А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вертикальна риска

Вертикальні риски визначають розбіжність максимальної концентрації К2О в розшаровується склі і мінімальної концентрації в однорідному склі.

Вертикальні риски тут позначають поверхні розділу фаз. Ввипадку позитивної електрорушійної сили (ЕРС) зліва розташовують негативний електрод, праворуч - позитивний.

Вертикальні риски показують, що тут маються на увазі тільки числові величини.

Залежність характеристик витіснення від обсягупредоторочкі води Vo (в. Вертикальними рисками позначені моменти досягнення 98% - ної обводненості продукції.

Вертикальними рисками позначені поверхні розділу метал - розчин і розчин - розчин.

Тут вертикальними рисками відділенідопоміжні записи. Відзначимо також, що в якості v можна взяти будь-яку функцію виду х - С, де С - постійна.

Тут вертикальною рискою позначено обмеження в тому ж сенсі, що і в (6.10.61), а квадратними дужками - звичайна антісімметрізація.

Отримуємовертикальні риски, розташовані уздовж вертикальної прямої.

Отримуємо вертикальні риски, розташовані уздовж нертікальной прямий. Значить, ця пряма (х 0) приєднується до інтегральних лініях у Сх. У точці Про направлення нуля залишається невизначеним: тутнагромаджується інтегральні лінії всіляких напрямку.

Наявність вертикальних рисок і вираженні Z]Z21 вказує на те, що береться абсолютна нелічіна твори валентностей незалежно від знаків валентностей.

Наявність вертикальних рисок у вираженні Z]Z2 вказує на те, що береться абсолютна величина добутку валентностей незалежно від знаків валентностей.

У цьому записі вертикальні рисочки позначають, межі розділу між електродами та електролітом.

На рис. 2.5 вертикальними рисками зазначеноположення дзеркально відбитого пучка. Випадок 9090 буде розглянуто нижче.

Пази статора показані вертикальними рисками. В розривах рисок проставлені номери пазів. Кожна котушка зображена замкнутим прямокутником, а переходи між котушками - косимирисочками. На схемі видно, що катушечная група складається з чотирьох котушок, які концентрично охоплюють одна іншу.

Виміряні результати позначені вертикальними рисками.

Для позначення визначника використовуються вертикальні рисочки іпрописна буква А.

Єгиптяни відзначали відповідні рядки вертикальними рисками і складали ті числа, які стоять у цих же рядках праворуч.

Допоміжні записи тут відокремлені вертикальними рисками.

Рісункі запису і відповідаю -однакових ПО ЗМПЛІту-щие їм потенційні рельєфи. а - точка. ДО і зрушених ОДНЕ від-6 - риска. в - кільце. носітельно іншого по. Для запису 1 у вигляді вертикальної риски потрібно подати змінну напругу на пластини, що відхиляють промінь по вертикалі.

На рис. 85 верхняшкала вертикальних рисок показує моменти ударів точних годин, шкала під нею - моменти ударів відстаючих годин.

У транскрипції головне наголос позначається вертикальною рискою зверху перед початком складу, другорядне наголос - рискою внизу.

?асположім в один ряд N 1 вертикальну риску і п точок; саме, мається на увазі, що N - 1 риска і п точок розташовані в довільному порядку між двома крайніми рисками. Дві крайні рисочки залишимо нерухомими, а N - 1 внутрішню риску і п точок станемопереставляти всіма можливими способами.

Стандартні відхилення від середніх величин показані вертикальними рисками. Інтенсивність дихання виражена в мг СО, на 1 г г ваги в 1 годину, швидкість утворення етилену - в ММЗ на 1 кг на добу.

Модуль векторної величини Апозначають або прямими вертикальними рисками у символу вектора: А, або світлої буквою: А.

Модуль якийсь векторної величини А позначається або прямими вертикальними рисками у символу вектора: А, або світлої буквою: А.

Надалі ми не завжди будемоставити ці вертикальні рисочки, пам'ятаючи, що знаменник у виразі напрямного косинуса є позитивним.

У ДУ ПхаРтруби ПМ Тут і нижче дві вертикальні риски позначають зчеплення символьних рядків.

Відповідно, якщо в чисельнику (абопісля двох вертикальних рисок) нічого немає, це означає, що відповідний ієрогліф не має онного читання; якщо нічого немає в знаменнику (або до двох вертикальних рисок), ієрогліф не має кунного читання, а використовується тільки для запису компонента складного слова.

Сторонні індекси, що потрапили всередину квадратних дужок, відокремлюються вертикальними рисками.

Залежність L2 - L2 (005 від m1 /a для розбавлених водних розчинів сірчаної кислоти при 25. Білі іружкі-е. Д. с чорні кружки-калориметрія. Ланге, Монгейма іРОбінзона, агуртками з вертикальною рискою - величини, обчислені Бренстедом з даних за вимірюваннями електрорухомий сил. Оскільки у Бренстеда відсутні дані для досить розведених розчинів, необхідні для екстраполяції, то до всіх його результатами довелосядодати по 2530 кал. Загальний характер результатів Бренстеда та інших авторів[67, 57г ]однаковий, хоча максимальне розбіжність між цими результатами складає близько 300 кал. Ці автори застосовували експериментальний метод екстраполяції, тому що відповідає їх даними кривалежить приблизно на 400 кал вище кривої, отриманої за допомогою методу електрорухомий сил.

Ланге, Монгейма іРобінзона, а гуртками з вертикальною рискою - величини, обчислені Бренстедом з даних за вимірюваннями електрорухомий сил. Оскільки у Бренстеда відсутнідані для досить розведених розчинів, необхідні для екстраполяції, то до всіх його результатами довелося додати по 2530 кал. Загальний характер результатів Бренстеда та інших авторів[67, 57г ]однаковий, хоча максимальне розбіжність між цими результатамискладає близько 300 кал. Ці автори застосовували експериментальний метод екстраполяції, тому що відповідає їх даними крива лежить приблизно на 400 кал вище кривої, отриманої за допомогою методу електрорухомий сил.

Переменнотоковие полярограмму зазвичай реєструють увигляді стробірованних кривих, що складаються з горизонтальних і вертикальних рисочок.

Абсолютну величину відносного числа прийнято позначати, поміщаючи його між двома вертикальними рисками.

Разрез паза якоря. Ці дроти, які є паралельними, нарозрізі паза умовно з'єднані вертикальними рисками.

Разрез паза якоря. Ці дроти, які є паралельними, на розрізі паза умовно з'єднані вертикальними рисками. Обмотки з розділеними проводами особливо важко гнути і ізолювати.

Абсолютнувеличину відносного числа прийнято позначати, поміщаючи його між двома вертикальними рисками.

Показник кільцевого модуля позначається умовної записом у вигляді трьох чисел, розділених вертикальними рисками. Перше число відповідає порядковомуномером гнізда 2 друге - масі вантажу (кг), третє - величиною розтягування зразка в умовних поділках шкали.

Увага В деяких додатках Access в якості обмежувачів замість двойнихкавичекі знакаконкатенаціі & використовуються вертикальні риски.

Електрони в зовнішній і катіони у внутрішньому ланцюзі рухаються від MI до М2 Вертикальними рисками позначено мембрана або електролітичний місток.

Схема мідно-цинкового гальванічного елемента. Причому обидва електроди відокремлюються від розчинів, в які вони занурені,однією вертикальною рискою, а самі розчини - двома. Останні одночасно показують, що дифузійний потенціал на кордоні дотику двох розчинів зведений до нуля.

Для позначення амплітуд відповідні величини в (1 квітня Id) поставлені між вертикальними рисками.

Разумеется, гарною характеристикою розкиду було б середнє значення величини[а-а (де вертикальні рисочки, як завжди, позначають абсолютну величину числа); однак математики не дуже люблять мати справу з абсолютною величиною чисел, оскільки вона погано піддається подальшим алгебраїчним перетворенням. Тому прийнято характеризувати розкид випадкової величини середнім значенням квадрата її відхилення від свого середнього значення: адже квадрати і позитивних і негативних чисел завжди позитивні, і ніякого скорочення відхилень тут не відбудеться.

Позначимо кулі зірочками і зобразимо п ящиків у вигляді п проміжків між п 1 вертикальними рисками. При такому позначенні на початку і в кінці обов'язково стоять рисочки, але решта п - 1 рисок і г зірочок можуть бути розташовані в довільному порядку.

Всі місця (як основні, так і неосновні) в цих виразах відзначаються вертикальними рисками.

У цій схемі показані тільки ті атоми, які беруть участь у хімічному перетворенні, причому вертикальні риски означають валентні зв'язки атомів у молекулі, між якими відбувається перерозподіл валентних зв'язків.

Область ліворуч від вертикальної штрихової лінії відповідає ламінарному прикордонному шарі, між штриховою лінією і вертикальними рисками розташовується перехідна область, і, нарешті, праворуч від вертикальних рисок має місце турбулентний рух.

Область ліворуч від вертикальної штрихової лінії відповідає ламінарному прикордонному шарі, між штриховою лінією і вертикальними рисками розташовується перехідна область, і, нарешті, праворуч від вертикальних рисок має місце турбулентний рух. З розгляду цих кривих видно, що протяжність області переходу убуває із зростанням рейнол'дсова числа набігаючого потоку, але все ж має цілком порівнянні з хордою крила значення. Експериментальне визначення точки переходу укладає в собі деякий свавілля; одні автори визначають точку переходу як середину області переходу, інші - як точку мінімуму на кривій ul U, треті - як точку максимуму.

Листи сердечника статора. а і б - основні. Після цього таблиця розбивається на фазні зони: починаючи з першого паза в кожному рядку проводяться жирні вертикальні рисочки, що відокремлюють одну зону від іншої відповідно до заздалегідь складеним котушкових поруч.