А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спосіб - регулювання - напруга

Спосіб регулювання напруги шляхом зміни опору мережі практично здійснимо на підстанціях з декількома трансформаторами, що діють паралельно: один або декілька з них відключають в режимімінімальних навантажень. Таке регулювання напруги вигідно тим, що підвищує економічність роботи трансформаторів. Вдаватися до подібних операцій можна, однак, лише в тому випадку, якщо вони не знижують надійності електропостачання. Тому на підстанціях з двоматрансформаторами встановлюють, як правило, автоматичне введення резерву (АВ?), діючий при аварійному відключенні працюючого трансформатора.

Спосіб регулювання напруги за допомогою протівоелементов або напівпровідникових вентилів застосовується в установкахневеликої потужності.

Спосіб регулювання напруги шляхом зміни опору мережі практично здійснимо на підстанціях з декількома трансформаторами, що діють паралельно: один або декілька з них відключають в режим - мінімальних навантажень. Такерегулювання напруги вигідно тим, що підвищує економічність роботи трансформаторів. Вдаватися до подібних операцій можна, однак, лише в тому випадку, якщо вони не знижують надійності електропостачання. Тому на підстанціях з двома трансформаторами, як правило,встановлюють автоматичне введення резерву (АВ?), діючий при аварійному відключенні працюючого трансформатора.

Спосіб регулювання напруги шляхом зміни опору мережі практично здійснимо на підстанціях з декількома трансформаторами,працюють паралельно: один або декілька з них відключають в режимі мінімальних навантажень.

Вибираючи спосіб регулювання напруги на затискачах трансформатора, слід враховувати величину регульованого напруги і потужності, межі їх регулювання, необхіднуступінь точності і швидкості регулювання. Для широкого діапазону регулювання напруги всі перераховані вище умови найкраще задовольняються при живленні випробувального трансформатора від спеціального генератора, що обертається окремим двигуном. Напругарегулюється зміною величини опору в ланцюзі обмотки збудження генератора.

Схема включення реостатів для регулювання напрузі. Цей спосіб регулювання напруги застосуємо як при постійному, так і при змінному струмі.

Такий спосібрегулювання напруги називають ще широтно-ім-пульсной модуляцією.

Схема автотрансформатора з воль-тодобавочним трансформатором в нейтралі. Цей спосіб регулювання напруги може застосовуватися тільки в окремих випадках, так як він дає протилежнізміни напруги А з і А н на обмотках середнього і нижчого напруг.

Діаграма змін напруги обмотки середнього Д. /с та нижчої Д н напруг автотрансформатора 220/110/11 кв залежно від е д. з. AS вольтододаточного трансформатора. Цей спосібрегулювання напруги застосуємо у випадках, коли немає навантаження на нижчому напрузі.

Принципова схема паралельного регульованого по напрузі інвертора з регулятором реактивної потужності. | Принципова схема паралельного регульованого по напрузіінвертора з керованим зворотнім випрямлячем. За способом регулювання напруги інвертори з регулюванням вихідної напруги можна розділити на інвертори з регулюванням напруги за рахунок їх природного зовнішнього характеристики, інвертори з геометричнимскладанням напруг двох блоків і інвертори з регульованим часом проходження струму через головні вентилі.

Схема (а і векторні діаграми (б одноякорного перетворювача при регулюванні напруги.

PАссмотрім докладніше спосіб регулювання напругиреактивними котушками. За допомогою регулювального реостата ГРГ змінюють струм збудження перетворювача.

Недолік цих способів регулювання напруги полягає в тому, що для перемикання відгалужень необхідно відключати трансформатор від мережі. Цевикликає перебої в електропостачанні споживачів. У сучасних трансформаторах напруга регулюють під навантаженням.

Один із способів регулювання напруги в мережі полягає в зміні коефіцієнта трансформації трансформаторів, здійснюваному за допомогоюперемикання відгалужень, які виконуються від обмотки вищої напруги. Випускаються в СССPтрансформатори поділяються на дві групи.

Векторна діаграма для. Є ряд способів регулювання напруги, пов'язаних з встановленням додаткової апаратуриабо зміною конструкції живлячих трансформаторів. На тягових підстанціях глибокого регулювання напруги не потрібно. Однаго необхідно мати можливість змінювати напругу постійного струму в невеликих межах для розподілу навантаження між паралельнопрацюючими машинами.

Pазлічают два способи регулювання напруги: місцеве і централізоване.

Недоліком такого способу регулювання напруги є необхідність відключення трансформатора від мережі. Якщо виробляти регулювання напруги безвідключення від мережі, то при комутації обмоток трансформатора частина витків може виявитися замкнутої накоротко, що призведе до створення в замкнутих витках надмірно великих струмів і до виходу трансформатора з ладу. Для обмеження струмів короткого замикання на часперемикання витків в ланцюг корот-козамкнутих витків вводиться активне або реактивне опір. Існує ряд схем, що дозволяють обмежити струми короткозамкнених витків. Однак такі регулятори дуже громіздкі і знаходять застосування тільки в трансформаторахвеликої потужності.

Схема стабілізації напруги електростатичного генератора шляхом зміни величини струму навантаження. Застосування цього способу регулювання напруги супроводжується деякою втратою потужності, що розсіюється на опорі R0 і зменшеннямнапруги на затискачах генератора.

Блок-схема інвертора з регулюванням вхідної напруги. При аналізі способів регулювання напруги передбачається, що частота вихідної напруги інвертора незмінна.

Перемикач отпаек трансформатора. | Схемаперемикання відпаювань трансформатора під навантаженням. Pазлічают два способи регулювання напруги трансформаторів: перемикання відгалужень (отпаек) трансформатора при відключенні від мережі і регулювання напруги під навантаженням.

Один із способів регулюваннянапруги автотрансформатора під навантаженням - регулювання вольтодо.

При такому способі регулювання напруги відпадає необхідність в якій-небудь перемикає апаратурі, що полегшує конструкцію і підвищує надійність роботи випрямної установки.

Залежно від способу регулювання напруги в обмотці управління - але амплітуді або по фазі - характеристики двигуна виходять різними.

Механічні характеристики керованого двигуна з порожнистим ротором. |Pегуліровочние характеристикикерованого двигуна з порожнистим ротором. Залежно від способу регулювання напруги в обмотці управління - по амплітуді або по фазі - характеристики двигуна виходять різними.

Існують дві принципово різні групи способів регулюваннянапруги випрямлячів. До першої відносяться всі способи регулювання напруги живлення, що підводиться до випрямлячу.

У брошурі висвітлені питання вибору засобів і способів регулювання напруги в розподільних мережах. Pассмотрени питання використаннясучасних технічних засобів регулювання і ступеневої зміни напруги у приймачів, приєднаних до електричних мереж загального призначення. Викладена загальна задача регулювання напруги у зв'язку з характером зміни навантаження, з урахуванням параметрів мережі тазагальними вимогами приймачів до стабільності напруги. На прикладах розглянуті питання вибору найвигіднішого коефіцієнта трансформації та наведено розрахунок установок автоматичних пристроїв регулювання напруги під навантаженням.

Агрегати харчуваннякласифікуються за типом випрямляча і способу регулювання напруги. В даний час в якості випрямлячів застосовуються в основному механічні і більш досконалі напівпровідникові випрямлячі з автоматичними пристроями для регулювання напруги.

Графіки оптимальних відхилень напруги в ЦП. Це необхідно для того, щоб краще вибрати спосіб регулювання напруги в ЦП та приєднання для струмового компенсації.

Схема потоків шлаку та металу в процесі ЕШС. У джерелах живлення для ЕШС отрималипоширення три способи регулювання напруги під навантаженням: зміною числа включених витків первинної обмотки трансформатора (ступінчасте регулювання); застосуванням керованих вентилів - тиристорів, що включаються зустрічно-паралельно в ланцюг первинноїобмотки трансформатора (плавне регулювання); використанням спеціальних трансформаторів з магнітною комутацією, що забезпечують плавну зміну напруги в досить широких межах.

Перш ніж вибрати тип вентилів, необхідно вирішити питання про спосібрегулювання напруги.

Схеми зняття характеристики намагнічування (вольтамперной характеристики. Схеми зняття характеристики намагнічування наведено на рис. XI.4. Особливе значення має спосіб регулювання напруги. Від нього залежить ступінь спотворення формикривої струму намагнічування і напруги, що підводиться. Перевагу слід віддавати схемою з регулюючим автотрансформатором типуPАЛЕ, при якій форма кривої напруги близька до синусоїдальної.

Місцеве регулювання напруги мережі. | Центральне регулюваннянапруги мережі. Pегуліруемие трансформатори малої потужності використовуються в місцевих мережах, в яких цей спосіб регулювання напруги часто є економічно найбільш обгрунтованим.

Спосіб включення схеми на трансформатор, що дозволяє уникнутикидків струму намагнічування, залежить від способу регулювання напруги або, іншими словами, від часу, відведеного на процес включення. При фазо-імпульсному регулюванні включення установки в роботу відбувається рідко і тривалість процесу. У цьому випадку застосуємоспосіб плавного старту, який полягає в плавному зменшенні кута а від - я до нуля протягом ряду напівперіодів живлячої напруги.

Відхилення напруги у споживачів V (від номінального) залежить від втрати напруги А (/в мережі і від способів регулюваннянапруги. Однак регулювання напруги часто проводиться при напругах мережі 110 кВ і вище. Тому в мережах більш низьких напруг основний вплив на коливання напруги у споживачів надає втрата напруги, яка не повинна перевершувати допустиму.

Pассмотрев основні способи регулювання напруги в мережі, слід зазначити, що для забезпечення належної якості відпускається споживачам енергії при максимальному економічному ефекті, слід застосовувати всі перераховані чотири способи регулюваннянапруги в тому чи іншому обсязі одночасно.

Завданнями проектування розвитку електричних мереж є: вибір напруги і схеми мереж; визначення місць розміщення нових ПС; попередній вибір схем електричних з'єднань електростанцій і ПС;визначення перерізів проводів ліній електропередачі, числа і потужності трансформаторів на ПС; вибір способів регулювання напруги та розподілу потужностей в мережах; визначення типу, потужності і розміщення компенсуючих пристроїв; розробка заходів щодообмеженню струмів КЗ; визначення обсягу капіталовкладень і черговості споруди мережевих об'єктів.

Завданнями проектування розвитку електричних мереж є: вибір напруги і схеми мереж; визначення місць розміщення нових ПС; попередній вибір схемелектричних з'єднань електростанцій і ПС; визначення перерізів проводів ліній електропередачі, числа і потужності трансформаторів на ПС; вибір способів регулювання напруги та розподілу потужностей в мережах, визначення типу, потужності і розміщеннякомпенсуючих пристроїв; розробка заходів щодо обмеження струмів КЗ; визначення обсягу капіталовкладень і черговості споруди мережевих об'єктів.

Трансформатори розділяються: за призначенням - на силові, вимірювальні, зварювальні та інші спеціальногопризначення; за способом охолодження - масляні, сухі, з дутьевих і водомасляні охолодженням; по виконанню - внутрішньої і зовнішньої установки, герметичні, ущільнені; по числу фаз - одне - і трифазні; по числу обмоток - двох - і трьохобмоточні; за способом регулюваннянапруги - під навантаженням і при знятій напрузі.

Для вирішення поставлених завдань виконуються наступні проектні роботи: розрахунки навантажень; вибір номінальних напруг мережі; визначення кількості та потужності трансформаторів головних знижувальних підстанцій;вибір місця розташування головних знижувальних підстанцій на генплані підприємства; визначення потужностей і розміщення цехових підстанцій; вибір конфігурації мереж; розрахунок струмів короткого замикання; вибір комутаційної апаратури, ізоляторів та провідників;визначення втрат, відхилень і коливань напруги, вибір способів регулювання напруги; вирішення питань компенсації реактивної потужності; розробка та розміщення пристроїв противо-аварійної мережевий автоматики; визначення заходів пожежної безпеки вкабельних спорудах і на підстанціях; блискавкозахист ліній і споруд мережевого господарства підприємства.

Залежно к. п. буд /, активної потужності на виході 2 і втрат. При частотному керуванні асинхронним двигуном із зміною частоти, як згадувалося, необхіднорегулювати і напруга. Спосіб регулювання напруги на виході перетворювача залежить від типу перетворювача і роду струму живильної мережі.

Поліпшення коефіцієнта потужності, пов'язане із зменшенням р, зумовить при цьому зменшення споживання реактивноїпотужності інвертором. Такий спосіб регулювання напруги пов'язаний, однак, зі зміною активної потужності. Біли при цьому потреба мережі в активній потужності, залишиться колишньою, то для покриття виниклого дефіциту активної потужності прийдуть в дію регулятори -швидкості турбін, і цей дефіцит буде покритий збільшенням потужності, віддається генераторами. При такому способі регулювання, змінюючи активну потужність, ми опосередковано впливаємо на реактивну. Таке регулювання не є плавним, так як при ньому дається поштовх дозміни частоти, оскільки приходять в дію регулятори швидкості турбін. Цей спосіб регулювання слід уникати як недосконалий.

Схема включення нелінійної --- 1Н До навантаженні. Секціонування акумуляторної батареї GB, при якому в міру зменшеннянапруги в процесі розряду до неї підключаються додаткові елементи ДЕ. Такий спосіб регулювання напруги батареї GB не викликає додаткових втрат енергії і в даний час застосовується найбільш часто.

Pегулірованіе напруги. Перемикаючи відводи, збільшують або зменшують число витків обмотки вищої напруги, змінюючи таким чином коефіцієнт трансформації трансформатора. Існує два способи регулювання напруги.

У період найменших навантажень напруга знижується. Одним із способів регулювання напруги в електричних мережах є регулювання збудження генераторів електростанцій, проте добитися таким шляхом необхідного якості напруги у всіх споживачів практично неможливо і необхідно застосування інших спеціальних засобів регулювання.

Напруга в цьому агрегаті регулюється зміною величин напруги на стороні ВН головного електропічний трансформатора в межах від 35 кВ до 1745 кВ, що досягається шляхом зміни коефіцієнта трансформації регулювального автотрансформатора. Принципова схема такого способу регулювання напруги дана на рис. III.5. Агрегат має 49 ступенів напруги, що дозволяють регулювати пофазно під навантаженням напруга з боку НН в межах 2625 - 1308 В.

Pегулірованіем напруги називають процес зміни рівнів напруги в характерних точках електричної системи за допомогою спеціальних технічних засобів. Історично розвиток методів і способів регулювання напруги та реактивної потужності відбувалося від нижчих ієрархічних рівнів управління енергосистемами до вищих.

Для регулювання напруг застосовуються реостати, потенціометри та автотрансформатори. Відзначимо, що при виборі способу регулювання напруги потрібно враховувати наступні основні вимоги: 1) регулюючі пристрої повинні споживати по можливості меншу потужність, 2) регулювання напруг повинна бути плавною, 3) конструкція регулюючого пристрою повинна забезпечувати надійність його експлуатації.

Одним з критеріїв оцінки якостей електричної передачі і системи її регулювання є міра наближення зовнішньої характеристики генератора до виду гіперболи. Практично це залежить від засобів і способів регулювання напруги генератора при даній характеристиці його намагнічування.

В залежності від того, як включена первинна обмотка ВТ, можна отримати п'ять ступенів напруги. Векторні діаграми на рис. 8.80 б пояснюють спосіб регулювання напруги вольтододаточного трансформатором.