А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Верхня частина - циклон

Верхня частина циклону, підвладна інтенсивному ІЗНО. СУ пилоповітряної потоком, бронюється плитами з вибіленого чавуну або базальту або сталевими листами товщиною 8 - 10 мм. На деяких станціях у верхній частині циклонуперпендикулярно потоку приварюють сталеві прутки діаметром 6 - 8 мм на відстані 50 - 100 мм один від іншого (рис. 198 б), що також захищає цю ділянку від швидкого зносу.

У верхній частині циклону розташовані сопла. Разбризгіваемая ними вода утворює на стінкахциліндричної частини циклона водяну плівку, яка запобігає винос з циклону частинок пилу, відкинутих до стінок.

У верхній частині циклону розташовані сопла. Разбризгіваемая ними вода утворює на стінках циліндричної частини циклона водяну плівку, яказапобігає винос з циклону частинок пилу, відкинутих до його стінок.

У верхній частині циклону встановлюється вирівнюючий дірчастий стелю. Швидкість пари в отворах цієї стелі рекомендується приймати рівною 075 - 085 від значення швидкості пари впароотводящей трубі від циклону. У цих умовах живий перетин стелі зазвичай становить 15 - 20% від перетину циклону. Як уже зазначалося, висока ефективність виносного циклону як сепарують елемента забезпечується при достатньо великих значеннях тангенціальнихшвидкостей входу пароводяної суміші в корпус циклону. Природно, що при високих швидкостях входу гідравлічний опір циклону складає достатньо велику величину, яку необхідно враховувати при розрахунку циркуляційного контуру екрана. Найбільш простовиносні циклони можуть бути включені в екранні контури, які мають досить велику висоту. При модернізації існуючих старих типів котлів, що дозволяють встановлювати екранні контури невеликої висоти, опір циклонів може бути зменшено шляхом вибору типувведення в циклон з мінімальним опором, а також за рахунок зменшення кількості циркулюючої через циклон води шляхом застосування в екранному контурі рециркуляційних труб.

Распределеніе робочого потоку в ярусі гидроциклона. При русі потоку у верхній частиніциклону відбувається додаткове видалення з води часток масла.

При роботі на зольних паливах верхня частина циклону всередині покривається бронею з листової сталі або базальту; плитки базальту розкріплюються Т - образними напрямними й укладаються на цементномурозчині.

При такому конструктивному оформленні доступ до верхньої частини циклону можливий ззовні.

Освітлювач зі зваженим. Освітлена вода виходить через відвідний патрубок, розташований у верхній частині циклону.

Для перехідної області характернийпульсаційний режим утворення кільця рідини у верхній частині циклону. У міру її накопичення збільшується товщина кільця і ??воно поступово спускається до верхньої кромки вхідного патрубка. Краплі інтенсивно зриваються з поверхні рідини, що приводить до зростанняуноса рідини з циклону. При досягненні певної маси кільце рідини зривається вниз. Це супроводжується різким збільшенням опору циклону і вторинним унесенням рідини. Подальше підвищення швидкості wBB 80 м /с характеризується відведенням рідини з циклону вверхній патрубок у вигляді висхідних спіральних струменів, що піднімаються по стінках апарату. Освіти кільця рідини не відбувається.

Для перехідної області характерний пульсаційний режим утворення кільця рідини у верхній частині циклону. У міру її накопиченнязбільшується товщина кільця і ??воно поступово спускається до верхньої кромки вхідного патрубка. Краплі інтенсивно зриваються з поверхні рідини, що приводить до зростання уноса рідини з циклону. При досягненні певної маси кільце рідини зривається вниз. Цесупроводжується різким збільшенням опору циклону і вторинним унесенням рідини. Подальше підвищення швидкості WBB 80 м /с характеризується відведенням рідини з циклону в верхній патрубок у вигляді висхідних спіральних струменів, що піднімаються по стінках апарату.Освіти кільця рідини не відбувається.

Пристрої для очищення повітря від пилу. Запилений повітря під тиском, створюваним вентилятором, надходить у верхню частину циклона через патрубок і рухається, обертаючись по спіралі, поступово опускаючись всерединіциліндричної частини. Развівающаяся при цьому відцентрова сила віджимає порошинки до стінок циклону, порошини під впливом сили тяжіння падають і осідають в нижній частині циклону, звідки їдуть через патрубок.

Гарячий луг, який відбирається з нижньої частини котла,надходить у верхню частину циклона, розділеного горизонтальною перегородкою на дві частини. Після відділення парів, що направляються у пропарювальній цистерну, охолоджений щелок перетікає по трубопроводу в нижню частину циклона. Потім щелок зливається в ємність. Рівні його вверхній і нижній частинах циклону підтримуються регуляторами рівня.

Внутрібарабанний циклон. Вирівнювання поля швидкостей пара по перетину циклону досягається використанням дірчастої листа, наявного у верхній частині циклону. Сумарну площу отворівдірчастої листа приймають рівною 10 - 20% площі поперечного перерізу циклону.

Внутрібарабанний циклон. | Виносний циклон. Вирівнювання поля швидкостей пара по перетину циклону досягається за допомогою листа 1 з отворами, розташованого у верхній частині циклону.Сумарна площа отворів приймається рівної 10 - 20% площі поперечного перерізу циклону. Підведення пароводяної суміші до циклонів здійснюється вище рівня води в барабані на 200 - 500 мм, рахуючи від нижнього штуцера.

Поперечний розріз топкової камери котла ТП-230-4 зциклонними перед-топками ЦКТІ. При наладці котла для спалювання донецького худого вугілля було визнано - раціональним подавати пилевоздуш-ную суміш не в торець циклонного предтоп-ка, а тангенціально його бічної поверхні, тобто так само, як вторинне повітря. Вугільний пил,виходячи з пальника в циклон камеру, швидко руйнувала хромітових запальний пояс, внаслідок чого збільшувалася охолодження газів у верхній частині циклону і відповідно погіршувалися /умови займання палива. Був встановлений карборундовий запальний пояс,має тораздо більш високу механічну міцність.

Циклонний реактор являє собою вертикальну циліндричну камеру з плоскою кришкою і плоским перетискаючи. Верхня частина циклону - водоохолоджуваних кесон, футерованих зсередини шаром хромомагнезитовогоцегли, що підвищує стабілізацію горіння газу. Нижня водоохолоджувальні частина камери ошипована і обмазати хромомагнезитової обмазкою товщиною 40 мм. У головній частині циклонного реактора встановлені тангенціально 4 газові пальники попереднього змішування. На бічнійповерхні циклону на відстані 320 мм від кришки розміщені 4 радіально спрямованих штуцера для установки форсунок стічної води.

Найбільш доцільними ОРГРЕС вважає Циклони діаметром 350 мм, паропродуктивністю 5 т /год. Висока верхня частина циклону потрібнадля належного осушення пара. Велика глибина нижньої частини необхідна для того, щоб уникнути попадання пари в опускні трубу 3 в разі, якщо рівень води в циклоні прийме вигляд глибокої воронки. Введення IB циклон пароводяної суміші з екранних труб повинен бути розташованийвище рівня води в барабані.

Сплющений вхідний патрубок. Висоту водяного обсягу для всіх циклонів слід приймати не менше 2 5 м до опускних труб, розташованих в нижній частині циклону. У верхній частині циклону встановлюється вирівнюючий дірчастий стелю.Швидкість пари в отворах цієї стелі рекомендується приймати рівною 075 - 085 значення швидкості пари в пароотводящей трубі від циклону. У цих умовах живий перетин стелі зазвичай становить 15 - 20% площі перерізу циклону. Відведення пари з циклону може здійснюватися якз торця днища, так і з бічної стінки циклона після дірчастої стелі. Підведення живильної води здійснюється на висоті 700 - 800 мм від днища циклону. Для забору води безперервної продувки всередину циклону вводиться горизонтальна трубка зі зрізом. Трубка повиннавстановлюватися на певній допустимій висоті (зазвичай на 600 - 70Q мм вище підведення живильної води), що виключає можливість опускання рівня води нижче цього рівня.

Спектри вторинного потоку в циклонах. Існують різні думки про те, чи складається спектр вторичного потоку, утворений осьової і тангенціальної компонентами швидкості, з одного вихору по всій довжині циклона (рис. VI-10 а) або з подвійного вихору (рис. VI-106), один з яких знаходиться у верхній частині над вихлопною трубою, а інший - в конічній частині. Концентрація пилу вверхній частині циклону, а також значне покращення ефективності циклона при видаленні пилу по спеціальних каналах (циклони типу Ван-Тонгерен - на чи Амбуків) свідчать мабуть на користь подвійного вихору.

Схеми гравітаційних і інерційних сепараційнихпристроїв. При ударі потоку вологого пара про таку вертикальну або похилу поверхню на ній утворюється в результаті злиття дрібних часток вологи суцільна водяна плівка, яка досить міцна і не відривається парою, але в той же час безперешкодно ібезперервно стікає в водяний простір барабана котла, а пару через кришку циклону виходить в паровий простір котла. Установка жалюзі у верхній частині циклону служить для перекладу віхреобразний руху пари в прямолінійне, що сприяє кращомувикористанню паро-водяногв простору барабана котла.

Пар, що звільнився від основної маси вологи, рухається вгору по перетину циклону і при цьому відбувається другий ступінь сепарації - оеадітельпая. Для цього у верхній частині циклону є кришка 5створює додаткову, зрівняльний опір для всіх струменів пари; це опір може бути виконано, наприклад, як набір гофрованих жалюзей (фіг.

В циклонах ранніх випусків (конструкції ЦККБ) інтенсивно зношується верхня частина корпусу і їїбронюють плитами з вибіленого чавуну або базальту, або сталевими листами товщиною 8 - 10 мм. На деяких станціях у верхній частині циклону приварюють перпендикулярно потоку сталеві прутки діаметром 6 - 8 мм на відстані 50 - 100 мм один від одного, що також захищає цейділянка від швидкого зносу.

Гідромеханічний спіральний класифікатор. Вони мають форму вертикального циліндра, в нижній частині переходить у подовжений конус. Водогрунтовая суміш подається в верхню частину циклона по дотичній до окружності під тиском близько 0 1МПа, де вона набуває обертальний рух. Під дією відцентрових сил великі частки зміщуються до стінок циклону, втрачають швидкість і осідають на дно, дрібні частинки несуться висхідним потоком води в зливний патрубок, що знаходиться в центрі верхньої частини циклону.Осіли частинки віддаляються через розвантажувальний отвір в нижній частині циклону. Щоб зменшити знос стінок циклонів при впливі рухомих абразивних частинок, їх поверхні футеруют виробами з кам'яного лиття.

Виділення завислих часток пилу за допомогоювідцентрових сил. /- Осаджувальна камера. 2-вихідна трубка. | Виділення завислих часток пилу за допомогою сил інерції. Виділення завислих часток пилу за допомогою відцентрових сил здійснюється в циклоні. Запилений повітря тангенціально подається в верхню частина циклону, ввнаслідок чого потік повітря закручується. Обертовий потік опускається по кільцевому простору, освіченій циліндричною частиною циклону і вихідний трубкою 2 в конічну частину циклона, потім, продовжуючи обертатися, виходить через вихідну трубку.

Вхіднийпатрубок в циклонах цього типу розміщений значно нижче верху циклону. Більш дрібний пил, що піднімається у верхню частину циклона під дією відцентрової сили, потрапляє через спеціальний отвір у кишеню k, службовець каналом для перепуску дрібного пилу в нижню частину.Згідно фірмовим даними, при такій компоновці правильно використовуються виникають в циклоні циркуляційні вихрові руху повітря, супутні загальному гвинтоподібними рухами.

Вхідний патрубок в циклонах цього типу розміщений значно нижче верху циклону.Більш дрібний пил, що піднімається у верхню частину циклона під дією відцентрової сили, потрапляє через спеціальний отвір у кишеню /С, службовець каналом для перепуску дрібного пилу в нижню частину. Згідно фірмовим даними, при такій компоновці правильно використовуютьсямають місце в циклоні циркуляційні вихрові руху повітря, супутні загальному гвинтоподібними рухами.

Елемент батарейного циклону. /- Труба вихлопна. За допомогою цих лопатей газовий потік отримує обертальний рух, що сприяє осадженнютвердих частинок на стінках корпусу. Очищений газ виходить через вихлопну трубу в верхню частина циклону.

В циклоні-змішувачі пульпа остаточно перемішується з рідиною і частинки обважнювача або глини диспергуються. Частинки, які не встигли повністюдисперговані, піднімаються у верхню частину циклона і скидаються в ємність. Приготовлена ??і звільнена від нераспустившихся грудочок суспензія надходить по центральній трубі до прийому насосів. Під час приготування і обважнення промивного розчину кран 4закритий.

В циклоні-змішувачі відбувається остаточне перемішування пульпи з рідиною і диспергування частинок обважнювача або глини. Частинки, які не встигли повністю дисперговані, піднімаються у верхню частину циклона і скидаються в резервуар.Приготовлена ??і звільнена від нераспустившихся грудочок суспензія надходить по центральній трубі до прийому насосів.

Пройшовши зони варіння, целюлозна маса перед видувки охолоджується до температури 80 - 90 С чорним щелоком після 1 - го ступеня промивки целюлози.Гарячий луг з температурою не нижче 165 С через шліцьові сита витісняється у верхню частину розширювального циклону, де закипає. Пари скипання направляються в пропарювальну камеру, що служить для пропарювання тріски перед надходженням її в варильний апарат, а луг зливається внижню частину циклона при температурі 120 - 130 С. У нижній частині відбувається подальше скипання, і пари скипання спільно з парами з пропарювальної камери надходять в терпентінное конденсатор. Щелок з нижньої частини циклону подається в бак-розширювач чорного лугу, азвідти - насосом на випарну станцію.

Залежність опору Н пиловловлювачів ПВМ від витрати L повітря при різних рівнях води. Ця вода закручується повітряним потоком і настилається на стінки корпусу апарату. Для змиву пилових відкладень зі стінок до 70 - 80%води подається в верхню частина циклону.

Інерційні пиловловлювачі і сепаратори великою пропускною здатністю на КС прості за конструкцією і нескладні в експлуатації. Найбільш характерні представники інерційних пиловловлювачів - циклони, в якихзапилений газ вводиться тангенціально в верхню частина циклону, що представляє собою закручує апарат. Сформувався тут обертовий потік опускається по кільцевому простору, утвореному циліндричною частиною циліндра і вихлопною трубою, в його конуснучастина, а потім, продовжуючи обертатися, виходить з циклону через вихлопну трубу. Аеродинамічна сила викривляє траєкторії частинок. Ті з частинок, маса яких досить велика, встигають досягти стінок циклону, тобто відокремлюються від потоку. Звертає на себе увагурізноманітність конструктивних форм циклонів. Зокрема, існують циклони з прямоточним рухом повітря, з осьовим введенням запиленого потоку, через що закручує апарат і ряд інших конструктивних модифікацій.

Схеми великої труби Вентурі (а і приєднання дотрубі Вентурі краплевловлювача мокрого типу (б. Вода подається в циклон у вхідний патрубок і на днище водораспределітель 1 яке розташоване у верхній частині циклону. Для підтримки постійного тиску води, необхідної для промивки повітря, циклон-промивачзабезпечується водонапірним бачком з кульовим клапаном.

Але їх робота іноді погіршується в момент різкої зміни навантаження. У ці моменти рівень води всередині циклонів значно коливається, в результаті чого можливий викид води і піни з верхньої частини циклону іпогіршення якості насиченої пари.

Схема циклону. | Схема трубчастого електрофільтра. Зазвичай в таких апаратах газовий потік рухається знизу вгору. Частинки дисперсної фази більше 10 - 6 м осідають на стінках циклону (з яких потім счищаются), а залишилася чистоюдисперсійна середу (газ) виводиться через верхню частина циклону.

Схема сепараційних. Виносні циклони (рис. 6 - 7 а) виконуються з суцільнотягнутих паропровідних труб нормального сортаменту. Вони мають діаметр 250 - 400 мм і висоту 3500 - 5000 мм. У верхній частині циклонувстановлюється дірчастий стелю. Підведення живильної води до циклону проводиться на висоті 700 - 800 мм від його днища. Безперервна продувка розташовується на 600 - 700 мм вище підведення живильної води і виконується у вигляді горизонтальної трубки зі зрізом, введеної всередину циклону.

У цьому випадку зібрані приймачами /відходи під дією різниці тисків, створюваних венгілятс-чром 5 в проміжному циклоні 4 подаються по разветвленпо. З верхньої частини проміжного циклону вентилятор забирає повітря і подає його в нагнітальнийтрубопровід 5 який проходить під нижнім вихідним отвором циклону.

Схеми гравітаційних і інерційних сепараційних пристроїв. Плівкова сепарація заснована на принципі прилипання частинок вологи, що знаходиться в парі, на зволожену або сильно розвиненуповерхню. При ударі потоку вологого пара про таку вертикальну або похилу поверхню на ній утворюється в результаті злиття дрібних часток вологи суцільна водяна плівка, яка досить міцна і не відривається парою, але в той же час безперешкодно ібезперервно стікає в водяний простір барабана котла, а пару через кришку циклону виходить в паровий простір котла. Установка жалюзі у верхній частині циклону служить для перекладу віхреобразний руху пари в прямолінійне, що сприяє кращомувикористанню пароводяного простору барабана котла.

Верхня частина циклону, підвладна інтенсивному ІЗНО. СУ пилоповітряної потоком, бронюється плитами з вибіленого чавуну або базальту або сталевими листами товщиною 8 - 10 мм. На деяких станціях вверхній частині циклону перпендикулярно потоку приварюють сталеві прутки діаметром 6 - 8 мм на відстані 50 - 100 мм один від іншого (рис. 198 б), що також захищає цю ділянку від швидкого зносу.

За повітроводи 13 повітря з подрібненим піролюзитом з великою швидкістюнадходить в корпус циклону. Оскільки діаметр воздуховода у багато разів менше діаметра корпуса циклона, то при певному обсязі поступаемой суміші лінійна швидкість руху її в циклоні буде значно менше, ніж в повітроводі. Повітропровід 13 розташовується збоку вверхній частині циклону. Завдяки такому розташуванню повітроводу і різкого зниження лінійної швидкості руху суміші в циклоні відбувається завихрення. Напрямок руху повітря в циклоні показано на рис. 65 стрілками. Повітря, звільнений від пилоподібних частинокдвоокису марганцю, по воздуховоду 14 поступає у вентилятор 20 і потім знову в млин.

За повітроводи 13 повітря з подрібненим піролюзитом з великою швидкістю надходить в корпус циклону. Оскільки діаметр воздуховода у багато разів менше діаметра корпуса циклона, то припевному обсязі поступаемой суміші лінійна швидкість руху її в циклоні буде значно менше, ніж в повітроводі. Повітропровід 13 розташовується збоку у верхній частині циклону. Завдяки такому розташуванню повітроводу і різкого зниження лінійної швидкостіруху суміші в циклоні відбувається завихрення. Напрямок руху повітря в циклоні показано на рис. 74 стрілками. Повітря, звільнений від пилоподібних частинок двоокису марганцю, по воздуховоду 14 поступає у вентилятор 20 і потім знову в млин.

Схемавзривоподавленія на розмельного установці.

Найбільш поширеними пиловловлювальними пристроями є циклони і тканинні фільтри. Принцип дії циклонів заснований на відцентрової сепарації. Пилоповітряне суміш вводиться через вхідний патрубок в верхнючастина циклону і, закручуючись по спіралі, опускається з кільцевого простору, утвореного корпусом циклону і вихлопною трубою, в нижню конусну частину. При переміщенні вниз частину потоку газу поступово відділяється і направляється до вихлопної труби, а що міститься вньому пил відкидається до стінки циклона, уздовж якої вона продовжує рухатися разом з залишилася частиною газового потоку. У бункер циклону потрапляє всього 5 - 10% газового потоку. При цьому в бункері потік змінює свій напрямок і втрачає швидкість, в результаті чого зпотоку випадають тверді частинки. Очищений газ рухається по висхідній спіралі у вихлопній трубі і виводиться назовні. Пил з бункера циклону періодично або безперервно віддаляється через пиловий затвор, який повинен забезпечувати герметичність апарата.

Асфальтозмішувальні установки ДС-35А, Д-508-2 і Д-645-3 мають в якості мокрого пиловловлювача циклон-промивач Сіота. Пил в цьому апараті вловлюється внаслідок її осадження на змочувані стінки циклона під дією відцентрових сил. Вода в циклоні подаєтьсябезпосередньо у вхідний патрубок і на водораспределітель, розташований у верхній частині циклону. Харчування циклону водою виробляється через водонапірний бачок з кульовим клапаном. На зливний трубі слід встановлювати гідравлічний затвор для попередженняпідсосу повітря.

Димові гази з подводящему газоходу купують у вхідну камеру і - розподіляються по розташованим в ній циклонів. За рахунок тангенціального підведення газів до похило розташованим входам в циклони і напрямних апаратів потік газів закручуєтьсяі рухається вниз по спіралі. Тверді домішки, що містяться в газах, під дією відцентрових сил до стінок корпусу циклону потрапляють в бункер, а потік очищених газів відводиться з верхньої частини циклону. Вони використовуються як індивідуально, так і спільно з іншими типами золоуловітеля, зокрема електрофільтрами.

Вони мають форму вертикального циліндра, в нижній частині переходить у подовжений конус. Водогрунтовая суміш подається в верхню частину циклона по дотичній до окружності під тиском близько 0 1 МПа, де вона набуває обертальний рух. Під дією відцентрових сил великі частки зміщуються до стінок циклону, втрачають швидкість і осідають на дно, дрібні частинки несуться висхідним потоком води в зливний патрубок, що знаходиться в центрі верхньої частини циклону. Осіли частинки віддаляються через розвантажувальний отвір в нижній частині циклону. Щоб зменшити знос стінок циклонів при впливі рухомих абразивних частинок, їх поверхні футеруют виробами з кам'яного лиття.

Внутрібарабанний циклон складається з вертикального сталевого циліндра; пароводяна суміш вводиться по дотичній до поверхні, циліндра. Відцентрова сила притискає краплі води до стінок циклону, по яких вода стікає вниз. Завдяки піддону, розташованому під циклоном, вихровий рух не передається воді, що у водяному просторі барабана, і поверхня води залишається спокійною. Пара виходить з верхньої частини циклону і проходить через верхній дірчасту лист, який ловитиме краплі води, що залишилися в парі.

Установки баллестри (Італія) укомплектовані тільки одним щаблем очищення - групою з дванадцяти циклонів Ван-Тонгерен діаметром 1000 мм. Вони мають спіральний вхідний патрубок, розвинену конічну частину з циліндричною вставкою. Відмінна риса цього циклону - наявність спірального пилеспускного каналу на бічній поверхні. У силу особливостей аеродинаміки потоку в циклонах з плоскою кришкою у верхній частині циклону, під кришкою, утворюється пилової тор. У процесі роботи маса пилу, зависло під кришкою, наростає і потім обрушується. У цей момент спостерігається підвищений винос пилу з циклону. Канал на бічній стінці перешкоджає утворенню пилової джгута, відводить його в конус апарату. Вивантаження уловленого пилу здійснюється періодично через подвійні плоскі мигалки з пневмоприводом в систему пневмотранспорту на повернення в сушарку. Система знепилювання відпрацьованого теплоносія на однотипних вітчизняних установках продуктивністю 60 тис. т CMC в рік доповнена відцентровим скрубером ВТІ діаметром 3416 мм і висотою 12860 мм.