція ємності. Такий спосіб широко використовують для очищення і дегазації резервуарів, ємностей нафтових танкерів і барж. Проте використання водяних струменів високого тиску може призвести до утворення небезпечних зарядів статичної електрики. Всі вибухи сталися при промиванні танків гідромоніторної установки; причому, перед промиванням була проведена вентиляція танків.

Через невеликі водні перешкоди кабель прокладають так само, як і в каналізацію. На одному березі встановлюють на козлах-домкратах барабан з кабелем, а на іншому - лебідку. Трос від лебідки подають до барабана з кабелем, а потім за допомогою панчохи кабель витягають на протилежний берег. Після цього водолази укладають кабель на дно траншеї. У зимовий час кабель прокладається з льоду через майну (ополонку) за допомогою водолазів у заздалегідь відкриту траншею. При достатній міцності льоду розмотування кабелю проводиться з барабана, встановленого на санях, які пересуваються вздовж траси тракторами або лебідкою. При великому обсязі робіт засипка траншей проводиться земснарядами, замлесосамі і гідромоніторної установки, а при малому обсязі робіт і на великих глибинах - з плавучих засобів водолазами за допомогою засобів малої механізації.