А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вчителювання

Учительство не є метою жіночої свідомості, жінка не стає Вчителем, але вона стає коханкою.

Вчителювання ж у всіх ступенях дуже важко і надзвичайно втомлює, як знаю з досвіду, учівші спершу малих дітей,потім гімназистів і кадет і, нарешті, довго бувши професором. Тільки посидющий попередній працю, яка народжується від нього любов до справи і довга звичка можуть полегшувати виконання вчительських обов'язків, для плідності яких - на всіх щаблях - досвідченість ізвичка до справи повинні бути з'єднані, як з ясним розумінням справжніх загальних цілей освіти та приватних інтересів учнів, так і з полком свідомої, вільної від рутини. Залишити справа вибору вчителів такий же випадковості, який дотримуються у виборі іншихчиновників, можна тільки тоді і тільки там, по-перше, де лад освіченої народного життя складний уже зовсім міцно, і, по-друге, де вибір можливий і є надлишок достатньо підготовлених осіб. У нас же не р ні того, ні іншого, а тому в турботах про зростання російськогопросвіти неминуче необхідно мати на увазі перш за все - належну підготовку істинно освічених вчителів усіх ступенів. У нас же нині є деяка організація тільки для приготування вчителів сільських шкіл і філологів.

PРосійсько вчительствапридадуться напрацювання зарубіжних педагогів. PАньши вони не представляли для нас особливого інтересу зважаючи відмінності соціальних і освітніх систем, неспівпадання виховних пріоритетів, тепер же можуть виявитися корисними для формування мотивації навчання в новихринкових умовах.

Наше учительство - сказав Ленін - завжди сміливо може розраховувати на підтримку Радянської влади. Двері для вчителя до нас завжди відкриті.

Товариші, багаттям-ське учительство, собравшееся 11 грудня на конференцію для обговорення питань попоточній роботі, натхнене прагненням і готовністю вести свою культурну роботу в повному єднанні з партією, доручило нам передати XV Всесоюзного з'їзду партії більшовиків своє привітання.

Товариші, Костромської вчителювання запевняє з'їзд, що воно готове зподвоєною енергією продовжувати разом з ленінською партією розпочату роботу. Товариші, Кострома була колискою будинкуPоманових 487 і користувалася особливою увагою царського уряду.

Безсумнівний зрушення учительства в бік Радянської влади та партії Робитьможливим більше залучення вчителя в рамки радянської громадськості. Необхідно підвищити заробітну плату сільського вчителя, посилити роботу по його перепідготовці, втягувати сільського вчителя в усі види культурної роботи партії на селі, зокрема в обслуговуваннягазетою і книгою сільського населення, поставивши перед комсомолом задачу зближення з учителем на базі його культурної роботи. Успішне вирішення основного завдання партії по поліпшенню свого складу-прийняття 200 тис. робітників від верстата, котре зажадало напруги усіх партійнихсил, викликало тимчасове припинення прийому в партію яких би то не було інших верств. В даний час досягнуті вже результати дозволяють скасувати цю тимчасове призупинення і знову відкрити прийом в партію селян на засадах рішення XII з'їзду партії. У партію повинніприйматися батраки, малопотужні елементи селянства і кращі з середняків, які пройшли школу Червоної Армії і на ділі активно підтримують партію і Радянську владу. Зокрема, повинні прийматися такі сільські передовики, які, не застосовуючи найманої праці, неексплуатуючи іншого селянина, переходять до культурних прийомам - ведення господарства і до колективних форм, даючи тим приклад всьому селу. Невідкладним завданням партії є залучення в партію трудових селян і батраків східних народів. Виключне значення,політичний та економічний, набуває комсомольська організація в селі. Намітилося в останні місяці припинення прийому селян в комсомол повинно бути, безумовно, викоренене. Комсомол повинен увібрати в себе найбільш передові шари селянської молоді (юнаківі дівчат), наймитів, малопотужних (в першу чергу) і кращої частини середняків.

Безсумнівний зрушення учительства в бік Радянської влади та партії робить можливим більше залучення вчителя в рамки радянської громадськості. Необхідно підвищити заробітну платусільського вчителя, посилити роботу по його перепідготовці, втягувати сільського вчителя в усі види культурної роботи партії на селі, зокрема в обслуговування газетою і книгою сільського населення, поставивши перед комсомолом задачу зближення з учителем па базі йогокультурної роботи.

І нарешті, вчителювання чекає, щоб наші підручники стали стабільними за змістом. Голоси з залу: Правильно.

Ще, товариші, Костромської вчителювання просило мене передати вам всім тут, що ми шлемо презирство опозиції, ми шлемо презирство тим,хто намагається підкопати підвалини нашої міцної партії. Якщо такі речі, як єдність партії, забула опозиція, то мільйони трудящих пам'ятають заповіти Володимира Ілліча і завжди зуміють дати належну відсіч всім тим, хто хоче порушити єдність нашої партії.

У перший же рікучительства, до великого свого подиву, я виявив, що багато вчителів, директора, інспектора та піклувальники як би і не підозрюють про свою професійної відповідальності та не підготовлені для виконання своїх обов'язків. Наприклад, директор моєї школи дбавголовним чином про те, щоб штори на всіх вікнах були опущені до одного рівня, щоб в класних кімнатах панувала тиша, щоб ніхто не топтав клумби з трояндами і навіть не наближався до них.

Своє керівництво роботою серед сільського вчительства парткоми повинніздійснювати через фракції союзу працівників освіти, приймаючи всі заходи до зміцнення органів цього союзу на місцях.

Значний політичний зсув серед сільського вчительства в бік Радянської влади робить для партії особливо важливим його використання вЯк провідника в селі політики партії і Радянської влади по лініях господарської, культурно-освітньої та суспільно-політичної.

Своє керівництво роботою серед сільського вчительства парткоми повинні здійснювати через фракції спілки працівниківпросвіти, приймаючи всі заходи до зміцнення органів цього союзу на місцях.

Особливо це відноситься до вчительства, працюючому на селі.

Товариші, прибуло кілька делегацій від учительства і робочих для привітання з'їзду.

У справі професійногооб'єднання на плечах учительства лежить велика задача в тому положенні, яке склалося зараз у нас, коли виразно з'ясовуються всі питання громадянської війни і коли дрібнобуржуазні демократичні елементи силою речей змушені переходити на бік Радянськоївлади, тому що вони переконалися, що всякий інший шлях мимоволі штовхає їх на шлях захисту білогвардійців та міжнародного імперіалізму.

І Чарнолускій виклав вимоги демократичного крила вчительства. Вони були направлені на ліквідацію бюрократичної опікинад школою, зміна змісту освіти, покращення матеріального становища вчителів, забезпечення умов для педагогічної творчості.

І ми бачимо відоме зниження настроїв серед учительства. Тут потрібно наполегливо працювати. Коли ми говоримо прогосподарське будівництво, всякий розуміє необхідність капітальних витрат. Точно так само наше культурне будівництво не може розвиватися без капітальних витрат. Економія на цій справі, особливо економія на первинних формах народної освіти, єнеприпустимою. З цим кожен партієць повинен всіляко боротися.

На зорі Радянської влади великий Ленін назвав вчителювання головною армією соціалістичного освіти, закликав його зв'язати свою діяльність з партією, з її ідеями. Цьому ленінському завіту радянськівчителі були і залишаються вірні.

Враховуючи зростаючі нові завдання, що покладаються на учительство, значно поліпшити матеріальне становище педагогічних кадрів початкового навчання.

Складне і безкомпромісне час духовного очищення усвідомлюється учительствомнашої країни в повній мірі, так само як і розуміння своєї найвищої відповідальності перед суспільством. Мандат особливої ??довіри був виданий школі, її вчителю на лютневому Пленумі ЦК.

У проекті реформи була зроблена спроба втілити в життя вимоги демократичноналаштованого вчительства і науковців-педагогів про введення ручної праці в школу як окремого предмета.

Центральний Комітет Комуністичної партії сподівається, що ваш з'їзд надихне все учительство, мобілізує його сили на подальше поліпшення народногоосвіти.

І дійсно, тут стоїть перед нами дилема, як зв'язати учительство, в більшості старого гарту, з партійними, з комуністами. Це питання вкрай важкий, і над ним потрібно дуже і дуже задуматися. Pассмотрім, як зв'язати організаційно настільки різнихлюдей. Для нас принципово не може бути сумніву в тому, що повинно бути верховенство комуністичної партії. Таким чином, мета політичної культури, політичної освіти - виховати істих комуністів, здатних перемогти брехня, забобони і допомогти трудящиммасам перемогти старий порядок і вести справу будівництва держави без капіталістів, без експлуататорів, без поміщиків.

Він не замкнувся в недосяжності холодного величі, не впав у пророче вчителювання.

У невеликих містах, в селах і селах значенняі роль учительства особливо виділяються.

У цих цілях парторганізації на місцях роботи з підняття культурно-політичного рівня сільського вчительства повинні надавати систематичний, планомірний характер, спираючись в ній: 1) на періодично скликаються курси попедагогічної та політичної перепідготовці учительства; 2) на правильно поставлене мережу самоосвітньої гуртків серед учительства, в особливості гуртків з вивчення політики партії і Радянської влади на селі; 3) на зміцнення і розвиток мережі будинків працівниківосвіти, як головних пунктів, навколо яких повинна зосереджуватися вся робота з професійної та суспільно-політичній підготовці вчительства.

Я вже не кажу про сільську трудової інтелігенції, особливо про сільське учительстві, яке давноповернулося в бік Радянської влади і яке не може не вітати розвиток шкільної справи в селі.

Удосконалення народного освіти немислимо без виміру тієї ситуації, в якій знаходиться вчителювання, значна частина педагогічногокорпусу.

Ленін вітає з'їзд від імені Ради Народних Комісарів і говорить, що учительство, яке раніше повільно переходило на роботу з Радянською владою, тепер все більше переконується в тому, що ця спільна робота необхідна. Подібні перетворенняз супротивників у прихильників Радянської влади дуже численні і в інших верствах суспільства.

Одним з найважливіших умов всієї цієї роботи є організація правильного постачання вчительства необхідною літературою (журналами, газетами, керівництвами.

Зауважу, що представлений читачеві підручник Управління кафедрою підготовлено в рамках гранту Фонду підтримки російського вчительства, виділеного переможцю Всеросійського конкурсу Лідер в освіті-2001. Запропонована робота заснована не тільки на глибокому вивченнідосвіду управління кафедрами в російських вузах, але На особистому 25-річному бпите автора в області керівництва випускаючою кафедрою вищого навчального закладу.

Ми спостерігали, як з поступовістю доводилося долати старі буржуазні забобони і як цьомувчительства, яке було тісно пов'язане з робітниками і трудящим селянством, як йому довелося в боротьбі проти попереднього буржуазного ладу відвойовувати собі права і пробивати собі дорогу до дійсного зближення з трудящими масами, до дійсного розумінняхарактеру відбувається соціалістичної революції. Вам досі більше, ніж кому б то не було іншому, доводилося мати справу зі старими забобонами буржуазної інтелігенції, з її звичайними прийомами і аргументації, з її захистом буржуазного чи капіталістичногосуспільства, з ое боротьбою, яка ведеться зазвичай не прямо, а під прикриттям тих чи інших милозвучних по зовнішності гасел, які насправді наводяться так чи інакше на захист капіталізму.

Все, що співчуває народу не на словах, а на ділі, краща частинаучительства, прийде на допомогу, - і в цьому для нас вірний запорука того, що справа соціалізму переможе.

З'їзд доручає всім організаціям партії звернути замулене увагу на те, щоб ближче Зв'язок з найкращою частиною сільського і міського учительства, агрономів та іншихверств трудящих сільської інтелігенції. З цією метою партія Повинна в першу чергу звернути серйозну увагу на покращення матеріального становища цих верств. При правильній лінії в цьому питанні партія скоро зможе домогтися того, щоб ці шари сталипровідниками основних ідей партії і Радянської влади в широкі маси селянства. Зокрема всі парторганізації повинні приділити достатньо уваги підготовці першого всесоюзного вчительського з'їзду, домогтися того, щоб на цьому з'їзді могли бути присутніми ввеличезній більшості сільські вчителі з місць, щоб з'їзд дійсно виконав ту величезну задачу, яка на нього покладається усією обстановкою.

З'їзд доручає всім організаціям партії звернути посилену увагу на те, щоб ближче Зв'язок з найкращою частиноюсільського і міського учительства, агрономів та інших верств трудящих сільської інтелігенції. З цією метою партія повинна в першу чергу звернути серйозну увагу на покращення матеріального становища цих верств. При правильній лінії в цьому питанні партія скорозможе домогтися того, щоб ці шари стали провідниками основних ідей партії і Радянської влади в широкі маси селянства. Зокрема, всі парторганізації повинні приділити достатньо уваги підготовці першого всесоюзного вчительського з'їзду, домогтися того, щобна цьому з'їзді могли бути присутніми у величезній більшості сільські вчителі з місць, щоб з'їзд дійсно виконав ту величезну задачу, яка на нього покладається усією обстановкою.

Підручник, заснований на глибокому вивченні досвіду управління кафедрами вросійських вузах, підготовлений в рамках гранту Фонду підтримки російського вчительства, виділеного переможцю всеросійського конкурсу Лідер в освіті-2001 і призначений для завідувачів кафедр, а також представить інтерес для деканів та ректорів вузів, Кадровогорезерву.

Дистервег виступав за оновлення шкільної освіти, пропагував ці ідеї через педагогічну печатку, стояв біля витоків створення професійних об'єднань вчительства, виступивши в 30 - х - початку 40 - х років ініціатором створення ряду вчительськихспілок, в 1848 р. був обраний головою Всенімецького вчительського союзу.

Потім соціологія освіти розширила свій вплив: дослідження проблем вищої школи були проведені Л.Я.Pу-Біной, С.І.Грігорьевим, В.Г.Харчевой, ЮЛеонавічюсом, середньої школи і вчителювання -Л.Г.Борісовой, Ф.Г.Зіятдіновой, А.М.Гендіним, М.І.Сергеевим, І.

На закінчення потрібно сказати, що перед авторами мінімуму стоїть завдання подальшого його вдосконалення і в цьому відношенні вони сподіваються на допомогу з боку учительства, що використовує їх працю. Автори іредактор будуть вдячні за критику, пропозиції та доповнення.

На закінчення потрібно сказати, що перед авторами мінімуму стоїть завдання подальшого його вдосконалення, і в цьому відношенні вони сподіваються на допомогу з боку учительства, що використовує їх працю. Автори будуть вдячні за критику, пропозиції та доповнення. Особливо цінними були б вказівки на труднощі, що виникли у зв'язку з введенням і активізацією окремих слів мінімуму, вказівки на можливість виключити те чи інше слово з мінімуму, висловивши відповідні йому поняття іншим словом (новим або наявним в мінімумі), і вказівки на необхідність доповнити мінімум якимось словом, відсутньою для вираження важливого поняття.

Привітання XV з'їзду ВКП (б) (1009 - 1014): від робітниківPастяпіпского району - Пугин (1009 - 1010), від учительства Костромської губ.

Називаючи Всеросійський союз учителів професійно-політичним, В. І. Ленін мав на увазі, що, згідно з § 1 статуту, він поряд з боротьбою за покращення матеріального становища вчительства вів також боротьбу за вільну школу, був одночасно профспілкою вчителів та політичної лігою боротьби за вільну школу.

Як кул'тшефи, так і сільські осередкиPКП іPКСМ в своїй політико-освітньої роботи на селі повинні докладати всіх зусиль до залучення в неї передової сільської інтелігенції, особливо сільського вчительства і агроперсонала, ведучи рішучу боротьбу з усіма проявами зневажливого ставлення до неї.

Як культшефи, так і сільські осередкиPКП іPКСМ в своїй політико-освітньої роботи на селі повинні докладати всіх зусиль до залучення в неї передової сільської інтелігенції, особливо сільського вчительства і агроперсонала, ведучи рішучу боротьбу з усіма проявами зневажливого ставлення до неї.

Радянської влади в деревпе; 3) на зміцнення і розвиток мережі будинків працівників освіти, як головних пунктів, навколо яких повинна зосереджуватися вся робота з професійної та суспільно-політичній підготовці вчительства.

Але є два роду діяльності, в яких треба прямо братися за справу, за живу практику, без можливості навчатися у другорядних положеннях, а я говорю саме про медицину і учительстві, так як вступаючому прямо довіряється частину життя в її повноті.

Міністерства освіти, Академія педагогічних наук СССPповинні рішуче перебудовуватися, створити більш досконалу систему приведення змісту освіти у відповідність з вимогами життя, ширше спиратися на хорошу експериментальну роботу, думка і досвід вчителювання, науково-педагогічної громадськості.