А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Стабілізація - тиск - пар

Стабілізація тиску пари виконується регулятором тиску після себе по схемі каскадно-зв'язаного регулювання.

Для стабілізації тиску пари на котлах і обмеження падіння його при наборі навантаження в системахрегулювання блоків застосовують статичні регулятори тиску (до себе) пари перед турбіною. Подібні системи регулювання обмежують маневреність роботи (прийомистість) блоку. Досліди, проведені ВТІ, показали допустимість тимчасового зниження тиску пари напрямоточному котлі в блоці на величину до 20% від номінальної.

Системи стабілізації тиску пари в гріючої камері першого корпусу і температури вихідного розчину на вході в цей же корпус виконані за звичайною схемою. Вакуум в сепараторах випарних апаратівостаннього корпусу стабілізується впливом на подачу охолоджуючої води в барометричний конденсатор, регульованим по температурі води на виході з нього.

Pассмотрім можливість стабілізації тиску парів і температури кипіння кубової рідини.

Двоступінчастий регулятор тиску призначений для зниження і стабілізації тиску парів скрапленого вуглеводневого газу. У зазначеному регуляторі ступінь нерівномірності регулювання значно знижена завдяки двоступеневою системою регулювання.

Сталість навантаження і температурного режиму роботи печі досягається стабілізацією тиску пари і газу, що надходять в змішувач. Задане співвідношення пар: газ в парогазової суміші на вході в реакційні труби автоматично регулюється по змісту метану вконвертованій газі. Pежім роботи печі контролюється також по приладах, що вимірює температуру і склад відхідних (димових) газів.

Сталість навантаження і температурного режиму роботи пв ф досягається стабілізацією тиску пари і газу, що надходить наконверсію. Необхідно також підтримувати задане співвідношення пар: газ в парогазової суміші, що надходить у реакційні труби.

Встановлення першої групи - без пароотбора при невеликій кількості апаратів досить добре регулюються за допомогою систем стабілізаціїпараметрів: температура (тиск) пара в гріючої камері 1-го апарату, рівні, концентрації готового Продукту. Прикладом такого регулювання є система стабілізації тиску пари в гріючої камері 1-го апарату 5р, керуюча подачею пари в апарат залежновід температури пари або паро-рідинної суміші в ньому. Ця система регулювання, що забезпечує сталість температури кипіння в 1 - му апараті, підтримує постійною його продуктивність в умовах утворення накипу. При цьому продуктивність 2-го і подальшихапаратів знижується при накипформування, так як коефіцієнти теплопередачі зменшуються, а температурний напір цих апаратів зберігається незмінним. Така САPпри накіпеобра-тання 2-го апарату не забезпечує постійної продуктивності установки.

Нестабільність модуля магнітної добротності, яка визначає нестабільність коефіцієнта підсилення, залежить також від нестабільності температури гелієвої ванни. Стабілізація температури гелієвої ванни досягнута стабілізацією тиску парів гелію над рідиною дорівня 6P/P- К) - 4 за допомогою моностата, який з'єднує гелієвий посудину мазера з газгольдера. Фазові і амплітудні флуктуації, обумовлені кипінням гелію, а також повільний дрейф фази, обумовлений зміною рівня рідкого гелію в криостате, усунені застосуваннямгерметичній конструкції МБВ, що виключає попадання рідкого гелію в замедляющую структуру н в хвилеводи сигналу і накачування. При цьому були прийняті заходи щодо поліпшення теплообміну. Справа в тому, що частина потужності накачування переходить в тепло джоуля. Підвищення температури рубіна навіть на 1 К значно знижує коефіцієнт підсилення мазера. Щоб виключити підвищення температури одного теплообмінного газу недостатньо. Тому введення хвилеводу накачування, до якого кріпиться сповільнюються система з кристалом, виконаний з електролітично чистої міді. Товщина стінок цього хвилеводу збільшена до 2 5 мм. Таким чином, він одночасно є тепловим мостом.

При охолодженні розчину випаровуванням частини розчинника під вакуумом в системі регулювання передбачаються (в залежності від виду вакуумної установки) додаткові точки контролю і регулювання. Якщо вакуум створюється за рахунок барометричного конденсатора в парового ежектора (рис. 27), то в систему регулювання включається стабілізація тиску пари, що надходить в ежектори, і регулювання вакууму зміною витрати охолоджуючої води в барометричний конденсатор. В даному випадку вакуум регулюється непрямим шляхом по температурі води після барометричного конденсатора, яка підтримується постійною.

При охолодженні розчину випаровуванням частини розчинника під вакуумом в системі регулювання передбачаються (в залежності від виду вакуумної установки) додаткові точки контролю і регулювання. Якщо вакуум створюється за рахунок барометричного конденсатора і парового ежектора (рис. 27), то в систему регулювання включається стабілізація тиску пари, що надходить в ежектор, і регулювання вакууму зміною витрати охолоджуючої води в барометричний конденсатор. В даному випадку вакуум регулюється непрямим шляхом по температурі води після барометричного конденсатора, яка підтримується постійною.

Якщо при зниженні тиску (кількості) гріє пара, флегмовое число і відбір кубового продукту підтримувати постійним, то характер зміни температурного профілю колони буде істотно відмінний від описаного вище. Вид його в цьому випадку зображений на фіг. Аналогічно відбувається зміна температур уздовж колони і в разі зменшення тиску (кількості) гріє пара при постійній кількості сировини і незмінному його складі. Однак вихід кубового продукту в цьому випадку зменшується. В обох цих режимах колона збагачується НКК. Враховуючи значну чутливість процесу ректифікації навіть до невеликих відхилень тиску (кількості) гріє пара, слід забезпечити стабілізацію тиску пари, що надходить у колону.