А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спосіб - гасіння - дуга

Спосіб гасіння дуги в елегазі в значній мірі визначає конструктивну схему вимикача.

Назвіть спосіб гасіння дуги, застосовуваний і в рубильниках, і в запобіжниках, і в автоматах.

Другий спосіб гасіннядуги постійного струму, так само, як і перший, припускає наявність грат, виготовленої з великої кількості сталевих обміднений пластин. Сталь забезпечує втягування дуги між пластинами, а шар міді оберігає пластини від обгорання.

За способом гасіннядуги в елегазі розрізняються наступні дугогасітелі.

За способом гасіння дуги розрізняють вимикачі масляні і повітряні.

За способом гасіння дуги вимикачі поділяються: з гасінням за рахунок енергії, що виділяється самої дугою, і з гасінням за рахунок сторонньогоджерела енергії.

Останні два способи гасіння дуги (у вузьких щілинах н в магнітному полі) застосовуються також у відключають апаратах напругою вище 1000 В.

Петерсеном був запропонований спосіб гасіння дуг шляхом компенсації струмів в дузі за допомогою індукційноїкотушки. Pассмотрім спочатку застосування котушки Петерсена в однофазної ланцюга (фіг.

Полюс вимикача. /- корпус. 2 - ізолююча сопло. 3 - нерухомий дугогасильні контакти. 4 - головний рухливий контакт. 5 - рухливий дугогасильні контакти. 6 - рухливий поршень. 7 -камера стиснення. 8 - клапани. 9 - система ущільнення. 10 - вал приводу. //- Нижня кришка. | Процес відключення вимикача. У вимикачах використовується автокомпрессіонний спосіб гасіння дуги в елегазі, який не дає перенапружень у момент відключення електричного струму.

По конструкції і способу гасіння дуги розрізняють масляні бакові, маломасляними, повітряні, газові та електромагнітні вимикачі.

Високовольтні вимикачі за способом гасіння дуги підрозділяються на повітряні, елегазові, електромагнітні та вакуумні.

По конструкції і способу гасіння дуги розрізняють масляні бакові, маломасляними, повітряні, елегазові та електромагнітні вимикачі.

Віддаючи належне оригінальності цього способу гасіння дуги, слід вказати, що в даний час вимикачі такого типуне знаходять поширення, оскільки їх витіснили інші, більш сучасні типи.

За конструктивними особливостями і способом гасіння дуги розрізняють такі типи вимикачів: масляні бакові (масляні многооб'емних), маломасляними (масляні малооб'ємні),повітряні, елегазові, електромагнітні, автогазових, вакуумні вимикачі.

Масляний баковий вимикач. За конструктивними особливостями і способом гасіння дуги розрізняють масляні бакові вимикачі (масляні многооб'емних), маломасляними (маслянімалооб'ємні), повітряні, елегія-зовие, електромагнітні, автогазових, вакуумні вимикачі. До особливої ??групи відносяться вимикачі навантаження, розраховані на відключення струмів нормального режиму.

За конструктивними особливостями і способом гасіння дуги розрізняютьнаступні типи вимикачів: масляні бакові (масляні многооб'емних), мало масляні (масляні малооб'ємні), повітряні, елегазові, електромагнітні, автогазових, вакуумні вимикачі. До особливої ??групи відносяться вимикачі навантаження, розраховані на відключенняструмів нормального режиму.

Основним чинником, що визначає конструкцію вимикача, є спосіб гасіння дуги.

Конструктивні схеми запобіжників з організованим гасінням дуги. Існують конструкції запобіжників, що використовують комбінацію абовидозміна перерахованих вище способів гасіння дуги.

Конструктивні особливості вимикачів та їх експлуатаційні властивості та характеристики в основному визначаються способами гасіння дуги, а також середовищем, в якій дуга горить в процесі відключення. Зазвичайвимикачі змінного струму ділять на дві великі групи: рідинні і газові. Вакуумні вимикачі, що не мають поки що широкого розповсюдження, в майбутньому, очевидно, складуть окрему, третю, групу. Рідинні вимикачі, в свою чергу, діляться на масляні таводяні.

У табл. 1 - 2 дається класифікація вимикачів за родом ду-гогасящей середовища і за способом гасіння дуги. У табл. 1 - 3 наводяться характерні переваги та недоліки основних типів вимикачів на різні класи номінальної напруги. На рис. 1 - 5 - 1 - 11представлені конструкції деяких - типів вимикачів.

Існує безліч дугогасних пристроїв масляних вимикачів, але всі вони за своєю конструкцією або за способом гасіння дуги мало чим відрізняються від описаних вище дугогасних пристроїв і вбільшості випадків є їх модифікаціями або більш вдосконаленими варіантами.

Вид статичних (і динамічних) характеристик визначається багатьма умовами, у тому числі і способом гасіння дуги.

Порівняльні дані вимикачів за родомдугогасящей середовища. У табл. 6.1 наведено порівняльні дані вимикачів, застосовуваних в КPУ за даними на 1 січня 1981 р. в СССP, За родом дугогасящей середовища і за способом гасіння дуги на максимальні номінальні параметри.

Обдувають дугу газом, який виходить відрозкладання нею в гасітельних камері масла. Цей спосіб гасіння дуги застосовується у вимикачах з великим об'ємом масла: у вимикачі типу МГ-35 - подовжнє, МКП-35 - поперечне.

За способом гасіння дуги високовольтні вимикачі можуть бути масляні повітряні,елегазові, вакуумні, електромагнітні та ін Окремі типи вимикачів з обмеженою відключаючої здатністю називають вимикачами навантаження. Вони розглядаються в наступному розділі.

Гасіння дуги, що обертається в кільцевому проміжку, застосоване в іскровомупроміжку розрядника. Особливістю цього способу гасіння дуги є створення магнітного поля, що обертає дугу за допомогою постійних магнітів. Внутрішній і зовнішній електроди розрядника розташовані кілька ексцентрично. Тому пробій проміжку під впливомперенапруги відбувається в його звуженої частини. Пробій супроводжується дугою, яка під дією магнітного поля починає обертатися в проміжку, охолоджується і гасне через один напівперіод супроводжуючого струму.

Використання розділових діодів для лічильника числа спрацьовуванні реле К при наявності однообмоточних проміжних реле П. Нижче розглядаються тільки схемні рішення, ко-торие можуть бути застосовані для підвищення надійності роботи контактів. Конструктивне виконання контактів і способів гасіння дуги при замиканні або розмиканні ланцюга представляє самостійну тему.

Для захисту ланцюгів управління застосовують низьковольтні предохра вання. В залежності від номінальної величини струму, на яку вони розраховані, запобіжники виготовляють в різних виконаннях, що відрізняються зовнішніми розмірами, перетином плавкої вставки і способом гасіння дуги. Плавка вставка /припаяна до ковпачкам 4 і засипана мармурової або крейдяний крихтою 2 яка сприяє відведенню тепла від вставки до трубки під час роботи запобіжника. При перегорання вставки засипка збільшує опір утворилася дуги, охолоджує утворилися гази і, таким чином, сприяє більш швидкому розриву струму.

Контактори змінного струму КТ з примусовим гасінням дуги призначені для відключення силових електричних ланцюгів під навантаженням. Контактори серії КТ діляться по номінальному струму головних контактів на 75150300 і 600 А; по числу полюсів - 234 і 5; за способом гасіння дуги - з примусовим ду-гогашеніем, без примусового дугогасіння; за способом приєднання проводів головного ланцюга-заднє, переднє; - по номінальній напрузі - котушки електромагніта - 127220380 В змінного і ПО, 220 В постійного струму. Контактори КТ випускаються з двома замикаючими та двома розмикаючими блок-контактами.

Технічні характеристики регуляторів напруги типуPНТ. Перші дві буквиPН позначають найменування апарату і читаються як регулятор напруги. Далі буква Т або Про позначає число фаз: трифазний або однофазний, а наступна буква вказує тип токоогранічітеля: А - з активним опором,P- З реактивним опором. Відсутність таких букв вказує, що токоогранічі-кають опір відсутній. Далі через дефіс слід дріб, чисельник якого вказує на номінальну напругу апарату, а знаменник - на номінальний струм. Потім вказується спосіб гасіння дуги при роботі перемикача: А - гасіння в повітрі, Г - в газі, В - у вакуумі, П - із застосуванням напівпровідників. Відсутність букв вказує на гасіння дуги в маслі.