А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вплив - електричний струм

Дія електричного струму на організм може викликати електричний удар, опіки, металізацію шкіри, електричні знаки на шкірі.

Дія електричного струму на організм людини може викликати важкіураження і навіть смерть. Ступінь ураження електричним струмом залежить від сили струму, що протікає через тіло людини.

Дія електричного струму може проявлятися у вигляді нагрівання металу до температури його плавлення або електрохімічного (анодного)розчинення. При видаленні металу електричними методами не потрібно впливу будь-яких зовнішніх механічних сил.

Дія електричного струму на організм людини може викликати важкі ураження і навіть смерть. Залежно від виду ураження розрізняютьелектричні травми та електричні удари. До електричних травм відносяться опіки, металізація шкіри, електричні знаки, механічні пошкодження.

Дія електричного струму на людський організм залежить від сили проходить через людину струму. Длязмінного струму промислової частоти (50 Гц) безпечна величина становить 001 а. При 0 - 015 а людина переживає хворобливі відчуття.

Дія електричного струму на організм людини може мати серйозні наслідки. Крім того, струм діє біологічно,порушуючи процеси, що відбуваються в живій матерії.

Дія електричного струму на магнітну стрілку випадково відкрив X. Точніше, відхилення магнітної стрілки випадково лежав на столі компаса при замиканні струму в провіднику зауважив під час лекції студент, ім'яякого не увійшло в історію.

Дія електричного струму на організм людини може мати небезпечні для здоров'я наслідки і навіть привести до смертельного результату.

Дія електричного струму на організм людини може мати серйозні наслідки дляздоров'я.

Дія електричного струму починає проявлятися в залежності від напруги, під яке потрапила людина.

Дія електричного струму, що виникає через контакт при короткому замиканні, з оголеними проводами або несправнимиелектричними пристроями, викликає опіки шкіри і руйнування більш глибоких тканин.

Досліджуючи вплив електричного струму на кислоти в неводних розчинах, ми встановили, що в неводних розчинах електроліти поводяться інакше, ніж у водних.

Силавпливу електричного струму на організм людини залежить від напруги струму. Чим вище електрична напруга, тим воно небезпечніше для людини, так як при цьому збільшується величина струму.

Результат впливу електричного струму на організм людини залежить відряду факторів, у тому числі від значення і тривалості проходження струму через його тіло, роду і частоти струму, а також від індивідуальних властивостей людини. Pоль цих факторів розглядається в наступних параграфах. Опір тіла людини і прикладена до нього напругатакож впливають на результат поразки, але лише остільки, оскільки вони визначають значення струму, що проходить через людину.

Небезпека впливу електричного струму на людину залежить від опору організму людини і прикладеного до нього напруги, сили, струму,тривалості його впливу, шляхи проходження, роду і частоти струму, індивідуальних властивостей потерпілого та інших факторів.

Результат впливу електричного струму на людину залежить від багатьох факторів: від роду струму (змінний чи постійний; призмінному струмі - від його частоти), значення струму (або напруги), тривалості його протікання та шляхи проходження через тіло, а також від фізичного та психічного стану людини.

Раптовість впливу електричного струму на організм людини знижує йогозахисні властивості.

Небезпека впливу електричного струму на організм людини залежить від електричного опору тіла, сили струму, тривалості впливу, шляхів проходження, роду і частоти струму, індивідуальних властивостей людини і деяких іншихфакторів.

Наслідки впливу електричного струму на людину залежать від багатьох умов, основними з яких є рід, величина і час дії струму, що протікає через тіло людини, напруга струму, стан потерпілого в момент події,частота змінного струму. Небезпечний постійний і змінний струм, особливо при частоті 50 - 500 Гц. При постійному струмі легше самостійно звільнитися від його дії, ніж при змінному.

Небезпека впливу електричного струму на людину оцінюється за відповідноюреакції організму. Зі збільшенням струму чітко проявляється кілька якісно відмінних відповідних реакцій: відчуття, судорожне скорочення м'язів, неотпусканіе (для змінного струму), болюче відчуття (для постійного струму), фібриляція серця і спазм легенів.

Небезпека впливу електричного струму залежить від значення струму, що проходить через організм, тривалості його впливу, шляхи проходження, роду і частоти струму, а також від індивідуальних властивостей і стану людського організму. На результат впливу струму налюдини впливають опір тіла людини і значення прикладеної до нього напруги. Pазлічают три граничних значення струму (при його протіканні по шляху рука - рука): відчутний, неминучий і фібрілляціонние.

Небезпека впливу електричного струму налюдини залежить від опору організму людини і прикладеного до нього напруги, сили струму, тривалості його впливу шляху проходження, роду і частоти струму, індивідуальних властивостей потерпілого та інших факторів.

При впливі електричного струму наутворене з'єднання увійшли до складу з'єднання атоми знову отримують початкові заряди, і з'єднання розпадається.

При впливі електричного струму на людину відбувається порушення основних фізіологічних функцій організму - дихання, ра ботисерця, кровообігу, обміну речовин.

Фізико-біологічний механізм впливу електричного струму на людину умовно можна розділити на наступні види.

Опір людини впливу електричного струму змінюється в широкому діапазоні від 600 до 200000 омі залежить від віку, стану здоров'я та індивідуальних особливостей організму.

Опір людини впливу електричного струму змінюється в діапазоні від 600 до 200000 ом і залежить від віку, стану здоров'я та індивідуальних особливостей організму.

Електричний знак - вплив електричного струму при безпосередньому контакті, що викликає порушення шкірного покриву, часто приймає форму струмоведучих частини, якої торкнувся людина. Таке ураження майже завжди супроводжується утворенням припухлих плям,пізніше затвердевающих, подібно мозолях.

Боти і галоші, діелектричні (ГОСТ 13385 - 67. Ефективний захист від дії електричного струму може бути забезпечена тільки при строго певній товщині деталей взуття. Товщину гумових деталей перевіряють мікрометром.

Попередження травм від дії електричного струму при обслуговуванні устаткування багато в чому залежить від правильного виконання електричної частини ще при проектуванні обладнання. Електрична частина повинна бути захищена від впливуохолоджуючої рідини, високої температури, масла, стружки, агресивних речовин, які можуть порушити опір ізоляції проводів, викликати замикання електричних контактів.

Порятунок потерпілого від дії електричного струму в більшості випадківзалежить від того, як скоро він був звільнений від дії струму і наскільки швидко і правильно йому надана перша допомога. Зволікання у наданні допомоги ураженому електрострумом може спричинити за собою загибель потерпілого.

Порятунок потерпілого від діїелектричного струму в більшості випадків залежить від того, як скоро він був звільнений від дії струму і наскільки швидко п правильно йому надана перша допомога. Зволікання у наданні допомоги ураженому електрострумом може спричинити за собою загибель потерпілого.

Ефективний захист від дії електричного струму може бути забезпечена тільки при строго певній товщині деталей взуття.

Унаслідок великої небезпеки впливу електричного струму на людину передбачена ефективна система заходів захисту.Ці запобіжні заходи закладені в основу проектів і конструкцій електричних установок і устаткування та у відповідні правила електробезпеки. Основними із заходів захисту є: захисне заземлення, занулити-ня, відключення, застосування малихнапружень, використання поділяють трансформаторів, застосування надійної ізоляції і механічних огорож, блокувальні і сигнальні пристрої, захисні засоби.

Pазлічают наступні види впливу електричного струму на людський організм:теплове - опіки; механічне - розрив тканин, електроліз крові; біологічне - ураження нервової системи. Особливо небезпечне проходження струму через серце, викликає параліч серцевого м'яза.

Pазлічают наступні види впливу електричного струму на людськийорганізм: теплове - опіки, механічне - розриви тканин, електроліз крові, біологічне - ураження нервової системи. Особливо небезпечно проходження струму через серце, викликає параліч серцевого м'яза. Тяжкість електротравм залежить від значення струму та тривалості йогопротікання. Вважається, що в більшості випадків струм в 0 1 А представляє смертельну небезпеку для людини. При цьому значенні струму, що протікає від руки до руки або від руки до ніг протягом 3 с, може наступити параліч серця.

Характер і глибина впливуелектричного струму на організм людини залежить від сили та роду струму, часу його дії, шляху проходження через тіло людини, фізичного і психологічного стану останнього. Так, опір людини в нормальних умовах при сухій неушкодженій шкіріскладає сотні килоом, але за несприятливих умов може впасти до 1 кілоомах.

На опір організму дії електричного струму робить вплив фізичний (хвороба, стомлення, голод) і психічне (сп'яніння, нервове збудження) станлюдини.

Залежність небезпеки ураження. Більш уразливі до Впливу електричного струму люди, які мають підвищену пітливість.

Характер впливу струму на людину (шлях струму рука - нога. На опір організму дії електричного струмувпливає фізичний і психічний стан людини. Нездоров'я, стомлення, голод, сп'яніння, емоційне збудження приводять до зниження опору.

На опір організму дії електричного струму робить вплив фізичний і психічний стан людини. Нездоров'я, стомлення, голод, сп'яніння, емоційне збудження призводить до зниження опору.

Більш уразливі до дії електричного струму люди, які мають підвищену пітливість. Підвищена температура навколишнього середовища і висока вологість не єдина причина високої пітливості, інтенсивне потовиділення часто спостерігається при вегетативних розладах нервової системи, також в результаті переляку, хвилювання.

Опіки пов'язані з впливом електричного струму і утворенням електричної дуги. Вони можуть бути поверхневими або глибокими, супроводжуються ураженням не тільки шкіри, але і підшкірної тканини, глубоколежащих м'язів, нервів, кісток. Pазлічают три ступені електричних опіків: 1-я - почервоніння шкіри, 2-я - утворення міхурів, 3-я - обвуглювання і омертвіння шкіри. Pани від опіків загоюються дуже повільно, а поразка великій поверхні тіла (2 /з) може привести до смертельного результату.

Опіки пов'язані з впливом електричного струму і утворенням електричної дуги. Вони можуть бути поверхневими або глибокими, супроводжуються ураженнями не тільки шкіри, але і підшкірної тканини, глибоко лежачих м'язів, нервів, кісток. Pазлічают три ступені електричних опіків: перша - почервоніння шкіри, друга - утворення пухирів, третя - обвуглювання і омертвіння шкіри. Pани від опіків загоюються дуже повільно, а поразка великій поверхні тіла може призвести до смертельного результату.

Спосіб електрохімічного реєстрації. У пристроях, що використовують вплив електричного струму на носій, інформація записується при хорошому контакті носія і органу запису, в результаті чого під впливом електричного струму носій змінює колір.

Після звільнення потерпілого or впливу електричного струму одним із зазначених вище способів необхідно негайно приступити до надання першої допомоги відповідно до його станом.

Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно укласти його на спину на тверду поверхню, звільнити від стискує подих одягу, а рот від сторонніх предметів.

Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно негайно приступити до надання йому першої допомоги.