А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Термін - дія - договір - оренда

Термін дії договору оренди встановлюється договором.

Орендар підприємства зобов'язаний протягом усього терміну дії договору оренди підприємства підтримувати підприємство в належному технічному стані, втому числі здійснювати його поточний і капітальний ремонт. Якщо інше не передбачено договором, на орендаря покладаються витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого підприємства, а також із сплатою платежів зі страхування орендованого майна.

Орендарпідприємства зобов'язаний протягом усього терміну дії договору оренди підприємства підтримувати підприємство в належному технічному стані, у тому числі здійснення його поточного і капітального ремонту.

Орендар підприємства зобов'язаний протягом усього терміну діїдоговору оренди підприємства підтримувати підприємство в належному технічному стані, в тому числі здійснювати його поточний і капітальний ремонт.

При внесенні всієї викупної вартості житлового приміщення до закінчення терміну дії договору оренди з правом викупужитлове приміщення визнається які у заставі в Орендодавця до виконання Орендарем його зобов'язань за договором оренди з правом викупу.

Пункт 1 ст. 616 ГКPФ визначає, що протягом строку дії договору оренди орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахуноккапітальний ремонт переданого в оренду майна, якщо інше не передбачено законом або іншим правовим актом або договором оренди.

Плата за оренд у в разі оренди окремих об'єктів основних виробничих фондів включається до собівартості продукції рівними частками протягом строку дії договору оренди.

Орендар має право оплатити повну викупну вартість житлового приміщення як до настання терміну внесення першого платежу в рахунок викупу, так і до закінчення терміну дії договору оренди з правом викупу.

Для поточної оренди характерні: повернення орендованого майна орендодавцю після закінчення терміну оренди, збереження права власності на майно за орендодавцем, а права володіння (на термін дії договору оренди) - за орендарем.

Угода може бути здійснена і шляхом мовчання, тільки якщо це прямо передбачено в законі або в угоді сторін. Так, законодавець після закінчення терміну дії договору оренди може не заперечувати проти подальшого користування орендарем майном. Таким чином, мовчання орендодавця розглядається в законі як форма його згоди здійснити операцію. Іншим прикладом того, коли мовчання визнається формою вираження волі суб'єкта, служать положення ст. 546550 ЦКPФ 1964 З цих положень випливає, що невчинення особою дій у встановлені законом терміни, що свідчать про прийняття спадщини, прирівнюється до відмови від спадщини.

Поряд з моментом початку дії договору спеціальні правові наслідки тягне припинення його дії. У найзагальнішому вигляді воно викликає припинення прав і обов'язків сторін. Це означає, що з зазначеного моменту можуть виникнути тільки нові права і обов'язки між сторонами: постачальник, який прийняв на себе зобов'язання постачати протягом певного періоду товари, з припиненням договору може і повинен припинити постачання. Точно так само комісіонер, агент або повірений припиняють надання послуг відповідно комітенту, довірителю, принципалу. Однак у всіх таких випадках припинення дії договору саме по собі не впливає на дійсність інших, раніше виникли прав і обов'язків сторін. У таких прав і обов'язків своя власна доля. Мається на увазі, що договір може бути припинений, але раніше виникло зобов'язання продовжує існувати: покупець зобов'язаний оплатити поставлені в період дії договору товари, а комітент, довіритель і принципал - раніше надані їм послуги. Точно так само, якщо, наприклад, термін дії договору оренди закінчився 1 січня 1998 р., орендар втрачає право на користування відповідним майном з цього дня.