А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Текстовий документ

Текстові документи, введені в систему за допомогою сканера, перетворюються в текстовий формат за допомогою систем оптичного розпізнавання. Хоча сучасні технології OCR дозволяють досить надійно розпізнавати документивисокого і середнього якості, вони, тим не менш, не можуть гарантувати абсолютної надійності. Тому процес розпізнавання тексту доповнюється процедурою ручної правки, в ході якої вихідний текст звіряється з отриманим в результаті розпізнавання.

Текстовідокументи виконують на білому папері формату А4 (210x297 мм), додержуючись таких розмірів полів: ліве - 30 мм; праве - 10 мм, нижнє - 20 мм, верхнє - 15 мм. Шрифт друкарської машинки повинен бути чітким, висотою не менше 2 5 мм, стрічка тільки чорного кольору (напівжирна), текст друкувати через 1 травняміжрядкових інтервалу. У цьому випадку на сторінці формату А4 слід розміщувати 38 - 41 рядок і 60 - 74 знака в рядку.

Текстові документи, що видаються друкарським способом, повинні виконуватися відповідно до вимог, пропонованими до друкарським виданням.

Текстові документи, виконуються не друкарським способом, рекомендується розмножувати способом двостороннього копіювання.

Текстовий документ, що підлягає розмноженню, передруковують на друкарській машині на фотоплівку. Друкують без фарбувальної стрічки, а сила ударурегулюється так, щоб забезпечити повне видавлювання захисного шару при збереженні цілісності основи. Кращі результати отримують при використанні електричних друкарських машин з регульованою силою удару.

Текстові документи рекомендується розмножувати способомдвостороннього копіювання.

Текстові документи, що містять текст, розбитий на графи, при необхідності поділяють на розділи й підрозділи, які не нумерують. Найменування розділів і підрозділів записують у вигляді заголовків малими літерами (крім першоїпрописної) і підкреслюють. У таблицях і інших документах, що мають рядки, всі записи роблять на кожному рядку в один ряд.

Текстовий документ - документ, зміст якого викладено допомогою будь-якого виду письма.

Текстові документи на стадії технічногопропозиції повинні містити технічні та техніко-економічні обгрунтування доцільності розробки документації виробу на підставі аналізу технічного завдання, технічної літератури та різних варіантів можливих рішень поставленої задачі,порівняльної оцінки рішень з урахуванням конструктивних та експлуатаційних особливостей розроблюваного та існуючих виробів, а також патентних даних.

Текстові документи, що випускаються друкарським способом, повинні оформлятися згідно з вимогами,пропонованим до друкарським виданням.

Текстові документи, виконуються не друкарським способом, рекомендується розмножувати методом двостороннього копіювання.

Система випуску документації та її основні зв'язки. Текстові документи, такі як технічнеопис або технічні умови, первинно складаються вручну. Для їх зберігання і тиражування можуть використовуватися зовнішні магнітні носії технологічної ЕОМ.

Текстові документи кожного альбому (титульний аркуш, відомість альбомів, відомість документівальбому, пояснювальна записка, специфікації і ін) брошуруються у вигляді зошита.

Текстові документи, що входять в, склад проекту і робочого проекту, повинні пояснювати прийнятий рівень автоматизації і прийняті принципові технічні рішення, а також міститинеобхідні дані для заявки на всі види устаткування і матеріали, передбачені проектом, і для визначення вартості витрат (включаючи вартість обладнання, матеріалів та монтажних робіт) в локальному кошторисно-фінансовому розрахунку (див. розд.

Текстовідокументи, як правило, повинні виконуватися машинописним способом на одному боці аркуша через два інтервали.

Текстові документи проектів рекомендується переплітати в один або кілька альбомів. Кожен альбом оформляти таким чином: на палітурці (папці)першого і наступних альбомів зробити відповідну наклейку; титульний лист повинен бути тільки в першому альбомі. Структура титульного аркуша представлена ??на рис. 4 гл.

Текстові документи земельного кадастру поділяються на облікові та звітні.

Цетекстові документи, наприклад, експлуатаційні, які видають друкарським способом.

Оброблюваний текстовий документ вважається розбитим на аркуші. На дискеті може зберігатися до 75 аркушів. Будь-яка група листів може стати документом, якому відповідаєвласне ім'я в змісті дискети.

Для текстових документів розмітка вноситься безпосередньо в документ шляхом явного іменування відповідних об'єктів. Pезультатом розмітки є файл у текстовому форматі, в якому крім основного зміступрисутня логічна розмітка.

Pазработка текстових документів являє собою процес, що не піддається формальному опису. Тому в даний час текстові документи розробляються вручну.

Зміст текстових документів залежить від їх видудокумента. Наприклад, у технічному описі наводяться загальна технічна та експлуатаційна характеристики виробу, опис його конструкції, принцип дії, вказівки по складанню, монтажу і пуску. Інструкція з експлуатації повинна висвітлювати питання по техніцібезпеки, підготовці до роботи, проведення роботи, усунення несправностей, догляд і пр. Виклад кожного з таких питань має бути відображено в самостійних розділах документа.

Обробка текстових документів виконуються за допомогою команд головногоменюілтг контекстного меню. Контекстне меню містить список команд, які безпосередньо відносяться до виділеного фрагмента документа або поточної операції пекло документом.

Побудова текстових документів, що містять в основному суцільний текст, повинно відповідативимогам ГОСТ 2.105 - 68 і навіть за необхідності підрозділятися на розділи та підрозділи.

Оформлення текстових документів викликає відповідне діалогове вікно, щоб створити нові або відредагувати вже наявні стилі оформлення текстових документів. Всклад оформлення входять зовнішня і внутрішня рамки документа, розмір полів, а також основна напис.

Оформлення текстових документів викликає діалогове вікноPабота зі стилями оформлення текстових документів, в якому можна створити нові або редагувати вженаявні стилі оформлення текстових документів.

Принципи побудови форматів креслень, розміри основних форматів і основні масштаби. Побудова текстових документів визначається їх змістом і обсягом. Найвищий ступінь поділу - частина (вона комплектуєтьсяокремо), потім слідують розділи, підрозділи, пункти та підпункти. На початку документів великого обсягу рекомендується поміщати зміст, а в кінці - перелік використаних документів або літератури. Кількість і якість ілюстрацій повинні бути достатні дляпояснення тексту і не повинні один одного дублювати. Ілюстрації, таблиці або допоміжний матеріал можна давати або прямо в тексті (можливо ближче до відповідних частин тексту), або у вигляді додатків, які (при великому обсязі) можуть бути оформлені у виглядісамостійного документа.

Pазмери редагованого текстового документа зазвичай перевищують розмір області екрану дисплея для введення, що надається системою підготовки тексту. Для того щоб користувач міг працювати з потрібним йому фрагментом, система підготовкитексту забезпечує можливість переміщення текстового курсора до того місця документа, де в подальшому буде проведена будь-яка операція з текстом. Зазвичай для цієї мети використовуються клавіші керування курсором клавіатури або їх комбінації з керуючими клавішами.При наявності графічного інтерфейсу переміщення по тексту здійснюється за допомогою спеціальних графічних компонентів інтерфейсу - лінійок прокрутки з бігунками.

Від звичайних текстових документів Web-стратщи відрізняються тим, що вони оформлені без прив'язки доконкретному носієві. Наприклад, оформлення документа, надрукованого на папері, прив'язано до параметрів друкованого аркуша, який має певну ширину, висоту і розміри полів. Електронні Wei-документи призначені для перегляду на екрані комп'ютера, причому заздалегідьне відомо, на якому. Не відомі ні розміри екрану, ні параметри колірного і графічного дозволу, не відома навіть операційна система, з якою працює комп'ютер клієнта. Тому Wefc-документи не можуть мати жорсткого форматування. Оформлення виконуєтьсябезпосередньо під час їх відтворення на комп'ютері клієнта і відбувається воно у відповідності з налаштуваннями програми, що виконує перегляд.

До текстових документів належить один вид документа - технологічна інструкція.

До текстових документіввідноситься також звіт про науково-дослідній роботі, що є науково-технічним документом.

У текстових документах головним змістом є текст, а зображення або повністю відсутні, або, будучи допоміжними, служать для пояснення,ілюстрації тексту.

В текстовому документі потрібно давати посилання на джерела.

У текстових документах допускаються посилання на стандарти (крім стандартів підприємств), технічні умови та інші документи (наприклад, документи органів Державного нагляду,правила і норми Держбуду СССP) За умови, що вони повністю і однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають утруднень у користуванні документами. При цьому для виробів серійного або масового виробництва технічні умови повинні бутизареєстровані в установленому порядку.

У текстових документах допускаються посилання на стандарти, технічні умови та інші документи. При цьому посилатися слід на документ в цілому або на його розділи і додатки.

У текстових документах допускаютьсяпосилання на стандарти, технічні умови, інструкції та інші документи за умови, що останні повністю і однозначно визначають виріб або відповідні вимоги та інші необхідні дані до нього.

У текстових документах допускається виділяти розділи тапідрозділи. Найменування розділів і підрозділів записують у вигляді заголовків і підзаголовків і, при необхідності, підкреслюють.

У текстових документах земельного кадастру відомості про земельний фонд району відбиваються в численних показниках. Вони даютьхарактеристику земель безстрокового, довгострокового і короткострокового користування по угіддях, ступеня зрошувалося і осушене земель, якісного стану основних сільськогосподарських угідь, включаючи бонітування грунтів та економічну оцінку земель. Основнимтекстовим документом є державна земельно-кадастрова книга району (міста), де реєструються всі перераховані вище дані.

Типи списків. У текстових документах перерахування різного типу оформляються у вигляді списків.

Вписувати в текстовідокументи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації слід чорною тушшю.

Вписувати в текстові документи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (від руки креслярським шрифтом), а також виконувати схеми та малюнки необхідно чорною тушшю.

Вписувати в текстові документи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації слід чорною тушшю.

Підсистема синтезу текстових документів на основі підготовленого і записаного в ІБД опису структури (алгоритму формування) текстового документа, необхідних параметричних текстових заготовок і результатів його проектування синтезує текстовий документ. Документ безпосередньо виводиться на друк або записується БТЕД для подальшого перегляду і коректування.

Першим аркушем текстового документа є титульний аркуш (див. рис. 1.7), який використовується для розміщення утверджують і узгоджувальних підписів. На титульному аркуші наводяться найменування міністерства або відомства, в систему якого входить організація, що розробила документ, гриф погодження та затвердження, найменування виробу і документа, позначення документа, підписи розробників, рік видання документа.

Оформлення інформаційної діаграми. В кінці текстового документа наводиться список використаних джерел інформації. Джерела слід розташовувати в порядку появи посилань у тексті. Посилання в тексті на джерела допускається наводити в підрядкових примітках або вказувати порядковий номер за списком джерел.

Підсистема друку текстових документів роздруковує переглянутий і відкоригований проектувальником текстовий документ у потрібній кількості екземплярів.

Пошкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не повністю віддаленого колишнього тексту не допускаються.

Титульний аркуш текстових документів (наприклад, техні-ського опису) має стверджує підпис. В той же час перший від має форму основного напису за ГОСТ 2.104 - 68 в якій також їду бачено стверджує підпис. Чи може одне і те ж обличчя підпи-вать титульний лист і перший лист або наявність стверджуючої підпи-на титульному аркуші виключає необхідність в ній на першому.

Схема розділів документа. Для друку текстових документів задається формат друкованої сторінки за допомогою команди меню Файл Параметри сторінки.