А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Текстовий редактор

Текстовий редактор може використовуватися для редагування файлів із записами фіксованої і змінної довжини.

Текстовий редактор забезпечує можливість роботи з двома форматами екрану: звичайним та спеціальним,надає користувачеві деякі додаткові зручності при редагуванні файлів. Формат екрана визначається встановленим режимом відображення.

Текстовий редактор забезпечує режим роботи, при якому здійснюється автоматичний підрахунок номерислідування запису і включення його в запис файлу. Цей режим доцільно використовувати при створенні або розширенні файлу. Pежім встановлюється подкомандой LINEMODE. При використанні цього режиму запису нумеруються в міру створення або розширення файлу. Номери записівформуються відповідно до параметрів нумерації, зазначеними в подкоманде PROMPT, і розташовуються в крайніх лівих (використана подкоманда LINEMODE LEFT) або крайніх правих (використана подкоманда LINEMODE RIGHT) позиціях запису. Підрахований номер відображається на екрані АП тарозміщується завжди ліворуч від запису, до якої він відноситься. При редагуванні файлу за номерами записів цей режим вказує, ліворуч або праворуч розташований номер в запису.

Текстовий редактор дозволяє вказати номер позиції записи, за яку не повинні виходитидані, що включаються в запис при створенні або зміні файлу. Ця позиція може не збігатися з останньою позицією запису.

Текстовий редактор забезпечує режим перетворення рядкових букв записів файлу, що вводяться з пульта ВМ, в прописні. Це звільняєкористувача від стеження за тим, на якому регістрі (верхньому або нижньому) набрана буква, в тих випадках, коли у файлі не треба розрізняти рядкові і прописні букви.

Текстовий редактор - програма, призначена для створення і редагування текстових документів. Чи немістить засобів оформлення та форматування тексту.

Приклад вставки вибраного коду ПЗ в основний напис другого листа ПЗ. Текстовий редактор є складовою частиною системи автоматизованого проектування КОМПАС-SD V8 для Windows.

Текстовий редактор -програма, використовувана спеціально для введення і редагування текстових даних.

Текстовий редактор - програма, що дозволяє створювати документи.

Текстовий редактор, який виконує операції відповідно до текстовими командами над текстом в поточній позиції.

Текстовий редактор, який виконує операції відповідно до текстовими командами над зазначеними в них рядками.

Текстовий редактор, який би відображення стану редагованого фрагмента тексту на екрані дисплея; команди редагування та переглядузадаються за допомогою керуючих клавіш, за допомогою меню або (рідко) в текстовому вигляді в спеціальному полі екрана.

Текстовий редактор є одним із прикладів програмних засобів, що застосовуються для набуття знань. Використання редактора полегшує введення знань всистему і зменшує ймовірність помилок. Ні в одній з систем, розроблених на сьогоднішній день, не вдалося уникнути тих помилок, які можуть зустрітися при створенні або модифікації бази знань. Але зараз розробляються потужні редактори, які (1) забезпечуютьзручний для користувача інтерфейс і автоматизують деякі реєстраційні операції при розміщенні інформації, (2) допомагають користувачеві уникати орфографічних і синтаксичних помилок, (3) виявляють семантичні суперечності між щойно введеним фактом іпоточною інформацією в базі знань. Інтерфейси та редактори впливають на ставлення експерта до створюваній системі, і наявність хорошого редактора може визначити успіх в придбанні знань.

Текстовий редактор, який виконує операції відповідно до текстовимикомандами над зазначеними в них рядками.

Текстовий редактор - програма, за допомогою якої символьна інформація може вводитися в пам'ять ЕОМ, коригуватися і запам'ятовуватися у файлі.

Текстовий редактор дозволяє в режимі діалогу переглянути програму,знайти необхідну рядок за номером або по контексту, виправити помилки. При використанні команди UPDATE для коригування програми необхідно підготувати на диску один файл або групу файлів оновлення. В файли оновлення включаються керуючі оператори, що описуютьдії щодо коригування програми, і інформація для коригування. Послідовність обробки підготовлених файлів оновлення вказується користувачем за допомогою керуючого і допоміжного керуючого файлів.

Текстовий редактор дозволяє виконуватинумерацію і перенумерацию записів файлу. При цьому можна вказати, які позиції записи використовуються для нумерації. Текстовий редактор забезпечує досить швидкий час відповіді на запити, так як редагований файл на час роботи текстового редактора поміщається восновну пам'ять ВМ, де і здійснюються всі зміни.

Текстовий редактор викликається по команді EDIT. Команда EDIT має подкоманди, за допомогою яких запитуються конкретні дії по створенню і редагуванню файлу. Крім того, у складі текстового редакторамаються макрокоманди редагування, які забезпечують деякі додаткові дії з редагування. Використовуючи засоби мови процедур, користувач може поповнити набір макрокоманд редагування.

Текстовий редактор дозволяє створювати іредагувати лише файли на дисках ПДО; використовувати його для створення або редагування файлів у форматі, відмінному від формату ПДО, не можна.

Обмеження Microsoft Word 2000. Текстовий редактор Microsoft Word 2000 надає широкі можливості для роботи з текстовимидокументами.

Вікно програми MiniEdit. Повноцінний текстовий редактор можна створити, породжуючи клас подання від MFC-класса CEditView, а не від cview, що дозволяє вводити і редагувати текст всередині вікна подання і містить набір команд редагування.Самостійно ці функції реалізовувати не потрібно.

Текстовий редактор ЛЕКСИКОН (розробники - Е.Н.Веселов і фірма Микроинформ) призначений для обробки нескладних документів з текстом російською та англійською мовами.

Текстовий редактор ChiWriter (виготовлювач - Horstmann Software Design Corporation) володіє значно більшими можливостями, ніж ЛЕКСИКОН, однак він не менш простий у використанні.

Текстовий редактор ЛЕКСИКОН призначений для обробки нескладних документів з текстом російською та англійською мовами.

Текстовий редактор КОМПАС-SD V8 - це спеціалізований редактор, який призначений для випуску технічних текстово-графічних документів з максимальною ефективністю.

Текстовий редактор Microsoft Word для Windows[Майкрософт Ворд для Виндоуз ], Або просто Word, без сумніву, є самоюНайпоширенішою комп'ютерною програмою. Більшість людей використовують комп'ютер для створення різноманітних текстових документів, а для цієї мети Word найбільш зручний.

Текстовий редактор Microsoft Word 2000 використовує гіперпосилання в змісті і списку ілюстрацій.

Текстовий редактор ЛЕКСИКОН (розробники - Е.Н.Веселов і фірма Микроинформ) призначений для обробки нескладних документів з текстом російською та англійською мовами.

Текстовий редактор WordPad володіє значно більш широкими можливостями, ніж програмаБлокнот, і може використовуватися як для перегляду документів, так і для їх створення.

Текстовий редактор WordPad володіє значно більш широкими можливостями, ніж програма Блокнот, і може використовуватися як для перегляду документів, так і для їх створення У чому жйого гідності.

Текстовий редактор Word Pad має й інші можливості, повне висвітлення яких зайняло б занадто багато місця. Однак далі ви зможете прочитати про команди, що входять у два перших пункти рядка меню, а саме: Файл і Правка. Справа в тому, що аналогічніпункти меню зустрічаються майже у всіх програмах для Windows 95 і використовуються приблизно для тих же цілей.

Pасшіренний текстовий редактор XEDIT (далі просто редактор) є одним з основних засобів створення і редагування файлів в ПДО.

Повноекраннийбагатовіконний текстовий редактор процесора Мартіна реалізує ряд традиційних можливостей по одночасній обробці текстових документів: видалення, вставку, заміну як окремих символів, так і цілих фрагментів тексту, завантаження файлів з носіїв інформації вредактор і запис файлів з редактора на носій інформації, обмін текстовими фрагментами між різними вікнами, що містять різні текстові файли.

Ваш текстовий редактор може допускати введення з друкарської машинки (див. гл. Він може дозволяти отримувати графіки ісхеми для використання їх в керівництві в якості прикладів.

Якщо текстовий редактор не забезпечує друку переривчастою риси, зобразіть її за допомогою олівця та лінійки. Деякі текстові редактори підкреслюють змінений матеріал.

Відкрийте текстовийредактор, наприклад, Пуск - Програми Стандартні - Блокнот.

Програми-редактори включають універсальний текстовий редактор (EDT) і екранний редактор.

Більш того, текстовий редактор дозволяє маніпулювати цілими рядками, так що можна прати, переміщати однурядок, групу рядків, копіювати їх у будь-яке місце, розмножувати в п примірниках. Так, наприклад, текст, що складається з аналогічних параграфів, можна підготувати з великою економією часу: досить написати перший параграф, потім відтворити його бажане число раз і даліпросто змінити текст у відповідності з особливостями кожного параграфа.

Припустимо, що текстовий редактор складається з 100 Кбайт програмного коду, 30 Кбайт ініціалізований даних і 50 Кбайт BSS. Початковий розмір стека становить 10 Кбайт. Одночасно запускаютьсятри копії цього редактора. Скільки буде потрібно фізичної пам'яті (а) якщо використовується загальний текстовий сегмент і (б) якщо використовується загальний текстовий сегмент.

Очевидно, що текстовий редактор - ідеальний інструмент для редагування. При його використанніпередруковувати потрібно тільки змінні частини тексту. На звичайних друкарських машинках потрібно передруковувати все керівництво.

Pедактор текстів, текстовий редактор[text editor, word processor ]- Узагальнене найменування програм, призначених для створення, редагування, виведення на екран ідрук, а також збереження у вигляді файлів різного роду документів і даних. Текстові редактори розрізняються за своїм призначенням (див. далі, наприкладPЕдактор програм), складності або способу оформлення і, відповідно, функціональним можливостям.

Припустимо, що текстовий редактор складається з 100 Кбайт програмного коду, 30 Кбайт ініціалізований даних і 50 Кбайт BSS. Початковий розмір стека становить 10 Кбайт. Одночасно запускаються три копії цього редактора. Скільки буде потрібно фізичної пам'яті (а) якщо використовується загальний текстовий сегмент і (б) якщо використовується загальний текстовий сегмент.

Pедактор текстів, текстовий редактор[text editor, word processor ]- Узагальнене найменування програм, призначених для створення, редагування, виведення на екран і друк, а також збереження у вигляді файлів різного роду документів і даних. Текстові редактори розрізняються за своїм призначенням (див. далі, наприкладPЕдактор програм), складності або способу оформлення і, відповідно, функціональним можливостям.

Екранний редактор - текстовий редактор, який би відображення редагованого тексту на екрані дисплея; команди редагування та перегляду задаються за допомогою керуючих клавіш, меню та ін

За принципом роботи текстовий редактор є порядковим, так як всі виконувані ним дії щодо коригування файлу відносяться в основному до одного рядка (запису) файлу, званої поточної.

Поставляється з PC-DOS текстовий редактор EDLIN відноситься до строковим редакторам. Його призначення обмежується можливістю швидкого редагування простих файлів без використання складних функцій, і він може бути дуже корисний, зокрема в разі обмеженого обсягу ОЗУ або вільної пам'яті на диску.

Щоб бути корисним будь-який текстовий редактор повинен підтримувати принаймні дві основні функції - введення та видалення тексту.

Полегшує налагодження програми і текстовий редактор, при вході в який після виявлення помилки під час виконання програми курсор встановлюється автоматично в місце виявлення помилки.

Перший режим схожий на звичайний текстовий редактор і дозволяє вводити текст безперервної рядком, який розгортається по вертикалі а заданих межах. При правках тексту в цьому режимі на місце видаленого слова або пропозиції буде підтягуватися текст, розташований праворуч, а вставлене слово або пропозиція буде розсовувати текст вправо. Цей режим може використовуватися для створення введення або висновку до звіту та введення інших текстових матеріалів.

У цій главі описується текстовий редактор ЛЕКСИКОН. Після цього треба прочитати цю главу біля комп'ютера, виконуючи описувані в ній дії на комп'ютері.