А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Термін - використання - кредит

Строки використання кредиту, наданого на будівництво житлових будинків, придбання або будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок, визначаються виходячи із граничних термінів освоєнняземельних ділянок, передбачених чинним законодавством, але не повинні перевищувати 2 років з дня отримання кредиту.

Мінімізація термінів використання кредиту робить кредит більш доступним для позичальника, дозволяє знизити витрати на обслуговування боргу,скоротивши витрати позичальника по виплаті відсотків по кредиту.

Термін використання кредиту - термін, протягом якого позичальник використовує кредит для оплати своїх зобов'язань. Пільговий (гра-ційний) термін кредиту обчислюється з моменту закінчення використання кредиту допочатку його погашення. Термін погашення кредиту - термін, протягом якого відбувається виплата основного боргу та відсотків за користування кредитом.

Умови виплати суми основного боргу характеризуються передбаченими періодами його повернення. Ці умови зводяться дотрьох принципових варіантів: часткового повернення суми основного боргу протягом загального періоду функціонування кредиту; повного повернення всієї суми боргу після закінчення терміну використання кредиту; повернення основної або частини суми боргу з наданнямпільгового періоду після закінчення терміну корисного використання кредиту. За інших рівних умов третій варіант є для підприємства краще.

Умови виплати суми основного боргу характеризуються передбаченими періодами його повернення. Ціумови зводяться до трьох принципових варіантів: часткового повернення суми qc - новного боргу протягом загального періоду функціонування кредиту; повного повернення всієї суми боргу після закінчення терміну використання кредиту; повернення основної або частини суми боргу знаданням пільгового періоду після закінчення терміну корисного використання кредиту. За інших рівних умов третій варіант є для підприємства краще.

ЗPОК КPЕдіта (credit period) - період часу, на який надається кредит. Pазлічаютнаступні види С.К.: пільговий - період з моменту закінчення використання кредиту до початку його сплати; повний - період часу з початку використання до остаточного погашення всієї суми кредиту; середній - період, протягом якого позичальник розпоряджається повноюсумою кредиту; строк використання кредиту - період, протягом якого позичальник використовує кредит для оплати своїх зобов'язань; термін погашення кредиту - період, протягом якого позичальником проводиться повна виплата основного боргу, а також процентів, нарахованих закористування кредитом.

Кредити в іноземній валюті використовуються по мірі виникнення у підприємства-позичальника потреби в коштах на оплату закуповуваного за кордоном товару на підставі перекладних доручень, доручень на відкриття акредитивів або повідомленняіноземного банку про платіж іноземній фірмі-експортеру за рахунок кредиту, наданого цим банком Зовнішекономбанку. Використання кредитів в іноземній валюті дозволяється тільки за умови своєчасного подання під Зовнішекономбанк копій контрактівпідприємств-позичальників з іноземними фірмами-контрагентами, попередньо узгоджених з банком. Терміни укладання контрактів і період розрахунків за ним повинні суворо відповідати термінам використання кредитів. Загальна сума закупівель не повинна перевищувати величининаданого кредиту. У день настання строку платежу Зовнішекономбанк погашає заборгованість підприємства-позичальника за кредитом в іноземній валюті (за основним боргом і відсотками) за рахунок коштів, що значаться на його рахунку валютного фонду, і коштів у рублях насубрасчетних рахунках. При відсутності або нестачі коштів на валютному рахунку підприємства-позичальника необхідна сума списується з валютного рахунку міністерства (відомства) - гаранта відповідно до умов гарантійного зобов'язання.

Кредит на придбанняабо будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок надається при наявності дозвільної візи керівника установи банку на зобов'язанні члена садівницького товариства чи господарства. Кредит повинен бути використаний позичальниками протягом термінів освоєння земельних ділянок, передбачених статутом садівницького товариства. При необхідності керівник установи банку може за клопотанням підприємства, установи, організації, при якій організовано товариство, або правління товариства продовжити термін використання кредиту до одного року. Госпрозрахункові підприємства, установи та організації, які отримали позики на придбання або будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок, зобов'язані щорічно протягом терміну освоєння ділянок, але не пізніше 15 грудня, представляти установі банку звіт про витрачання коштів.

Установи банку перевіряють цільове використання коштів як при їх видачі, так і шляхом аналізу звітності та обстежень на місці, контролюють використання та погашення кредитів в установлені строки; виявляючи факти витрачання позичок не за призначенням, вони припиняють кредитування, а неправильно використані кошти стягують достроково. Якщо запроектоване захід не здійснено до встановленого при видачі позики граничного терміну її використання, то подальше кредитування припиняється. Органи, за рішенням яких брало проводиться будівництво або розширення підприємств за рахунок банківських кредитів, повинні вживати заходів, що забезпечують прискорення будівництва. За клопотаннями цих органів контори банку можуть продовжити термін використання кредитів на 3 місяці; продовження понад цей термін дозволяється Правлінням банку на підставі клопотань Рад Міністрів союзних республік.

Кредит повинен бути використаний позичальником протягом терміну освоєння земельної ділянки. Разом з тим цей строк не повинен перевищувати двох років з дня отримання кредиту в банку. Після закінчення встановленого терміну використання кредиту позичальник зобов'язаний представити в банк звіт про цільове використання коштів. Якщо кредит не був витрачений позичальником повністю, керівник банку має право на підставі особистої заяви позичальника продовжити йому термін використання кредиту до одного року додатково. У разі неподання звіту у встановлений термін банк має право стягнути виданий кредит достроково зі сплатою підвищеного відсотка.