А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Верхня частина - номограма

Верхня частина номограми призначена для різьбових обсадних колон; нижня її частина, що представляє дзеркальне відображення верхньої, служить для вибору доліт для зварних колон.

Верхня частина номограми складенадля початкової температури гранул 85 С. Якщо ця температура більше (менше) 85 С, то до кінцевої температурі продукту додається (від неї віднімається) поправка, находиме по нижній частині номограми.

У верхній частині номограми відкладена. З лівого боку номограмивідкладена лінійна швидкість підйомного крюка від 5 до 60 м /хв. На правій частині відкладено значення коефіцієнта корисної дії від 0 5 до 1 а внизу шкали в тій же логарифмічній сітці дани графіки для свічок різного типу, причому вони виражені кількісно і в тоннах.

У верхній частині номограми за прийнятними 6 і АХ визначають одне чи ряд значень ис. У нижній частині з даного ис визначають наближені значення параметрів елемента ПМ з урахуванням конструктивних міркувань і значення ц, при цьому обраному механізму відповідаєпевне значення ас.

У верхній частині номограми № 1[13]в координатах G-AP залежність витрати газу через ФП від перепаду тиску на фільтруючої перегородки зображена прямими похилими лініями. З іншого боку, кількість надходить газу залежить відроботи ежектора.

У верхній частині номограми № 1[13]в координатах G-ДРзалежність витрати газу через ФП від перепаду тиску на фільтруючої перегородки зображена прямими похилими лініями. З іншого боку, кількість надходить газу залежить від роботиежектора.

Правила застосування Ф - номограми. Це легко помітити по верхній частині номограми, де вся область зміни вхідної фази охоплюється ізолініями постійної вихідний амплітуди, близькими до 0 дб.

Потім по кривій у верхній частині номограми визначаємо,що пластова вода з таким ступенем мінералізації забезпечить зниження рівноважної температури гідратообразо-вання на 6 Серпня С. Якщо заздалегідь відома мінералізація пластової води (в г /л), то М визначають відразу по верхній частині номограми.

Номограма для визначення. Заосі ординат, у верхній частині номограми, на ділянці А відкладається зміст маси пилу з медіанним розміром частинок менше 10 мкм у відсотках до загальної маси вловлюється пилу.

На основі цих досвідчених даних у верхній частині номограми (рис. 92) показані у вигляді похилихпрямих ліній кордону між тепловими навантаженнями конденсаційних трубопроводів і відповідні цим навантаженням діаметри труб.

Решеніе прикладу показано пунктирними лініями у верхній частині номограми.

З точки перетину слід провести вертикальнулінію у верхню частину номограми до перетину з похилою лінією, яка відповідає отриманому значенню А рН, і на ординате знайти помилку титрування.

Для визначення критичного діаметра по цій номограмі користуються шкалою вміщеній у верхній частині номограми,характеризує відстань від гартувати торця до полумар-тенсітной зони. На шкалі потрібно знайти відстань до полумартен-Ситнов зони X в мм, яке було визначено дослідним шляхом на стандартному зразку досліджуваної сталі. Від знайденої точки опускають перпендикуляр дошкали Ідеальне охолодження.

При іншому змісті вологи вводиться поправочний коефіцієнт k, значення якого наведені у верхній частині номограми.

При іншому змісті вологи вводиться коефіцієнт /г, значення якого наведені у верхній частиніномограми.

Спрощений принцип універсальної розрахункової дошки дляР- І /- пре утворень. Схема дошки для конкретної аналітичної задачі (РЕспектра) показана на рис. 5.72. У верхній частині номограми розташована рівномірна 5-шкала для перетворення S -Р, А праворуч -також рівномірна х-шкала.

Умовні позначення, прийняті в ключах номограм. Наведені на номограмах ключі показують послідовність дій для відшукання обумовленого значення відповідного рівнянню, наведеному у верхній частині номограми.

Результати розрахунку профілю. Довжину ділянки збільшення кута /2252 м і його вертикальну проекцію h 242 м визначаємо по верхній частині номограми, де представлений інтервал набору кута за допомогою кривого Перевідники.

Знаючи теплову потужність, яку необхідно розсіяти, іперепад температур між охолоджуваною поверхнею і повітрям, по верхній частині номограми визначаємо точку перетину а, потім проводячи з точки а вертикальну лінію, що перетинає нижню частину номограми, можна підібрати підходящу серію і тип ЕВ по сполученнямзначень Q і Н, одержуваних в точках перетину вертикальної лінії а і характеристик різних серій ЕВ.

Номограма для визначення граничних поєднань осьового навантаження і надмірного внутрішнього тиску для ЛБТ зі сплаву Д16Т розміром 147X11 мм при діїобертаючого моменту. Для заданої осьового навантаженняР2300 кН (точка а на рис. 46) проводимо горизонталь до перетинання з лінією, відповідної бурильних трубах розміром 140X11 мм, отримуємо точку Ь на лівій верхній частині номограми.

У нижній частині номограми поміщені криві,дають зазначені залежності для значень L, рівних 806040 і 20 дб. У верхній частині номограми побудовані криві, що дають ті ж залежності для значень L, рівних 7050 і 30 дб.

Величина акустичних опорів ряду металів. Криві рівної інтенсивності повітряного шуму нанесені у вигляді похилих прямих. Значення їх дані в верхній частині номограми.

Криві рівної інтенсивності вібрації розташовані на номограмі у вигляді похилих прямих. Значення їх відлічуються в дб у верхній частині номограми.

Таку ковзаючу лінійку встановлюють у фіксованому положенні. Рухливу у-лінійку з логарифмічною шкалою зміцнюють поряд з також логарифмічної S-шкалою, розташованої у верхній частині номограми.

Потім по кривій у верхній частині номограми визначаємо, що пластова вода з таким ступенем мінералізації забезпечить зниження рівноважної температури гідратообразо-вання на 6 серпня С. Якщо заздалегідь відома мінералізація пластової води (в г /л), то М визначають відразу по верхній частині номограми.

При титруванні підстав рНЕКв і помилку титрування знаходять аналогічним чином: рНекв визначають по перетинанню горизонтальної лінії, що проходить через ординату lg /C Cn, і похилої лінії Ig /Cf /C, в лівій частині номограми. Для визначення помилки титрування горизонтальну лінію необхідно продовжити до перетину з вертикальною лінією lg /C С, або похилою лінією Ig /CfC, в правій частині номограми, а потім при знайденої різниці Арн визначити помилку титрування у верхній частині номограми.

За рахунок дифракції навколо землі виявляється можливою передача за лінію горизонту. Втрати, зумовлені кривизною землі, зростають з відстанню і частотою і визначаються до деякої міри висотою антени. На рис. 13-у - 5 вказані втрати, обумовлені кривизною землі для випадку, коли висоти обох антен не перевищують граничних величин, зазначених у верхній частині номограми. Якщо одна з антен розташована вдвічі вище граничної величини, зазначеної на рис. 13 - 8 - 5 то втрати, отримані цим методом, будуть завищені приблизно на 2 дб помилка зросте із збільшенням висоти антени.

На ній показані приклади розрахунку при роботі з подачами, більшими чи меншими ніж 0 4 мм /зуб. Приклад 1 наведено при роботі з подачами sz 0 4 мм /зуб. У цьому прикладі визначається швидкість різання при наступних слів обробки: Т 30 хв; t 6 мм; sz 0 3 мм /зуб; 125 мм. Приклад розрахунку показаний пунктирними лініями у верхній частині номограми. Шукана швидкість різання дорівнює 320 м /хв.