А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Час - включення - вимикач

Час включення вимикача обчислюють від моменту подачі команди на включення до моменту замикання дугогасильних контактів.

Час деіонізації при ТАПВ. | Принцип виконання пуску УАПВ від невідповідностіположення вимикача передувала команді Увімкнути. а - ключ керування SA з фіксацією його положень Включено, Відключено. б - ключ SA без фіксації положень після команд Активувати, Вимкнути. контакт KQQ1. 1 двопозиційного реле KQQI фіксації оперативних команл залишаєтьсязамкнутим після команди Увімкнути. Часи включення вимикачів tBi B - див. розд.

Час включення вимикача 0 2 - 045 сек, час відключення 025 - 0 5 сек.

Зміна величини струму в електромагніт включення і напруги на його затискачах при включенні вимикача накоротке замикання та живлення привода від випрямного пристрою. TI - момент троганкя вимикача з місця. Т2 - момент замикання контактів вимикача. Тз - момент розмикання блок-контактів в ланцюзі включення. 7 - момент повного включення вимикача. Під час включеннявимикача на близьке коротке замикання випрямний пристрій після замикання контактів вимикача практично виводиться з роботи через зниження напруги змінного струму при короткому замиканні в мережі. Подальше включення вимикача може відбуватися восновному за рахунок кінетичної енергії рухомих частин, тому що струм в котушці включення вимикача при короткому замиканні різко знижується до нуля.

Зміна величини струму в електромагніт включення і напруги на його затискачах при включенні вимикача накоротке замикання та живлення привода від випрямного пристрою. Tt - момент рушання вимикача з місця. 7 2 - момент замикання контактів вимикача. Т3 - момент розмикання блок-контактів в ланцюзі включення. Tt - момент повного включення вимикача. Під час включеннявимикача на близьке коротке замикання випрямний пристрій після замикання контактів вимикача практично виводиться з роботи через зниження - напруги змінного струму при короткому замиканні в мережі. Подальше включення вимикача може відбуватися восновному за рахунок кінетичної енергії рухомих частин, тому що струм в котушці включення вимикача при короткому замиканні різко знижується до нуля.

Чим більше час включення вимикача, тим з меншим ковзанням ще діє УАПВ.

Шток під час включеннявимикача надмірно високо піднявся з горловини буфера, перекосився від струсу і залишився у верхньому положенні.

Чим менше час включення вимикача потрібно синхронізувати генератора, тим менше можливий кут помилки і тим успішніше, отже, може бутивикористаний синхронізатор з постійним кутом випередження.

Кумулятивна вірогідність виникнення внутрішніх перенапруг при вимикачі без шунтуючих опорів, (залежно зображені на ймовірнісної. | Екстремальні значення кумулятивноїймовірності перенапруг для вимикача з шунтувальним опором 450 ом. Для визначення часу включення вимикача без опорів був використаний систематичний метод. Діапазон часів від 0 5 до 160 мсек був підрозділі на інтервали з кроком 0 5 мсек.

Векторна діаграма ЕРС j. і. з (а і графік напруги, лінійно мінливого в функції кута 6 зсуву фаз між ЕРС §. та. с (б в процесі точного синхро. При рівності ton часу включення вимикача tB включення відбувається без кутової помилки 6ВКЛ при будь-якому ковзанні (0 о) г -ис генератора.

При рівності ton часу включення вимикача tB включення відбувається без кутової помилки бвкл при будь-якому ковзанні і5 сог - о) з генератора.

У яких випадках вимірюється час включення вимикача.

Переносний пристрій. Для того щобвиміряти час включення вимикача, рубильникP2 встановлюється в положення В. При цьому замикання контактів вимикача приводить до шунтування і зупинці секундоміра.

Переносний пристрій для перевірки елементів приводу та часу включення і відключеннявимикача. Для того щоб виміряти час включення вимикача рубильникP% Встановлюється в положення В. При цьому замикання, контактів вимикача приводить до шунтіровке і зупинці секундоміра.

Для того щоб виміряти час включення вимикача, рубильникPЧвстановлюється в положення Увімкнено. При цьому замикання контактів вимикача приводить до шунтіровке і зупинці секундоміра.

Час спрацювання останнього повинно відповідати часу включення вимикача.

Висновок з дії неселективною. Тутприйнято: 0 8 - час включення вимикача; 0 1-час дії неселективною захисту; 015 - час відключення вимикача; 0 3 - запас.

Висновок з дії носелектів-ного захисту при почерговому АПВ (варіант схеми. Тут прийнято: 0 8 - час включення вимикача; 0 1 с - часдії неселективною захисту; 015 с - час відключення вимикача; 0 3 з - запас.

В дійсності завжди є розкид в часі включення вимикача :: Д в і помилка синхронізатора z & ton. За рахунок цього включення відбувається з кутовою помилкою, пропорційноївеличині as і сумі & te - & ton. Максимальну допустиму кутову помилку синхронізації можна підрахувати заздалегідь і, відповідно до цього, визначити максимальне значення О5 при якому синхронізатора ще дозволяється дати сигнал на включення вимикача.

Висновок здії неселективною захисту при почерговому АПВ (варіант схеми.

Тут прийнято: 0 8 сек - час включення вимикача; 0 1 сек - час дії неселективною захисту; 015 сек - час відключення вимикача; 0 3 сек - запас.

Приєднання Синхроноскопи.Pанеезгадувалося, що час випередження має дорівнювати часу включення вимикача.

Це реле самоутримними контактом 2В - 1 на час, що перевищує час включення вимикача після дворазового дії пристрою АПВ.

Структурна схема автоматичногосинхронізатора. Якщо встановити час, випередження, що задається автосінхронізатором, рівним часу включення вимикача ton ts B, включення вимикача в ідеальному випадку (не рахуючись з похибкою самого автосінхронізатора і розкидом часу включення вимикача)завжди буде відбуватися точно в момент оптимуму. На рис. 4 - 7 показані моменти подачі імпульсу на включення вимикача автосінхронізатором з постійним часом випередження при різних ковзаннях.

Спрощена діаграма е. д. з. і напруг синхронного генератора.Для нормальної роботи автоматичних синхронізаторів обох типів необхідно підтримувати сталість часу включення вимикача генератора, постійну кутову швидкість ковзання після посилки синхронізатором імпульсу на включення і відсутність похибки усинхронізатора. Експлуатація цих апаратів показала, що такі умови важко виконати, а велика складність влаштування автоматичних синхронізаторів і труднощі в налагодженні їх роботи (не кажучи вже про їх висо-кою вартості) призвели до того що від застосуваннясинхронізаторів останнім часом відмовилися.

Витримка часу на розмикання контакту релеPП1 повинна бути більше часу включення вимикачів ВЗ і В4 для того щоб вони встигли надійно включитися.

Для електромагніту включення умови легші, ніж дляелектродвигуна: час включення вимикача значно менше 2 с, а кількість включень вимикача менше кількості пусків двигунів, тому зазвичай приймається /C0 3 - f - 035 а /п рівним номінальному току защищаемого електромагніту.

Приклад схеми пристроютрифазного АПВ однократної дії з Луске від релейного захисту. Витримка часу кінцевого контакту В-2 вибирається так, щоб вона перекривала час включення вимикача від пристрою АПВ та подальшого відключення вимикача від релейного захисту при включенні нанеустранім коротке замикання.

Це реле самоудержп ється контактом 23 - 1 на час, що перевищує час включення вимикача після дворазового дії пристрою АПВ.

Таким чином, синхронізатор повинен вибирати кут випередження пропорційнимшвидкості ковзання і часу включення вимикача.

Час, з яким воно включає вимикач, більше, ніж сума часу включення вимикача пристроєм АПВ на ділянці ///з часом подальшого відключення вимикача в разі його включення на короткезамикання.

При наявності АВPчас перерви живлення споживачів в більшості випадків визначається лише часом включення вимикачів резервного джерела і становить 0 3 - 0 8 сек.

При наявності АВPчас перерви живлення споживачів у більшостівипадків визначається лише часом включення вимикачів резервного джерела і становить 0 3 - 0 8 с.

При наявності АВPчас перерви живлення споживачів в більшості випадків визначається лише часом включення вимикачів резервного джерела живлення тастановить 0 3 - 0 8 сек.

Час дії підхоплення включає імпульсу має бути приблизно в 1 5 рази більше часу включення вимикача.

Очевидно, що час випередження необхідно регулювати так, щоб воно завжди дорівнювало часу включення вимикача, наякий діє автосінхронізатор. Чим більше величина цього опору, тим менше струм в першій обмотці релеPО, як показано на рис. 4 - 9 синусоїдою z poi.

Слід зазначити, що друга умова, як правило, забезпечується тим, що час включення вимикачівстановить 0 3 - 1 с, тобто більше часу, необхідного для деонізаціі. У деяких випадках витримки часу приймаються приблизно 2 - 3 с, тобто більше значень, визначених за виразами (8.6) та (8.7), що буває доцільно для підвищення успішності дії АПВ на ЛЕП, на якихнайбільш часті пошкодження внаслідок накидів, падінь дерев і торкань проводів пересувними механізмами.

Слід зазначити, що друга умова, як правило, забезпечується тим, що час включення вимикача більше часу, необхідного для деіонізації.

SS при включенні вимикача і оберігає від розриву струму в ланцюзі включення, якщо за час включення вимикача вектор напруги синхронізувати генератора встигне розійтися по фазі з напругою мережі настільки, що реле KSS підтягнеться і розімкне контакти.Котушка KSB повинна забезпечувати спрацьовування реле від минаючі по ньому струму включення (у схемі управління на рис. 11.7 - це струм контактора KMQ1), в той же час опір котушки KSB не повинно обмежувати струму ланцюга включення вимикача до неприпустимих значень.

Напівавтоматичний синхронізатор з постійним кутом випередження. Точна синхронізація здійснюється спеціальними апаратами - синхронізаторами, що включають генератор з певним випередженням, що враховує час включення вимикача, за допомогою якого з'єднуються синхронізуються ділянки енергосистеми.

Електродвигун /включається кінцевим вимикачем 8 замикаючим свої контакти при повороті шківа привода під час включення вимикача.

Якщо вибрати момент подачі імпульсу на включення вимикача так, щоб час випередження точно дорівнювало часу включення вимикача, контакти вимикача будуть замикатися в момент оптимуму, і синхронізація буде відбуватися без поштовху зрівняльного струму.

Якщо вибрати момент подачі команди на включення вимикача так, щоб час випередження точно дорівнювало часу включення вимикача, контакти вимикача будуть замикатися в момент оптимуму і синхронізація буде відбуватися без поштовху зрівняльного струму.

ГРЗ та гр 2 - часи дій захисту протилежного і свого кінця лінії; Гв - час включення вимикача; (д з - час деіонізації середовища і ап 0 3 - г 0 4 с - час запасу. В рідкісному випадку втрати синхронізму виникає взаємне ковзання U і іш з кутовою частотою Ю5 і відбуваються биття напруги Д1Л За період цих биття контакт реле KSS замкнутий протягом часу tj проходження суми кутів повернення 8вр і спрацьовування 5CjP цього реле.

Схема включення комбінованих блоків.

Потрібно передбачати миттєве дію захисту при включенні вимикача на коротке замикання або ж прискорення захисту на час включення вимикача.

Час випередження і кутова помилка при син-хронізації з постійним кутом випередження. Із (2.15) і (216) випливає, що при хо8а8) Т) В час випередження само як раз часу включення вимикача.

Проміжне реле блокуванняPПБ полегшує роботу контактівPБС при включенні вимикача і оберігає від розриву струму в ланцюзі включення, якщо за час включення вимикача вектор напруги синхронізувати генератора встигне розійтися по фазі з напругою мережі настільки, що релеPБС підтягнеться і розімкне контакти. КотушкаPПБ повинна забезпечувати спрацьовування реле від минаючі по ньому струму включення (у схемі управління на рис. 11 - 7 - це струм контактора //З /7), в той же час опір котушкиPПБ не повинно обмежувати струму ланцюга включення вимикача до неприпустимих значень.