А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ваги - загальне призначення

Ваги загального призначення призначені тільки для зважування. Допускається їх застосування для атестації та повірки мір маси у випадках, коли ваги атестовані в якості зразкових.

Ваги загального призначення механічноготипу повинні виготовлятися виключно з іменованою шкалою.

Для ваг загального призначення прийнята буквено-цифрова індикація. В умовних позначеннях типорозмірів ваг перша буква вказує на конструкцію вантажоприймального пристрої ваг:Р-важільно-механічні; Т - електронно-тензометричні.

Визначення MX ваг загального призначення 1-го і 2-го класів, равноплечіе з іменованою шкалою і вбудованими гирями на повне навантаження. За аналогією з тією ж підгрупою ваг визначають розмах покаааній при НПВ інепостійність ненавантажених ваг.

Визначення MX ваг загального призначення 3-го і 4-го класів з верхнім розташуванням чашки.

Товарні ваги - пересувні підлогові ваги загального призначення для зважування вантажів масою від 50 кг до 3 т, застосовувані переважно наскладах.

Рівні, якими забезпечуються ваги загального призначення, складаються з корпусу і скляної ампули з рідиною і повітряним бульбашкою. На верхній поверхні ампули є дві концентричні кола. При правильній установці ваг повітряний пухирець повинензупинитися в малій окружності.

Повірка лабораторних зразкових вагів і ваг загального призначення, Повірка лабораторних вагів будь-якого типу містить у собі чотири групи операцій: зовнішній огляд, випробування, визначення ступеня рівномірності заспокоєння коливанькоромисла і визначення MX ваг. Перші три групи операцій є загальними і аналогічними для всіх типів ваг, на які поширюється дія стандарту.

У промислових умовах застосовуються в основному ваги загального призначення (настільні, платформні) ітехнологічні. За прин - ціпу дії технологічні ваги промислових3 Діляться на порційні (періодичн-ваг з перед - ські) і безперервного зважування, Віжн вантажем Порціонні ваги знайшли широке застосування в автоматичних порційних дозаторах, а ваги длябезперервного зважування - в автоматичних вагових дозаторах безперервної дії.

Визначення метрологічних параметрів при повірці (ваг загального призначення, використовуваних для облікових операцій на підприємствах по забезпеченню нафтопродуктами, на практіке1проводиться згідно з ГОСТ 8.453 - 82 і включає перевірку незалежності показань від положення вантажу на вантажоприймальної майданчику, визначення похибки і чутливості, а також інших параметрів, пов'язаних з метрологічними та залежних від конструкцій ваг та їхпризначення. Результати повірок повинні оформлятися відповідними актами.

Повірку зразкових вагів 1а розряду і ваг загального призначення 1-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження проводять гирями 1а розряду; зразкових (ваг I розряду, ваг загальногопризначення 1-го класу та ваг загального призначення 2-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження - зразковими гирями I розряду; зразкових вагів II розряду і ваг загального призначення 2гго класу - зразковими гирями II розряду; зразкових вагів III розряду і ваг загальногопризначення 3-го класу - зразковими гирями III розряду; зразкових вагів IV розряду і ваг загального призначення 4-го класу - зразковими гирями III або IV розряду.

За своїм призначенням ваги поділяються на такі групи: ваги загального призначення; лабораторні ваги; вагидля зважування рейкового та безрейкового транспорту; ваги для безтарного зважування сипучих і рідких матеріалів; ваги для відважування заданих порцій; ваги для сортування штучних вантажів; ваги для зважування вантажів в процесі переміщення їх транспортнимипристроями; ваги для спільної роботи з автоматичними системами, регулюючими продуктивність подачі матеріалу; спеціальні ваги.

Позитивні результати державної чи відомчої повірки лабораторних зразкових вагів і ваг загальногопризначення, крім лабораторних равноплечіе ваг загального призначення 4-го класу, оформляють.

Як видно з наведених даних, перехід від найбільш досконалих конструкцій лабораторних вагів до моделей масового застосування (ваги загального призначення 4-го класу)супроводжується тисячократним втратою точності зважування.

Непостійність нуля, варіація показань і чутливість Коромислова і циферблатних ваг повинні відповідати вказаним вище нормам, встановленим для ваг загального призначення.

Повіркузразкових вагів 1а розряду і ваг загального призначення 1-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження проводять гирями 1а розряду; зразкових (ваг I розряду, ваг загального призначення 1-го класу та ваг загального призначення 2-го класу з вбудованими гирями на повнунавантаження - зразковими гирями I розряду; зразкових вагів II розряду і ваг загального призначення 2гго класу - зразковими гирями II розряду; зразкових вагів III розряду і ваг загального призначення 3-го класу - зразковими гирями III розряду; зразкових вагів IV розряду і вагзагального призначення 4-го класу - зразковими гирями III або IV розряду.

Похибка зважування за шкалою для ненавантажених ваг і при НПВ ваг зразкових я загального призначення повинна відповідати допустимої похибки зважування, зазначеної в ГОСТ 24204 - 88 для вагзагального призначення.

Ваги призначені для підрахунку рівних вазі деталей - болтів, гвинтів, гайок - і застосовуються на складах, в торгових і промислових підприємствах, а також як звичайні платформні гирьові ваги загального призначення.

Повірку зразкових вагів 1арозряду і ваг загального призначення 1-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження проводять гирями 1а розряду; зразкових (ваг I розряду, ваг загального призначення 1-го класу та ваг загального призначення 2-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження - зразковимигирями I розряду; зразкових вагів II розряду і ваг загального призначення 2гго класу - зразковими гирями II розряду; зразкових вагів III розряду і ваг загального призначення 3-го класу - зразковими гирями III розряду; зразкових вагів IV розряду і ваг загального призначення 4-гокласу - зразковими гирями III або IV розряду.

Повірку зразкових вагів 1а розряду і ваг загального призначення 1-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження проводять гирями 1а розряду; зразкових (ваг I розряду, ваг загального призначення 1-го класу та ваг загальногопризначення 2-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження - зразковими гирями I розряду; зразкових вагів II розряду і ваг загального призначення 2гго класу - зразковими гирями II розряду; зразкових вагів III розряду і ваг загального призначення 3-го класу - зразковимигирями III розряду; зразкових вагів IV розряду і ваг загального призначення 4-го класу - зразковими гирями III або IV розряду.

Повірку зразкових вагів 1а розряду і ваг загального призначення 1-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження проводять гирями 1а розряду;зразкових (ваг I розряду, ваг загального призначення 1-го класу та ваг загального призначення 2-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження - зразковими гирями I розряду; зразкових вагів II розряду і ваг загального призначення 2гго класу - зразковими гирями II розряду;зразкових вагів III розряду і ваг загального призначення 3-го класу - зразковими гирями III розряду; зразкових вагів IV розряду і ваг загального призначення 4-го класу - зразковими гирями III або IV розряду.

Повірку зразкових вагів 1а розряду і ваг загального призначення 1-гокласу з вбудованими гирями на повне навантаження проводять гирями 1а розряду; зразкових (ваг I розряду, ваг загального призначення 1-го класу та ваг загального призначення 2-го класу з вбудованими гирями на повне навантаження - зразковими гирями I розряду; зразкових вагів IIрозряду і ваг загального призначення 2гго класу - зразковими гирями II розряду; зразкових вагів III розряду і ваг загального призначення 3-го класу - зразковими гирями III розряду; зразкових вагів IV розряду і ваг загального призначення 4-го класу - зразковими гирями III або IVрозряду.

Останнім часом в систему позначення ваговимірювальних приладів внесені суттєві зміни. Так, для ваг загального призначення прийнята буквено-цифрова індексація.

У 1953 р., враховуючи гостру потребу в класифікаторі, був розроблений ГОСТ 793 - 53 Терези.Норми точності, що поширювався в основному на ваги загального призначення та лабораторні.

У залежності від призначення лабораторні ваги поділяються на ваги загального призначення, зразкові та спеціального призначення.

До групи лабораторних вагів спеціального призначення прийнято відносити прилади настільного використання, в основу яких покладені моделі технічних, квадрантних або двухпрізменних ваг загального призначення, конструктивна доробка яких дозволяє їх використовувати як ваги спеціального призначення.

Результати вимірювань записують в протокол повірки. Похибка зважування за шкалою для ненагружеіних ваг не повинна перевищувати значень, вказаних в їх паспортах, для умов первинної та періодичної повірки. Похибка зважування за шкалою для навантажених до НПВ ваг не повинна перевищувати значень, вказаних в ГОСТ 24104 - & 8 для ваг загального призначення.

Слід зазначити, що другий напрямок - стандартизація конкретних типів і конструкцій ваг набуло поширення головним чином в нашій вітчизняній практиці. Обидва ці напрями стандартизації взаємно доповнюють один одного. Стандартизовані елементи можуть бути використані в конструкціях будь-яких ваг, в той час як стандартизація конкретних типів ваг повинна обмежуватися тільки найбільш поширеними приладами загального призначення. Природно, що при стандартизації ваг загального призначення повинні максимально використовуватися стандартизовані загальні елементи ваг, причому стандарти на конкретні види ваг повинні обмежувати застосування загальних елементів певними типами і типорозмірами.

Слід зазначити, що другий напрямок - стандартизація конкретних типів і конструкцій ваг набуло поширення головним чином в нашій вітчизняній практиці. Обидва ці напрями стандартизації взаємно доповнюють один одного. Стандартизовані елементи можуть бути використані в конструкціях будь-яких ваг, в той час як стандартизація конкретних типів ваг повинна обмежуватися тільки найбільш поширеними приладами загального призначення. Природно, що при стандартизації ваг загального призначення повинні максимально використовуватися стандартизовані загальні елементи ваг, причому стандарти на конкретні види ваг повинні обмежувати застосування загальних елементів певними типами і типорозмірами. Основою для рядів елементів ваг при їх стандартизації повинні бути, таким чином, елементи ваг загального призначення.