А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Стійкий попит

Стійкий попит на випускників радіофака підтримується престижем факультету, виданими працями та успіхами п'ятдесяти поколінь радіофаковцев.

Стійким попитом користуються і такі предмети розкоші, як тютюнові вироби такосметичні товари.

Стійким попитом на ринку споживчих послуг користуються послуги пасажирського транспорту. За обсягом реалізації в розрахунку на душу населення вони займають 2 - е місце після послуг побутового характеру.

Оптовик має стійкий попит на 50одиниць якогось товару в місяць.

В умовах стійкого попиту екстенсивне зростання не змінює прогресивно структуру народногосподарських пропорцій, а гіпертрофовано збільшує масштаби вже сформованої структури. У цьому випадку економіка може розвиватисявисокими темпами протягом певного періоду, але кожен відсоток приросту обходиться дорожче й дорожче, зростають витрати всіх ресурсів на одиницю виробленої продукції, тобто посилюється витратний характер екстенсивного зростання. Високі темпи супроводжуютьсязбільшенням обмеженості всіх ресурсів і перш за все природних.

Банківські вексегя користуються стійким попитом. В основі успіху вексельної форми залучення вільних фінансових ресурсів лежить привабливість банківського векселя як для емітента, так ідля інвестора. Банківські векселі заповнюють недолік короткострокових високоліквідних інртрументов грошового ринку, потреба в яких зростає в умовах інфляції.

Структура одноразових витрат. Одночасно на ринку спостерігається стійкий попит на послугирозглянутого профілю, пов'язаний з підвищенням купівельної спроможності населення, посиленням економічного потенціалу сфери дозвілля. Домінуючою категорією населення як споживача послуг передбачається молодь і представники ділового середовища.Передбачається конкурентну перевагу у вигляді пропозиції комплексу послуг в одному місці. Зазначені фактори дозволяють розраховувати на затребуваність переліку зазначених послуг за умови реалізації переваг географічного, товарного, цінового іінвестиційного характеру.

У цільовому сегменті ринку спостерігався стійкий попит на такий клас вітрильних човнів, всередині якого були б чітко встановлені і назавжди закріплені немінливому стандарти конструкції вхідних у нього вітрильників.

Компанії,беруть участь у міжнародній торгівлі пред'являють стійкий попит на іноземну валюту (в частині імпортерів) і пропозицію іноземної валюти (експортери), а також розміщують і залучають вільні валютні залишки в короткострокові депозити. При цьому дані організаціїпрямого доступу на валютний ринок, як правило, не мають і проводять конверсійні і депозитні операції через комерційні банки.

Компанії, що беруть участь у міжнародній торгівлі пред'являють стійкий попит на іноземну валюту (в частині імпортерів) і пропозиціюіноземної валюти (експортери), а також розміщують і залучають вільні валютні залишки в короткострокові депозити. При цьому дані організації прямого доступу на валютний ринок, як правило, не мають і проводять конверсійні і депозитні операції через комерційнібанки.

Ще одне важливе свідчення на користь існування стійкого попиту на гроші в умовах крайньої нестабільності доставляє проведене Каганом дослідження гіперінфляції. Воно являє собою цікавий приклад відмінності між числовий стабільністюшвидкості обігу і стабільністю виду функціонального співвідношення: швидкість в періоди гіперінфляції змінюється в найширших межах, але ці зміни є передбачуваною реакцією на зміни в очікуваному зростанні цін.

На відміну від золота, срібло користуєтьсястійким попитом у промисловості, особливо в області фотографії та електроніки.

Монопольно низькою є ціна, яка при стійкому попиті встановлюється за рахунок навмисного зниження прибутку в короткостроковому періоді, утрудняє доступ на ринок даноготовару іншим суб'єктам господарювання, суттєво обмежує конкуренцію на ринку певного товару.

Компанії, що беруть участь у міжнародній торгівлі, пред'являють стійкий попит на іноземну валюту (імпортери), і пропозицію іноземної валюти (експортери), атакож розміщують і залучають вільні валютні залишки в короткострокові депозити. При цьому дані організації прямого доступу па валютний ринок, як правило, не мають і проводять конверсійні і депозитні операції через комерційні банки.

Неможливістьзберігання послуг не має значення в умовах стійкого попиту, коли визначення чисельності обслуговуваних клієнтів не представляє проблем. Складності виникають при істотних коливаннях ринкових потреб у пропонованому сервісі. Наприклад, підприємствамгромадського транспорту доводиться утримувати зайві транспортні одиниці, які використовуються переважно в години пік.

Виріб Б відноситься до категорії освоєної продукції із стійким попитом на ринку, розвиненими ринками збуту. Вимагає модернізації, але посвоїми параметрами задовольняє вимогам споживачів.

Перший випадок характерний тим, що продукція користується стійким попитом, але ринкова ціна і масштаб випуску продукції на даному підприємстві не відповідають вимогам ефективного виробництва.

Виріб В відноситься до категорії освоєної продукції із стійким попитом на ринку, розвиненими ринками збуту. Вимагає модернізації, але за своїми параметрами задовольняє вимогам споживачів.

Саме пропозиція нового продукту - високозбагаченого 124Хе -сформувало стійкий попит на нього.

Таким чином, на думку економістів чиказької школи, стійкий попит на касові залишки грає роль основного стимулу, що визначає динаміку відтворення. Головне гасло монетаризму - гроші мають значення, напрактиці він додатково інтерпретується ними наступним чином - тільки гроші мають значення.

Вказівка ??на повторність видання свідчить про високі якості книги, що забезпечують стійкий попит на неї з боку зацікавлених вчених. Повідомлення проповторність видання іноді супроводжується відомостями, що воно доповнено, виправлено або перероблено. Часто ці відомості виявляються дуже корисними, оскільки свідчать про наявність в даній книзі нових наукових фактів або нової їх інтерпретації.

Вказівка ??наповторність видання свідчить про високі якості книги, що забезпечують стійкий попит на неї з боку зацікавлених вчених. Повідомлення про повторне виданні іноді супроводжується відомостями, що воно доповнено, виправлено або перероблено. Нерідко цесвідчить про наявність в даній книзі нових наукових фактів або нової їх інтерпретації.

Природно, що ці заводи будують в передмістях, де є стійкий попит на органічні добрива. Ціну на компост визначають з урахуванням вмісту в ньому угноювальногоелементів. Призначена ціна зазвичай дозволяє відшкодувати міському бюджету 30 - 60% витрат.

Все вищезазначене позволяетвиделіть продукцію конкретної птахофабрики серед продукції конкурентів і сформувати підвищений стійкий попит на продукціюптахофабрики. Слід зазначити, що маркування ЕКСТ відповідає всім вимогам Гостів до яєчної продукції.

Такою якістю володіють ліквідні кошти - цінні папери і векселі, що мають стійкий попит, а також матеріальні оборотні кошти,легко реалізовані на ринку.

Ідеальний ринок - це, звичайно, лише світла мрія, але стійкий попит на нові цінні папери, що захищають від нових небезпек на ринку, спостерігається постійно. Так, у Бразилії та Ізраїлі, для яких характерні високі постійні темпиінфляції, інвестори воліють облігації, що забезпечують певну величину реального доходу, а не просто певну суму грошей у вигляді відсотків. Ось чому по більшості позик у цих країнах виробляється індексування за темпами інфляції. Такііндексовані облігації практично не зустрічалися в США до 1988 р., коли компанія Franklin Savings Association увійшла в історію, випустивши облігаційну позику строком на 20 років, відсотки за яким (але не основна сума боргу) були прив'язані до індексу інфляції.

Виріб В відноситься докатегорії продукції, давно виробленої і відомої споживачеві, що має стійкий попит на ринку. Підтримання попиту на виріб В вимагає додаткових інвестицій в НІОКPз метою підвищення техніко-економічних параметрів і модернізації конструкції виробу.

?еклама як переконання стає важливою на стадії конкурентної боротьби, коли компанія намагається створити стійкий попит на певну марку товару. Переважна частина реклами належить саме до цієї категорії. Іноді реклама-переконання перетворюється в порівняльнурекламу, яка прагне встановити перевагу певної марки товару шляхом порівняння одного або декількох її ознак з однією або декількома марками аналогічних товарів. Порівняльна реклама використовується для таких категорій товарів, якдезодоранти, зубні пасти, одяг, автомобілі. PЄшива використовувати порівняльну рекламу, компанія повинна бути впевнена, що може довести заявлене перевагу і відповісти на претензії власників іншою, більш сильною марки. Використання порівняльної рекламивиправдано в тих випадках, коли вона може задіяти як раціональні, так і емоційні мотиви.

Кон'юнктівPАPИНКА благопоPІЯТНАЯ, підвищувальна - ситуація на ринку, яка характеризується наявністю активного, досить стійкого попиту на ринкові товари і послуги,перевищенням попиту над пропозицією, підвищувальній тенденцією динаміки цін на найбільш представницькі товари.

Якщо інвестиції спрямовуються на придбання бистроліквідних активів, напр, цінних паперів, що користуються стійким попитом на біржі або поза нею,то такі цінні папери завжди можуть бути реалізовані. Однак одержуваний при цьому дохід може виявитися менше або більше авансованого капіталу в залежності від зміни курсової вартості цінних паперів.

Припустимо, що на протязі деякого проміжкучасу, скажімо одного місяця, у фірми стійкий попит на готівку. Вона отримує необхідні кошти, продаючи цінні папери. Нехай спочатку вона має С доларів готівки, і коли це кількість витрачається, поповнює свій запас, продаючи ринкові цінні папери насуму З доларів. Таким чином, переказ коштів з цінних паперів у готівку відбувається тоді, коли запас готівки стає рівним нулю. Якщо бажано мати або для здійснення угоди необхідно якийсь час, то поріг переказу коштів може бути вище. Принциподин і той же, незалежно від того, використовується чи ні резерв.

Виріб С відноситься до категорії продукції, давно виробленої підприємством, відомої споживачеві, що має стійкий попит на ринку. Підтримання попиту на виріб С вимагає додаткових інвестицій вНІОКPз метою підвищення техніко-економічних параметрів і модернізації конструкції виробу.

Питання обсягу випуску продукції проекту потребує ретельного аналізу передбачуваного ринку з тим, щоб забезпечити стійкий попит на зазначену продукцію за вигідноюціною. Особливе значення це питання має для газової промисловості, де реалізуються великі проекти, прямо впливають на стан світового (європейського) ринку.

Характер продукції галузі визначає різке зниження цін у періоди падіння попиту і їх заморожування вперіоди стійкого попиту. Прибутку відстежують попит на продукцію галузі.

Цілями акціонерного товариства на ринку цінних паперів є: 1) залучення інвестицій; 2) формування стійкого попиту на цінні папери товариства; 3) отримання доходу.

ЗАТ Морозко,працює на російському ринку з виробництва морозива з 1995 р. Продукція підприємства є конкурентоспроможною і користується стійким попитом. Технологія виробництва передбачає використання спеціальних рецептур, розроблених російськими фахівцями,і використання екологічно чистої сировини. Pецептури враховують смак російського споживача. Високий рівень смакових якостей продукції досягається також завдяки сучасної високопродуктивної технологічної лінії, яка припускає строгий контроль заякістю вихідної сировини, гарантує використання прогресивної технології виробництва, тільки правильно збалансованих рецептур.

Маркетинг - всебічне вивчення ринків, напрямків розвитку попиту, відповідне налагодження виробництва, збуту і зворотний вплив на створення стійкого попиту.

Незважаючи на зростання пропозицій з боку нових готелів і приватного сектору, експерти вважають, що і найближчим часом збережеться стійкий попит на послуги чотирьох -, п'ятизіркових готелів, проте за умови політичної та економічної стабілізації вPоссии. У той же час успіх реформ може залучити додаткову кількість споживачів з числа заможних бізнесменів в більш довгостроковому плані.

Незважаючи на зростання пропозиції з боку нових готелів і приватного сектору, експерти вважають, що і найближчим часом збережеться стійкий попит на готельні послуги чотирьох -, п'ятизіркового рівня, проте за умови політичної та економічної стабілізації вPоссии. У той же час успіх реформ може залучити додаткову кількість споживачів з числа заможних бізнесменів в більш довгостроковому плані.

Основна мета розділу - представити матеріал, достатній для того, щоб переконати інвестора в тому, що продукти або послуги мають стійкий попит і можуть бути продані в умовах конкуренції.

Погашення облігацій може бути організовано по-різному, виплати боргу можуть проводитися не тільки грошима, але і ліквідними товарами, на які є стійкий попит.

Це становить 555% асортименту швейних виробів цеху, що нижче загального числа позицій, що потрапили на стадії зрілості і падіння попиту завдяки стійкому попиту на постільна білизна.

Характеризуються очікувані покупці, замовники, на яких розрахований даний товар (група товарів, робіт чи послуг), що дає впевненість у стійкому попиті на товар протягом періоду, не тільки забезпечує окупність затрат, але й одержання прибутку, досить привабливою для інвесторів.

Серед найбільш перспективних ринків для гасу, експортованого з США, булаPРосійсько імперія, що знаходилася на стадії промислового підйому і де гасові лампи стали користуватися стійким попитом. Американський нафтопродукт досягPоссии в 1862 р. і швидко завоював широке визнання в Санкт-Петербурзі ч-де гасові лампи відразу ж прийшли на зміну жировим свічкам, від яких до цього цілком залежало населення.