А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Час - виконання - програма

Час виконання програми залежить від використовуваних команд, застосовуваних методів адресації, частоти синхронізації МП і типу пам'яті.

Час виконання програми може бути скорочено вибором правильного методупідсумовування. Нехай, наприклад, потрібно підсумувати витрати за день, тиждень, місяць - і рік.

Час виконання програми найпростіше встановити дослідним шляхом, оскільки зворотна перемотування стрічки при записі зазвичай призводить в системі до великих накладних витрат позакриття і відкриття файлів. Іноді ця ситуація може бути використана для перевірки системного диска.

Час виконання програми встановлюється оператором з урахуванням загального обсягу переписував масивів.

Час виконання програми встановлюєтьсяоператором в залежності від числа вводяться і роздруковуваних масивів.

Час виконання програми встановлюється оператором з урахуванням загального обсягу переписував масивів.

Час виконання програми встановлюється оператором в залежності від числавводяться і роздруковуваних масивів.

Час виконання програми Image складає всього кілька секунд.

Час виконання програми Image складає всього кілька секунд, тому рекомендується виконувати її досить часто.

Час виконання програми Imageскладає всього кілька секунд.

Час виконання програми Image складає всього кілька секунд, тому рекомендується виконувати, її досить часто.

Під час виконання програми користуйтеся діалоговим вікном Evaluate /Modify, щоб тимчасово змінювати значеннязмінної. Це дозволить вам побачити, як впливають на поведінку програми різні значення без багаторазової перекомпіляції коду.

Під час виконання програми у всіх регістрах індикується число що залишилися до закінчення досвіду частинок. Поява нулів у всіхрегістрах індикатора означає виконання аналізуючої частини програми.

Під час виконання програми запис представляється в пам'яті безперервним блоком. Якщо запис не містить елементів, опис яких включає фразу USAGE IS COMPUTATIONAL, то цю область пам'яті можнарозглядати просто як довгий ланцюжок літер; імена простих елементів і груп виступають як імена різних подцепочек всередині області. Докладно ці питання розглядаються в розд.

Під час виконання програми є три основних випадку модифікаціїА-списку.

Приклад дампа пам'яті. Під час виконання програми симулятор повинен обробляти різні серйозні помилки, наприклад, спробу поділу на нуль, спробу виконати команду з неправильним кодом операції, переповнення акумулятора (тобто одержання в процесіобчислень величини більшої 9999 чи меншою - 9999) та інші. Такі серйозні помилки називаються фатальними помилками.

Під час виконання програми треба уважно злагодити аа повідомленнями, що видаються ОВМ на екрані дисплея, І чітко виконувати відповідні дії.

Під час виконання програми регістри АХ - SP містить адреси або дані. Перші чотири регістри АХ - ВХ, як правило, використовуються для зберігання даних, тому їх називають регістрами даних. У командах з вантовими операндами кожна половина регістрів даних AL - ВНможе бути адресована окремо. Ці подрегістри призначені для зберігання однобайтових даних. Pегістри ВP- SP зазвичай називають адресними регістрами, так як вони виконують функцію зберігання 16-розрядних адрес. Адресні регістри ВP, SI і DI служать базовими і індекснимирегістрами при різних способах адресації. Для цієї ж мети може бути використаний і регістр ВХ. Покажчик стека SP призначений для організації стека, що зберігає локальні змінні, адреси повернень з підпрограм і процедур обслуговування переривань. Він завждивказує на верхній елемент стека, який заповнюється в бік зменшення адрес. Така організація стека відповідає стандартній.

Під час виконання програми завантаження регістра 7 базовою адресою забезпечується програмним шляхом за допомогою команди BALR.Завантаження регістра 8 базовою адресою також повинна забезпечуватися програмним шляхом, причому є кілька способів завантаження. Наприклад, один із способів показаний нижче.

Приклади операцій LOKUP. Під час виконання програми застарілі елементи таблиці можуть бутизамінені новими значеннями. Це досягається наступним чином: за допомогою операції LOKUP розшукується застарілий елемент таблиці і - за допомогою будь-якої з операцій записується в таблицю нове значення цього елемента.

Під час виконання програми можуть відбуватисярізні події, на які процесор і операційна система повинні якось відреагувати.

Під час виконання програми завантаження регістра 7 базовою адресою забезпечується програмним шляхом за допомогою команди BALR. Завантаження регістра 8 базовою адресою також повинназабезпечуватися програмним шляхом, причому є кілька способів завантаження. Наприклад, один із способів показаний нижче.

Коди переривання програмних винятків. Під час виконання програми 15 різних виняткових стуаіпп вважаються помилковими і можуть викликатипереривання програми. На рис. 17.4 наведені ці винятки п їх коди переривання. Чотири з них у деяких випадках можна не розглядати як помилкові, а використовувати в програмі. Для цього потрібно заблокувати відповідне переривання, встановивши маску програми.

Під час виконання програми на екран видається підказує повідомлення, і користувач може вводити дані.

Під час виконання програми для кожної змінної виділяється область пам'яті, обсяг якої визначається відповідно до атрибутами, зазначеними воператорі DECLARE, або атрибутами, присвоєними транслятором за замовчуванням.

Під час виконання програми одночасно може надійти кілька запитів на переривання. Вони встановлюються в чергу у відповідності зі своїм пріоритетом. Пріоритет перериваньвстановлюється апаратурно. Порядок надходження переривань на обробку строго визначений: переривання від схем контролю машини, програмні переривання або переривання при звертанні до супервізора (вони не можуть з'явитися одночасно), зовнішні переривання, переривання відвводу-виводу. А так як обробка переривань починається після того як всі переривання обрані, то першим обслуговується останнім вбрання переривання. Таким чином, фактично порядок обробки переривань відповідає їх важливості: введення-виведення, зовнішні, програмні ізвернення до супервізор. Переривання від схем контролю блокують обробку всіх інших переривань.

Структура сегментованої програми (задачі. Під час виконання програм, що складаються з одного або декількох сегментів, можливе звернення з програм-модуліводних сегментів до модулів того ж сегмента або до модулів інших сегментів. Звернення до внутрішніх сегментам завжди проводиться через їх головні модулі.

Під час виконання програми зазначене повідомлення виводиться на екран і утримується на ньому до закінченнярозрахунків, вироблених ЕОМ у відповідності з програмою і вимагають досить відчутного часу. Таким чином, зазначене повідомлення заповнює паузу в надходженні інформації на екран і пояснює її причину.

Блок-схема програми до відповіді на питання п. 1 завдань длясамоперевірки. | Блок-схема програми до відповіді на питання п. 10 завдань для самоперевірки. (ЗPБ-середній байт. Ні час виконання програми, ні необхідний обсяг пам'яті не змінюються.

Під час виконання програми відбувається тестування покажчика базового класу. Якщовстановлюється, що поточний об'єкт, на який посилається вказівник базового класу, в дійсності є об'єктом похідного класу, то з цим об'єктом зв'язується покажчик похідного класу. В іншому випадку покажчик похідного класу стаєнульовим.

Порівняйте час виконання програми ПОЛ-СПРАВ, коли поліном задано у відповідності зі схемою Горнера і в звичайній формі.

Під час виконання програм обміну канали досить часто змушені звертатися до основної пам'яті - то за вибіркою чергового байтаданих, то для перепису наступної команди каналу, то для видачі інформації про байтах стану. На кожен черговий запит основна пам'ять видає (приймає) каналу по одному байту. Може трапитися, що два або більше каналів одночасно звертаються до основної пам'яті. Вцьому випадку запити задовольняються за пріоритетами: першим обслуговується канал з меншим номером. У саму останню чергу основна пам'ять видає (приймає) інформацію процесору.

Під час виконанняPЗ програм запити на переривання зберігаються в регістріпереривань, чекаючи обробки, так як процесор в змозіPЗ є непреривавшуюся. Pегістр переривань зберігає запити на переривання в порядку їх пріоритету і тим самим являє собою чергу переривань. Тому Диспетчер завдань перевіряє, чи є чергу врегістрі переривань.

Під час виконання програми команди і дані знаходяться в оперативній пам'яті. Оперативна пам'ять складається з бітів, які групуються в адресуються одиниці - байти. Пари байтів, в свою чергу, утворюють слова, оброблювані як єдиніелементи пам'яті. У біті може зберігатися або двійковий нуль, або двійкова одиниця. Це може реалізовуватися декількома способами. Якщо пристрій має заряд, це може відповідати одиниці, а якщо заряду немає, то це відповідає нулю.

Типова схемапроходження і аналізу даних випробувань. Під час виконання програми дослідної експлуатації рекомендується дотримуватися мінімального числа змін в обладнанні.

Пірогенний запальник ТТУ FAP. Під час виконання програми дослідно-конструкторських робітбуло проведено низку доводочних і приймально-здавальних випробувань різних вузлів ТТУ і всієї збірки. Три випробування корпусу показали, що він може витримувати тиск до 9 1 МПа і руйнується при тиску 119 МПа, коли розвивається тяга 1 січня МН. Інші випробовують вузлом булозапалювальної пристрій, для відпрацювання якого проведено 4 доводочних вогневих випробування і 4 випробування на відповідність технічним умовам.

Під час виконання програми обробки переривання може бути лічений другий байт команди SC, завантаженої в стек,і його можна використовувати в якості індексу в таблиці адрес допоміжних програм.

Спрощений алгоритм обробки переривання. Під час виконання програми обробки переривання може надійти новий запит на переривання. У цьому випадку він обробляється точно так само, як описано, але основною програмою вважається перервана програма обробки попереднього переривання. Це називається багаторазовим вкладенням переривань.

На час виконання програми обробки зовнішніх переривань забороняються всі переривання від ВМ, крім переривань від мультиплексного каналу. Якщо ж надійшло переривання від таймера, використовуване для реалізації функції мерехтіння BLIP, то запит на виконання цієї функції поміщається в вивідний стек пульта.

Скорочення часу виконання програми безпосередньо залежить від рівня оптимізації її алгоритму. Ми вже говорили вище, що питання оптимізації алгоритмів виходять за рамки цієї книги.

Скорочення часу виконання програми може бути отримано шляхом усунення непотрібних операторів (розд.

Процедура вибору МП з використанням бенчмарковскіх програм. Визначення часу виконання програми проводиться таким чином.

Функціональна схема імпульсного радіодальномера з програмним вводом /виводом даних. ПЗУ, час виконання програми - 340 тактів X 0 5 мкс /такт 170 ікс З Тпов 2010 мкс.

Якщо під час виконання програми потрібна наявність дескрипторів для чисел, як в мовах Лісп і Снобол 4 необхідно інше уявлення, оскільки апаратних дескрипторів немає. В Ліспі дійсне число повинно зберігатися у вигляді ланцюжка бітів разом з індикатором типу даних, що вказує, що цей ланцюжок бітів є закодованим дійсним числом. Оскільки програмне моделювання арифметики зазвичай дуже неефективно, бажано застосовувати арифметичні операції, наявні в апаратурі. Можна використовувати апаратне подання числа у вигляді ланцюжка бітів і , оскільки ланцюжок бітів, швидше за все, займає повне слово пам'яті, розмістити дескриптор в окремому слові десь в пам'яті разом з покажчиком на слово, що містить цей ланцюжок бітів.

Повідомлення про помилку при зверненні. Однак під час виконання програми, при спробі присвоїти значення неіснуючому нульового елементу масиву tab, на екран буде виведено повідомлення про помилку. Вид вікна і текст повідомлення залежить від того, звідки запущена програма.

Однак під час виконання програми адресу KVAD повинен бути визначений. Це завдання виконує спеціальна програмаPедактор операційної системи ОС ЄС.