А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічні способи - отримання

Хімічні способи одержання металевих покриттів тий.

Хімічні способи отримання цього продукту засновані на відновленні хлорату натрію сірчистим газом, цинком або амальгамою натрію.

Схема розпиленнярідкого металу газом. Хімічні способи отримання порошків засновані на процесах відновлення металів з оксидів або інших сполук, в яких він знаходиться.

Схема розпилення рідкого металу газом. Хімічні способи отримання порошків засновані напроцесах відновлення металів з оксидів або інших сполук яеній, в яких він знаходиться.

Хімічні способи одержання оксидів хлору складаються в окисленні сполук хлору нижчої валентності або відновленні хлору вищої валентності. Першу групу реакційвикористовують зазвичай для маломасштабного або лабораторного одержання оксидів.

Хімічні способи отримання перекису водню методом самоокісленія органічних сполук мають велику перспективу. За цим методом побудований ряд заводів. Однак основну частинуперекису водню в даний час виробляють шляхом виділення з надсер-ної кислоти або її солей, одержуваних електролітичним шляхом.

Хімічні способи отримання двоокису хлору засновані на обробці хлорату натрію сірчаної або соляної кислотами. При цьомуутворюється хлорнувато-кислої кислот, в результаті перетворень якій виникає двоокис хлору. Ці способи незручні тим, що в результаті взаємодії хлорату натрію з згаданими мінеральними кислотами в якості побічних продуктів виникає сульфат натрію абокухонна сіль. Застосувавши електроліз, можна позбутися від утворення цих продуктів.

Численні хімічні способи отримання перекису водню скуті на виділенні її з перекисних сполук за допомогою кислоти чи води.

Найбільш поширеніхімічні способи отримання ниткоподібних кристалів, які знайшли застосування не тільки в лабораторній практиці, але і в промисловості. Відновлення різних сполук металів є основним хімічним способом отримання ниткоподібних кристалів. В якостівихідних сполук використовують сульфіди, оксиди і галогеніди.

В даний час хімічні способи отримання кисню не мають промислового значення, так як вони малопродуктивні. Їх іноді застосовують для отримання невеликих кількостей кисню влабораторній практиці та інших випадках.

В даний час відомі хімічні способи отримання кисню не мають промислового значення, так як вони малопродуктивні і одержуваний кисень порівняно доріг. Їх застосовують іноді в лабораторній практиці іінших випадках для отримання невеликих кількостей кисню.

Велике значення набувають хімічні способи отримання перекису водню шляхом самоокісленія органічних сполук. В якості таких з'єднань можуть бути використані гідрохінон,гідразосоедіненія і деякі інші. Відомий спосіб отримання з етил-антрагідрохінона, який при самоокісленія дає етілантрахінон і перекис водню. Отриману перекис водню екстрагують водою, а залишився після самоокісленія розчин піддаютькаталітичної гідрогенізації. В результаті знову утворюється етілантра-гідрохінон.

Новими і досить перспективними є хімічні способи отримання металопокриттів, зокрема хімічне нікелювання.

Спочатку були відомі і застосовувалисятільки хімічні способи одержання кисню, засновані на властивостях деяких речовин (наприклад, бертолетової солі, перекису барію та ін) в певних умовах виділяти кисень.

Завдання інженера-хіміка полягає в тому, щоб проаналізувати всі можливіхімічні способи отримання цільового продукту із заданого сировини і вибрати найбільш економічний.

Згодом ці способи були повністю витіснені електрохімічними, але в даний час хімічні способи отримання хлору знову відроджуються на новійтехнічній базі. Всі вони засновані на прямому чи непрямому окисленні НС1 (або хлоридів), причому найбільш поширеним окислювачем є кисень повітря - зе.

Згодом ці способи були повністю витіснені електрохімічними, але в даний часхімічні способи отримання хлору знову відроджуються на новій технічній базі.

Згодом ці способи були повністю витіснені електрохімічними, але в даний час хімічні способи отримання хло.

Перший завод, на якому отримання хлору булогрунтується на способі електролітичного розкладання розчину кухонної солі, був пущений у Франкфурті-на - ЗГайне до 1890 року і з УТОГО часу у всіх країнах хімічні способи отримання хлору були, в основному, витіснені; вони збереглися лише на одиничних установкахдругорядного значення.

Атмосфера - головне вмістилище азоту в природі, і повітря, з якого азот історично був ізольований вперше, є природним джерелом його отримання. Хімічні способи одержання азоту з повітря зводяться до зв'язування кисню. Після того як у повітрі загинула миша, свічка ще продовжує в ньому слабо горіти; а коли згасне і свічка, може горіти ще деякий час фосфор. Тому найкращий результат виходить саме при спалюванні - в замкнутому об'ємі повітря фосфору.

Атмосфера - головне вмістилище азоту в природі, і повітря, з якого азот історично був ізольований вперше, є природним джерелом його отримання. Хімічні способи одержання азоту з повітря зводяться до зв'язування кисню. Після того як у повітрі загинула миша, свічка ще продовжує в ньому слабо горіти, а коли згасне і свічка, може горіти ще деякий час фосфор. Тому найкращий результат виходить саме при спалюванні в замкнутому об'ємі повітря фосфору.

Хлорат натрію отримують переважно електрохімічним окисленням водних розчинів кухонної солі, хлорати калію і магнію - шляхом обмінного розкладання хлорату натрію з хлоридом відповідного металу. У невеликих масштабах використовуються хімічні способи отримання хлорату калію і кальцію.

Практично одночасно були розроблені і паралельно розвивалися два електрохімічних методу виробництва хлору: електроліз із твердим катодом і пористою діафрагмою і електроліз з ртутним катодом. Електрохімічні методи виробництва виявилися вельми економними та зручними і швидко витіснили застосовувалися раніше хімічні способи отримання хлору.

У серії брошур Бібліотечка Гальванотехніка викладені основні відомості з області теорії і практики гальванічних процесів: міднення, нікелювання, хромування, цинкування, кадміювання, лудіння, Свинцювання, осадження благородних і рідкісних металів, а також деяких сплавів. Pассмотрени технологія нанесення гальванічних покриттів на легкі метали, оксидування і фосфатування металів і хімічні способи одержання металевих покриттів і сучасне обладнання гальванічних цехів.

У серії брошур Бібліотечка Гальванотехніка викладені основні відомості з області теорії і практики основних гальванічних процесів: міднення, нікелювання, хромування, цинкування, кадміювання, лудіння, Свинцювання, осадження благородних і рідкісних металів, а також деяких сплавів. Pассмотрени технологія нанесення гальванічних покриттів на легкі метали, оксидування і фосфатування металів і хімічні способи одержання металевих покриттів і сучасне обладнання гальванічних цехів.