А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Соціалістична федерація

Соціалістична федерація може стати засобом вирішення не тільки національного питання. Вона цілком імовірна як тимчасове, перехідне явище (після перемоги соціалістичної революції щодо мир-яим шляхом) вдержавах, в яких відсутня проблема національного розмежування, але федеративні зв'язки мають міцні історичні традиції.

Шопстюарди, Соціалістична федерація робітників і деякі інші групи виступали проти участі представниківКомуністичної партії у парламентській діяльності, вважаючи, що комуністичні представники, взявши участь у роботі парламенту, обов'язково скотяться на позиції опортунізму.

Існують також Гваделупська соціалістична федерація, що примикає до правихсилам Департаменталістское соціалістичний рух Гваделупи, ряд невеликих дрібнобуржуазних угруповань.

Хай живеPРосійсько Радянська Соціалістична Федерація і Башкирська Радянська СоціалістичнаPеспубліка.

На відміну від буржуазнихфедерацій соціалістичні федерації являють добровільний союз рівноправних націй.

Буржуазні радянологи намагаються очорнити демократичні принципи соціалістичної федерації і автономії. Трафаретним тезою є вигад про те, нібисоціалістична федерація і автономія - лише конституційна фікція, яка має реального змісту і прикриває фактичну найжорстокішу централізацію. Не меншою абсурдністю відрізняються заяви про те, що комуністи продовжують нібито великодержавну політикуцарського колоніального режиму. Подібні звинувачення явно не ув'язуються з величезним економічним, політичним і духовним розвитком соціалістичних націй на основі їх юридичного і фактичного рівноправності, посилення їх зближення, братерської взаємодопомоги і дружби.

До вас, членам трудової родини народівPРосійсько Соціалістичної Федерації, звертається центральна Радянська влада зі своїм словом.

Визнано доцільним Академії наук СССPактивізувати дослідження процесу становлення радянської соціалістичноїфедерації, етапів розвитку нашої багатонаціональної держави в його конкретно-історичному змісті з урахуванням реальних протиріч і деформацій, виробити оцінки, які могли б лягти в основу пропагандистської концепції.

Мається на увазі Проект положенняТуркестанської Автономної РадянськоїPеспублікаPРосійсько Соціалістичної Федерації, представлений в ЦКPКП (б) 23 травня 1920 Туркестанської делегація у складіPискулона, Ходжасна і Dcx-Іванова.

При здійсненні реформи політичної системи повинна приділятисяпершорядну увагу питанням розвитку радянської соціалістичної федерації в інтересах подальшого зміцнення рівноправного братерського союзу всіх вхідних в СССPнацій і народностей.

Комуністичної партії Швейцарії (створена 5 - 6.1 П 1921 р.) і Соціалістичноїфедерації Швейцарії. Об'єднує робітників, службовців, частина селянства і трудову інтелігенцію на принципах наукового соціалізму. У перші повоєнні роки партія, виступаючи як справжній захисник інтересів трудящих, висунула низку вимог, спрямованих наполіпшення їх становища, розширення демократії і обмеження всевладдя монополій, активно боролася за мир. Її вплив швидко виросло.

Києва, Тимчасовий Радянський уряд України проголосило свою солідарність з РадянськоюPРосійсько Федеративної?еспубліка, колискою ВсесвітньоїPЕволюція, і пророкувало об'єднання Української Радянської республіки з РадянськоюPоссіей на основі принципів соціалістичної федерації.

У 1919 р. 98 її відділень з 102 ви позначилися за вихід з II Інтернаціоналу і приєднання доКомінтерну, Крім того, існували більш дрібні організації - Соціалістична робітнича партія, Південно-Уельський соціалістичне суспільство, Соціалістична федерація робітників і ряд інших груп. Всі ці організації були далеко не однорідні, деякі являли собоювузькі, не пов'язані з робітничим класом сектантські групки, багато хто з них і перш за все шопстюарди були заражені синдикалізмом.

Центральний Виконавчий Комітет Рад України доручає своїм делегатам перед обличчям загальнофедеративного з'їзду і всього світувиступити із заявою, що трудящі маси України завжди розглядали Українську НароднуPеспубліка, як Радянську республіку, пов'язану з загальноросійської робітничо-селянської республікою федеративними узами, що якщо ратифікація договоруPРосійсько федерації зАвстро-Німеччиною формально пориває федеративну зв'язок Федерації з Україною і Українська НароднаPеспубліка стає самостійною республікою, то внутрішній зв'язок Радянських республік залишається в повній силі і ЦВК Рад України від імені всіх представляються їм трудящих України висловлює повну впевненість, що подальшої боротьбою пролетаріату на Україні і в усіх країнах вже в найближчому майбутньому відновиться федеративна зв'язок, і всі Поради республіки з'єднаються в єдину світову соціалістичну федерацію.

Ленін приймає делегатів II конгресу Комінтерну: від марксистської лівої Чехословацької соціал-демократичної партії - члена редакції газети Pravo Lidu Ванека і секретаря робітничих організацій в Кладно А. Нільсен; від соціалістичної федерації робітників Англії - С.

Буржуазні радянологи намагаються очорнити демократичні принципи соціалістичної федерації і автономії. Трафаретним тезою є вигад про те, ніби соціалістична федерація і автономія - лише конституційна фікція, яка має реального змісту і прикриває фактичну найжорстокішу централізацію. Не меншою абсурдністю відрізняються заяви про те, що комуністи продовжують нібито великодержавну політику царського колоніального режиму. Подібні звинувачення явно не ув'язуються з величезним економічним, політичним і духовним розвитком соціалістичних націй на основі їх юридичного і фактичного рівноправності, посилення їх зближення, братерської взаємодопомоги і дружби.

Тому пет потреби вносити якісь принципові зміни в форми радянської соціалістичної федерації.

Громадянський радикальний союз - заснований в 1891 р., представляє інтереси гл. Хустісіалістская (пероністської) партія - заснована в 1947 р., об'єднує представників різних верств населення. Її позиції особливо сильні в робітничому русі. Партія непримиренності - заснована в 1963 р., займає помірні націоналістичні, антиімперіалістичні позиції. Рух за інтеграцію і розвиток - засноване в 1957 р., представляє інтереси дрібної та середньої буржуазії. Християнсько-демократична партія - заснована в 1954 р., відображає інтереси клерикальних кіл. Соціалістична партія - заснована в 1896 р. У грудні 1984 р. відбулося об'єднання трьох партій: Народної соціалістичної партії, Соціалістичної конфедерації та Об'єднаної соціалістичної партії в Соціалістичну федерацію. Федеральна народна партія - вкрай права, відображає інтереси проімперіалісгіческой буржуазії і реакційних кіл військових.