А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Времязадающіх пристрій

Времязадающіе пристрої обох типів мають свої об-ластет застосування, які раеснатркваютея в даній главі. Якщо радіоаматор раніше не працював з времязадающімі пристроями власного виготовлення, то йому слідспочатку зібрати і налагодити декілька відносно простих пристроїв, перш ніж переходити до більш складних пристроїв, розглянутим далі у розділі.

Pегуліруемое времязадающіх пристрій Подібне времязадающіх пристрій недостатньо надійно для роботи зчасовими інтервалами, що значно перевищують 10 хв. Наприклад, при зменшенні ємності конденсатора в 10 разів діапазон тимчасових інтервалів знижується до меж від 3 с до - 1 хв.

Pледве часу з затримкою. Друге времязадающіх пристрій забезпечує включеннязумера, що має напругу живлення 9 В. Як неважко здогадатися, зумер працює протягом 5 с, що визначається роботою другого времязадающего пристрої.

Сенсорне реле часу. Електронні реле і времязадающіе пристрої можуть включатися самими різнимиспособами. Всі описані вище пристрої включаються шляхом переведення перемикача в положення Вкл, тоді як реле часу, показане на мал. 5.5 включається простим дотиком До металевій пластині.

Один з недоліків времязадающего пристрої зрези-сторно регулятором часу полягає в тому, що радіоаматор не може абсолютно точно визначити положення регулятора для отримання потрібного часу затримки. Для забезпечення цього необхідно неодноразово перевіряти роботу пристрою при різних положенняхрегулятора і відзначати значення часу на якійсь подобі шакли. Однак прак-тічес кая точність витримування цих значень буде невелика.

Pазнообразние прилади для інтегрування струму, рахунки імпульсів, тимчасові і времязадающіе пристрої створені на основіелектр. У простому випадку ДІ - це герметична осередок, заповнена розчином № С1 в к-рую поміщені два срібних електрода.

Асинхронне переміщення забезпечується спрацьовуванням електромагніту друку з наступним включенням електромагніта переміщенняносія (при надходженні наступного синхроімпульса) на час, обумовлене времязадающіх пристроєм в момент знаходження необхідного знака на лінії друку.

Схема контрольно-вимірювального пункту. | Схема вимірювань з накопичувальним конденсатором (а і звимикачем струму (б. У схемі з переривником струму (див. рис. 5а) в ланцюзі трубопровід-датчик доцільно використовувати електромагнітне реле з однією групою контактів на перемикання, кероване електронним времязадающіх пристроєм, який має забезпечувати плавнурегулювання інтервалів між спрацьовуваннями реле в межах 0.5 - 5 с. Тривалість розриву ланцюга трубопровід-датчик повинна бути не більше 0.02 - 0.03 с.

Схема вимірювань з накопичувальним конденсатором (а і з вимикачем струму (б. У схемі з переривником струму (див. рис. 6.4 а)в ланцюзі трубопровід-датчик доцільно використовувати електромагнітне реле з однією групою контактів на перемикання, кероване електронним времязадающіх пристроєм, за допомогою якого забезпечується плавне регулювання інтервалів між спрацьовуваннями реле вмежах 0 5 - 5 с. Тривалість розриву ланцюга трубопровід-датчик повинна бути не більше 002 - 003 с.

У схемі з переривником струму (рис. 18 б) в ланцюзі трубопровід - датчик доцільно використовувати електромагнітне реле з однією групою контактів на перемикання,кероване електронним времязадающіх пристроєм, який має забезпечувати плавне регулювання інтервалів між спрацьовуваннями реле в межах від 0 5 до 5 сек. Тривалість розриву ланцюга трубопровід - датчик повинна бути не більше 002 - 005 сек. Накопичувальнийконденсатор повинен мати ємність 10 - 20 мф.

У схемі з переривником струму (див. рис. 17 а) в ланцюзі трубопровід - датчик доцільно використовувати електромагнітне реле з однією групою контактів на перемикання, кероване електронним времязадающіх пристроєм,яке повинно забезпечувати плавне регулювання інтервалів між спрацьовуваннями реле в межах 0 5 - 5 с. Тривалість розриву ланцюга трубопровід-датчик повинна бути не більше 002 - 003 с.

Пристрій управління містить ряд кінцевих автоматів 2 що включаються привідповідних режимах роботи, пристрій 3 для виявлення зациклення автоматів, розподільник імпульсів 4 який видає при запуску три зрушених у часі імпульсу і служить універсальним времязадающіх пристроєм для синхронізації роботи керуючихавтоматів від магнітного барабану.

Одним із самих давно відомих і все ж найбільш ntv лізниць електронних пристроїв є пристрій, що забезпечує управління за часом. Времязадающіе пристрою можна в загальному плані розділити на два типи: пристроївиконують якусь операцію за заданий інтервал часу, і пристрої, що виробляють яку-небудь операцію після закінчення заданого інтервалу часу.

Времязадающіе пристрої обох типів мають свої об-ластет застосування, які раеснатркваютея в даній главі.Якщо радіоаматор раніше не працював з времязадающімі пристроями власного виготовлення, то йому слід спочатку зібрати і налагодити декілька відносно простих пристроїв, перш ніж переходити до більш складних пристроїв, розглянутим далі у розділі.

?егулірующій приладPП отримує сигнал від датчика температури, встановленого в об'єкті. До виходу приладу приєднане додаткове тимчасове влаштування ДВУ, що складається з времязадающего пристрої ВУ і утримуючого (запам'ятовуючого) пристрої У. Діявремязадающего пристрої аналогічно дії переривника, який періодично на короткий час замикає ланцюг регулювання і пропускає керуючі сигнали від регулюючого приладу до утримуючих пристроїв. В інший час ланцюг залишається розімкнутої, а доступеням /, //??або ///йде команда, сформована при останньому замиканні.

Pегулірующій приладPП отримує сигнал від датчика температури, встановленого в об'єкті. До виходу приладу приєднане додаткове тимчасове влаштування ДВУ, що складається з времязадающегопристрої ВУ і утримуючого (запам'ятовуючого) пристрої У. Дія времязадающего пристрої аналогічно дії переривника, який періодично на короткий час замикає ланцюг регулювання і пропускає керуючі сигнали від регулюючого приладу доутримуючих пристроїв. В інший час ланцюг залишається розімкнутої, а до східців I, II або ///йде команда, сформована при останньому замиканні.

Додаткова схема до лічильника (для автоматичного запуску моделі ракети. Лічильники можуть використовуватися нетільки для відтворення відлічуваних чисел. Оскільки на відлік чисел витрачається певний час, лічильник можна вико-йать в якості времязадающего пристрої. Зокрема, мова йде про використання лічильника з зворотних відліком від 9 до 0 який придосягненні нуля включає реле, а разом t з ним і який-небудь процес.

Друге времязадающіх пристрій забезпечує включення зумера, що має напругу живлення 9 В. Як неважко здогадатися, зумер працює протягом 5 с, що визначається роботою другоговремязадающего пристрої.

Один з поширених способів виміру тимчасових інтервалів заснований на поєднанні першої фази зареєстрованого хвильового процесу зі спеціальної міткою, рух якої по екрану електроннопроменевого індикатора пов'язано звремязадающіх пристроєм - електричним візиром.

На рис. 2 - 29 представлена ??структурна схема працює за таким принципом пристрою. Тут на відміну від структурної схеми рис. 2 - 26 а декади лічильника імпульсів працюють не послідовно, а підраховують імпульсивимірюваної частоти протягом спеціально для кожної декади формованих времязадающіх пристроєм ВУ інтервалів часу.

Мікропроцесори, однокрісталльние мікроЕОМ і їх функціональні вузли випускаються у вигляді інтегральних мікросхем, маркується звичайним длямікросхем чином. При цьому третій елемент - дві букви - позначають: BE - однокрісталльние мікроЕОМ; ВМ - мікропроцесори; НД - мікропроцесорні секції; ВУ - схеми мікропрограмного управління; ВВ - різні функціональні розширювачі; СБ - пристрої синхронізації; ВН -пристрої керування перериванням виконання програми; ВВ - пристрої керування вводом-висновком;PМ - пристрої ОЗУ;PВ - пристрої ПЗУ; ВТ - пристрої управління пам'яттю; ВФ - функціональні перетворювачі інформації; ВМ - пристрою сполучення з магістралями ілініями зв'язку; ВІ - времязадающіе пристрої (таймери); ВГ - контролери; В К - комбіновані схеми і пристрої; ВЖ - спеціалізовані мікросхеми.

Pегулірующій приладPП отримує сигнал від датчика температури, встановленого в об'єкті. До виходу приладу приєднане додаткове тимчасове влаштування ДВУ, що складається з времязадающего пристрої ВУ і утримуючого (запам'ятовуючого) пристрої У. Дія времязадающего пристрої аналогічно дії переривника, який періодично на короткий час замикає ланцюг регулювання і пропускає керуючі сигнали від регулюючого приладу до утримуючих пристроїв. В інший час ланцюг залишається розімкнутої, а до східців /, //??або ///йде команда, сформована при останньому замиканні.

Pегулірующій приладPП отримує сигнал від датчика температури, встановленого в об'єкті. До виходу приладу приєднане додаткове тимчасове влаштування ДВУ, що складається з времязадающего пристрої ВУ і утримуючого (запам'ятовуючого) пристрої У. Дія времязадающего пристрої аналогічно дії переривника, який періодично на короткий час замикає ланцюг регулювання і пропускає керуючі сигнали від регулюючого приладу до утримуючих пристроїв. В інший час ланцюг залишається розімкнутої, а до східців I, II або ///йде команда, сформована при останньому замиканні.

Цифровий фазометр з проміжним перетворенням фазового зсуву в постійну напругу. | Структурна схема фазометра з усередненням.

Структурна схема одного з можливих варіантів фазометра з усередненням наведена на рис. 8.39. До її складу входять формувачі коротких імпульсів і керований тригер, які здійснюють перетворення фазового зсуву в інтервал часу. У схемі збігу відбувається квантування фазових інтервалів короткими квантами імпульсами частоти /к від генератора імпульсів. Час вимірювання (зм визначається времязадающіх пристроєм.

В процесі роботиPДо, зображеного на рис. 3.24 е, обсяг 6 заповнений електролітом, періодично заходить в конусообразное розширення і в момент взаємного торкання ртутних менісків (рис. 3.24 г) перескакує назад в початок розширення. Завдяки тому, що електроліт 6 поміщений між двома розширеннями, що мають однакові геометричні розміри, імпульси напруги не залежать від напрямку струму управління. Це дозволяєPДо додатково виконувати функції: інтегратора з імпульсним зчитуванням інформації, генератора імпульсів напруги, ЕУ?, времязадающего пристрої. Внутрішній опірPДо складає 30 - 50 Ом.