А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Соціалістичний реалізм

Соціалістичний реалізм - ось він-то і викликає особливе обурення наших ворогів. Часом вони навіть готові примиритися з реалізмом, але визнати соціалістичний реалізм вони не в силах.

Соціалістичний реалізм -художній метод, сутність к-рого полягає в правдивому, історично конкретному відображенні дійсності, взятої в її революційному розвитку.

Мистецтво соціалістичного реалізму засноване на принципах народності і партійності. Воно поєднує сміливеноваторство в правдивому художньому відтворенні життя з використанням і розвитком усіх прогресивних традицій вітчизняної та світової культури. Перед діячами літератури і мистецтва - широкий простір для справді вільної творчості, підвищеннямайстерності, подальшого розвитку різноманітних реалістичних форм, стилів і жанрів. У міру зростання культурного рівня народу посилюється вплив мистецтва на життя суспільства, його морально-психологічний клімат. Це підвищує відповідальність майстрів культури заідейну спрямованість творчості, художню силу впливу їхніх творів.

Монополія соціалістичного реалізму неминуче вела до деградації образотворчого мистецтва.

Мистецтво соціалістичного реалізму засноване на принципах народності іпартійності. Воно поєднує сміливе новаторство в правдивому художньому відтворенні життя з використанням і розвитком усіх прогресивних традицій вітчизняної та світової культури. Перед діячами літератури і мистецтва - широкий простір для справдівільної творчості, підвищення майстерності, дальшого розвитку різноманітних реалістичних форм, стилів і жанрів. У міру зростання культурного рівня народу посилюється вплив мистецтва на життя суспільства, його морально-психологічний клімат. Це підвищуєвідповідальність майстрів культури за ідейну спрямованість творчості, художню силу впливу їхніх творів.

Мистецтво соціалістичного реалізму засноване на принципах народності і партійності. Воно поєднує сміливе новаторство в правдивомухудожньому відтворенні життя з використанням і розвитком усіх прогресивних традицій вітчизняної та світової культури.

Мистецтво соціалістичного реалізму, як сказано в Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу, засноване на принципахнародності і партійності. Воно поєднує сміливе новаторство в правдивому художньому відтворенні життя з використанням і розвитком усіх прогресивних традицій вітчизняної та світової культури.

У мистецтві соціалістичного реалізму, заснованому напринципах народності і партійності, сміливе новаторство в художньому зображенні життя поєднується з використанням і розвитком усіх прогресивних традицій світової культури. Перед письменниками, художниками, музикантами, діячами театру і кіно відкривається широкийпростір для прояву особистої творчої ініціативи, високої майстерності, різноманіття творчих форм, стилів і жанрів.

У мистецтві соціалістичного реалізму, заснованому на принципах народності і партійності, сміливе новаторство в художньому зображенніжиття поєднується з використанням і розвитком усіх прогресивних традицій світової культури. Перед письменниками, художниками, музикантами, - діячами театру і кіно відкривається широкий простір для прояву особистої творчої ініціативи, високої майстерності,різноманіття творчих форм, стилів і жанрів.

У мистецтві соціалістичного реалізму, заснованому на принципах народності і партійності, сміливе новаторство в художньому зображенні життя поєднується з використанням і розвитком усіх прогресивних традиційсвітової культури. Перед письменниками, художниками, музикантами, діячами театру і кіно відкривається широкий простір для прояву особистої творчої ініціативи, високої майстерності, різноманіття творчих форм, стилів і жанрів.

Особливо старається вповаленні соціалістичного реалізму колишній австрійський комуніст Фішер. Цей визнаний фахівець з частини абсолютної, нічим не обмеженої свободи творчості вельми старанно піддає анафемі наше радянське мистецтво. Фішер лицемірно сумує проскутості, завербованності художньої творчості в СССP.

Якщо ж в умовах соціалістичного реалізму створювалося щось особливе і виняткове, претендує на особистісний стиль, то це відбувалося не завдяки канону, а всупереч йому. Найяскравіший приклад:стилістично своєрідний Тихий Дон М.А. Шолохова. Сам Шолохов був гарячим прихильником і проповідником соціалістичного реалізму. Той факт, що він написав Тихий Дон, здався настільки дивним, що Шолохова навіть звинувачували в плагіаті: автором роману нібито буввідомий до першої світової війни письменник Крючков, який присвятив свою творчість життя козаків Дону; Крючков загинув у громадянську війну, колишній при цьому Шолохов присвоїв скринька його з рукописом, а потім опублікував роман під своїм ім'ям. Дійсно, цей твірне вміщається в рамки соціалістичного реалізму. Воно не безлико, воно припускає автора. Суперечки з приводу авторства Шолохова до цих пір не завершені.

Творчим методом радянської архітектури є соціалістичний реалізм.

Якщо ми будемо вірні методусоціалістичного реалізму, якщо ми будемо вірні принципам партійності, народності - а ми не маємо наміру відступати від них у своїй творчості - зриви і помилки малоймовірні. Імовірніше інше: нові і нові успіхи радянських художників в літературі, в театрі, в кіно, живопису,музиці.

У разі канону (наприклад, канону соціалістичного реалізму) імена авторів хоча й вказуються, але вони не дуже-то й потрібні, оскільки їхня мова, манера і спосіб вираження, підхід до зображуваного предмету глибоко позаособистісна.

З'їзд надає великогозначення розвитку літератури і мистецтва соціалістичного реалізму. Партія очікує від творчих працівників нових значних творів, які підкорювали б глибиною і правдивістю відображення життя, силою ідейного пафосу, високою художньою майстерністю,активно допомагали б формуванню духовного обличчя будівника комунізму, виховували в радянських людях високі моральні якості, відданість комуністичним ідеалам, почуття громадянськості, радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму.

З'їзд надає великого значення розвитку літератури і мистецтва соціалістичного реалізму. Партія очікує від творчих працівників нових значних творів, які підкорювали б глибиною і правдивістю відображення життя, силою ідейного пафосу, високимхудожньою майстерністю, активно допомагали б формуванню духовного обличчя будівника комунізму, виховували в радянських людях високі моральні якості, відданість комуністичним ідеалам, почуття громадянськості, радянського патріотизму ісоціалістичного інтернаціоналізму.

З'їзд надає великого значення розвитку літератури і мистецтва соціалістичного реалізму. Партія очікує від творчих працівників нових значних творів які підкорювали б глибиною і правдивістю відображенняжиття, силою ідейного пафосу, високою художньою майстерністю, активно допомагали б формуванню духовного обличчя будівника комунізму, виховували в радянських людях високі моральні якості, відданість комуністичним ідеалам, почуття громадянськості,радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму.

Pев-ції 1905 - 07 до 70 - х рр написані за канонами соціалістичного реалізму.

Цей позитивний, життєдайний процес відбився, природно, в тих нових творах соціалістичного реалізму,які були створені у нас в країні за останні роки.

Цей позитивний, життєдайний процес відбився, природно, в тих нових творах соціалістичного реалізму, які були створені у нас в країні за останні роки. У них все частіше, а головне - глибше,знаходить відгук те основне, істотне, чим живе країна, що стало частиною особистих доль радянських людей.

У матеріальну і духовну культуру народів СССPзверху впроваджувалися принцип партійності, догми соціалістичного реалізму, в основі яких лежала ідеякласової боротьби. Усяке відхилення від партійних директив і настанов каралося жорстоко.

Саме життя, жива практика нашого мистецтва свідчать про революційний, новаторському характері методу соціалістичного реалізму.

Про шляхи Єсеніна до Анни Снегіной -однією з видатних поем нашої багатонаціональної літератури соціалістичного реалізму - наочне уявлення дають поеми, які Єсенін, складаючи своє Збори віршів, включив в третій том, і які увійшли до цього тому, склавши основний його розділ.

Pеволюціонная романтика - художня форма історичного передбачення, втілення мрії художника - складова частина соціалістичного реалізму.

Необхідно зосередити зусилля критиків і мистецтвознавців на глибокому вивченні та активній пропаганді досягненьмистецтва соціалістичного реалізму, стверджувати непримиренність до проявів сірості, безідейності, світоглядної всеїдності, активно виступати проти буржуазних естетичних концепцій, вести багатогранну роботу по збагаченню знань трудящих в областіобразотворчих мистецтв, вихованню у них здорових художніх смаків.

Все ще недостатньо активна і послідовна наша критика в утвердженні революційних, гуманістичних ідеалів мистецтва соціалістичного реалізму, у викритті реакційноїсутності буржуазної масової культури та декадентських течій, в боротьбі з різного роду немарксистських поглядами на літературу і мистецтво, ревізіоністськими естетичними концепціями.

Горький (Пєшков), (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположниксоціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури.

Горький (Пєшков), (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури (див. також том 5 стор

Горький, (Пєшков,) (1868 - 193G) -великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури.

Горький, Максим (Пєшков,) (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянськоїлітератури. З ранніх років Горькому довелося випробувати важку нужду і позбавлення, він багато мандрував поPоссии, брав участь у революційному робітничому русі, неодноразово піддавався репресіям царського уряду. У своїх творах Горький відбив життяробітничого класуPоссии, його героїчну боротьбу проти царизму і капіталізму за визволення трудящих.

Горький, Максим (Пєшков,) (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури.

Горький, Максим (Пєшков,) (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури.

Горький, Максим (Пєшков,) (1868 - 1930) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму,родоначальник радянської літератури.

Горький, Максим (Пєшков,) (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури.

Горький, Максим (Пєшков,) (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник,основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури (див. також том 5 стор

Горький, Максим (псевдонім Пєшкова,) (1868 - 1936) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури. Сранніх років Горькому довелося випробувати важку нужду і позбавлення, він багато мандрував поPоссии, брав участь у революційному робітничому русі, неодноразово піддавався репресіям царського уряду. У своїх творах Горький відбив життя робітничого класу?оссии, його героїчну боротьбу проти царизму і капіталізму за визволення трудящих.

Pедакціям центральних газет і журналів, Державному комітету СССPз телебачення і радіомовлення доручено систематично пропагувати творчість видатних майстрівсоціалістичного реалізму, створювати різноманітні але жанру теле - і радіопередачі, нариси про досягнення радянського багатонаціонального образотворчого мистецтва і синтезу його з архітектурою, музейних зібраннях, найбільших виставках, значні події художнього життя.

Горький, Максим (Пєшков,, Буква) (18G8 - 1930) - великий пролетарський письменник, основоположник соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури.

У всіх своїх творах Ганна Зегерс ясно виражає ідеї комуністичної партії, і саме тому вона є одним з кращих майстрів соціалістичного реалізму.

Творчі спілки, говориться в постанові, повинні бути ініціаторами і організаторами обговорення актуальних питань художньої творчості, окремих творів літератури і мистецтва, вносити свій внесок у розробку теоретичних проблем соціалістичного реалізму. Слід поліпшити діяльність комісій і рад по критиці.

Головною мішенню для своїх нападок в галузі літератури і мистецтва буржуазія і прийшли їй на допомогу ревізіоністи всіх мастей обрали ленінський принцип партійності, зв'язку літератури і мистецтва з життям народу, метод соціалістичного реалізму. На противагу цим принципам ревізіоністи на всі лади вихваляють індивідуалізм, безідейність, всякого роду занепадницького напряму, модерністські течії, формалістского викрутаси.

У галузі літератури і мистецтва Енциклопедія покаже виховне і перетворює значення нашої літератури і мистецтва; закономірно розвивається процес зближення національних за формою і соціалістичних за змістом культур народів СССP; Різноманітність стилів і форм соціалістичного реалізму в творчості радянських письменників, діячів мистецтва, прогресивних літераторів і митців зарубіжних країн.

Заході, коли на перший план в театрі, в кіно, в літературі, в живописі ставлять формалістичне трюкацтво, коли не від незнання, а відмінно розуміючи, на що йдуть, відступають від правди нашого життя, від методу соціалістичного реалізму, коли йдуть у дрібниці, не бачачи за ними головного, героїчного в народному житті.

З даного питання прийнято також розпорядження Ради Міністрів СССPщодо матеріального забезпечення працівників Академії мистецтв СССP, Спілки художників СССPі Спілки архітекторів СССP, Відповідно до якого, зокрема, дозволяється підвищувати максимальні ставки авторської винагороди за створення видатних художніх творів і книжково-ілюстрованих серій, що надають великий вплив на розвиток мистецтва соціалістичного реалізму.