А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічна середу

Хімічна середу впливає на концентрацію вільних атомів, особливо у випадку елементів з труднолетучим оксидами. Найбільш часто використовуються гідрокар-бонові пламена, так як вони забезпечують самі різні температурні умови.Для відносно легко атомізіруемих металів, що не утворюють стабільних молекул, використовується порівняно низькотемпературне полум'я повітря - ацетилен. Це полум'я зручніше в абсорбції та флюоресценції, ніж в емісії, де потрібне порушення. Більш високу температурумають пламена 02 - С2Н2 і N20 - С2Н2 особливо зручні вони при аналізі елементів, що утворюють труднолетучие оксиди.

Очищені хімічні середовища, використані для розведення рослиноїдних гусениць, зазвичай містять невелику кількість рослини-хазяїна або екстракту знього; зазвичай додають целюлозу в тій чи іншій формі, щоб зробити кормову середу більш прийнятною.

Необхідну хімічну середу утворює заздалегідь підготовлена ??суміш, що складається з хлориду кальцію, вапна і лігніт-сульфоната кальцію.

Якщо хімічна середуволодіє деякою агресивністю по відношенню до металу корпусу, то до фізико-механічних деформацій додається ще й корозія металу, що ослабляє міцність апарату за рахунок руйнування його по всій поверхні зіткнення середовища.

Більшість хімічнихсередовищ не справляє впливу на фторопласти та їх вплив не враховується при конструюванні апаратів. Однак тривалий вплив температури експлуатації та інших факторів необхідно мати на увазі.

Діаграма для вибору полімерних покриттів для захисту різнихоб'єктів. Агресивність хімічної середовища оцінюється по швидкості корозії в ній металу: в слабо агресивних до 0 1 мм /рік, в середньо агресивних від 0 1 до 0 5 мм /рік і в сильно агресивних-більше 0 5 мм /рік[1, с. Для ориентировочного выбора можно использовать данные о химической стойкости полимеров в средах определенного химического класса, приведенных в табл. V.1, а затем по таблицам Приложения выбрать материал, наиболее химически стойкий в да ной конкретной среде при требуемых температурных условиях.

Агрессивность химической среды по отношению к лакокрасочным покрытиям выражается концентрацией химически активного реагента в фазе ( в жидком растворе или парах воздуха) или окислительной способностью. При этом необходимо учитывать, что наиболее агрессивной химической средой являются кислоты ( ШЧОз и др.) и щелочи. С повышением температуры химической среды агрессивность ее резко увеличивается.

Диаграмма для выбора полимерных покрытий для защиты различных объектов. Агрессивность химической среды оценивается по скорости коррозии в ней металла: в слабо агрессивных до 0 1 мм /год, в средне агрессивных от 0 1 до 0 5 мм /год и в сильно агрессивных - более 0 5 мм /год[1, с. Для ориентировочного выбора можно использовать данные о химической стойкости полимеров в оре-дах определенного химического класса, приведенных в та бл. Приложения выбрать материал, наиболее химически стойкий в данной конкретной среде при требуемых температурных условиях.

Названия химических сред, в которых оценивалась коррозионная стойкость материалов, расположены в алфавитном порядке. После основного названия приводится химическая формула среды.

В химических средах титан оказывается стойким против действия влажного хлора, растворов хлоридов и таких окислителей. При комнатной темпера гуре он устойчив против действия разбавленной серной, соляной и многих органических кислот. Плавиковая и фосфорная кислоты, а также растворы щелочей средней концентрации растворяют титан, однако в разбавленных щелочах титан устойчив.

О влиянии химической среды будет сказано в разд. ? ассматриваемые в данном разделе исследования были выполнены большей частью в стандартных атмосферных условиях. ? аш и Бек[95]пояснюють початок росту тріщини срібла ослабленням матеріалувнаслідок локальних деформацій. Вони припускають існування критичної деформації утворення такої тріщини, яка залежить від величини постійного вільного об'єму, спочатку розподіленого в масі матеріалу.

Ступінь агресивності хімічних середовищоцінюють в залежності від глибини корозійного руйнування в міліметрах на рік незахищеного матеріалу.

Схема корозійного процесу.

У більшості хімічних середовищ при певних природних умовах корозія металів, у тому числі нержавіючих сталей ікислотостійких сплавів, протікає по електрохімічного механізму. При цьому слід вказати, що на підставі теоретичного розгляду[121]і експериментальних досліджень[284]в особливих випадках можна виключати можливість протікання корозії за хімічниммеханізму паралельно з електрохімічним.

Висока в хімічних середовищах, але чутлива до газової корозії, так як не утворюється за-шітного шару, який може перешкодити окалинообразованием.

Корозійностійкими в хімічних середовищах є тритипу сірих нікелевих чавунів. До них відноситься нікелекремністий чавун (типовий склад: 1 7 - 2 0% З, 5 - 7% Si, 0 6 - 0 8% Сг, 13 - 20% Ni), який поряд з високою жароміцністю досить стійкий у гарячих розчинах концентрованих лугів .

Інертні в хімічних середовищах, стійкідо впливу навколишнього середовища.

Вплив домішок на питому електропровідність міді. Висока в хімічних середовищах, але чутлива до газової корозії, так як не утворюється захисного шару, який може перешкодити окалинообразованием.

Висока вхімічних середовищах, але чутлива до газової корозії, так як не утворюється за-шітного шару, який може перешкодити окалинообразованием.

Характер гідроерозіі деталей проточної частини насоса після двох років експлуатації. Насоси, що перекачують кислі ілужні хімічні середовища, а також харчові середовища, що містять тверді частинки, працюють в ще більш важких умовах контактного навантаження. Деталі проточної частини цих машин виготовляють з корозійно-стійких матеріалів. Проте термін їх служби в цих агресивнихумовах коливається від одного року до двох років.

Стійкість до дії хімічних середовищ таких матеріалів залежить від великої кількості факторів.

Промивку скляних трубопроводів хімічними середовищами, як правило, слід передбачати по циркуляційної схемою.

Воску стійкі в хімічних середовищах - ацетоні, метанолі, хлороформі, 50% - ном розчині їдкого калі, концентрованої оцтової і соляної кислотах.

Термін фаза характеризує агрегатний стан хімічного середовища і її температуру.

Pазрушеніенеорганічних матеріалів під дією хімічних середовищ має свої особливості.

Не слід перевищувати допустимих концентрацій хімічних середовищ і температурного режиму роботи, встановленого для даного апарату.

Сірі чавуни володіють помірноюстійкістю проти хімічних середовищ, що пояснюється неоднорідністю їх структури.

Pеакціі комахи на навколишнє його хімічну середу можуть бути миттєвими або уповільненими. Миттєві реакції обумовлені взаємодією хімічних сполук із зовнішнімиорганами почуттів комахи і проявляються в його поведінці.

Дані про поведінку титану в хімічних середовищах представлені в табл. 3.9. На практиці, однак, незалежно від того, яка реакція відбувається між металом і середовищем, часто доводиться враховувати вплив особливихумов (зазвичай локального характеру), здатних викликати корозію титану навіть в неагресивної середовищі. До числа факторів, які необхідно враховувати при виборі конкретного матеріалу для якої-небудь конструкції, відносяться наявність в ній гальванічних пар і глибоких щілин,присутність в потоці рідини абразивних часток, виникнення в матеріалі локальних розтягуючих напруг або додаток пульсуючих сжімающе-розтягуючих напруг.

Теплоспоживаючого енергоустановки, у яких дія хімічного середовища спричиняєзміна складу і погіршення механічних властивостей металу, а також теплоспоживаючого енергоустановки з сильною корозійним середовищем або температурою стінок вище 175 С повинні піддаватися додатковим оглядам відповідно до інструкціїзаводу-виробника.

Тепловикористовуючих установок, у яких дія хімічного середовища спричиняє зміну складу і погіршення механічних властивостей металу, а також тепловикористовуючих установок з сильною корозійної середовищем або температурою стінок вище 475 С повинніпіддаватися додатковим оглядам відповідно до інструкції заводу-виробника.

Для зберігання, транспорту або обробки хімічних середовищ без нагріву емальована хімічна апаратура може бути використана для всіх кислот і лугів завинятком фтористоводневої кислоти.

Тепловикористовуючих установок, у яких дія хімічного середовища спричиняє зміну складу і погіршення механічних властивостей металу, а також тепловикористовуючих установок з сильною корозійної середовищем або температуроюстінок вище 475 С повинні піддаватися додатковим оглядам відповідно до інструкції заводу-виробника.

Матеріал володіє винятковою стійкістю до дії хімічних середовищ і хорошими діелектричними показниками.

Тешюобменниеустановки, в яких дія хімічного середовища спричиняє зміну складу і погіршення механічних властивостей матеріалу стінок, а також установки з сильно корозійним середовищем або температурою стінок вище 475 С, повинні піддаватися додатковим оглядам ввідповідності зі спеціальною інструкцією.

Крім високої корозійної стійкості в ряді хімічних середовищ, хром володіє підвищеною твердістю, стійкістю проти зносу, невеликим коефіцієнтом тертя.

Теплоспоживаючого енергоустановки, у яких діяхімічного середовища викликає зміна складу і погіршення механічних властивостей металу, а також теплоспоживаючого енергоустановки з сильною корозійним середовищем або температурою стінок вище 175 С повинні піддаватися додатковим оглядам відповідно доінструкцією заводу-виробника.

Застосовується на трубопроводах або резервуарах для рідких і газоподібних неагресивних хімічних середовищ робочою температурою від - 30 до 120 С.

Зворотні клапани з демпфером. Клапани зворотні підйомні КП призначені для рідких ігазоподібних хімічних середовищ різної корозійної активності з температурою не більше 600 С.

Зміна коефіцієнта тертя /наплавочних матеріалів в залежності від тиску р пар тертя.

Зносостійкі і стійкі проти корозії в хімічних середовищахнаплавні матеріали застосовують в процесі виготовлення та ремонту тертьових поверхонь деталей. Наплавочні сплави забезпечують високу зносостійкість і корозійну стійкість поверхонь тертя, усувають схильність їх до схоплювання і задираку, дозволяютьзаощаджувати дефіцитні метали, значно продовжують термін служби обладнання.

Для інших середовищ (морська вода або хімічна середу на заводах) умови експозиції повинні найбільш точно дублювати умови реальної служби, і тривалість випробувань для отримання відтворюваних результатів повинна відповідати часу роботи реальних деталей. Дія удару в потоці рідини, термічні ефекти і фізичні випадкові пошкодження плівки також повинні бути враховані при випробуваннях покриттів.

В'язкопружні властивості полімерів часто чутливі до багатьох хімічних середовищ, таким як вода, органічні розчинники і кисень. Тому дослідження залежності напруження - деформація зазвичай проводять на приладах, що дозволяють працювати в широкому інтервалі швидкостей навантаження і оснащених відповідними камерами для випробувань при різних температурах і зовнішніх умовах.

У деяких областях застосування, пов'язаних з хімічними середовищами, на поведінку титану можуть впливати домішки заліза. Наприклад, якщо вміст заліза в титані перевищує деякий критичний рівень, то в азотній кислоті певних концентрацій і в двоокису хлору може відбуватися переважна корозія зварних швів.

При виготовленні сальникових ущільнень для робіт в хімічних середовищах знаходять все більш зростаюча застосування пластичні маси на основі полімеризаційних смол. До цих продуктів відносяться: полімер фторопласт-4; його суспензія і виготовлені з неї хімічні волокна - фторлон і Поліфем; перхлоровініловая смола; поліізобутилен.

Тантал має винятково високою корозійною стійкістю у більшості хімічних середовищ: на нього не діє навіть нарікаючи горілка. Тантал нестійкий тільки в плавикової кислоті, газоподібному фторі і фтористих солях.

Перевірка сталі марок Х17Г9Н5Б і Х18Н9Т в ряді хімічних середовищ показала, що їх корозійна стійкість еквівалентна.

Приклад взаємного розташування нуль-изоклин, при якому збудлива середу володіє двома стійкими однорідними стаціонарними станами (бістабільні система. Множинність стаціонарних станів може мати місце вже в хімічних середовищах з перемішуванням, що описуються системами звичайних диференціальних рівнянь. Так, наприклад, система бістабільні типу, изоклин якої зображені на рис. 5.3 володіє двома стійкими стаціонарними рішеннями, яким відповідають точки перетину изоклин, що лежать поза нестійкого ділянки АВ.