А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Скорочений термін - позовна давність

Скорочені строки позовної давності, визначені Цивільним кодексомPСФСP1964 р. за позовами про недоліки проданих речей (ст. 249), за позовами, що випливають з поставки продукції неналежної якості (ст. 262), за позовами пронедоліки виконаної за договором підряду роботи (частина перша ст. 365), за позовами, що випливають із перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту (ст. 384), підлягають застосуванню, оскільки зазначені статті Кодексу 1964 р. продовжують діяти.

Скорочені строки позовної давності встановлюються законодавством Союзу ССPдля окремих вимог, що випливають з відносин, регулювання яких віднесено до відання Союзу ССP, І законодавством союзних республік для інших вимог.

Скорочені термінипозовної давності встановлюються законодавством Союзу ССPдля окремих видів вимог, що випливають з відносин, регулювання яких віднесено до відання Союзу ССP, І цим Кодексом - для інших вимог.

ГК встановила скорочений строк позовної давностіза вимогами, що випливають із перевезення вантажу, - один рік. Цей термін є однаковим як у випадку пред'явлення позову залізницею, так і у випадку пред'явлення позову до залізниці.

Законом встановлено скорочений строк позовної давності за позовами замовника щодоприводу виявлених недоліків або відступів від договору, що погіршили роботу. Якщо недоліки чи відступу ставляться до явним, то позов може бути заявлено протягом одного року з дня прийняття роботи, оскільки замовник зобов'язаний негайно заявити підряднику про наявністьявних недоліків при прийнятті результату роботи (пп. Так, за договором підряду був виготовлений меблевий гарнітур, його передача відбулася в травні 1995 р. і ніяких явних недоліків при прийманні виявлено не було.

ЦК передбачає скорочений строк позовної давностідля пред'явлення позову чекодержателем і регресного позову зобов'язаних за чеком осіб - шість місяців з дня виникнення у них права на позов.

Стаття встановлює скорочений строк позовної давності. Він застосовується до всіх спорах, що випливають з правовідносин пострахуванню: про оплату страхової премії, про виплату страхового відшкодування, у відношенні інших вимог, що випливають з разових договорів, з договорів, укладених за генеральним полісом, з договорів співстрахування і перестрахування. До зазначеного терміну позовної давностізастосовуються загальні правила про початок, призупинення та перерві перебігу строку позовної давності, встановлені в гол.

Закон встановлює для деяких вимог скорочений строк позовної давності. Так, наприклад, протягом шести місяців повинні пред'являтися позови понаступним категоріям справ: про стягнення неустойки (пені, штрафу), про недоліки проданих речей за договором купівлі-продажу, про поставку продукції і товарів неналежної якості, а також некомплектної.

Відповідно до пункту 2 статті 42 Основ цивільногозаконодавства скорочені строки позовної давності можуть встановлюватися законодавчими актами для окремих видів вимог.

Крім загальних термінів по окремих майнових спорів пре -; дусмотрени скорочені строки позовної давності.

За наявностіповажних причин можуть бути відновлені ак загальні, так і скорочені строки позовної давності.

Якщо Цивільним кодексомPСФСPта іншими актами законодавства, чинними в установленому порядку на територіїPРосійсько Федерації, визначені скороченістроки позовної давності, то відповідно до пункту 2 статті 42 Основ цивільного законодавства застосовуються скорочені строки позовної давності.

У зв'язку з тим, що глава 6 Цивільного кодексуPСФСP1964 визнана такою, що втратила силу, передбачені у статті 79 цієїглави скорочені строки позовної давності за позовами про стягнення неустойки (штрафу, пені), а також за позовами, що випливають з поставки некомплектної продукції, з 1 січня 1995 р. застосування не підлягають. Якщо за такими позовами скорочені строки позовної давності до зазначеної дати неминули, по них застосовується загальний (трирічний) термін давності.

Основні положення про позовну давність містяться у ст. 16 Основ цивільного законодавства Союзу ССPі союзних республік, де встановлюються загальні строки позовної давності і передбачаєтьсяпорядок встановлення скорочених строків позовної давності, визначається, коли строки позовної давності починають обчислюватися.

Якщо Цивільним кодексомPСФСPта іншими актами законодавства, чинними в установленому порядку на територіїPРосійсько Федерації,визначені скорочені строки позовної давності, то відповідно до пункту 2 статті 42 Основ цивільного законодавства застосовуються скорочені строки позовної давності.

У зв'язку з тим, що глава 6 Цивільного кодексуPСФСP1964 визнана такою, що втратила силу,передбачені у статті 79 цієї глави скорочені строки позовної давності за позовами про стягнення неустойки (штрафу, пені), а також за позовами, що випливають з поставки некомплектної продукції, з 1 січня 1995 р. застосування не підлягають. Якщо за такими позовами скорочені строки позовноїдавності до зазначеної дати не минули, по них застосовується загальний (трирічний) термін давності.

Для учпнення її нотаріус зобов'язаний перевірити, чи представлені в обгрунтування вимоги необхідні документи, а також доведеність вимоги сукупністю представленихдокументів. У разі втрати справжнього документа з вчиненої на ньому І. Якщо для вимоги встановлено скорочений строк позовної давності (менше одного року), то І.

Пленум Вищого Арбітражного СудуPФ необгрунтовано розширює межі судового розсуду. Право назвернення до суду з вимогою про визнання угоди недійсною є способом захисту цивільного права. Щоб уникнути зловживань з боку уповноважених осіб закон передбачив для таких вимог скорочений строк позовної давності - один рік, тим самимвичерпним чином визначивши можливість заперечування угоди. Якби схвалення оспорімой угоди скасовувало можливість звернення до суду з позовом про недійсність угоди, в законі повинно було б міститися на цей рахунок пряма вказівка.

Страховик повинен дотримуватися вимог нормативних актів, що регулюють ті правовідносини, в яких складалися страхувальник і особа, відповідальна за збитки. Це стосується дотримання як матеріальних, так і процесуальних норм, що містяться в цих актах. Так, транспортними статутами та кодексами встановлені пресекатель-ні строки для пред'явлення претензій та скорочені строки позовної давності за вимогами до транспортних організацій, передбачений обов'язковий порядок досудового врегулювання розбіжностей у претензійному порядку.

Початок перебігу строків давності має вирішальне значення для правильного обчислення строків давності. Помилкове визначення початку моменту призводить до штучного подовження або скорочення терміну давності. Закон (ст. 200 ЦК) визначає, що перебіг позовної давності починається з того дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Вилучення з цього правила встановлюється тільки Цивільним кодексом та іншими законами. Цілком логічно, що до цього моменту особа, право якої порушено, не могло звернутися до судових органів за захистом порушеного права. Таким чином, початок як загальних, так і скорочених строків позовної давності визначається моментом, з якого уповноваженою особа може звернутися до суду за примусовим здійсненням свого права.

Самі терміни позовної давності підрозділяються на загальний і спеціальні. Загальний строк позовної давності, що дорівнює трьом рокам, поширюється на всі правовідносини, крім тих, щодо яких встановлено спеціальні терміни. Спеціальні строки позовної давності застосовуються до окремих, особливо зазначеним у законі вимогам. Оскільки вони, як правило, є менш тривалими, ніж загальний строк давності, їх ще іменують скороченими термінами. Так, законом встановлено річний термін давності за позовами, що випливають з неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, крім будівель і споруд (ст. 725 УК), з перевезення вантажів (ст. 797 ЦК) та ін Скорочені строки позовної давності покликані стимулювати швидке пред'явлення позову для правильного вирішення справи. ГК для позову про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, що обчислюється з дня, коли почалося її виконання.