А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вуглецевий спектр

Вуглецеві спектри отримують в результаті 35 тис. накопичень.

Спектр ЯМP13С - НPТ. Вуглецеві спектри в даному випадку повністю вирішують проблему.

Характер вуглецевих спектрів ЛМPЕ, ЛМPЛ і ДЛС вказує на переважногваяцільний тип заміщення АК.

Тест на чутливість в протонному спектрі за зразком етилбензолу. Вибір умов реєстрації вуглецевого спектру для тесту иа чутливість менш однозначний.

Це і є спектр; він відповідає протонно-пов'язаномууглеродному спектру, в якому мультіплетние структури різних сигналів розійшлися в просторі і стали спрямованими по другій координаті. В залежності від обставин це можна розглядати і як корисне, н як небажану властивість.

Що стосується іншихядер, то вам повинно бути відомо про можливість спостереження ядра 13С і про труднощі реєстрації спектрів внаслідок низького природного вмісту цього ізотопу. Якщо ви використовували в роботі вуглецеві спектри, то в такому випадку ви повинні були зустрічатися і зекспериментами з внерезонансной розв'язкою, які дають можливість визначити число протонів, пов'язаних з кожним з вуглеців. Ваш попередній досвід у цій галузі не настільки важливий, так як виклад матеріалу в книзі в рівній мірі відноситься до всіх типів ядер.Приклади часто будуть залучатися з протонної і вуглецевої спектроскопії, оскільки я найчастіше використовую їх у своїй роботі на кафедрі органічної хімії. Обговорення більшості питань у цій книзі концентрується навколо ядер зі спіном 1/2 але в деяких випадкахрозглядаються і квадрупольні ядра.

Будова отриманих сполук було вивчено методом ЯМP. Оскільки протонний спектр адамантіновоі групи вкрай складний і не піддається розшифровці, для дослідження сполук (I - IV) була використана спектроскопіявуглецевого магнітного резонансу. Вуглецеві спектри були виміряні на частоті 25.2 МГц у режимі імпульсного Фур'є-перетворення з шумовий развяакой від протонів; отримані значення хімічних зсувів наведено в таблиці. Вибір між сигналів 3 - і S-вуглецевих атомів небув зроблений з огляду на близькість їх хімічних зсувів і однаковою мультіплетності в неразвязанних спектрах.

Спектр ЯМP13С - Н полівінілхлориду (розчинник - про-дихлор. Природне вміст ізотопу 13С складає 1 1%, отже, ймовірність розташування посусідству двох ядер 13С мізерно мала і взаємодією спінів 13С - 13С можна повністю знехтувати. Спектр, знятий в цьому режимі, завжди складається з одиничних сигналів, відповідних нееквівалентним атомам вуглецю в ланцюзі. Таким чином, в спектроскопії 13С - Н взагалі неіснує труднощів, пов'язаних з аналізом спінових мультіплетов. Далі, інтервал вуглецевих хімічних зсувів значно більше, ніж протонних, а дипольна ширина лінії менше внаслідок меншого магнітного моменту, тому вуглецеві спектри полімерів буваютьдозволені краще протонних.

Наведених прикладів достатньо, щоб усвідомити, наскільки значні успіхи ЯМP13С в аналізі мікроструктури макромолекул. Однак використання методу пов'язане з тими ж загальними труднощами, що й застосування методу ПМP. Так само як і впротонної спектроскопії, надзвичайно складним виявляється достатньо обгрунтоване віднесення ліній. У разі вуглецевих спектрів відсутність спінових мультіплетов робить задачу віднесення ліній ще більш складною.

У цьому розділі буде дано огляд проблемичутливості з точки зору користувача приладу, для якої важлива сукупність всіх його характеристик. Саме на це і розраховані наведені тут тести. Останнім часом виробники спектрометрів нав'язують користувачам такі тести, які дозволяютьвиключити додаткові фактори, що впливають на тестований параметр, Наприклад, у тесті А8ТМ (суміш 60% дейтеробензола і 40% діоксану) для визначення чутливості на ядрах вуглецю ефективність розв'язки від протонів і в деякій мірі якість настройки градієнтівне впливають на вимірювання. Це дуже зручно в тому випадку, якщо ви-виробник спектрометра і хочете виміряти його власну апаратурну чутливість. Але хіміків значно більше цікавить чутливість приладу в реальних експериментах, де перерахованівище фактори дуже важливі. Питання формулюється ними, наприклад, так: чи можна зареєструвати вуглецевий спектр 2 мг речовини.

Інтенсивна смуга Сорета характеризує делокалізації 18л - електронів в порфіринового ядрі; якщо кільце розмикається або сполучення всистемі тим або іншим способом порушене, смуга Сорета майже повністю зникає. Хелатірованіе порфіринів іонами металів зазвичай призводить до посилення поглинання Сорета і зменшенню числа сателітних піків до двох. Ці піки розрізняються по інтенсивності поглинання і довжиніхвилі в залежності від іона металу. Діпротонірованіе діє аналогічно утворенню комплексу з металом і також призводить до посилення поглинання Сорета і спрощенню сателітних смуг. При утворенні хелатів хлорин такого спрощення картини сателітних ліній неспостерігається; зазвичай із збільшенням поглинання Сорета довгохвильова смуга зазнає гіпсохромний зрушення. Кільцевої струм, обумовлений делокалізації в порфириновой системі, використовувався для дослідження агрегації і великого числа інших явищ. При зближеннімолекул порфірину в розчині кільцевої струм однієї з них викликає зрушення в бік сильних полів ліній в протонному і вуглецевому спектрі заступників іншої молекули. Набагато частіше ЯМP-Дослід-вання застосовують для ідентифікації бічних ланцюгів і визначення ізомерної чистотипорфіринів. У разі нізкоспінових ціаноферрігемов або ге-мопротеінов[8]неспарений електрон викликає надзвичайно сильний зсув резонансних ліній порфірину, які таким чином далеко відходять від сигналів розчинника або протеїнових залишків. Величиназміщення безпосередньо залежить від спінової щільності в темі, тому в ній відбиваються найменші збурення, що відбуваються в фізіологічних умовах, коли гемо-протеїн виконує свою біологічну функцію.

Інтенсивна смуга Сорета характеризує делокалізації 18я - електронів в порфіринового ядрі; якщо кільце розмикається або сполучення в системі тим або іншим способом порушене, смуга Сорета майже повністю зникає. Хелатірованіе порфіринів іонами металів зазвичай призводить до посилення поглинання Сорета і зменшенню числа сателітних піків до двох. Ці піки розрізняються по інтенсивності поглинання і довжині хвилі в залежності від іона металу. Діпротонірованіе діє аналогічно утворенню комплексу з металом і також призводить до посилення поглинання Сорета і спрощенню сателітних смуг. При утворенні хелатів хлорин такого спрощення картини сателітних ліній не спостерігається; зазвичай із збільшенням поглинання Сорета довгохвильова смуга зазнає гіпсохромний зрушення. Кільцевої струм, обумовлений делокалізації в порфириновой системі, використовувався для дослідження агрегації і великого числа інших явищ. При зближенні молекул порфірину в розчині кільцевої струм однієї з них викликає зрушення в бік сильних полів ліній в протонному і вуглецевому спектрі заступників іншої молекули. Набагато частіше ЯМP-Дослід-вання застосовують для ідентифікації бічних ланцюгів і визначення ізомерної чистоти порфіринів. У разі нізкоспінових ціаноферрігемов або ге-мопротеінов[8]неспарений електрон викликає надзвичайно сильний зсув резонансних ліній порфірину, які таким чином далеко відходять від сигналів розчинника або протеїнових залишків.

Альдегіди з прямим ланцюгом з 8 - 12 атомами вуглецю широко використовуються в парфумерії, найчастіше у відносно невеликих кількостях, але достатніх для додання запаху свіжої ноти. Альдегіди ізостроенія мають більш цікавий запах, ніж ізомери нормальної будови. Для альдегідів з числом атомів вуглецю від 7 до 12 характерний жирний запах з лимонним або апельсиновим відтінком, який в міру подовження ланцюга набуває запах троянди. Альдегидам з числом вуглецевих атомів від 12 до 14 вже не властивий цитрусовий відтінок запаху, у них домінує квіткова нота. Введення однієї метил-ної групи в положення 2 не змінює характеру запаху, а лише облагороджує його, введення другої метильної групи в це положення змінює запах значним чином. Містять по 10 атомів вуглецю цитраль і цітронеллаль сильно відрізняються по запаху від децілового альдегіду, що не має терпеноідной структури вуглецевого спектру і подвійних зв'язків.