А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Білковий азот

Білковий азот визначають після відгонки аміачного азоту. У взятому аналізованому розчині повинно міститися не більше 1 мг білкового азоту.

Білковий азот в результаті аммонификации розкладається до амонійного, який івикористовується при очищенні стічних вод в якості джерела азоту. Під ВПК тут розуміється наявність у воді джерела вуглецевого живлення клітин. Найбільш інтенсивно азот використовується в період логарифмічної фази росту клітин, а в період окислення клітин азотвивільняється знову у вигляді аміаку. Виділився амонійний азот може окислюватися до нітритів і нітратів або повторно використовуватися для нового циклу синтезу.

Визначивши білковий азот і небілкової азот, по їх сумі обчислюють вміст загального азоту.

Кількість білкового азоту в зерні завжди значно перевищує вміст небілкового, проте співвідношення цих форм знаходиться-в прямій залежності від умов азотного живлення. При внесенні аміачної та амідної форм азотних добрив підвищується вміст загального табілкового азоту. При нітратного харчуванні синтез білкових сполук протікає слабкіше, кількість всіх форм азоту зменшується.

Перетворення білкового азоту в мінеральний під дією мікроорганізмів.

Цифру білкового азоту виражають у кількості білка всироватці.

Знайдене кількість білкового азоту перераховують на білок множенням на коефіцієнтом 625 приймаючи, що в білках осаду і активного мулу міститься в середньому 16% азоту.

Зниження рівня білкового азоту в крові відповідає зменшенню загальної кількостіпротеїнів і амінокислот в ній, обумовленому недостатністю або відсутністю їх в живленні. Виразність цих змін залежить від ступеня і тривалості білкової недостатності. В умовах дефіциту спостерігаються зрушення в змісті і інших фракцій плазмовихбілків. Так, за даними Sova, Luxova (1973), поряд із зменшенням у сироватці крові кількості загального білка і альбумінів знижується і рівень постальбумінов, ар, а2 -, р-глобулінів; концентрація ж у-глобулннов знижується при більш тривалому перебуванні тварин на белководефіціт- ноїдієті.

Підвищений вміст білкового азоту в зерні ярої пшениці призводить до збільшення загального вмісту білка в урожаї. Додавання марганцю до основного удобрення зробило подальше позитивний вплив на загальний збір білка з гектара: в середньому за два рокидодатково було отримано 28 кг /га білка.

Метод визначення білкового азоту трудомісткий: промивання осаду вимагає тривалого часу, мінералізація фільтра з осадом протікає повільно, рідина при спалюванні спінюється. Осад білка тому невідфільтровують, а маєте з падосадочной рідиною кількісно переводять в мірну колбу па 100 мл. Вміст колби доводять водою до мітки. Прозору рідину відокремлюють фільтруванням (або центрифугуванням), аликвотную частина фільтрату піддають мінералізації і вній визначають зміст небілкового азоту.

Підвищений вміст білкового азоту в зерні ярої пшениці призводить до збільшення загального вмісту білка в урожаї. Додавання марганцю до основного удобрення зробило подальше позитивний вплив на загальний збірбілка з гектара: в середньому за два роки додатково було отримано 28 кг /га білка.

Вплив ГК і С-С - С на вміст азоту в стеблах ячменю. Відносний вміст білкового азоту при дії ГК знижено у всіх пробах.

Знаючи, скільки білкового азоту було ввихідної борошні і яка кількість перейшло в розчин в результаті екстракції фосфатним буфером, обчислюють відсоток білків, розчинних у буфері. Для більшості бобових культур в розчин переходить не менше 80% загального вмісту білків.

Для поповнення нестачібілкового азоту в раціон тварин вводять карбамід. За розрахунками, 1 кг карбаміду еквівалент 2 5 - 2 6 кг усвояемого протеїну. У США на ці цілі щорічно витрачають 170 - 190 тис Він особливо ефективний при відгодівлі молодняку ??великої рогатої худоби. Його вводять до складу комбікормів,силосу, зазвичай з додаванням меляси, яка усуває неприємний присмак карбаміду і знижує побічні ефекти.

Подібно до цього концентрація білкового азоту і фосфоруPНК при голодуванні зростає, хоча абсолютна кількість їх на печінку або на одиницю ДНКпадає. Таким чином, при вивченні складу тканини звичайним способом, при якому визначають кількість досліджуваного компонента на одиницю ваги тканини, може створитися помилкове враження. Перерахунок даних на одиницю ДНК дозволяє отримати картину, більш близьку доістині.

Призначений для визначення амонійного і білкового азоту в рослинних матеріалах, а також амонійного азоту IB грунтах, добривах та інших об'єктах об'ємним методом з біамперометріческой індикацією точки еквівалентності. Крім того, прилад може бутивикористаний для визначення інших елементів.

Концентрації дані в грамах білкового азоту на літр (г N - л), час - у добі.

Народна спостерігали збільшення вмісту білкового азоту у варіанті з марганцем.

У репродуктивних органах кількість загального ібілкового азоту зменшується від бутонів до квіток. У процесі цвітіння відбувається подальше зниження вмісту всіх форм азоту.

Описаним методом не повністю визначається білковий азот, азот амінокислот і сечовини.

У таких рослинах зменшується вмістбілкового азоту і збільшується вміст небілкових форм, у тому числі вільного аміачного азоту, зменшується синтез ДНК,PНК і накопичуються кіслоторастворімие і спірторастворімие органічні сполуки фосфору. Відбуваються глибокі порушення метаболізмурослин, послаблюється і призупиняється поглинання основних елементів живлення, ріст рослин сповільнюється, листя знебарвлюються, рослини втрачають тургор, в'януть і засихають.

Зміна хімічного складу ксілозний сиропу в процесі іонного обміну. ??| Динаміказміни ємності катіоніту КУ-2 при очищенні ксілозний сиропу. Це підтверджують розбіжності у визначеннях білкового азоту оцтовокислим свинцем і гідроокисом міді.

Динаміка вмісту вуглеводів в органах ярої пшениці (у% на абсолютно суху речовину, польовідосліди. Зовсім інше спостерігається в динаміці білкового азоту. Один азот сприяє збільшенню кількості білка, а додавання марганцю підсилює цей процес. Отже, зв'язок марганцю з азотистих обміном виражається в посиленні синтезу білкових речовин.

Прицьому зміни у змісті загального і білкового азоту були незначні. Після появи лінії розриву в зоні опадання в листових пластинках помітно падало відносний вміст загального та білкового азоту, вільних амінокислот і фракції небілкового азоту.

Прицьому зміни у змісті загального і білкового азоту були незначні. Після появи лінії розриву в зоні опадання в листових пластинках помітно падало відносний вміст загального та білкового азоту, вільних амінокислот і фракцій небілкового азоту.

Азоторганічних сполук - це перш за все білковий азот, Подібно іншим високомолекулярним сполукам, білки спочатку розщеплюються позаклітинними протеазами на фрагменти, здатні проникнути в клітку-поліпептиди, олігопептиди і почасти амінокислоти. Пептидинадходять в клітини і гідролізуються внутрішньоклітинними протеазами до амінокислот.

При відборі і зберіганні проб води для визначення білкового азоту необхідно дотримуватися тих же заходів безпеки, що і при відборі проби для визначення аміачного азоту.

Марганець посилює вплив основних добрив на процес накопичення білкового азоту, особливо чітко це відзначається на тлі азотного добрива.

Вміст азоту в різних частинах рослин (в% на суху речовину. А - горох. Б - пшениця. Е - цукровий буряк. |Перегрупування сполук азоту в рослині тютюну в залежності від його віку. У більшості культурних рослин у всіх фазах їх розвитку білковий азот переважає над небілкових.

Визначаючи молекулярні ваги ізоагглютініни і оцінюючи величину т, визначаючикількість білкового азоту, захопленого еритроцитами з агглютинируют сироватки, Вюрмсер і Філітті-Вюрм - сер вдалося також отримати приблизні величини зміни вільної енергії і ентропії для реакцій анти - В-В.

Виявилося, що піки радіоактивності навихідної кривої збігаються з піками білкового азоту. Отже, вивчений у цій роботі продукт синтезу за всіма властивостями збігався з валовим розчинним білком бактерій.

Використання інсектицидів в підвищених дозуваннях зменшує у рослин кількістьзагального і особливо білкового азоту і сприяє накопиченню амінокислот.

Дані таблиці 4 показують, що в нирках досвідчених рослин вміст загального і білкового азоту на 10-ий день після дефоліаціі трохи збільшилося. Кілька підвищується і кількістьамінокислот.

Визначивши окремо загальний азот і небілкової азот, по різниці обчислюють вміст білкового азоту.

Наважку добре подрібненого рослинного матеріалу, в якій міститься 3 - 5мг білкового азоту, переносять в стакан ємністю 100 мл, додають туди25 мл води і нагрівають до кипіння при помішуванні скляною паличкою.

У листках у період від фази лістообразованіе до фази бутонізації відбувається збільшення загального і білкового азоту. Починаючи з фази цвітіння і до кінця вегетаційного періоду спостерігається спадкількості загального і білкового азоту.

Схема перетворення аміаку в рослині. У наступні терміни - через 48 і 96 годин - відбулося значне збільшення білкового азоту, що супроводжується паралельним зменшенням кількості Сахаров, в першу чергу дисахаридів.Останнє дає підставу вважати, що цукор відіграють велику роль у процесі синтезу білка в рослинах. При сучасному стані питання ця роль ще недостатньо ясна. Можна зробити припущення про те, що нативний білок в рослинах знаходиться в якійсь зв'язку зцукрами. З іншого боку, можна допустити, що процес синтезу білка у рослинах супроводжується інтенсивним окисленням Сахаров, в результаті чого звільняється енергія, необхідна для активності молекул амінокислот, залучаються до реакції синтезу білка.

Дія 2 4 - Д на азотистий обмін виражається в сильному зниженні вмісту загального і білкового азоту в листках рослин і збільшенні азоту в стеблах і коренях.

Метод застосовується в тому випадку, коли досліджуваний розчин містить 1 - 20 мкг білкового азоту.

Таким чином,умови гірського лісового поясу найбільш сприятливі для накопичення амінокислот білка і білкового азоту у копеечника спорідненого. Це дозволяє зробити висновок, що найкращий розвиток рослин збігається з їх високою білкових. У цих же умовах проростання спостерігається максимальний вміст вільних амінокислот і небілкового азоту в листках і стеблах копеечника спорідненого. У гірському лісі (2350 м) рослини містять значну кількість амінокислот білка і білкового азоту, а також вільних амінокислот і небілкового азоту, що свідчить про енергійне обміні речовин у копеечника спорідненого в цій рослинної формації.

Мочевино-формальдегідні добриво не знижує вміст крохмалю і вітамінів в бульбах картоплі і збільшує кількість білкового азоту в них.

САНІТАPНОЕ ЧИСЛО - узагальнюючий показник біологічного забруднення грунту, рівний приватному від ділення кількості грунтового білкового азоту (у мг на 100 г сухого грунту) на загальну кількість органічного азоту в грунті. САНІТАPІНШІ ПPАВІЛА І АЛЕPМИ (СанПіН) - державний нормативний документ, який встановлює гігієнічні вимоги і нормативи якості поверхневих вод, регламентує різні види господарської діяльності, що надають несприятливий вплив на стан водних об'єктів, а також відведення у водотоки і водойми всіх категорій стічних вод і поверхневого стоку.

При разваривании збільшується кількість розчинного азоту; у ячменю при цьому одночасно зростає і вміст білкового азоту; у кукурудзи, навпаки, вміст білкового азоту падає. При звичайному режимі розварювання в розчин переходить від 20 до 50% всього азоту, що міститься в зерні.

Більш точний (і відповідно більш трудомісткий) метод визначення білка заснований на кількісному визначенні білкового азоту.

Бородулін, Л. С. Фурсенко (1965) показано, що підвищення водоудерживающей здатності відповідало збільшення вмісту білкового азоту в листках яблуні.

Pастенія, що виростають при недоліку молібдену, відрізняються зниженим вмістом азоту і перш за все меншим вмістом білкового азоту. При надходженні в рослини значної кількості нітратів відсоток загального азоту може і не зменшуватися, так як відновлення нітратів при недоліку молібдену сповільнюється, і вони накопичуються в рослинах; зміст ж білкового азоту зменшується і в цьому випадку.