А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Аналогічне протиріччя

Аналогічне протиріччя виникає на етапі вироблення плану і прийняття рішення. Якість рішення залежить від того, наскільки глибоко і повно враховані в конкретній ситуації загальні об'єктивні закони. Підвищення якостівиконання робіт на цьому етапі приводить до необхідності переходу від неформалізованих методів виведення, якими користується людина, до математичних методів формалізованої переробки інформації. Таким чином, можуть бути створені умови для усунення протиріччяміж ступенем обгрунтованості рішення і своєчасністю його вироблення.

У останньому випадку (рис. 476) виходить аналогічне протиріччя, чим і завершується доказ.

Якщо /в X, то розріз відокремлює i і /, і виявляється аналогічне протиріччя.

Якщо x (t) негативно на інтервалі[t0 oo), to отримаємо аналогічне протиріччя.

Зауважимо, що обговорення результатів досліджень, отриманих з ароматичними вуглеводнями, також призводить до аналогічного протиріччя. Припущення про наявність побічної паралельноїреакції призводить до суперечностей і з інших міркувань. В дійсності спостерігається якраз протилежна тенденція. Таким чином, на основі всіх вищевикладених міркувань приходимо до висновку, що ненормальні величини стехіометрії-метричних коефіцієнтів,отримані на основі наших досліджень, можна пояснити тривіальної схемою реакцій. Допущенню про наявність двох паралельних реакцій суперечать також і дані про реакційну здатність, так як на основі останніх можна зробити висновок, що процес інгібірова-няявляє собою один елементарний хімічний акт.

Таким чином, ліва частина (4) прагне до г, але межа правої частини, якщо він існує, дорівнює 0 і ми отримуємо аналогічне протиріччя.

Спостерігається певний парадокс, якщо інвалідність розглядається,з одного боку, як щось, що можна подолати за допомогою позитивних заходів, а з іншого боку, як поточний стан, що вимагає постійно діючих заходів по захисту і корекції. Часто можна зустріти аналогічне суперечність, коли інвалідність розглядається якосновний показник поведінки людини або обмеження функції і коли вона розглядається як необгрунтована причина для соціальної ізоляції та дискримінації.

Q і безперервно диференціюється аж до х О рішення задачі 1 єдино. Тоді в силу відомоговластивості нормальної похідної, в цій точці маємо HI Ц2 0 що суперечить другому з умов склеювання. Аналогічне протиріччя отримаємо в разі негативного мінімуму. Звідси випливає єдиність рішення.

Відображення гіперболічної площині наевклідовому (бельтраміевом) колі виконано абсолютно бездоганно; двовимірна гіперболічна геометрія здійснюється тут повністю. Цілком аналогічно виконується відображення гіперболічного простору всередині евклідової сфери. Всяке протиріччя вгіперболічної геометрії, якби воно виявилося, означало б, що аналогічне суперечність є і в геометрії Евкліда, Тому гіперболічна геометрія логічно настільки ж правильна, настільки ж несуперечливою, як і геометрія Евкліда.

Однак ці шляхиє суперечливими. Так, зменшення числа БІС спрощує конструкцію системи, але призводить до збільшення площі кристалів БІС і числа типів БІС. Зменшення числа типів БІС викликає збільшення числа БІС, оскільки розбиття системи на однотипні БІС рідко призводить достворенню БІС, оптимальних за складністю компоновки і розмірами кристалів. В аналогічному протиріччі знаходяться й інші можливі шляхи розбиття. Тому на практиці необхідно знаходити такі компромісні рішення на основі різних способів розбиття, якінайкращим способом задовольняли б поставленої мети розбиття і отриманню тим самим оптимальної функціональної складності кожної БІС.

Однак ці шляхи є суперечливими. Так, зменшення числа БІС спрощує конструкцію системи, але призводить до збільшенняплощі кристалів БІС і числа типів БІС. Зменшення числа типів БІС викликає збільшення числа БІС, оскільки розбиття системи на однотипні БІС рідко призводить до створення БІС, оптимальних за складністю компоновки і розмірами кристалів. В аналогічному протиріччі знаходяться й інші можливі луті розбиття.

Природно, що при класифікації електростанцій за екологічними показниками розглядається тільки період їх експлуатації, бо при будівництві, виготовленні обладнання і матеріалів вже був нанесений природі певний екологічний збиток. З урахуванням вищевикладеного перейдемо до іншого поняття: ТЕС з граничними екологічними показниками, або безвідходна ТЕС. Тим самим знижується екологічне навантаження на навколишнє середовище. При роботі такої ТЕС не порушується перший закон термодинаміки, але виникає аналогічне протиріччя з другим законом термодинаміки, оскільки передбачається, що всі технологічні процеси супроводжуються отриманням вторинних ресурсів замість відходів. Як не можна всю підведену в циклі двигуна теплу енергію перетворити на роботу, так не можна і первинні енергоресурси повністю перевести у вторинні без екологічних наслідків.

За відмову говорив тільки той факт, що радіоактивні речовини випускають електрони (бета-промені) всіляких швидкостей, хоча можна було думати, що при радіоактивних процесах ядра переходять з одного певного стану в інший стан настільки ж певної енергії. Це не відповідає схемі збереження енергпп. Але чи тому, що самий закон збереження енергії є невірним, або тому, що ми знаємо тільки частину явища. Аналогічних протиріч можна знайти скільки завгодно. Наприклад, склянку чаю охолоджується на столі. Що ж, значить, закон збереження енергії хибний. Ми знаємо, як насправді йде справа, і якщо розглянути, що відбувається в повітрі, то можна знайти зниклу енергію.

За відмову говорив тільки той факт, що радіоактивні речовини випускають електрони (бета-промені) всіляких швидкостей, хоча можна було думати, що при радіоактивних процесах ядра переходять з одного певного стану в інший стан настільки ж певної енергії. Це не відповідає схемі збереження енергії. Але чи тому, що самий закон збереження енергії є невірним, або тому, що ми знаємо тільки частину явища. Аналогічних протиріч можна знайти скільки завгодно. Наприклад, склянку чаю охолоджується на столі. Що ж, значить, закон збереження енергії хибний. Ми знаємо, як насправді йде справа, і якщо розглянути, що відбувається в повітрі, то можна знайти нропавшую енергію.