А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічно стійкий полімерний матеріал

Хімічно стійкі полімерні матеріали широко застосовуються для захисту від корозії. Вони використовуються в основному в якості конетрукціо нних матеріалів і захисних покриттів.

Хімічно стійкі полімерніматеріали широко застосовуються для захисту від корозії. Вони використовуються в основному в якості конструкційних матеріалів і захисних шюритій.

Широке використання сірчистого палива викликає необхідність захисту димових труб від корозії спеціальними хімічностійкими полімерними матеріалами, які повинні мати підвищену термо - і кислотостійкістю, непроникністю, високою адгезією до ізольованої поверхні, стійкістю до перепадів температур. Проте асортимент полімерних матеріалів, що відповідають цим вимогам,поки що недостатній, і тому труби футеруют бетоном з добавками ацетоформальдегідной смоли.

Для умов ВАТ Оренбургнефть, за результатами досліджень в НПУ, перспективними для захисту внутрішньої поверхні резервуарів і технологічних ємностей єсистеми комбінованих покриттів, що включають термокінетіческое напилення металізованого підшару (матеріали: дріт цинкова діаметром 2 0 - 2 3 мм, гас ТС-1 стиснене повітря тиском 0 6 МПа; температура 1500 С; швидкість подачі розплавленого металу 850 м /с; товщинаодношарового покриття 40 - 60 мкм) і нанесення покрівних шарів хімічно стійких полімерних матеріалів.

Теплообмінники, які є найважливішим видом хімічного обладнання, виходять з ладу, головним чином, внаслідок корозії теплопередаючих поверхонь труб ітрубних дощок. Заміна металу хімічно стійкими полімерними матеріалами малоефективна. Так, у роботі[10]повідомляється про невдалі спроби застосування перфторполіуретанових теплообмінників, що обумовлено низьким коефіцієнтом теплообміну.

Відсутність науковообгрунтованих даних, які повинні характеризувати режим експлуатації конструкцій багатьох хімічних виробництв, призводять до того, що деякі проектні інститути часто не передбачають у проектах захист бетонних, залізобетонних та металевих конструкцій від дії агресивних середовищ, внаслідок чого ці конструкції інтенсивно корродируют і передчасно руйнуються, або передбачають надмірно посилений захист, що веде в значного подорожчання будівництва. До цих пір в проектах не передбачається широке застосування несучих конструкцій з хімічно стійких полімерних матеріалів. У ряді випадків застосовуються застарілі конструкції, навіть за скасованими серіям. У робочих кресленнях відсутні характеристик.

Діоксид кремнію різної чистоти у великих кількостях йде на виробництво кварцового скла, а кремній-органічні сполуки знаходять широке застосування у виробництві термічно і хімічно стійких полімерних матеріалів.

Синтетичні високомолекулярні сполуки мають важливе значення для боротьби з корозією в різних галузях народного господарства і в ряді випадків успішно замінюють метали. Тому розвиток досліджень по синтезу нових полімерних матеріалів, що володіють високою хімічною стійкістю, є важливою науково-технічною задачею. Великі успіхи в області створення нових методів одержання полімерів і модифікації властивостей дозволяють ширше використовувати вже відомі полімерні матеріали: сюди відносяться методи механохімії, блок - і прищепленої сополіме-ризації - міцний на удар полістирол - і ін Найважливіше значення для синтезу хімічно стійких полімерних матеріалів має розробка методів використання дешевого доступного сировини на основі природних газів та продуктів перероблення нафти.

Пластмаси застосовують у всіх галузях народного господарства[2], Оскільки це дає економію матеріалів і підвищення продуктивності праці. Незважаючи на обмеженість ресурсів більшості видів сировини і збільшення вартості їхнього видобутку, постійно зростає споживання сировини. Для полімерних матеріалів при цьому характерні більш високі темпи приросту в порівнянні з іншими групами матеріалів. Стан та обсяги сучасного індустріального виробництва, загальний обмін промислових продуктів з навколишнім природним середовищем досягли зараз таких масштабів, що природа не може обійтися без свідомої діяльності людини в її захист. Потрібно проводити значні по вартості роботи для запобігання (або усунення) збитку, що наноситься навколишньому середовищу, в тому числі через її забруднення хімічно стійкими полімерними матеріалами.