А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Екологічний облік

Екологічний облік і аудит: Збірник статей.

Екологічний облік і аудит.

Екологічний облік і контроль динамічно розвиваються напрямки діяльності[2, 5], Що включають в себе фінансовий та управлінський облік,звітність за екологічними показниками та екологічний аудит. Перший крок у напрямку змістовного екологічного обліку на рівні підприємств зроблений в кінці 80 - х рр Міжурядової робочою групою експертів з Міжнародних стандартів обліку та звітності.

Pазработка спеціальної внутрішньої системи екологічного обліку та звітності дозволить не тільки дати адекватну оцінку витратам підприємств на природокористування в поточному і майбутньому періодах, але і може служити основою для прийняття рішень щодо реалізаціїефективної екологічної політики всього регіону.

Оцінка екологічного стану виробництва в системі комплексної оцінки підприємств /Екологічний облік і аудит.

В даний час Міжурядова робоча група експертів узагальнює дані постаном екологічного обліку в різних країнах з метою розробки в 1998 р. всеосяжної директиви (керівних вказівок) для органів, що займаються встановленням стандартів.

Енергосистем прийшли до висновку, що перші корисні кроки в області екологічного обліку вжевжито вPоссии. Законодавство, інвестори (банки), громадськість та всесвітня конкуренція повинні сприяти поданню звітності по природоохоронним заходам. На семінарі наводиться приклад російської нафтової компанії, що проводить внутрішній аудитз метою оцінки ризиків та вартості очистки викидаються забруднюючих речовин.

Визначення ефективності проведеної екологічної полигики представляється досить складним зважаючи на недосконалість системи екологічного обліку та звітності підприємств регіону щодо витрат на охорону навколишнього середовища.

При обгрунтуванні змісту (процедур) екоаудита слід враховувати вимоги міжнародних стандартів з екологічного обліку та аудиту, російський і закордонний досвід екологічного аудитування.

У книзі Г.П. Сєрова - професора кафедри міжнародного та екологічного права Міжнародного незалежного еколого-полнтологіческого університету розглянуті наступні питання: екологічний аудит як вид підприємницької діяльності, аудиторська діяльність вPоссии, аудит в системі національної безпеки, система екологічного менеджменту підприємства, екологічний облік як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства і як складова частина загального аудиту підприємств, організацій, установ.

У кн. Екологічний облік і аудит: Збірник статей.

Екологічний облік і контроль динамічно розвиваються напрямки діяльності[2, 5], Що включають в себе фінансовий та управлінський облік, звітність за екологічними показниками та екологічний аудит. Перший крок у напрямку змістовного екологічного обліку на рівні підприємств зроблений в кінці 80 - х рр Міжурядової робочою групою експертів з Міжнародних стандартів обліку та звітності.

Всесвітнім економічним форумом з питань сталого розвитку вперше введено термін екоеффектів-ність. Екоеффектівності режим роботи знижує вплив підприємства на стан навколишнього середовища, одночасно підвищуючи його рентабельність /прибутковість. Однак зкоеффектівность може бути виміряна лише за допомогою ведення екологічного обліку, тобто надання точної інформації з природоохоронних витрат, заощаджень і впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

Тому робоча група експертів у 1991 р. розробила перше керівництво (рекомендації) для бухгалтерів, де вказувалося, що має бути представлено у фінансових звітах, щоб їх користувачі могли бачити реальну картину впливу господарської діяльності підприємства на навколишнє середовище. У наступні роки в ряді країн на підприємствах стали налагоджувати роботу з екологічного обліку й відбиття в ньому інформації про охорону навколишнього середовища. Наявність зазначеної інформації відкриває широкі можливості її використання при екологічний аудит підприємств.