А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вплив - ультразвук

Вплив ультразвуку викликає зменшення кутового коефіцієнта рівняння В, причому для сплаву нікель-талій це зменшення більш характерно, ніж для сплаву кобальт-талій.

Вплив ультразвуку сприяєінтенсифікації процесу хромування і дає можливість безпосередньо наносити хромове покриття на деталі з металів і сплавів, покриті міцними оксидними плівками, наприклад з алюмінію і титану.

Поляризаційні криві при наявності і відсутностіперемішування. Вплив ультразвуку зміщує потенціал на значно більшу величину.

Вплив ультразвуку на розплавлену скломасу або розплавлений метал призводить до того, що бульбашки (подібно частинкам аерозоля) притягуються один до одного,сліпа, утворюють великі пухирі, які легше виходять із рідини, і, таким чином, розплав дегазується.

Вплив ультразвуку на рідину в капілярі визначається кавітаційних-ми процесами біля входу в канал капіляра. У зв'язку з цим основна вимога,якому повинна задовольняти ультразвукова установка для капілярної дефектоскопії, полягає в забезпеченні розвиненою кавітаційної зони на поверхні контрольованого виробу при двох операціях: очищенню і заповненні капілярних дефектів пенетранта.

Схемавиникнення і механізм блукаючих струмів. Вплив ультразвуку на хімічні, в тому числі і кор-зійної процеси, пов'язано не тільки з надзвичайно сильним перемішуванням рідкої середовища (особливо в режимі кавітації), але і з активацією молекул під впливомкавітації і виникаючих перепадів температури і тиску. Якусь роль при цьому можуть грати і електричні явища.

Вплив ультразвуку малої потужності на людину викликає головним чином тепловий ефект, так як кавітація руйнує окремі клітиниорганізму і призводить до сильного локального підвищення температури. Під впливом ультразвуку відбуваються також явища дисперсії, коагуляції, прискорюються хімічні процеси.

Залежність в (у і ут (у розплаву УП-С-07П4Л (а і б відповідно при температурі. Тожвплив ультразвуку зводиться до зміни реологічних характеристик матеріалу в тонкому шарі полімеру біля поверхні контакту його із стінкою. Внаслідок цього створюється враження, що застосування ультразвукових коливань для інтенсифікації лиття під тискомє технічно нераціональним, оскільки вимагає розташування джерел коливання по всій поверхні оформляє порожнини.

Допустимі рівні звукового тиску для робочих місць у ультразвукових установок. | Поправки до рівнів звукового тиску для робітниківмісць у ультразвукових установок. Тривалість впливу ультразвуку повинна бути обгрунтована розрахунком або підтверджена технічною документацією.

Тривалість впливу ультразвуку повинна бути обгрунтована розрахунком або підтверджена технічною документацією.

Ефективність впливу ультразвуку в основному визначається інтенсивністю ультразвукових коливань. У той же час завищена інтенсивність коливань є однією з основних причин виходу з ладу електронних компонентів.

Механізм впливуультразвуку на пасивування носить складний характер.

Тривалість впливу ультразвуку повинна бути обгрунтована розрахунком пли підтверджена технічною документацією.

Допустимі рівні звукового тиску для робочих місць у ультразвукових установок. |Поправки до рівнів звукового тиску для робочих місць у ультразвукових установок. Тривалість впливу ультразвуку повинна бути обгрунтована розрахунком або підтверджена технічною документацією.

Час впливу ультразвуку знаходиться в межах 0 5 - 4 сек.

Графік опору механізмів коагуляції (в повітрі при нормальних умовах. Ефективність впливу ультразвуку на речовину і різні фізико-хімічні процеси обумовлена ??природою акустичних коливань.

Ступінь впливу ультразвуку залежитьвід відстані між вібратором - і приймачем.

Ефективність впливу ультразвуку на речовину і на різні фізико-хімічні процеси обумовлена ??природою акустичних коливань. Pаспространеніе цих коливань являє собою хвильовий процес.

Молекулярні константи колагену, обробленого ультразвуком. Pезультати впливу ультразвуку на тропоколлагеновие молекули в розчині наведено в табл. 50 з якої випливає, що значення кутів питомого обертання площини поляризації суттєво не змінюються;утворені фрагменти зберігають нативну спіральну конфігурацію, характерну для вихідного білка.

Допустимі рівні звукового тиску для робочих місць у ультразвукових установок. | Поправки до рівнів звукового тиску для робочих місць у ультразвуковихустановок. Тривалість впливу ультразвуку повинна бути обгрунтована розрахунком або підтверджена технічною документацією.

Властивості галієвих клеїв і з'єднань, виконаних за допомогою ультразвуку. Під впливом ультразвуку відбувається руйнування окісноїплівки на поверхні частинок порошку і їх інтенсивне перемішування в масі рідкого галію. Після нанесення клею на поверхні і їх з'єднання деталі обробляють ультразвуком (потужність генератора 250 Вт, частота коливань 25 кГц) протягом 5 - 10 хв. Обробкаультразвуком сприяє заповнення пастою всіх пір. Склеювання відбувається протягом 2 - 12 год при 25 С, або 0 5 - 2 год при 100 С.

Під впливом ультразвуку, що генерується в пластах при вібросейсміческой технології[1], Крім суцільних фаз виникаємікроемульсія в співіснуючої фазі, чому сприяють і поверхнево-активні речовини (ПАР), що містяться в поровое просторі. Звернемо увагу, що і без вібровоздействія природні системи знаходяться в полі сейсмічного шуму Землі.

Мікроструктурашвидкорізальної сталі маркиP9. х500. Під впливом ультразвуку високої інтенсивності процеси старіння металів і сплавів прискорюються, а твердість їх підвищується. Якісно однакові дані про вплив ультразвуку отримані на сталі, алюмінієвих, мідних і інших кольоровихсплавах, незалежно від складності їх складу і концентрації введених елементів. Прискорення процесу старіння пояснюють впливом ультразвукових коливань на кристалічну решітку мета л лов. У гратах металів відбувається багаторазова циклічна деформація (розтягнення - стиснення), в результаті чого процеси дифузії прискорюються. На стадіях старіння ультразвук збільшує число зародків виділяється зміцнюючої фази. Особливістю ультразвуку є те, що він, прискорюючи виділення з твердого розчину субмікроскопічних фаз- Упрочнителей, майже не впливає на швидкість коагуляції цих фаз. Ефект впливу ультразвуку зростає при підсумовуванні його з впливом температури; прискорення процесу штучного термічного старіння в цьому випадку ще більш помітно. Зміцнююча впливультразвуку пояснюється подрібненням блоків мозаїки і інтенсивним утворенням дислокацій.

При впливі ультразвуку на яку-небудь рідину в ній виникає змінна звуковий тиск.

Колишащаяся модель БЛМ. При впливі ультразвуку на МЛВ вонируйнуються з утворенням дрібних моноламелярних везикул, які являють собою сферичні мішечки розміром 180 - 400 А, пов'язані окремими ліпідними бислоями. Дрібні Моноліт-мелярние везикули нестабільні при низьких температурах: вони поступово коагулюють,перетворюючись на МЛВ.

При впливі ультразвуку відбувається диспергування частинок пігменту; на поверхні утворюються щільні адсорбційні шари, що підвищують електрохімічний потенціал. Pазрушаются полімерні асоціати в розчині і знижується його в'язкість. Прицьому зниження в'язкості супроводжується підвищенням електропровідності.

При впливі ультразвуку відбувається процес механічного руйнування плівки забруднень з одночасним прискоренням процесу хімічної взаємодії миючої середовища із забрудненням зарахунок акустичних течій, що утворюються в рідині.

При впливі ультразвуку на яку-небудь рідину в ній виникає змінна звуковий тиск.

При впливі ультразвуку частотою 20 кГц і інтенсивністю 0 2 кВт /м2 швидкість процесу зростає в 3 - 4 рази.

При впливі ультразвуку на кородує в електроліті метал цій системі сообщается1 велика механічна енергія і можуть спостерігатися (при достатній потужності налагаемого ультразвуку) явища кавітації, що супроводжуються місцевим електричним розрядом (стінки кавітаційних бульбашок несуть позитивний заряд, а крапельки рідини в них - негативний заряд) і місцевими перепадами температури і тиску.

Вплив температури змішання композиції присадок з базовим маслом на колоїдну стабільність товарного маслаІГСп-38д. При впливі ультразвуку поряд з диспергуванням надміцеллярних утворень присадок має місце і коагуляція знову утворюються часток. Істотний вплив в цьому випадку мають параметри поля і тривалість його впливу. Введення в системумалої кількості спеціальних ПАР дозволяє забезпечити необхідний рівень дисперсності без повернення до вихідного стану.

При впливі кавітаційного ультразвуку відбувається необоротна інактивація лізоциму[64], Викликана, мабуть, руйнуваннямнебудь важливої ??для каталітичної активності функціональної групи активного центру ферменту.

Особливо цікаво вплив ультразвуку на біологічні об'єкти. Багато клітини, особливо ниткоподібним форми, руйнуються під дією ультразвуку. Бактеріїгинуть або зазнають істотних змін.

Особливо цікаво вплив ультразвуку на біологічні об'єкти. Багато клітини, особливо ниткоподібним форми, руйнуються під дією ультразвуку. Бактерії - гинуть або зазнають істотнихзміни.

Захист від впливу ультразвуку здійснюється технічними та організаційними заходами. До технічних заходів належать створення автоматизованого ультразвукового устаткування для миття тари, очищення деталей, зварювання, пайки та ін з дистанційним управлінням, пристрій спеціальних поглинаючих і відображають екранів, кожухів.

Фізичні механізми впливу ультразвуку на тканини, описані в розд.

Вчення про вплив ультразвуку на хімічні реакції - з про і про х і м і я - ще тільки починає розвиватися. Цікаво, що вже помічено багато спільного з іншою, теж молодою наукою - радіаційної х і-м і е і. Це пояснюється тим, що незважаючи на абсолютно різну фізичну сутність (ультразвук та радіоактивні випромінювання) вплив на хімічні реакції виходить в результаті однакового проміжного процесу - іонізації.

Залежність складу сплавів нікель. Очевидно, що вплив ультразвуку різко збільшує постійну А, кілька зменшуючи величину В, що характеризує нахил кривої.

Ацетилювання волокон в полі ультразвукових хвиль. У пластифікуючих середовищах вплив ультразвуку призводить до руйнування волокон в різній мірі залежно від кількості пластифікатора.

У загальних рисах вплив ультразвуку зводиться до наступного: він знижує катодну поляризацію, надає щоперемішує вплив на електроліт, збільшує швидкість осадження металів, збільшує вихід по струму (при високих щільності струму), знижує пористість покриттів і внутрішнє напруження катодних осадів.

Захисні властивості протишумів (витяг з ГОСТ - 78. При цьому тривалість впливу ультразвуку повинна бути обгрунтована розрахунком або підтверджена технічною документацією.

При сумарному часу впливу ультразвуку менше 4 год в зміну рівні слід збільшувати відповідно до поправкою.

Аналіз результатів досліджень впливу ультразвуку на кристалізаційну очистку речовини, проведених в нашій країні і за кордоном, свідчать про доцільність і перспективність використання ультразвуку в цій області.

Зміна концентрації амонійній солі в Завісного - ності від часу дії ультразвуку. Отже, тривалість впливу ультразвуку при верхньому положенні стрижня не повинна перевищувати 30 хв.

Отже, тривалість впливу ультразвуку гфі верхньому положенні стрижня не повинна перевищувати 30 хв.