А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вплив - соціалізм

Вплив соціалізму на капіталізм проявляється в наступних напрямках.

На нинішньому етапі змагання двох систем особливо актуально звучать слова Леніна про те, що головний важіль впливу соціалізму на світовуреволюцію - його господарська політика, створення техніко-економічної бази нового суспільства, яка перевершує продуктивні сили капіталізму.

Потужне поступальний рух Радянського Союзу по шляху комуністичного будівництва зміцнює соціалістичнеспівдружність в цілому, підвищує його міжнародний вплив і силу впливу соціалізму в усьому світі.

Немає ніякого сумніву в тому, що успішне виконання семирічки і забезпечення наміченого рівня продуктивних сил СССPзіграють історичну роль у боротьбінародів проти загрози нової війни, помножать сили миру і демократії, незмірно підвищать все зростаючу силу впливу соціалізму на весь хід світової історії, на долі всього людства.

Велика Жовтнева соціалістична революція, побудова соціалізму вСССP, Розгром німецького фашизму і японського мілітаризму у другій світовій війні, перемога революцій в Китаї і в ряді інших країн Європи й Азії, освіта першої соціалістичної держави в Америці-Pеспубліка Куба, виникнення і розвиток світовоїсоціалістичної системи, що включає 14 держав, надихаюче вплив соціалізму на весь світ створили передумови для прискорення історичного прогресу, відкрили нові перспективи для просування вперед і перемоги соціалізму в усьому світі.

Велика Жовтневасоціалістична революція, побудова соціалізму в СССP, Розгром німецького фашизму і японського мілітаризму у другій світовій війні, перемога революцій в Китаї і в ряді інших країн Європи й Азії, освіта першої соціалістичної держави в Америці -Pеспубліка Куба, виникнення і розвиток світової соціалістичної системи, що включає 14 держав, надихаюче вплив соціалізму на весь світ створили передумови для прискорення історичного прогресу, відкрили нові перспективи для просування вперед і перемоги соціалізму в усьому світі.

Разом з тим в документах XXIV і XXV з'їздів КПРС зазначалося, що ряд нових тенденцій розвитку економіки сучасного капіталізму намітився недавно і їх поглиблене вивчення тільки розпочато. Вимагають глибокого аналізу деякі аспекти проблеми впливу соціалізму на закономірності капіталізму.

Солоу безперечно має рацію в тому, що К. Але прав і Іоанн Павло II - капіталізм трансформр ровать під впливом соціалізму, при вплив марксистську теорію. Залишається, однак, питання - в чому полягає ядро ??істини марксизму в її тимчасових умовах. Від відповіді на нього і залежить розуміння суті нинеі нього кризи марксистської теорії.

Соціалістичний світ вступив тепер у таку смугу розвитку, коли з'являється можливість значно повніше використовувати могутні резерви, закладені в новому ладі. Цьому сприяє розробка і впровадження більш досконалих економічних і політичних форм, відповідних потребам зрілого соціалістичного суспільства, розвиток якого спирається вже на нову соціальну структуру. Будівництво соціалізму і його подальше вдосконалення грунтується на підтримці, участі та ініціативи найширших народних мас, що надихаються і керованих робітничим класом. Комуністична партія виступає як авангард всього соціалістичного суспільства. Все більша політична активність трудящих, розгортання самодіяльності їх громадських організацій, розширення прав особистості, непримиренна боротьба з проявами бюрократизму, всебічний розвиток соціалістичної демократії зміцнюють сили соціалізму і сприяють єдності волі і дій всього народу. Вдосконалення соціалістичної демократії, підйом продуктивних сил, політичний і культурний прогрес, перевага людських і моральних цінностей збільшують вплив соціалізму на трудящих усього світу, зміцнюють його позиції в має всесвітнє значення боротьбі проти імперіалізму.