А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Шаблонні обмотки

Шаблонні обмотки, так само як і обмотки інших типів, часто виконують перевальцем. Виконання обмотки перевальцем дозволяє зменшити вдвічі кількість котушок у напівгруп, що дає можливість дещо зменшити розміри лобових частинобмотки.

Котушка шаблонної обмотки. Шаблонні обмотки мають котушки однакової ширини і форми, які намотуються на одному і тому ж шаблоні, звідки і пішла назва цих обмоток. Шаблонні обмотки поділяються на такі типи: 1) проста шаблонна обмотка;2) шаблонна обмотка в развалку і 3) ланцюгова обмотка.

Ланцюгова обмотка з діаметральним кроком при 2р4236. 3 У9 (1 - НУ, а1. Шаблонні обмотки виходять симетричними, так як котушки мають однакову ширину і форму. Котушки шаблонних обмоток зазвичай мають форму трапеції длябільш зручного розміщення лобових частин. У ланцюгових обмотках развалка проводиться не по напівгруп, а по котушкам, в результаті чого короткі і довгі сторони котушок чергуються. Цей тип обмотки дозволяє одержати більш компактну укладання лобових частин. Ланцюговіобмотки виконують з діаметральним (рис. 15) або укороченим (рис. 16) кроком. У ланцюгових обмотках з укороченим кроком при q, що дорівнює непарному числу, виходять несуцільні фазні зони; у таких обмотках крива поля несиметрична і тому їх намагаються не застосовувати. Крок в ланцюговихобмотках завжди дорівнює непарному числу. Ця умова випливає з чергування котушкових сторін. Якщо довгі сторони котушок займають непарні номери пазів, то короткі, які лежать поруч, - парні.

Концентрична обмотка з несиметричною котушковій групою при 2р6 г36. 2 (/7 (1 - 8 5 (2 - 7 а1. | Ланцюгова обмотка при 2р62369 2 г /- 5 (1 - 6 а1. Шаблонні обмотки з концентричними котушками широко поширені в промисловості. Вони відрізняються від концентричних обмоток формою котушок і тим, що всі котушкові групи або напівгрупи в нихвиходять однаковими.

Шаблонні обмотки застосовують майже у всіх багатополюсних електричних машинах, а іноді і в двополюсних.

Котушка шаблонної обмотки. Шаблонні обмотки мають котушки однакової ширини і форми, які намотуються на одному і тому жшаблоні, звідки і пішла назва цих обмоток. Шаблонні обмотки поділяються на такі типи: 1) проста шаблонна обмотка; 2) шаблонна обмотка в развалку і 3) чіпка обмотка.

Схема равнокатушечной шаблонної обмотки перевальцем. 2р 2. Д4. Шаблонні обмотки зчередующимися кроками по формі котушок відповідають першим двом типам шаблонних обмоток, а за схемою з'єднання котушок є концентричними з різними кроками окремих котушок.

Схема простої шаблонної одно-котушковій обмотки. Pавнокатушечние шаблонніобмотки, виконані перевальцем, відрізняються від концентричних обмоток перевальцем формою котушок.

Pазлічают шаблонні обмотки з м'якими секціями, намотування яких виконують з проводів невеликого діаметру, і обмотки з жорсткими формованими секціями, намотуванняяких виконують одночасно кількома провідниками або зі стрижнів (шин) великого перетину прямокутної форми.

Так як шаблонні обмотки застосовуються в машинах потужністю понад 100 кет і випробування на термін служби таких потужних машин скрутно, воно проводитьсязазвичай на макетах.

У машинах постійного струму застосовують стрижневі й шаблонні обмотки якорів. Стрижневі обмотки якорів виконуються аналогічно стрижневим обмоткам роторів, описаним вище. Для намотування секцій шаблонної обмотки використовують ізольовані проводи, атакож мідні шини, ізольовані лакотканиною або мікалентой.

У машинах постійного струму застосовують стрижневі й шаблонні обмотки якорів. Стрижневі обмотки якорів виконують аналогічно стрижневим обмоткам роторів, описаним вище. Для намотування секцій шаблонноїобмотки використовують ізольовані проводи, а також мідні шини, ізольовані лакотканиною або мікалентой.

Схема трехплоскостной концентричній обмотки, 2р 8 т 3. На противагу обмоткам з концентричними котушками шаблонні обмотки є симетричними,так як складаються з однакових котушок. З конструктивних міркувань лобові частини котушок шаблонних обмоток виготовляються у формі трапеції.

За першим принципом з'єднуються прості концентричні одношарові котушкові обмотки і шаблонні обмотки.

Всі секції равнокатушечних (шаблонних) обмоток мають однакову ширину і форму. Шаблонні обмотки зустрічаються наступних типів: а) проста шаблонна обмотка (мал. 21); лобові частини всієї котушковій групи відігнуті в одну сторону; б) шаблонна обмотка перевальцем; катушечнаягрупа розділяється на дві частини подібно концентричній обмотці перевальцем (рис. 22); в) ланцюгова обмотка. Ланцюгова обмотка виконується як з діаметральним (рис. 23), так і з укороченим кроком.

Шаблонні обмотки мають котушки однакової ширини і форми, які намотуютьсяна одному і тому ж шаблоні, звідки і пішла назва цих обмоток. Шаблонні обмотки поділяються на такі типи: 1) проста шаблонна обмотка; 2) шаблонна обмотка в развалку і 3) ланцюгова обмотка.

Шаблонні обмотки мають котушки однакової ширини і форми,які намотуються на одному і тому ж шаблоні, звідки і пішла назва цих обмоток. Шаблонні обмотки поділяються на такі типи: 1) проста шаблонна обмотка; 2) шаблонна обмотка в развалку і 3) чіпка обмотка.

Всі секції равнокатушечних обмоток мають однакову ширину і форму. Шаблонні обмотки зустрічаються наступних типів: а) проста шаблонна обмотка (мал. 7); лобові частини всієї котушковій групи відігнуті в одну сторону; б) шаблонна обмотка перевальцем; катушечная група розділяється на дві частини подібно концентричній обмотці перевальцем (рис. 9); у ) ланцюгова обмотка. У ланцюгової обмотці з'єднання виробляються не за напівгруп, а по окремих котушок. Ланцюгова обмотка виконується як з діаметральним (рис. 8), так і з укороченим кроком.

Секції хвильовий (а і петлевий (б обмоток якоря. Якірні обмотки відносяться до найбільш відповідальним частинам тягових машин. В цих машинах застосовують тільки шаблонні обмотки, що складаються з окремих котушок (секцій), виготовлених у спеціальних шаблонах і закладаються в пази в готовому вигляді. Для розміщення в пазах кожна котушка має дві сторони, верхню і нижню, з яких складаються відповідні шари обмотки.

Pемонт обмоток полягає в заміні частини обмотки або в повній перемотуванні її. Намотування виробляють ручним способом, якщо її намотують з одного шматка дроту, і шаблонним, коли за шаблоном виготовляють окремі котушки, які потім укладають в пази якоря. Шаблонні обмотки застосовують майже у всіх багатополюсних електричних машинах, а іноді і в двополюсних.

На рис. 66 показана схема простий шаблонної обмотки, на рис. +67 - схема шаблонної обмотки перевальцем. Обмотку перевальцем застосовують при великому числі пазів на полюс і фазу для спрощення укладання лобових частин. Шаблонні обмотки зазвичай не мають укорочення кроку.

Pазлічают одношарові концентричні і одношарові шаблонні обмотки. Концентрична обмотка складається з котушок, розташованих одна всередині іншої. Найбільш поширеними є концентричні двох - і трехплоскостние обмотки, у яких лобові частини розташовуються в двох або трьох площинах. Концентрична обмотка перевальцем зазвичай виконується при числі пазів на полюс і фазу q більше двох і у неї котушкові групи розділені на дві напівгрупи. Лобові частини концентричній обмотки перевальцем розташовуються в трьох площинах. Шаблонні обмотки отримують симетричні, так як котушки мають однакову ширину і форму.