А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фінансовий леверидж

Фінансовий леверидж - використання позик та привілейованих акцій приводить до зростання виробничого ризику власників звичайних акцій.

Фінансовий леверидж показує взаємозв'язок між прибутком іспіввідношенням власного і позикового капіталу.

Аналіз фінансового левериджу за показником співвідношення позикового і власного капіталу. Фінансовий леверидж вимірюється часткою від ділення прибутку за вирахуванням податку на прибуток до прибутку, що залишається в розпорядженніпідприємства, за вирахуванням обов'язкових витрат і платежів з неї, не залежать від величини прибутку.

Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфельних інвестицій. Високий рівеньданого показника (більше 0 5) небезпечний для акціонерної компанії, так як призводить її до нестабільності.

Фінансовий леверидж і коефіцієнти ліквідності Компанії показують зростання заборгованості, яка все ж залишається нижче середньогалузевого рівня, і цілкомзначну ліквідність.

Фінансовий леверидж і коефіцієнти ліквідності Компанії показують зростання заборгованості, яка все ж залишається нижче середньогалузевого рівня, і цілком значну ліквідність. Думається, що висока ліквідність в останньому році восновному була пов'язана зі збільшенням короткострокових інвестицій, оскільки і поточна, і термінова ліквідність були в попередньому році насправді трохи нижче середньої величини.

Фінансовий леверидж використовується це частка позикового капі - для збільшення доходівкомпанії. Сама ідея дуже проста, тала в сукупному капіта - TJCM більше ми беремо в борг, тим більше обсяг фінансових ресурсів, тим більше дохід.

Фінансовий леверидж як і раніше рівний 50%, але умови діяльності підприємства змінилися, і воно запрацювало тільки 10000рублів прибутку до сплати відсотків і податків.

Фінансовий леверидж - У фізиці важіль - це пристрій, що дозволяє збільшити палиця з двома кінцями: він силу. Фінансовий леверидж, - це засіб, за допомогою ко-підвищує доходи вла - торого можна збільшити доходи.

Фінансовий леверидж - палиця з двома кінцями: він підвищує доходи володів ьцев, збільшуючи при цьому їх фінансові ризики.

Фінансовий леверидж покращує показники фінансової діяльності, коли справи йдуть добре, але погіршує їх, коли ситуація складається кепська.

Фінансовий леверидж є показником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфельних інвестицій. Високий рівень левериджу - явище небезпечне, оскільки веде до фінансової нестійкості.

Фінансовий леверидж єпоказником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфельних інвестицій. Високий рівень даного показника (більше 0 5) небезпечний для акціонерної компанії, так як призводить її до нестабільності.

Фінансовий леверидж виникаєв тому випадку, якщо компанія залучає позиковий капітал. Причина такого кроку очевидна - компанія має хороші (на думку її власників і топ-менеджерів) можливості для реалізації деякого проекту, але не володіє в достатньому розмірі власними джереламифінансування. Прибуток як найбільш доступний з джерел власних коштів обмежена, позиковий капітал - в принципі, немає. Крім того, прибуток - це не грошові кошти в буквальному розумінні, це джерело, а власне кошти, уособлює з нею, розпорошені порізним активам. Тому прибуток не може бути використана безпосередньо для операцій фінансування, зокрема оплати придбання активів. Інша справа позиковий капітал; при його мобілізації виникають живі гроші, причому єдино-времеьно або в достатньо стислітерміни і в великій сумі.

Фінансовий леверидж визначає потенційну можливість впливати на чистий прибуток підприємства шляхом зміни обсягу і структури довгострокових пасивів.

Фінансовий леверидж залежить від структури капіталу, яка знаходитьвідображення в співвідношенні власних і позикових коштів і робить істотний вплив на одержувану підприємством прибуток. Іншими словами, при аналізі фінансового левериджу оцінюється ефективність трансформації валового доходу в прибуток.

Фінансовий левериджє показником фінансової стійкості акціонерного товариства, що відбивається і на прибутковості портфельних інвестицій. Високий рівень даного показника (понад 0 5) свідчить про нестабільність акціонерної компанії.

Фінансовий леверидж: можнавизначити як потенційну можливість впливу на формування прибутку шляхом зміни обсягу і структури довгострокових пасивів за рахунок позикових джерел - довгострокових позик і позик. Чим більше залучається підприємством довгострокових позик - і позик, тим більше воновиплачує відсотків по них. Ці відсотки сплачуються за рахунок прибутку, тому чим вище в сумі довгострокових джерел частка позикових, за інших рівних умов, тим вище рівень фінансового левериджу. У кінцевому рахунку фінансовий леверидж характеризує взаємозв'язокчистої і балансового прибутку.

Фінансовий леверидж пов'язаний з вирішенням про вибір тих чи інших форм залучення позикових коштів. Ефективне управління позиковим капіталом збільшує рентабельність власних коштів. Перед фінансовим менеджером стоять двіпротилежні завдання - не допустити втрати фінансової незалежності і, разом з тим, збільшити рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів. Механізм оцінки впливу використання позикових коштів на рентабельність власного капіталузаснований на ефекті фінансового важеля.

Зрослий фінансовий леверидж також надає двояку дію: потрібно більше операційного доходу для покриття постійних фінансових витрат, але коли досягається окупність витрат, прибуток починає рости швидшеіз зростанням качедой одиниці додаткового операційного доходу.

Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим браком коштів для виплати відсотків за довгостроковими кредитами і позиками.Незначна зміна балансового прибутку і рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значної зміни чистого прибутку, що небезпечно при спаді виробництва.

Аналіз фінансового левериджу маєістотне значення тому, що знак левериджу пов'язаний з рівнем фінансового ризику інвестицій і, отже, з нормою віддачі для компенсації цього ризику. Наприклад, негативний леверидж на початку інвестиційного проекту може говорити про необхідність збільшеннянорми віддачі власного капіталу, і навпаки, позитивний може зменшити необхідну норму віддачі власного капіталу.

Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим браком коштів длявиплати відсотків по кредитах і позиках. Незначна зміна балансового прибутку і рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значної зміни чистого прибутку, що небезпечно при спаді виробництва.

Диференціал фінансового левериджу (КВPА - ПК), який характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит.

Коефіцієнт фінансового левериджу 77 який характеризує суму позикового капіталу,використовуваного підприємством, у розрахунку на одиницю власного капіталу.

Диференціал фінансового левериджу є головною умовою, що формує позитивний ефект фінансового левериджу. Цей ефект виявляється тільки в тому випадку, якщо рівень валовогоприбутку, що генерується активами підприємства, перевищує середній розмір відсотка за використовуваний кредит (що включає не тільки його пряму ставку, але й інші питомі витрати по його залученню, страхуванню та обслуговуванню), тобто якщо диференціал фінансового левериджує позитивною величиною.

Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем (leverage у дослівному перекладі - важіль), який мультиплікуються (пропорційно мультиплікатору або коефіцієнту змінює) позитивний або негативний ефект, одержуванийза рахунок відповідного значення його диференціала.

Ефект фінансового левериджу полягає в тому, що чим вище його значення, тим більше нелінійний характер набуває зв'язок між чистим прибутком і валовим доходом: незначна зміна (зростання абоспадання) валового доходу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значної зміни прибутку.

Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим браком коштів для виплативідсотків за кредитами і позиками. Незначна зміна валового прибутку і рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значної зміни чистого прибутку, що небезпечно при спаді виробництва.

Ефект фінансового левериджу полягає в тому, що чим вище його значення, тим більше нелінійний характер набуває зв'язок між чистим прибутком і валовим доходом: незначна зміна (зростання або спадання) валового доходу в умовах високого фінансовоголевериджу може призвести до значної зміни прибутку.

Рівень фінансового левериджу вважається однією з основних характеристик фінансової стійкості підприємства.

Коефіцієнт фінансового левериджу не тільки є індикатором фінансовоїстійкості, але і робить великий вплив на збільшення або зменшення величини прибутку і власного капіталу підприємства.

Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим браком коштівдля виплати відсотків по кредитах і позиках. Незначна зміна валового прибутку і рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значної зміни чистого прибутку, що небезпечно при спаді виробництва.

Залежно витрат і виручки від обсягів реалізації продукції. Зростання фінансового левериджу супроводжується зростанням ступеня ризикованості підприємства. Рівень фінансового левериджу підприємства зростає з ростом обсягу залучених позикових коштів.Одночасно збільшується діапазон зміни рентабельності власного капіталу.

Диференціал фінансового левериджу (КВPА - ПК), який характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит.

Диференціал фінансового левериджу є головною умовою, що формує позитивний ефект фінансового левериджу. Цей ефект виявляється тільки в тому випадку, якщо рівень валового прибутку, що генерується активами підприємства, перевищує середній розмір відсотка завикористовуваний кредит (що включає не тільки його пряму ставку, але й інші питомі витрати по його залученню, страхуванню та обслуговуванню), тобто якщо диференціал фінансового левериджу є позитивною величиною.

Коефіцієнт фінансового левериджу єтим важелем (leverage у дослівному перекладі - важіль), який мультиплікуються (пропорційно мультиплікатору або коефіцієнту змінює) позитивний або негативний ефект, одержуваний за рахунок відповідного значення його диференціала.

Ефект фінансовоголевериджу полягає в тому, що чим вище його значення, тим більше нелінійний характер набуває зв'язок між чистим прибутком і валовим доходом - незначна зміна (зростання або спадання) валового доходу в умовах високого фінансового левериджу може призвести дозначної зміни чистого прибутку.

Рівень фінансового левериджу зростає із збільшенням частки позикового капіталу. У порівнянні з варіантом, коли підприємство повністю фінансується власними коштами, для структури капіталу з найбільшим рівнемпозикових коштів розмах варіації збільшився в два рази. Це свідчить про підвищення ступеня ризику інвестування при зміні структури капіталу в бік збільшення частки позикових коштів.

Коефіцієнт фінансового левериджу є не тільки індикаторомфінансової стійкості, але і робить великий вплив на збільшення або зменшення величини прибутку і власного капіталу підприємства. Сутність ефекту фінансового важеля розглянута нами в 13.5.3. Коефіцієнт фінансового левериджу (ЗК /СК) є саме тимважелем, за допомогою якого збільшується позитивний або негативний ЕФP.

Диференціал фінансового левериджу (КВPД-ПК), який характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит.

Графік формування ефекту фінансового левериджу. Коефіцієнт фінансового левериджу (ЗК /СК), який характеризує суму позикового капіталу, використовуваного підприємством, у розрахунку на одиницю власного капіталу.

Диференціал фінансового левериджу є головною умовою, що формує позитивний ефект фінансового левериджу. Цей ефект виявляється тільки в тому випадку, якщо рівень валового прибутку, що генерується активами підприємства, перевищує середній розмір відсотка за використовуваний кредит (що включає не тільки його пряму ставку, але й інші питомі витрати по його залученню, страхуванню та обслуговуванню), тобто якщо диференціал фінансового левериджу є позитивною величиною.

Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем (leverage у дослівному перекладі - важіль), який мультиплікуються (пропорційно мультиплікатору або коефіцієнту змінює) позитивний або негативний ефект, одержуваний за рахунок відповідного значення його диференціала.

Коефіцієнт фінансового левериджу є тим важелем (leverage у дослівному перекладі - важіль], який мультиплікуються (пропорційно мультиплікатору або коефіцієнту змінює) позитивний або негативний ефект, одержуваний за рахунок відповідного значення його диференціала.

Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим браком коштів для виплати відсотків по кредитах і позиках. Незначна зміна валового прибутку і рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значної зміни чистого прибутку, що небезпечно при спаді виробництва.

Отже, фінансовий леверидж - об'єктивний фактор, що виникає з появою позикових коштів у пасиві балансу, що дозволяє отримати додатковий прибуток на власний капітал.

Коригування на фінансовий леверидж (gearing adjustment) - леверидж характеризує відношення позикових коштів і власного капіталу. Якщо частина поточних активів фінансується позиченими коштами, дана коригування призводить до зменшення коригувань MWS , COS і зносу.

Податковий коректор фінансового левериджу (1 - Снп), який показує в якому ступені проявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку.