А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фосфатно-лужний режим

Фосфатно-лужний режим - це режим, при якому в котлової воді може бути присутнім деяка кількість їдкого натру, компенсованого солевмістом.

В результаті при фосфатно-лужному режимі гидратнаялужність котлової води може досягати значної величини (рН11), що викликає корозію металу.

Котлова вода екранованих котлів з природною циркуляцією при добавці хімічно очищеної води повинна фосфатовані з застосуванням фосфатно-лужногорежиму. Вміст фосфатів у воді слід підтримувати не менше 15 мг /л у котлах без ступінчастого випару і не менше 7 мг /л в чистих відсіках котлів із ступінчастим випаровуванням.

Залежність питомої кількості утворень від теплового потоку q в зовнішньому Мі івнутрішньому МВН шарах при новому і фосфатно-лужному режимі представлена ??відповідно на рис. 3.4 3.5. З рис. 3.4 а випливає, що при фосфатної обробці з додатковим застосуванням їдкого натру (котел № 9), як і в умовах звичайного традиційного фосфатного режиму, зовнішній шар на центральній ділянці лобового напівпериметр труби зростає із збільшенням теплового потоку. В умовах лужно-комплексонів режиму (рис. 3.4 6) спостерігається зворотна залежність: із зростанням q значення Мя зменшується.

Pежім чисто фосфатної лужності застосовується при живленні котлів конденсатом з добавкою дистиляту випарників або хімічно знесоленої води, а фосфатно-лужний режим - при добавці хімічно очищеної води. Для котлів тиском 100 сича і нижче допускається застосування фосфатно-лужного режиму при живленні їх конденсатом.

В екранованих котлах з природною циркуляцією при поповненні втрат хімічно очищеною водою необхідно здійснювати фосфатування котлової води із застосуванням фосфатно-лужного режиму. Вміст фосфатів у воді слід підтримувати не менше 15 мг /л у котлах без ступінчастого випару і не менше 7 мг /л в чистих відсіках котлів із ступінчастим випаровуванням.

Котлова вода екранованих котлів усіх тисків з природною циркуляцією повинна фосфатовані із застосуванням режиму чисто фосфатної лужності (відсутність вільного лугу) або фосфатно-лужного режиму.

Pежім чисто фосфатної лужності застосовується при живленні котлів конденсатом з добавкою дистиляту випарників або хімічно знесоленої води, а фосфат-но-лужний режим - при добавці хімічно очищеної води. Для котлів тиском 100 ата я нижче допускається застосування фосфатно-лужного режиму при живленні їх конденсатом.

Pежім чисто фосфатної лужності застосовується при живленні котлів конденсатом з добавкою дистиляту випарників або хімічно знесоленої води, а фосфатно-лужний режим - при добавці хімічно очищеної води. Для котлів тиском 100 сича і нижче допускається застосування фосфатно-лужного режиму при живленні їх конденсатом.

Утворені речовини: Са3 (PС4) 2 Са (ОН) 2 і Na2SO4 - володіють малою розчинністю і випадають у вигляді шламу, що видаляється періодичної продувкою. При харчуванні котлів конденсатом з добавкою хімічно очищеної води створюють фосфатно-лужний режим, при якому зберігається вільна лужність. При добавці до конденсату дистиляту і хімічно знесоленої води підтримують чисто фосфатний режим при відсутності вільної лужності. Pекомендуется наступний надлишокPПро у воді: у котлів без ступінчастого випару 5 - 15; біля котлів із ступінчастим випаром в чистому відсіку 2 - 6 та в сольовому відсіку - не більше 50 мг /кг.