А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Фахівці-аналітика

Фахівці-аналітики повинні самостійно проводити аналіз відповідно до стандартної методики, повідомляти про всі ті труднощі, особливо у відношенні недостатньо ясних місць інструкцій, наприклад, неясність може виникнутипри перекладі міжнародного стандарту на російську мову або внаслідок друкарської помилки. Необхідно враховувати, що аналітик може не отримати нормальної точності, коли він виконує аналіз в перший раз або після довгої перерви.

В процесі своєї роботифахівці-аналітики використовують такі методи: 1) опитування осіб, які добре знають різні аспекти оперативної роботи системи (для цієї ж мети використовуються і інтерв'ю; 2) спостереження за аналогічними роботами, що проводяться в оперативних умовах; 3) вивчення літератури тадокументації; 4) випробування нових методів і експериментування з окремими функціональними пристроями або з усім комплексом в цілому; 5) моделювання розробленої системи на ЕОМ або проведення гри за участю експлуатаційного персоналу.

Принциповий вибір:хто повинен математично вирішувати завдання екологічного менеджменту - фахівці-аналітики в галузі дослідження операцій та інформаційних технологій або менеджери.

З питання про визначення свинцю в присутності сірки методом розсіювання бета-променівфахівці-аналітики стверджують, що таке визначення можливо, хоча якщо концентрація сірки значно вище, ніж концентрація свинцю, то неминуча серйозна помилка. Застосовуваний прилад не має достатньої чутливості для визначення вмісту ТЕС при звичайнихконцентраціях його в бензині.

Цивілізований ринок цінних паперів змушує емітента звернутися із замовленням у відомі рейтингові агентства, сплативши певну суму грошей для того, щоб фахівці-аналітики перевірили якість цінного паперу і присвоїли їйрейтингову оцінку.

Процедури звернення із згаданими вище параметрами мають бути визначені настільки точно, щоб будь-який фахівець в галузі системного аналізу зміг їх трактувати абсолютно однозначно. Іншими словами, спираючись на одні й ті ж дані,різні фахівці-аналітики повинні отримувати однакові результати.

Тут створена спеціальна лабораторія, яка проводить по заданих параметрах і критеріям пошук і відбір перспективних молодих фахівців серед студентів певних спеціальностей, впершу чергу енергетичних. У відповідності зі специфікою електроенергетичної галузі в кожній спеціальності виділяються чотири основних види діяльності: 1) менеджери і фахівці-аналітики з удосконалення систем управління (в тому числі управління персоналом, фінанси та інвестиції, збут енергії та послуги з енергопостачання); 2) проектувальники, 3 ) експлуатаційники (оператори, диспетчери); 4) монтажники, ремонтники.

Випускаються ними персональні комп'ютери поки що коштують більше 1500 дол А адже і ІБМ та АППЛ вже планують випустити комп'ютери за ціною менше 1000 дол Фахівці-аналітики пророкують, що з включенням в конкурентну боротьбу цих гігантів дрібні фірми виявляться витісненими з ринку.

Однак на ринок побутових комп'ютерів ще не вийшли найвпливовіші компанії, шкіе, як ІБМ, АППЛ і ряд японських фірм. Випускаються ними персональні комп'ютери поки що коштують більше 1500 дол А адже і ІБМ та АППЛ вже планують випустити комп'ютери по Ціпі менше 1000 дол Фахівці-аналітики пророкують, що з включенням в конкурентну боротьбу цих гігантів дрібні фірми виявляться витісненими з ринку.

Перед виконанням аналізів у лабораторії - учаснику експерименту повинні бути проведені підготовчі заходи. В першу чергу створюється комісія, яку очолює штатний співробітник лабораторії і який іменується адміністративним керівником з повною відповідальністю за дотриманням умов експерименту. У число членів комісії повинні бути включені фахівець з статистичній обробці результатів та інспектори, відповідальні за передачу результатів експерименту в центральну лабораторію. Перед виконанням аналізу фахівці-аналітики не повинні отримувати ніяких інструкцій, які б заміняли вимоги стандартної методики.

Крім операцій з цінними паперами брокерські контори надають інформаційні і консалтингові послуги. Вони можуть надавати інформацію про кон'юнктуру ринку цінних паперів, попиті і пропозиції їх окремих видів, проводити консультації з окремих фондових операцій, а також з укладання договорів та угод. Брокерська контора може мати різну організаційно-правову форму. Брокер може працювати як індивідуальний підприємець без утворення юридичної особи. Брокерські контори можуть мати різну структуру. Зазвичай у складі брокерської контори працюють брокери, фахівці-аналітики, юристи, бухгалтери, менеджери по укладенню договорів, оператори ЕОМ, технічний персонал.