А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Текстовий курсор

Текстовий курсор може бути встановлений клацанням миші в будь-якій точці тексту для видалення прилеглих елементів клавішами Backspace або Del, a також інших дій. Наведемо копію одного з текстових фрагментів, на якій видно текстовийкурсор, розташований у першому слові.

Текстовий курсор з'являється на екрані тільки в тих ситуаціях, коли можна вводити алфавітно-цифрову інформацію.

Перехід до заданого фрагменту документа. Текстовий курсор при цьому не переміщається.

Текстовий курсорпослідовно буде переходити до щойно введеним вами словами.

Текстовий курсор буде встановлений в поле, розташоване нижче знака суми.

Встановіть текстовий курсор в місце, де необхідно закінчити сторінку.

Статистичні відомості про документ.Встановіть текстовий курсор усередині абзацу, який повинен починатися з літери, і виберіть команду[Формат-Буквиця Далі, слідуючи вказівкам діалогового вікна літери-ца, необхідно вибрати шрифт, розмір і розташування буквиці.

Встановіть текстовий курсор в кінецьпередостанній рядки, куди ми помістимо графічний об'єкт, і додайте один пробіл, щоб відокремити текст від вставляється об'єкта.

Встановіть текстовий курсор у заголовку Особливості національної кухні і тричі натисніть кнопку Ц - Всі вкладені абзаци даної главибудуть приховані.

Перемістіть текстовий курсор у рядку формул, щоб він стояв на імені функції ІНДЕКС.

Щоб перемістити текстовий курсор в довільну комірку видимої частини таблиці, можна просто клацнути на комірці мишею.

Чернетка зимового віршаА.А.Фета. Нагадаємо: необхідно встановити текстовий курсор в початок ділянки, що виділяється тексту, натиснути клавішу Shift і клавішею Down виділити необхідну кількість рядків.

Протает покажчик так, щоб текстовий курсор виявився в місці передбачуваної вставкивиділеного фрагмента, і відпустимо кнопку миші.

Для вставки спеціального символу необхідно встановити текстовий курсор в місце вставки і вибрати команду[Вставка-Символ

При обрамленні одного абзацу достатньо встановити в ньому текстовий курсор.

ДіалогСтворити каталог (Create Directory. У верхньому лівому куті робочого поля редактора блимає текстовий курсор.

У полі Ім'я (Name) (в ньому мигає текстовий курсор) введіть з клавіатури tempi.

PАбот з Windows і її додатками, необхідно розрізняти покажчик миші і текстовий курсор.

Вносити зміни в номер сторінки користувач може також з клавіатури, встановивши попередньо текстовий курсор на номері сторінки в прямокутнику верхній частині pariftH структури.

Щоб вказати на те, що абзац не вимагає перекладу, треба встановититекстовий курсор всередину даного абзацу і клацнути на кнопці Залишити абзац без перекладу на панелі інструментів Переклад. Зарезервований абзац також відображається зеленим кольором. Якщо резервування слів або абзаців проведено після виконання перекладу, то для того,щоб дані настройки вступили в силу, треба здійснити переказ відповідних абзаців заново.

Функція 09Н не дуже цікава, так як при виведенні кожного символу необхідно самим пересувати текстовий курсор в наступну позицію.

Для додавання одного абодекількох символів система підготовки текстів повинна знаходитися в режимі вставки, а текстовий курсор - в тому місці документа, де виробляється додатковий набір тексту.

Зверніть увагу, що стан кнопок на панелях відображає формати символів і абзаців, наяких варто текстовий курсор.

За загальними правилами MS Word, вибраний в списку стиль абзацу буде застосований або до абзацу, в якому знаходиться текстовий курсор (якщо ви не виділили текст), або до всіх виділених абзаців. Стиль символів буде застосований до того слова, якемістить текстовий курсор (якщо ви не виділили текст), або до виділеної ділянки тексту.

HacmpoiiKU я діалпгавом вікні. | Створення написи. Клацніть на кнопці Text Tool, розташованої на панелі інструментів, а потім клацніть у полі екрану, - тут з'явиться текстовий курсор.

Зверніть увагу на те, що текст вводиться V не там, де знаходиться курсор миші, а там, де стоїть текстовий курсор.

Набір строкових елементів String & Path (рядки та шляхи. А - сучасної форми. 6 - класичної форми. При виклику строкового приладу на переднюпанель з'являється табло, в яке можна записати деякий текст, якщо в інструментальному наборі Tools включений текстовий курсор або палець.

Вид діалогу вставки символу. Помістимо покажчик в область виділеного фрагмента і після прийняття ним форми нахиленою влівострілки натиснемо ліву кнопку миші - внизу покажчика з'явиться прямокутник, а текстовий курсор прийме форму вертикальної штрихової лінії.

Текстовий курсор буде встановлений за дробом, куди ми помістимо знак суми.

Текстовий курсор буде встановлений в це поле.

Наприклад, встановивши текстовий курсор в якомусь абзаці та вибравши в списку стилів Заголовок 2 (в панелі інструментів Форматування), ви привласнити цьому абзацом статус заголовка другого рівня.

Для переміщення (копіювання) виділеного фрагмента використовуєтьсябудь-який з трьох способів, описаних нижче. У цієї операції текстовий курсор приймає форму вертикальної пунктирної риси, яка переміщається більш-менш синхронно з покажчиком миші. Цей курсор слід встановити в точку вставки переміщуваного фрагмента, після чоговідпустити ліву кнопку.

Нарешті, для введення нових або для заміни старих даних ви можете просто почати їх набір в поточному осередку. Осередок очищається, з'являється текстовий курсор і активізується рядок формул.

При форматуванні одного абзацу достатньовстановити текстовий курсор в будь-якому місці абзацу.

На місці клацання з'явиться вертикальна риса - текстовий курсор, який вказує, куди буде вставлений наступний символ при вводі з клавіатури.

Щоб заново перевести відредагований абзац, використовуютькнопку Перекласти поточний абзац на панелі інструментів Переклад. Поточний абзац - це абзац, в якому розташовується текстовий курсор. Він виділяється блакитною смугою вздовж лівого краю.

Текстовий курсор може бути встановлений клацанням миші в будь-якій точці тексту длявидалення прилеглих елементів клавішами Backspace або Del, a також інших дій. Наведемо копію одного з текстових фрагментів, на якій видно текстовий курсор, розташований у першому слові.

За загальними правилами MS Word, вибраний в списку стиль абзацу буде застосований абодо абзацу, в якому знаходиться текстовий курсор (якщо ви не виділили текст), або до всіх виділених абзаців. Стиль символів буде застосований до того слова, яке містить текстовий курсор (якщо ви не виділили текст), або до виділеної ділянки тексту.

Pамка наекрані стане суцільною, а на її початку з'явиться текстовий курсор.

Виадка Editing. Для початку роботи по створенню написи, потрібно шелкнуть на кнопці Create or editTitle clip Щ або клацнути на переглядовому екрані. На екрані з'явиться тонка прямокутна рамка, якою обмежуєтьсяполе для розміщення тексту напису і текстовий курсор. При тюлі написи бажано не виходити за межі цього поля.

Панель властивостей. Текстовий документ з відкритою вкладкою Формат. Відразу після переходу до створення текстового документа на екрані відображаєтьсяпунктирна рамка - межа поля введення тексту і текстовий курсор.

Координати позиції табуляції задаються в сантиметрах і вимірюються від лівого поля. Наприклад, якщо задати три позиції (5 см, 10 см і 15 см), то при натисканні клавіші TAB текстовий курсор в залежності від поточногоположення зміщується вправо до найближчої позиції табуляції.

Інструмент Fit Text to Path (Текст уздовж кривої) дозволяє розташувати текст уздовж лінії. Для цього досить послідовно вибрати об'єкт типу Artistic Text (Фігурний текст) і будь-який графічний об'єкт і застосувати інструмент. Можна також підвести текстовий курсор до кривої так, щоб поруч з вертикальною рисою курсора з'явилася хвиляста лінія, після чого клацнути мишею та почати введення тексту.

В інструментальній панелі клацніть на кнопці Шдпісь перецідити курсор в полі зображення і перемішують мити очерппе рамку і Ktnopoii будеч розмішено напис. У рамці з'явиться текстовий курсор, що дозволяє почати тшл тексту.

Курсор У текстовому режимі - миготлива смужка (мітка) на екрані, що підкреслює ту позицію рядка, в яку буде виведений символ при натисканні алфавітно-цифрової клавіші. Після виведення символу курсор переміщується вправо на наступну позицію рядка. У графічному режимі розрізняють текстовий курсор, який виконує таку ж функцію, як і в текстовому режимі, і покажчик миші.

Зверніть увагу на те, що текст вводиться V не там, де знаходиться курсор миші, а там, де стоїть текстовий курсор. Покажчик миші перетворюється в текстовий курсор клацанням лівої кнопки.

Іншим специфічним інструментом роботи з текстом є засіб Fit Text to Frame (Вписати текст в рамку), що дозволяє помістити текстовий блок всередину замкнутого контуру. При цьому межі контуру розглядаються як кордони блоку. Для розміщення тексту всередині замкнутого контуру досить вибрати інструмент Text (Текст), підвести текстовий курсор до кордону контуру так, щоб поруч з вертикальною рисою курсора з'явився значок у вигляді символів АВ в рамці.

Правила оновлення посилань при автозаповнення. При виборі пункту Інші функції запускається Майстер функцій, що полегшує вибір потрібної функції. У списку Категорія вибирається категорія, до якої відноситься функція (якщо визначити категорію скрутно, використовують пункт Повний алфавітний перелік), а в списку Виберіть функцію - конкретна функція даної категорії. Після клацання на кнопці ОК ім'я функції заноситься в рядок формул разом з дужками, що обмежують список параметрів. Текстовий курсор встановлюється між цими дужками.

Якщо ви працюєте з версією редактора Word 97 то в діалозі ви побачите вісім варіантів списку, у версії же Word 7 маються тільки шість варіантів найбільш часто використовуваних видів маркованих списків. Ви можете вибрати будь-який з них, клацнувши на ньому мишею, після чого натиснувши кнопку ОК. Абзац, в якому знаходиться текстовий курсор, або декілька виділених абзаців перетворяться в список необхідного типу.