А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хімічна реакційна здатність - молекула

Хімічна реакційна здатність молекул визначається не тільки їх електронним, але.

Хімічну реакційну здатність молекул аналізують за допомогою теорії МО двома методами - статичним ідинамічним. У статичному методі розглядаються властивості я-електро-нів реагуючої молекули на початковій стадії реакції, коли молекула зазнає порівняно невелике обурення з боку атакуючого її реагенту. У динамічному методі визначається будовареагуючої молекули в перехідному стані і дається груба оцінка енергії активації.

Теоретичною мірою хімічної реакційної здатності молекул є індекси хімічної реакційної здатності, які виходять за допомогою МО-методу, що єнайбільш простим Квантовохімічне підходом, застосованим до хімічних реакцій. Індекси хімічної реакційної здатності, обчислені з МО молекул ізольованих реагентів, далі кор-реліруются з реакційними шляхами в припущенні непересеченія кривихпотенційної енергії для будь-яких двох різних типів взаємодії. Хоча перевірити правильність такого припущення аж ніяк не легко, ми розглянули одну з можливих причин, чому в більшості випадків можна використовувати наближення ізольованою молекули.

Справжня книга присвячена одному з аспектів теоретичного опису хімічної реакційної здатності молекул, а саме задачі кількісного розрахунку тих чи інших характеристик реагуючої системи, що істотно впливають на механізм елементарного акту хімічного перетворення. Pозвиток цієї сторони теорії хімічної реакційної здатності стало можливим в останні 10 - 20 років як наслідок швидкого прогресу в обчислювальних можливостях квантовохімічес-ких розрахунків. Інтерес же до них хіміків продиктований потребами теоретичного опису реакцій складних неоднорідних систем, для яких вже неможливо сформулювати прості правила, що дозволяють в ряді випадків робити певні висновки про реакційної здатності практично без проведення яких-небудь конкретних розрахунків.

Обчислені характеристики фізичних властивостей сполучених молекул широко використовуються при оцінці хімічної реакційної здатності молекул в рамках статичного методу. У молекулі ізоіндолу найвище значення я-електронної густини має атом Сцз), який в електрофільних реакціях повинен бути найбільш активним. Найменше значення я-електронної густини в атома С4 (7), завдяки чому він повинен піддаватися дії нуклеофільних реагентів в першу чергу.

Третій, останній момент дуже істотний у зв'язку з впливом мезомерного перерозподілу заряду на хімічну реакційну здатність молекули. Зображення мезомерного стану за допомогою пунктирної лінії, дане на стор

Таким чином, вже на підставі наведених прикладів стає ясно, якою мірою розрахунки можуть допомогти дослідженню не тільки при інтерпретації та передрікання чисто хімічної реакційної здатності молекул, але також сприятиме вирішенню складних біохімічних проблем.

Таким чином, вже на підставі наведених прикладів стає ясно, якою мірою розрахунки можуть допомогти дослідженню не тільки при інтерпретації та пророкуванні чисто хімічної реакційної здатності молекул, але також сприяти вирішенню надзвичайно складних біохімічних проблем.

Каркас молекули органічної сполуки утворений про-свя-зямі, і я-електрони рухаються в полі цього каркаса. Відповідно і симетрія поля я-електронів визначається властивостями симетрії системи а-зв'язків. Рухливі я-електрони у багатьох випадках впливають на найважливіші прояви хімічної реакційної здатності молекул.