А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Евакуаційна сходи

Евакуаційні сходи слід передбачати 3-го типу.

Евакуаційні сходи повинні забезпечувати також безперешкодний рух людей. Так, нормами не допускається влаштовувати виступаюче з площини стінобладнання на висоті до 2 2 м від поверхні східців і площадок. Ширина сходових площадок і зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу, а ширина маршу - не менше ширини входу в сходову клітку з поверху. Двері сходових кліток у відкритому положенні не повиннізменшувати розрахункову ширину сходових площадок і маршів.

Евакуаційні сходи освітлені бічним природним світлом. Кількість сходів відповідає чинним нормам евакуації.

Евакуаційні сходи слід передбачати 3-го типу.

Евакуаційні сходи повинні висвітлюватися через вікна у зовнішніх стінах.

Евакуаційні сходи відкритих етажерок повинні розташовуватися по їх периметру.

Pабочіе та евакуаційні сходи залізничних естакад повинні утримуватись у справному стані.

Вмісцях примикання евакуаційних сходів до галерей і естакад поперек конвеєрних стрічок слід передбачати дренчерні завіси з сухотруб діаметром 77 мм, обладнаними пожежними з'єднувальними головками для підключення пожежних машин.

Якзабезпечується Незадимлюваність евакуаційних сходів.

Незалежно від поверховості будівель евакуаційні сходи розміщують у сходових клітках. Сходові клітки забезпечують певний напрямок руху людей до безпосереднього виходу назовні, виключаютьзадимлення сходи протягом певного часу і безпосередній вплив полум'я на елементи сходів, що гарантує безпечний рух людей до виходу назовні чи в безпечне місце протягом певного часу. Крім цього, сходові кліткивиключають можливість задимлення суміжних поверхів (при закритих отворах) і забезпечують доступ пожежників до осередку пожежі та їх евакуацію при необхідності.

На бічних фасадах чотирьох евакуаційних сходів запроектовані сталеві сходи для підйому пожежнихпідрозділів на покрівлю.

Коридори для евакуації людей в будівлях. Виходи із залу, а також виходи на евакуаційні сходи повинні мати автоматично закриваються димонепроникні двері.

У відповідності з цим до планування і конструктивного оформленняевакуаційних сходів пред'являється ряд вимог.

При дотриманні яких вимог забезпечується нормальний ритм руху людей по евакуаційним сходах.

Внутрішні і зовнішні металеві сходи, службовці для сполучення між поверхами, а такожевакуаційні сходи повинні мати ухил не. Застосування пруткових ступенів не допускається.

На зовнішніх технологічних установках висотою 20 м і більше з пожежо - і вибухонебезпечними виробництвами на кожній евакуаційної сходах передбачають сухий стоякдіаметром не менше 65 мм. Технологічні установки з виробництвами категорій А і Б, розташовані на відкритих майданчиках, обладнають стаціонарними лафетними стволами для гасіння пожежі і охолоджування водою устаткування і будівельних конструкцій при пожежі.

Назовнішніх технологічних установках висотою 20 м і більше з пожежо - і вибухонебезпечними виробництвами в кожній евакуаційної сходах слід передбачати влаштування стояка - сухотрубопровода діаметром не менше 65 мм.

Для пожежо - і вибухонебезпечних виробництв назовнішніх технологічних установках висотою 20 м і більше в кожній евакуаційної сходах слід передбачати влаштування стояка-сухотрубопровода діаметром не менше 65 мм.

Характерним для секційних і баштового типу житлових будівель є те, що поверхи в межахсекції мають незначні за площею розміри і тільки одну евакуаційну драбину.

Внутрішнє планування житлових будівель та гуртожитків характерна тим, що порівняно невеликі за площею приміщення, призначені для перебування людей, за допомогою коридорів, холіві вестибюлів повідомляються з евакуаційними сходами. Тому для забезпечення успішної евакуації істотне значення має відстань від дверей найбільш віддаленого приміщення до евакуаційної сходів і відповідне конструктивне виконання коридорів,вестибюлів і сходів.

Допустимі відстані від найбільш віддаленого робочого місця до евакуаційного виходу. У будинках I та II ступеня вогнестійкості, висотою не оолее 3 - х поверхів, а яких розміщуються лабораторії та виробництва, що відносяться по пожежній небезпеці докатегорії В, Г і Д, допускається влаштування сходових кліток без природного освітлення для 50% людей, що евакуюються, причому кількість таких сходів не повинен перевищувати 50% загального числа евакуаційних сходів у будинку.

На фасадах наносять: осі - крайнікоординаційні, біля деформаційних швів, в місцях уступів в плані і перепадів по висоті; відмітки рівня землі, вхідних площадок, козирків, тамбурів, верху стін; типи заповнень віконних прорізів і умовні позначення їх відкривання; верх і низ віконних прорізів (допускаєтьсяна розрізі); вид обробки фасаду; зовнішні пожежні та евакуаційні сходи; примикання перехідних галерей; посилання на фрагменти й вузли; вимощення.

Апаратура колонного типу. Марші та площадки відкритих сходів повинні мати огорожу поручнями висотою 0 9 м, якіскладаються з окремих сталевих стійок і поручня. Евакуаційні сходи відкритих етажерок розташовують по їх периметру. З метою захисту людей від можливої ??пожежі і променевої енергії при пожежогасінні евакуаційні сходи з боку етажерки проектують із суцільнимекраном з негорючих матеріалів.

Балкон наближає глядача до екрану, скорочує кубатуру залу і збагачує його інтер'єр, але викликає необхідність в додаткових шляхах для заповнення та евакуації його незалежно від партеру. З'являються вхідні та евакуаційнісходи, додаткові кулуари, ускладнюється планування будівлі.

Зовнішні установки висотою 20 м і більше, де гасіння пожежі передбачається водою, повинні бути забезпечені стояками-сухотруб. Стояки-повинні проходити близько евакуаційних сходів з таким розрахунком,щоб на майданчиках сходів були встановлені пожежні крани з рукавами і стволами. Нижній кінець стояка повинен мати полугайкі для.

Зовнішні установки висотою 20 м і більше, де гасіння пожежі передбачається водою, повинні бути забезпечені стояками-сухотруб.Стояки повинні проходити близько евакуаційних сходів з таким розрахунком, щоб на майданчиках сходів були встановлені пожежні крани з рукавами і стволами.

Зовнішні установки висотою 20 м і більше, де гасіння пожежі передбачається водою, повинні бути забезпеченістояками-сухотруб. Стояк повинні проходити близько евакуаційних сходів з таким розрахунком, щоб на майданчиках сходів були встановлені пожежні крани з рукавами і стволами. Нижній кінець стояка повинен мати полугайкі для приєднання пожежного рукава.

Зовнішні установки висотою 20 м і більше, де гасіння пожежі передбачається водою, повинні бути забезпечені стояками-сухотруб. Стояки повинні проходити близько евакуаційних сходів з таким розрахунком, щоб на майданчиках сходів були встановлені пожежні крани з рукавамиі стовбурами. Нижній кінець стояка повинен мати полугайкі для приєднання пожежного рукава.

Зовнішні установки висотою 20 м і більше мають бути забезпечені стояками-сухотруб. Стояки повинні проходити близько евакуаційних сходів з таким розрахунком, щоб на майданчикахсходів були встановлені пожежні крани з рукавами і стволами. Нижній кінець стояка повинен мати полугайкі для приєднання пожежного рукава.

Конструктивно драбини повинні виконуватися так, щоб забезпечувався нормальний ритм руху людей. Для цього ухилмаршів основних евакуаційних сходів передбачають рівним 1: 2 і 1: 175 допоміжних - 1: 1 5 а розміри подступенка і проступи визначають вже у відповідності з обраним ухилом. При цьому сума розмірів підсходинки і проступи повинна бути дорівнює 450 мм - природної довжинікроку дорослої людини, а мінімальна ширина проступи - 270мм, так як при меншій ширині стопа людини не вміститься на проступи і його положення на сходах буде нестійким.

Технічні рішення по протидимного захисту сходів повинні виключати їх задимлення впротягом часу, необхідного для евакуації людей, а також забезпечувати успішні дії пожежних підрозділів. Остання обставина пояснює вимоги до стін сходових кліток і несучих елементів евакуаційних сходів, межа вогнестійкості якихперевищує необхідний час евакуації людей з будівель.

Внутрішнє планування житлових будівель та гуртожитків характерна тим, що порівняно невеликі за площею приміщення, призначені для перебування людей, за допомогою коридорів, холів та вестибюлів повідомляються зевакуаційними сходами. Тому для забезпечення успішної евакуації істотне значення має відстань від дверей найбільш віддаленого приміщення до евакуаційної сходів і відповідне конструктивне виконання коридорів, вестибюлів і сходів.

Наприклад, у громадських будинках один евакуаційний вихід допускається з приміщення з едіновременним1 перебування у ньому не більше 50 чол. У виробничій будівлі один вихід з приміщення на будь-якому поверсі (крім підвального і цокольного) допускається в тому випадку, якщо цейвихід веде до двох евакуаційних сходах з поверху, відстань від найбільш віддаленого робочого місця до виходу із приміщення не перевищує 25 м, а число працюючих в зміні не перевищує 5 чол. З підвальних приміщень один евакуаційний вихід допускається при площі приміщення до 300 м2 і числі працюючих не більше 5 чол.

При проектуванні і будівництві до сходів висувають такі вимоги. З точки зору дотримання безпеки необхідно, щоб вийшов на сходи людина могла безпечно спуститися з будь-якого поверху на перший, не піддаючись впливу небезпечних факторів пожежі. Для цього евакуаційні сходи повинні бути повністю закритими. Характерним порушенням цієї вимоги є пристрій замість капітальних стін сходових кліток перегородок, встановлених на плити перекриттів, або балок з недостатнім рівнем вогнестійкості. Несучі елементи сходів в будівлях I - III ступенів вогнестійкості повинні мати межу вогнестійкості не менше 1 год і влаштовуватися з негорючих матеріалів. Якщо балки і косоури сходів металеві, їх слід захищати від дії вогню штукатуркою або спучується покриттями.

На трубопроводах, по яких надходять на естакаду для наливу і відводяться з неї при зливі легкозаймисті горючі рідини, повинні бути встановлені на випадок аварії на відстані 20 - 50 м від зливо-наливних естакад засувки з дистанційним управлінням з щита операторної і безпосередньо зі зливо-наливної естакади. Дану арматуру слід розміщувати в місцях, зручних для управління та обслуговування. Управління зазначеними електрозадвіжкамі повинно розташовуватися на нульових відмітках в місцях розміщення евакуаційних сходів.

Марші та площадки відкритих сходів повинні мати огорожу поручнями висотою 0 9 м, які складаються з окремих сталевих стійок і поручня. Евакуаційні сходи відкритих етажерок розташовують по їх периметру. З метою захисту людей від можливої ??пожежі і променевої енергії при пожежогасінні евакуаційні сходи з боку етажерки проектують із суцільним екраном з негорючих матеріалів.

Головна сходи, як правило, створює перше враження від інтер'єру музею (Ермітаж в Ленінграді, Музей образотворчих мистецтв ім. Головна сходи, що ведуть до рівня другого поверху, де розгорнута основна експозиція, може бути відкритою, будь-якого обрису, з пропускною здатністю 100 чол. Друга сходи ставиться на шляху зворотного руху. Крім головних сходів, службовців для розділення вхідних і виходяадох відвідувачів, передбачаються другорядні евакуаційні сходи в капітальних стінах.