А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Час - справна робота

Час справної роботи підпорядковане законуPЕлея. Потрібно визначити кількісні характеристики надійності ДО.

Коефіцієнтом готовності називається відношення часу справної роботи до суми часу справноїроботи і часу вимушених простоїв, взятих за один і той же календарний термін.

Це середнє (імовірнісне) час справної роботи обладнання, механізму.

Під коефіцієнтом готовності апаратури розуміють відношення часу справної роботи до суми часусправної роботи і часу вимушених простоїв протягом одного і того ж календарного терміну.

Цей показник, на відміну від частки часу справної роботи апарату (2.11), враховує витрати праці, що витрачаються безпосередньо на виконання ремонту.

Коефіцієнтомготовності називається відношення часу справної роботи до суми часу справної роботи і часу вимушених простоїв, взятих за один і той же календарний термін.

Коефіцієнтом вимушеного простою називається відношення часу вимушених простоїв до сумичасу справної роботи і часу вимушених простоїв вироби, взятих за один і той же календарний термін.

Часто, особливо при експлуатації апаратів хімічної промисловості, законами розподілу часу справної роботи і часу відновлення єнаступні: експонентний, нормальний і логарифмічно нормальний. При виявленні закону розподілу необхідно здійснювати перевірку близькості експериментального розподілу до теоретичного, найбільш часто зустрічається на практиці.

Під коефіцієнтомвимушеного простою розуміють відношення часу вимушених простоїв до суми часу справної роботи і часу вимушених простоїв протягом одного і того ж календарного терміну.

Під коефіцієнтом готовності апаратури розуміють відношення часу справноїроботи до суми часу справної роботи і часу вимушених простоїв протягом одного і того ж календарного терміну.

Часто, особливо в практиці експлуатації апаратів хімічної промисловості, законами розподілу часу справної роботи і часувідновлення є наступні: експонентний, нормальний і логарифмічно нормальний. При виявленні закону розподілу необхідно здійснювати перевірку близькості експериментального розподілу до теоретичного, найбільш часто зустрічається на практиці.

Узагальнюючим показником надійності устаткування є коефіцієнт готовності Кг, який визначається як відношення часу справної роботи до суми часів справної роботи і аварійних простоїв обладнання, взятих за один і той же календарний термін.

Середнєчас безвідмовної роботи ЕОМ Гр визначається як частка від ділення суми відрізків часу справної роботи на число відмов. Відповідно середній час відновлення ТБ є частка від ділення сумарного часу, витраченого на ремонт, на число відмов.

Якщовеличина Dx]/п 015 f /201 то закон розподілу часу справної роботи є нормальним.

Узагальнюючим показником надійності устаткування є коефіцієнт готовності Кг, який визначається як відношення часу справної роботи до суми часів справної роботи іаварійних простоїв обладнання, взятих за один і той же календарний термін.

Середній час безвідмовної роботи ЦВМ Гр при наявності великого обсягу статистичних, даних визначається як частка від ділення суми відрізків часу справної роботи на числовідмов. Відповідно середній час відновлення Тв є частка від ділення суми відрізків часу, витрачених на ремонт, на число відмов. Величину Kr Tp /iTp Тв) називають стаціонарним коефіцієнтом готовності ЦВМ. Ця величина характеризує з одного боку ступінь надійної роботи ЦВМ, а з іншого - кваліфікацію обслуговуючого персоналу.

Більшість сучасних ЕОМ відносять до відновлюваних виробам, кількість елементів яких залишається постійним протягом всього терміну служби, так як кожен з відмовили елементів замінюють новим. На тимчасовій осі чергування часу справної роботи і часу відновлення може бути представлено у вигляді відрізків, довжина яких випадкова.

Таким чином, аналіз характеру залежностей для математичних очікувань і дисперсій досліджених елементів показує, що в більшості випадків на тривалих інтервалах часу ці залежності є нелінійними. Думка про нормальність закону розподілу часу справної роботи при поступовому зміні параметрів, яке панує зараз відображає дійсну картину лише приблизно або для деяких лише окремих випадків.

В експлуатації управляюшіх систем доводиться мати справу з відмовами того чи іншого виду в різні періоди роботи, так як тривалість застосування таких систем зазвичай значно більше середнього терміну служби їх елементів. Звідси виникає необхідність отримання такого закону розподілу, який описував би розподіл імовірності часу справної роботи еле - про ментів системи на всьому протязі часу її роботи.

Визначається коефіцієнт готовності Кг за формулою /Сг ТP/(ТPТП), де Т - час простою, викликане відмовою або ремонтом; Тр - час справної роботи.

Нехай система складається з k груп елементів різних типів. Для кожної групи відомі: кількість елементів у групі Nt; середнє значення інтенсивності відмов; середній час, затрачуваний на виявлення і усунення відмови елемента даної групи. Час справної роботи і час відновлення припускають розподіленими за експонентним законом.

У табл. 15 наведено характерні для елементів ГПА закони розподілу для дискретних і неперервних випадкових величин. ГПА з приводом від ГТУ розглядається як відновлювана система. Процес його функціонування описується за допомогою неперервних випадкових величин, які характеризують час справної роботи Т, тривалість відновлення Тв або час між -Pас.