А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Увігнута вставка

Увігнута вставка L6 на лівому схилі в поздовжньому напрямку деформується таким чином.

Pассчітиваемий ділянку газопроводу, складений з опуклих і увігнутих вставок, а також з прямолінійних труб, над карстовимутворенням деформується в поздовжньому напрямку неоднаково. Він на частинах 1 6 і L7 розтягується, а на частині 8 січня стискається, і в цих частинах ізгібние деформації приймають свої екстремальні значення.

Частина трубопроводів 1 6 розташована на лівому схилі яру,зібрана з увігнутою вставки, а частина 1 8 яка знаходиться на правому схилі яру, складається з опуклою вставки. Довжина частини 1 6 в 1 5 рази більше довжини L8 а сам правий схил складний з більш жорсткого грунту, ніж лівий схил. Отже, частина трубопроводу L6 на лівому схиліяру при вигині є більш піддатливою, ніж частина l 8 правого схилу. Тому частина трубопроводу L7 складена з прямолінійних труб, при вигині буде зміщуватися в поздовжньому напрямку справа наліво. Цьому сприяє і в 2 рази більша висота засипки грунту направому схилі. Вищесказане підтверджується епюрою поздовжніх переміщень трубопроводу, представленої на рис. 16 де на частини L7 ці переміщення приймають негативні значення. Негативні значення приймають і поздовжні переміщення частини L8 складеної зопуклою вставки. При вигині трубопроводу вниз, кривизна цієї опуклою вставки зменшується, тому ця частина в поздовжньому напрямку буде стискатися.

В розрахунковій схемі розглянутий ділянку умовно розділений на 11 частин в залежності від типу грунту основи ізасипки, конструктивних особливостей трубопроводу: прямолінійна труба, опукла або увігнута вставка. Частини умовного розбиття, що мають різні довжини, позначені в розрахунковій схемі через Ц - Ц, а на епюрі вказані тільки числами від 1 до 11 по горизонтальній осі. Хоча вонимають різні довжини, на малюнках вони прийняті однаковими. Вони також відрізняються кривизною поздовжньої осі, типами грунтів основи та засипки. У таблиці, де представлені вихідні дані для розрахунку, наведені довжини частин Ц - L, наявність початкової кривизни поздовжньої осі (прямолінійна, опукла, увігнута), діаметр труби, товщина стінки, а також фізико-механічні характеристики грунтів, висота засипки.

При підйомі трубопроводу вгору обводнені частини L5 - Lg переміщаються в подовжньому напрямі зліва направо і величинамаксимальних - поздовжніх переміщень, рівних 8 см, спостерігається на увігнутій вставці, що примикає безпосередньо до крутого правому схилу. Максимальна висота арки підйому, рівна 105 см, відзначена на кордоні частин L7 і LS, яка знаходиться в безпосередній близькості доправому схилу.

Ділянка з ПК 803 +78 по ПК 807 +00 умовно розділений на 14 частин в залежності від типу грунту основи і засипки, від обводненості, конструктивних особливостей трубопроводу: прямолінійна труба, опукла або увігнута вставка. Частини умовного розбиття,мають різні довжини, позначені в розрахунковій схемі через L - LH, а на епюрі вказані тільки числами від 1 до 14 по горизонтальній осі. У таблиці 1 де представлені вихідні дані для розрахунку, наведені довжини частин LI - LU, наявність початкової кривизни поздовжньої осі (прямолінійна, опукла, увігнута), діаметр труби і товщина стінки, а також фізико-механічні характеристики грунтів, висота засьткі і наявності обводнення.

Pасчет основних параметрів напружено-деформованого стану ділянки газопроводу. Отже,її поздовжні переміщення на епюрі рис. 16 набувають від'ємних значень. Позитивні значення подовжнього переміщення лівій частині увігнутою вставки L6 пояснюються її зміщенням зліва направо з вершини схилу до дна яру. Таким же чином зміщується і примикає доній частина L5 складена з прямолінійних труб. Це означає, що ці частини в поздовжньому напрямку розтягуються.

Pасчет основних параметрів напружено-деформованого стану ділянки газопроводу. Більш суттєвим є вплив конструктивних особливостей частин газопроводу, що знаходяться безпосередньо над карстовими утвореннями: на схилах і дні яру. Тут частини трубопроводу (Ц, L6 і L7), складені з прямолінійних труб і увігнутою вставки, при осьовому стисненні трубопроводу за рахунок вигину і початкової кривизни ввігнутої вставки в поздовжньому напрямку не стискуються, а розтягуються. Частина L8 що складається з опуклою вставки, навпаки, стискується. При цьому величини осьових поздовжніх напружень сумірні з відповідними поздовжніми напруженнями в защемлення грунтом трубопроводі при р0025 МПа, At 24 С.

Це пояснюється тим, що частини трубопроводу, зварені з прямолінійних труб, увігнутих і опуклих вставок, при вигині додатково деформуються в поздовжньому напрямку неоднаково. Для частин L5 і L7 складених з прямолінійних труб, і частини L6 звареної з увігнутою вставки, при вигині трубопроводу кривизна поздовжньої осі збільшується, і при цьому сама вісь розтягується. Для частин L4 і L8 зварених з опуклих вставок, навпаки - при вигині трубопроводу кривизна зменшується. Отже, при цьому поздовжня вісь труби стискається.

Проведено розрахунки ПДВ трубопроводу, складеного з різних комбінацій опуклих, увігнутих і прямолінійних труб, а також трубопроводу з початковим вигином при різних режимах експлуатації трубопроводів. Зокрема, виявлено, що при екстремальних умовах експлуатації трубопроводу, коли грунт під трубою вичерпує свою несучу здатність, трубопровід з увігнутими вставками втрачає стійкість, що може призвести до руйнування трубопроводу.

Pасчет основних параметрів напружено-деформованого стану ділянки газопроводу. Більш суттєвим є вплив конструктивних особливостей частин газопроводу, що знаходяться безпосередньо над карстовими утвореннями: на схилах і дні яру. Тут частини трубопроводу (Ц, L6 і L7), складені з прямолінійних труб і увігнутою вставки, при осьовому стисненні трубопроводу за рахунок вигину і початкової кривизни ввігнутої вставки в поздовжньому напрямку не стискуються, а розтягуються. Частина L8 що складається з опуклою вставки, навпаки, стискується. При цьому величини осьових поздовжніх напружень сумірні з відповідними поздовжніми напруженнями в защемлення грунтом трубопроводі при р0025 МПа, At 24 С.