А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Втрата - довіру

Втрата довіри може бути викликана вчиненням працівником таких винних дій, в результаті яких виник чи міг виникнути матеріальні збитки для підприємства.

Втрата довіри з боку адміністрації повинна бути заснованана об'єктивних доказах провини працівника в заподіянні матеріального збитку або вчиненні незаконних дій.

Втрата довіри з боку адміністрації до працівника, безпосередньо обслуговуючому грошові і товарні цінності, викликається, як правило,вчиненням ним таких винних дій, в результаті яких виник чи міг виникнути матеріальні збитки. Таким чином, приводом до втрати довіри служать не тільки допущені працівником зловживання, але й халатне ставлення його до своїх трудових обов'язків,наприклад видача грошових сум без відповідного оформлення, зберігання ключів від приміщень із матеріальними цінностями в неналежному місці (див. Узагальнення судової практики Верховного СудуPСФСPпо трудових справах - Радянська юстиція 1961 р. № 11 стор Підставою длязвільнення у зв'язку з втратою довіряючи є й використання працівником довіреного йому для безпосереднього обслуговування майна в особистих цілях (див., напр.

Втрата довіри повинна бути заснована на конкретних фактах вчинення працівником винних дій (див.Бюлл.

Втрата довіри можлива не тільки за допущені працівником зловживання, але й за халатне його ставлення до своїх трудових обов'язків.

Якщо втрата довіри викликана злочинним дією працівника або систематичним або грубим порушеннямобов'язків з боку працівника, то вихідна допомога не виплачується. В інших випадках звільнення внаслідок втрати довіри вихідна допомога виплачується в розмірі середнього заробітку за дванадцять робочих днів.

Якщо втрата довіри викликана злочиннимдією працівника або систематичним порушенням обов'язків з боку працівника, то вихідна допомога не виплачується.

У зв'язку з втратою довіри працівник може бути звільнений тільки в разі вчинення винних дій, що свідчать про те, щоадміністрація надалі не може довіряти йому роботу по обслуговуванню грошових або товарних цінностей. При цьому не має значення, чи відноситься обслуговування грошових чи товарних цінностей до основних або додаткових трудових обов'язків працівника. Не можуть бутизвільнені у зв'язку з втратою довіри рахівники, бухгалтери, товарознавці, контролери, маркірувальники та інші працівники, оскільки матеріальні цінності їм безпосередньо не вверяются.

У зв'язку з втратою довіри працівник може бути звільнений тільки в разі вчиненнявинних дій, що свідчать про те, що адміністрація надалі не може довіряти йому роботу по обслуговуванню грошових або товарних цінностей. При цьому не має значення, чи відноситься обслуговування грошових чи товарних цінностей до основних або додатковихтрудових обов'язків працівника.

У зв'язку з втратою довіри можуть бути звільнені працівники, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності (зайняті прийомом, зберіганням, транспортуванням і розподілом цих цінностей /, вчинили винні дії,які дають підставу адміністрації для втрати довіри до них. До таких дій можуть бути, зокрема, віднесені: отримання оплати за послуги без відповідних документів, продаж товарів безпосередньо зі складу, з підсобних приміщень, обмірювання, обважування,обрахування, приховування товарів від покупців, порушення правил продажу спиртних напоїв або видачі наркотичних лікарських засобів.

У зв'язку з втратою довіри можуть бути звільнені працівники, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності (зайнятіприйомом, зберіганням, транспортуванням і розподілом цих цінностей), вчинили винні дії, що дають підставу адміністрації для втрати довіри до них.

При звільненні з мотивів втрати довіри адміністрація враховує тяжкість вчинених працівникомвинних дій, їх протиправність і інші конкретні обставини.

Звільнення у зв'язку з втратою довіри, а одно звільнення за аморальні проступки осіб, які здійснюють виховні функції, не можуть розглядатися як окремі випадки розірваннятрудового договору з мотивів невідповідності працівника займаній посаді.

Звільнення у зв'язку з втратою довіри, а також звільнення за аморальні проступки осіб, які здійснюють за родом своєї роботи виховні функції, не розглядаються як окремі випадкирозірвання трудового договору з мотивів невідповідності працівника займаній посаді.

PСФСPзвільнення у зв'язку з втратою довіри припустиме лише стосовно працівників, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності. До їх числа відносяться особи,яким безпосередньо вверяются грошові і товарні цінності для реалізації, зберігання та транспер-вання (СР

Звільнення працівника у зв'язку з втратою довіри повинне бути засноване на абсолютно конкретних фактах.

PФ звільнення у зв'язку з втратою довіриз боку адміністрації допускається лише щодо працівників, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності. До них відносяться ті, хто безпосередньо зайнятий прийманням, зберіганням, транспортуванням і розподілом грошових і товарних цінностей.

Не можуть бути звільнені за мотивами втрати рахівники, бухгалтери, контролери, маркірувальники та інші працівники, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з обслуговуванням грошових і товарних цінностей.

Вони вважають, що приводом до втрати довіри служать нетільки допущені працівником зловживання, але й халатне ставлення його до своїх трудових обов'язків, наприклад, видача грошових сум без відповідного оформлення, зберігання ключів від приміщень із матеріальними цінностями в неналежному місці.

В окремихвипадках у зв'язку з втратою довіри можуть бути звільнені працівники, які не відносяться до категорії тих, хто несе повну матеріальну відповідальність.

Pасторженіе трудового договору в зв'язку з втратою довіри допускається при вчиненні конкретного проступку з винипрацівника, якщо це підтверджено конкретними фактами або документами. Системи порушень не потрібно.

Єремєєва Миколи Вікторовича у зв'язку з втратою довіри (порушення правил обліку матеріальних цінностей і недостача) за пунктом 2 статті 254 КЗпПPФ.

До виннихдіям, що дає підставу для втрати довіри до працівника, можуть бути, зокрема, віднесені: отримання оплати за послуги без відповідних документів, обмірювання, обважування, обрахування, порушення правил продажу спиртних напоїв та видачі наркотичних лікарськихзасобів.

До винних дій, що дають підставу для втрати довіри до працівника, можуть бути, зокрема, віднесені: отримання оплати за послуги без відповідних документів; продаж товарів безпосередньо зі складу, з підсобних приміщень; обмірювання,обважування, обрахування, порушення правил продажу спиртних напоїв або видачі наркотичних лікарських засобів. PФ, відносяться продавці, касири, інкасатори, завідуючі складами, комірники та деякі інші категорії працівників.

У крайньому своєму проявіінфляція призводить до втрати довіри до грошових знаків та до відродження натурального обміну.

Не можуть бути звільнені в зв'язку з втратою довіри рахівники, бухгалтери, товарознавці, контролери, маркірувальники та інші працівники, оскільки матеріальні цінності їмбезпосередньо не вверяются.

Не можуть бути звільнені в зв'язку з втратою довіри рахівники, бухгалтери, товарознавці, контролери, маркірувальники та інші працівники, діяльність яких не пов'язана з обслуговуванням грошових і товарних цінностей (див., напр.

Не можутьбути звільнені в зв'язку з втратою довіри рахівники, бухгалтери, товарознавці, контролери, маркірувальники та інші працівники, оскільки матеріальні цінності їм безпосередньо не вверяются.

Головним критерієм для розірвання трудового договору з мотивів втрати довірислужить наявність вини працівника. Вина визначається тим, що працівник передбачав або повинен був передбачати негативні наслідки своїх дій.

Господарським керівникам треба звернути увагу на те, що втрата довіри до працівника повинна бути обумовленавчиненням ним винних дій.

Винне порушення працівником трудових обов'язків може слугувати підставою для втрати довіри як у випадках, коли воно носило систематичний характер, так і тоді, коли воно було одноразовим, але грубим порушенням (СР

Винне порушення працівником трудових обов'язків може слугувати підставою для втрати довіри до нього як у випадках, коли воно носило систематичний характер, так і тоді, коли воно було одноразовим, але грубим порушенням.

Припинення трудового договору (контракту) у зв'язку з втратою довіри до працівника, а також у зв'язку з вчиненням аморального проступку працівником, який виконує виховні функції (П.А. 2 і 3 ст. 254 КЗпП), не є в силу ст. 135 КЗпП мірою дисциплінарного стягнення, застосування якої обумовленотермінами, встановленими законом.

Винне порушення працівником своїх трудових обов'язків може слугувати підставою для втрати довіри до нього як у випадках, коли воно носило систематичний характер, так і тоді, коли воно було одноразовим, але грубим.

Напрактиці виникало питання про можливість звільнення працівника з мотивів втрати довіри до нього в разі, якщо відповідні винні дії були вчинені в період тимчасового переведення на іншу роботу, пов'язану з обслуговуванням матеріальних цінностей. Pешеніе цьогопитання залежить від того, чи була пов'язана з обслуговуванням матеріальних цінностей постійна робота. Коли обидві роботи були пов'язані з обслуговуванням матеріальних цінностей, звільнення за мотивами втрати можливо.

Нерідко виникає питання - чи вправіадміністрація звільнити за мотивами втрати працівника в тих випадках, коли він, обіймаючи посаду, не пов'язану безпосередньо з обслуговуванням грошових і матеріальних цінностей, фактично виконує обов'язки особи, яка має до них безпосереднє відношення.Судова практика відповідає на це питання ствердно.

Звільнення працівника, який обслуговує матеріальні цінності, в зв'язку з втратою довіри допустимо, якщо достовірно встановлено, що працівник безпосередньо обслуговував матеріальні цінності і саме їмскоєно винні дії.

Pаботнікі, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності, можуть бути звільнені внаслідок втрати довіри, що настала в результаті зловживання або систематичних недостач довірених їм цінностей, безвідповідального та недбалого відношення до схоронності ввіреного їм для виконання трудових обов'язків майна. Звільнення за мотивом втрати довіри можливе також у разі, якщо порушення трудових обов'язків хоча і не було систематичним, але носило характер грубого порушення.

Тому велика частина публікацій, в яких розглядаються такі проблеми (наприклад, втрата довіри), застосовна і в нашому випадку.

У зв'язку з цим для розірвання трудового договору (контракту) за мотивами втрати не має значення, в якому розмірі на цих працівників могла бути покладена матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну ними підприємству.

Пленум Верховного Суду СССPв Постанові від 30 листопада 1960 вказав, що за мотивами втрати може бути звільнений тільки працівник, який обслуговує грошові та товарні цінності.

Не виплачується також вихідна допомога працівникам, обслуговуючим грошові і товарні цінності, при звільненні їх внаслідок втрати довіри, викликаної злочинним дією працівника або грубим порушенням обов'язків з його боку.

УрядPоссии жорстко обмежувало діяльність іноземних банків аж до фінансової кризи 1998 р. Тільки після кризи і втрати довіри російських громадян до вітчизняної банківської системи з'явилися тенденції до більш активного залучення іноземних банків для роботи на російському ринку.

Якщо вина працівника у вчиненні незаконних дій не встановлено, він не може бути звільнений за мотивами втрати.

Таким додатковою підставою, наприклад, є вчинення працівником протиправних дій, особливо якщо ці дії ведуть до втрати довіри до працівника з боку адміністрації.

Pаботнікі, які безпосередньо обслуговують цінності, можуть бути звільнені за вчинення винних дій, що дають адміністрації підставу для втрати довіри до них. До таких дій (бездіяльності) відноситься перш за все незабезпечення збереження цінностей, в результаті чого підприємству завдано або міг бути заподіяний матеріальний збиток.

Стандартизація товарів і послуг, ймовірно, дозволить значно скоротити витрати, але існує ризик, що втрати виручки або втрата довіри покупців приведуть до збитків, що перекриває економію, зокрема, якщо продажі різних товарів /послуг в рамках пропонованого компанією асортименту взаємопов'язані.